Dofinansowanie do żłobka Gliwice - wniosek do ZUS o świadczenie żłobkowe 2024

Autor: Justyna Rudner Weryfikacja: 2 maja 2024 5 min. czytania

Dofinansowanie do żłobka

Pracujący rodzice, którzy biorą udział w rekrutacji do żłobka w Gliwicach, mogą starać się o dofinansowanie pobytu malucha w placówce. Ile wynosi żłobkowe? Czy pobieranie tego świadczenia koliduje z innymi zapomogami i świadczeniami? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może starać się o żłobkowe w Gliwicach?

O świadczenie mogą starać się rodzice dziecka, opiekunowie prawni lub osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem np. rodzice zastępczy:

  • uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego, 
  • będącego pod opieką dziennego opiekuna,

o ile nie został na nie przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

400 plus na żłobek a dochód

Podczas przyznawania świadczenia nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Ile wynosi żłobkowe?

Ile wynosi świadczenie?

W ramach żłobkowego rodzice będą mogli otrzymać maksymalnie 400 złotych miesięcznie na jedno dziecko. Wysokość świadczenia nie może przekroczyć kwoty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Przykład: Jeżeli rodzic płaci za żłobek 320 zł miesięcznie, wówczas dofinansowanie również wyniesie 320 zł.

Czy można pobierać żłobkowe i rodzinny kapitał opiekuńczy?

W przypadku drugiego lub kolejnego dziecka w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub znajduje się pod opieką opiekuna dziennego, nie ma takiej możliwości. Wówczas rodzic będzie musiał podjąć decyzję, czy będzie chciał pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy, czy żłobkowe

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o żłobkowe

Jak złożyć wniosek o żłobkowe?

Jak złożyć wniosek?

Rodzice chcący skorzystać ze świadczenia, mogą złożyć wniosek wyłącznie przez Internet, za pośrednictwem:

Wnioski rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Aby skorzystać z dofinansowania, niektóre osoby muszą dołączyć następujące dokumenty:

  • opiekun faktyczny – dołącza zaświadczenie sądu opiekuńczego albo ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  • opiekun prawny dziecka – dołącza orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • rodzic zastępczy – dołącza zaświadczenie potwierdzające umieszczenie dziecka w pieczy,
  • jeżeli wniosek składa inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem –  trzeba dołączyć odpowiedni dokument, w którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • osoba składająca wniosek w imieniu dyrektora placówki opiekuńczej — dołącza upoważnienie dyrektora do złożenia wniosku w jego imieniu.

Kiedy złożyć wniosek?

Elektroniczne wnioski są przyjmowane od 1 kwietnia 2022 rokuWniosek można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

Taki wniosek należy również złożyć, jeśli nastąpi zmiana żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna oraz jeśli dziecko przestanie uczęszczać do placówki lub dziennego opiekuna.

Czy ZUS wyda decyzję w sprawie dofinansowania?

ZUS udzieli informacji o przyznaniu dofinansowania na profilu PUE ZUS wnioskodawcy oraz wyśle taką informację mailem na adres podany we wniosku. Dodatkowo ZUS poinformuje placówkę, do której uczęszcza dziecko, że przyznał dofinansowanie.

ZUS wyda decyzję w przypadku odmowy przyznania dofinansowania, uchylenia lub zmiany prawa do dofinansowania oraz nienależnie pobranego dofinansowania. Decyzja zostanie przesłana na profil wnioskodawcy na PUE ZUS. 

Wiadomość o tym, że została wydana decyzja w sprawie dofinansowania, ZUS prześle na adres mailowy oraz numer telefonu, który został podany we wniosku.

Czy można odwołać się od decyzji?

Od decyzji ZUS można się odwołać do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od jej doręczenia. W przypadku niezadowolenia z decyzji Prezesa ZUS przysługuje możliwość złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Termin na złożenie skargi wynosi 30 dni od doręczenia decyzji Prezesa ZUS.

Kiedy świadczenie zostanie wypłacone?

Aby dofinansowanie do żłobka mogło być wypłacane, rodzice powinni złożyć w placówce, do której uczęszcza dziecko, oświadczenie z danymi dziecka i swoimi. ZUS przekaże dofinansowanie do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, bezpośrednio na rachunek bankowy placówki zajmującej się dzieckiem.

Urlop wychowawczy a dofinansowanie do żłobka

Przebywanie na urlopie wychowawczym nie wyklucza możliwości skorzystania z dofinansowania do żłobka.

Przedsiębiorca chcący prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy, może starać się o dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus w Gliwicach.

Podstawa prawna

Sprawdź również: Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, przedszkola, szkoły.


Gdzie załatwić sprawę Żłobkowe w Gliwicach?

Aby załatwić sprawę Żłobkowe w Gliwicach, należy skontaktować się z instytucją Pozytywny Żłobek w Gliwicach pod adresem Modelarzy 10 w Gliwicach, lub z 12 innymi instytucjami.

Pozytywny Żłobek w Gliwicach

adres: Modelarzy 10, 44-122 Gliwice

tel. +48600086153 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Akuku w Gliwicach

adres: rondo Gwarków 26AB, 44-100 Gliwice

tel. +48517128241 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Miasteczko Dzieci w Gliwicach

adres: Jana Pawła II 15, 44-100 Gliwice

tel. +48602672034 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Niepubliczny nr 1 s.c. w Gliwicach

adres: Centaura 4, 44-117 Gliwice

tel. +48530882286 

strona www

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Kraina Odkrywcy w Gliwicach

adres: Sztabu Powstańczego 4, 44-100 Gliwice

tel. +48531695214 

strona www

Otwarte do 18:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Gwiazdolandia w Gliwicach

adres: Bernardyńska 46, 44-102 Gliwice

tel. +48509936124 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon-niedz: 06:30-17:30

Żłobek Niepubliczny Kraina Elfów w Gliwicach

adres: Kozielska 105A, 44-121 Gliwice

tel. +48322335106 

strona www

Otwarte do 16:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-16:30
sob-niedz: 07:00-16:00

Żłobek Kraina Odkrywcy w Gliwicach

adres: Czajki 32f, 44-122 Gliwice

tel. +48531695214 

strona www

Otwarte do 18:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek i Przedszkole Kraina Odkrywcy w Gliwicach

adres: Pogodna 17, 44-119 Gliwice

tel. +48533842857 

Otwarte do 18:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Kraina Odkrywcy w Gliwicach

adres: Paderewskiego 56C, 44-105 Gliwice

tel. +48537204685 

Otwarte do 18:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:30
sob-niedz: 07:30-17:30

Żłobek Akademia Malucha w Gliwicach

adres: Tarnogórska 233, 44-105 Gliwice

tel. +48532555541 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Animator w Gliwicach

adres: Ignacego Jana Paderewskiego 30, 44-105 Gliwice

tel. +4853447703 

strona www

Żłobek Gwiazdolandia w Gliwicach

adres: Jagiellońska 39, 44-100 Gliwice

tel. +48509671975 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Dokument do pobrania - wzór DOCX 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 16,0 tys. dokumentów!

Justyna to doświadczony urzędnik, który stara się zawiłości związane ze sprawami urzędowymi przekuć w łatwy i „przyswajalny” sposób dla każdego. Otwartość, znajomość trudnej tematyki „urzędniczej” i pokazanie, że nie taki diabeł straszny to jej życiowe motto.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji