Dofinansowanie do żłobka Katowice - wniosek do ZUS o świadczenie żłobkowe 2023

Weryfikacja: 4 czerwca 2023

Dofinansowanie do żłobka

Pracujący rodzice, którzy biorą udział w rekrutacji do żłobka w Katowicach, mogą starać się o dofinansowanie pobytu malucha w placówce. Ile wynosi żłobkowe? Czy pobieranie tego świadczenia koliduje z innymi zapomogami i świadczeniami? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może starać się o żłobkowe w Katowicach?

O świadczenie mogą starać się rodzice dziecka, opiekunowie prawni lub osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem np. rodzice zastępczy:

  • uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego, 
  • będącego pod opieką dziennego opiekuna,

o ile nie został na nie przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

400 plus na żłobek a dochód

Podczas przyznawania świadczenia nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Ile wynosi żłobkowe?

Ile wynosi świadczenie?

W ramach żłobkowego rodzice będą mogli otrzymać maksymalnie 400 złotych miesięcznie na jedno dziecko. Wysokość świadczenia nie może przekroczyć kwoty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Przykład: Jeżeli rodzic płaci za żłobek 320 zł miesięcznie, wówczas dofinansowanie również wyniesie 320 zł.

Czy można pobierać żłobkowe i rodzinny kapitał opiekuńczy?

W przypadku drugiego lub kolejnego dziecka w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub znajduje się pod opieką opiekuna dziennego, nie ma takiej możliwości. Wówczas rodzic będzie musiał podjąć decyzję, czy będzie chciał pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy, czy żłobkowe

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o żłobkowe

Jak złożyć wniosek o żłobkowe?

Jak złożyć wniosek?

Rodzice chcący skorzystać ze świadczenia, mogą złożyć wniosek wyłącznie przez Internet, za pośrednictwem:

Wnioski rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Aby skorzystać z dofinansowania, niektóre osoby muszą dołączyć następujące dokumenty:

  • opiekun faktyczny – dołącza zaświadczenie sądu opiekuńczego albo ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  • opiekun prawny dziecka – dołącza orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • rodzic zastępczy – dołącza zaświadczenie potwierdzające umieszczenie dziecka w pieczy,
  • jeżeli wniosek składa inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem –  trzeba dołączyć odpowiedni dokument, w którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • osoba składająca wniosek w imieniu dyrektora placówki opiekuńczej — dołącza upoważnienie dyrektora do złożenia wniosku w jego imieniu.

Kiedy złożyć wniosek?

Elektroniczne wnioski są przyjmowane od 1 kwietnia 2022 rokuWniosek można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

Taki wniosek należy również złożyć, jeśli nastąpi zmiana żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna oraz jeśli dziecko przestanie uczęszczać do placówki lub dziennego opiekuna.

Czy ZUS wyda decyzję w sprawie dofinansowania?

Nie, ZUS udzieli informacji o przyznaniu dofinansowania na profilu PUE ZUS wnioskodawcy oraz wyśle taką informację mailem na adres podany we wniosku. Dodatkowo ZUS poinformuje placówkę, do której uczęszcza dziecko, że przyznał dofinansowanie.

ZUS wyda decyzję w przypadku odmowy przyznania dofinansowania, uchylenia lub zmiany prawa do dofinansowania oraz nienależnie pobranego dofinansowania. Decyzja zostanie przesłana na profil wnioskodawcy na PUE ZUS. 

Wiadomość o tym, że została wydana decyzja w sprawie dofinansowania, ZUS prześle na adres mailowy oraz numer telefonu, który został podany we wniosku.

Czy można odwołać się od decyzji?

Tak, od decyzji ZUS można się odwołać do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od jej doręczenia. W przypadku niezadowolenia z decyzji Prezesa ZUS przysługuje możliwość złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Termin na złożenie skargi wynosi 30 dni od doręczenia decyzji Prezesa ZUS.

Kiedy świadczenie zostanie wypłacone?

Aby dofinansowanie do żłobka mogło być wypłacane, rodzice powinni złożyć w placówce, do której uczęszcza dziecko, oświadczenie z danymi dziecka i swoimi. ZUS przekaże dofinansowanie do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, bezpośrednio na rachunek bankowy placówki zajmującej się dzieckiem.

Urlop wychowawczy a dofinansowanie do żłobka

Przebywanie na urlopie wychowawczym nie wyklucza możliwości skorzystania z dofinansowania do żłobka.

Podstawa prawna

Przedsiębiorca chcący prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy, może starać się o dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus w Katowicach.

Sprawdź również: Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, przedszkola, szkoły.


Gdzie załatwić sprawę Żłobkowe w Katowicach?

Aby załatwić sprawę Żłobkowe w Katowicach, należy skontaktować się z instytucją Żłobek Tęczowa Akademia Brzdąca przy ul. Uniczowska 28, lub z 39 innymi instytucjami.

Żłobek Tęczowa Akademia Brzdąca w Katowicach

Uniczowska 28, 40-748 Katowice

tel. +48694605228 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Tuli Tuli w Katowicach

Harcerzy Września 1939 5, 40-659 Katowice

tel. +48731107617 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek miejski w Katowicach

Uniwersytecka 15, 40-007 Katowice

tel. +48323524549 

strona www

Żłobek Akademia Malucha PUCHATKOWO w Katowicach

Huculska 7, 40-736 Katowice

tel. +48661137111 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:40 godziny otwarcia

pon-pt: 06:40-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Tęczowa Kraina Ochojec w Katowicach

Łętowskiego 32B, 40-648 Katowice

tel. +48732933443 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Miejski. Oddział w Katowicach

Tysiąclecia 45, 40-873 Katowice

tel. +48322545011 

strona www

Żłobek Integracyjny Przyjazny Zakątek w Katowicach

Szarych Szeregów 28, 40-750 Katowice

tel. +4879119444 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Miejski. Oddział w Katowicach

Zadole 24A, 40-719 Katowice

tel. +48322521494 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Kosi Kosi Łapci w Katowicach

Gen. Józefa Longina Sowińskiego 35, 40-282 Katowice

tel. +48731444723 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Miejski w Katowicach - Oddział Ordona

Ordona 3A, 40-164 Katowice

tel. +48322599077 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Kraina Odkrywcy w Katowicach

Wrocławska 54, 40-217 Katowice

tel. +48537204233 

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Super Giganci Przedszkole Prywatne. GigaBajtle Żłobek Prywatny. w Katowicach

plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

tel. +48506002944 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Niepubliczny Twórczy Zakątek w Katowicach

Marcinkowskiego 6, 40-233 Katowice

tel. +48530620541 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Kraina Odkrywcy w Katowicach

al. Wojciecha Korfantego 138, 40-001 Katowice

tel. +48570357998 

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Miejski w Katowicach - Oddział Szeptyckiego

Szeptyckiego 1, 40-018 Katowice

tel. +48322551258 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Sportowo-Językowe Fair Play w Katowicach

Gen. Kazimierza Pułaskiego 42, 40-276 Katowice

tel. +48509366118 

strona www

TIKA Niepubliczne Przedszkole i Żłobek w Katowicach

Dworska 12, 40-584 Katowice

tel. +48533303054 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Empatia Katowice

Jaronia 2, 40-750 Katowice

tel. +48661570905 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

ULubiony żłobek Tysiąclecie w Katowicach

Bolesława Chrobrego 29, 40-881 Katowice

tel. +48503329334 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Mały Szkrab w Katowicach

Krawczyka 1, 40-423 Katowice

tel. +48693201513 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-16:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Klub Maluszka Gwiazdolandia w Katowicach

Karola Stabika 34, 40-001 Katowice

tel. +4879202947 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Miejski. Oddział w Katowicach

Ciesielska 1, 40-379 Katowice

tel. +48322569179 

strona www

Przedszkole i Żłobek DOMINO w Katowicach

Kossak-Szczuckiej 36, 40-578 Katowice

tel. +48601502865 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Miejski. Oddział w Katowicach

Bytomska 8, 40-110 Katowice

tel. +48322596125 

strona www

Żłobek Kraina Odkrywcy w Katowicach

Braci Mniejszych 4, 40-754 Katowice

tel. +48535280231 

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Niepubliczny U Cioci POLI w Katowicach

Obroki 77, 40-833 Katowice

tel. +4888854477 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Kraina Odkrywcy w Katowicach

Leśnego Potoku 61, 40-404 Katowice

tel. +48534510132 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:30
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Słonik w Katowicach

Obroki 70, 40-833 Katowice

tel. +48663881331 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:45 godziny otwarcia

pon-pt: 06:45-17:30
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek DOMINO w Katowicach

Franciszkańska 33, 40-708 Katowice

tel. +48601502865 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek "Elementarz Przyjazny Rodzinie" w Katowicach

Studencka 20, 40-743 Katowice

tel. +48322535074 

Żłobek Miejski w Katowicach - Oddział Ligonia

Ligonia 43, 40-037 Katowice

tel. +48322554452 

strona www

Żłobek z Językiem Francuskim Lazurowy Obłoczek w Katowicach

Witosa 17, 40-832 Katowice

tel. +48692880409 

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Miejski. Oddział w Katowicach

Wojciecha 23A, 40-474 Katowice

tel. +48322097696 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Prywatne przedszkole i żłobek IQ ACADEMY w Katowicach

Rzepakowa 2, 40-547 Katowice

tel. +48660033244 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Misiowy Zakątek w Katowicach

Gliwicka 224, 40-863 Katowice

tel. +48731741234 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

BAJTELKOWO. Niepubliczny Żłobek Artystyczno-Językowy w Katowicach

Kostki-Napierskiego 65, 40-664 Katowice

tel. +48788788234 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Gwiazdolandia oddział 2 w Katowicach

Niska 3B, 40-675 Katowice

tel. +4879202947 

strona www

Słonik Żłobek Montessori w Katowicach

Rolna 14, 40-555 Katowice

tel. +48663881331 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Wesołe Misie - Prywatny Żłobek w Katowicach

Piotrowicka 76C, 40-724 Katowice

tel. +48534925503 

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Dokument do pobrania - wzór DOCX 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 31,0 tys. dokumentów!
Oświadczenia zawierające dane potrzebne do korzystania z dofinansowania 400 plus [DOC]
Pobierz dokument