Dofinansowanie do żłobka Rzeszów - wniosek do ZUS o świadczenie żłobkowe 2024

Autor: Justyna Rudner Weryfikacja: 2 maja 2024 5 min. czytania

Dofinansowanie do żłobka

Pracujący rodzice, którzy biorą udział w rekrutacji do żłobka w Rzeszowie, mogą starać się o dofinansowanie pobytu malucha w placówce. Ile wynosi żłobkowe? Czy pobieranie tego świadczenia koliduje z innymi zapomogami i świadczeniami? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może starać się o żłobkowe w Rzeszowie?

O świadczenie mogą starać się rodzice dziecka, opiekunowie prawni lub osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem np. rodzice zastępczy:

  • uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego, 
  • będącego pod opieką dziennego opiekuna,

o ile nie został na nie przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

400 plus na żłobek a dochód

Podczas przyznawania świadczenia nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Ile wynosi żłobkowe?

Ile wynosi świadczenie?

W ramach żłobkowego rodzice będą mogli otrzymać maksymalnie 400 złotych miesięcznie na jedno dziecko. Wysokość świadczenia nie może przekroczyć kwoty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Przykład: Jeżeli rodzic płaci za żłobek 320 zł miesięcznie, wówczas dofinansowanie również wyniesie 320 zł.

Czy można pobierać żłobkowe i rodzinny kapitał opiekuńczy?

W przypadku drugiego lub kolejnego dziecka w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub znajduje się pod opieką opiekuna dziennego, nie ma takiej możliwości. Wówczas rodzic będzie musiał podjąć decyzję, czy będzie chciał pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy, czy żłobkowe

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o żłobkowe

Jak złożyć wniosek o żłobkowe?

Jak złożyć wniosek?

Rodzice chcący skorzystać ze świadczenia, mogą złożyć wniosek wyłącznie przez Internet, za pośrednictwem:

Wnioski rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Aby skorzystać z dofinansowania, niektóre osoby muszą dołączyć następujące dokumenty:

  • opiekun faktyczny – dołącza zaświadczenie sądu opiekuńczego albo ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  • opiekun prawny dziecka – dołącza orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • rodzic zastępczy – dołącza zaświadczenie potwierdzające umieszczenie dziecka w pieczy,
  • jeżeli wniosek składa inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem –  trzeba dołączyć odpowiedni dokument, w którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • osoba składająca wniosek w imieniu dyrektora placówki opiekuńczej — dołącza upoważnienie dyrektora do złożenia wniosku w jego imieniu.

Kiedy złożyć wniosek?

Elektroniczne wnioski są przyjmowane od 1 kwietnia 2022 rokuWniosek można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

Taki wniosek należy również złożyć, jeśli nastąpi zmiana żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna oraz jeśli dziecko przestanie uczęszczać do placówki lub dziennego opiekuna.

Czy ZUS wyda decyzję w sprawie dofinansowania?

ZUS udzieli informacji o przyznaniu dofinansowania na profilu PUE ZUS wnioskodawcy oraz wyśle taką informację mailem na adres podany we wniosku. Dodatkowo ZUS poinformuje placówkę, do której uczęszcza dziecko, że przyznał dofinansowanie.

ZUS wyda decyzję w przypadku odmowy przyznania dofinansowania, uchylenia lub zmiany prawa do dofinansowania oraz nienależnie pobranego dofinansowania. Decyzja zostanie przesłana na profil wnioskodawcy na PUE ZUS. 

Wiadomość o tym, że została wydana decyzja w sprawie dofinansowania, ZUS prześle na adres mailowy oraz numer telefonu, który został podany we wniosku.

Czy można odwołać się od decyzji?

Od decyzji ZUS można się odwołać do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od jej doręczenia. W przypadku niezadowolenia z decyzji Prezesa ZUS przysługuje możliwość złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Termin na złożenie skargi wynosi 30 dni od doręczenia decyzji Prezesa ZUS.

Kiedy świadczenie zostanie wypłacone?

Aby dofinansowanie do żłobka mogło być wypłacane, rodzice powinni złożyć w placówce, do której uczęszcza dziecko, oświadczenie z danymi dziecka i swoimi. ZUS przekaże dofinansowanie do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, bezpośrednio na rachunek bankowy placówki zajmującej się dzieckiem.

Urlop wychowawczy a dofinansowanie do żłobka

Przebywanie na urlopie wychowawczym nie wyklucza możliwości skorzystania z dofinansowania do żłobka.

Przedsiębiorca chcący prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy, może starać się o dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus w Rzeszowie.

Podstawa prawna

Sprawdź również: Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, przedszkola, szkoły.


Gdzie załatwić sprawę Żłobkowe w Rzeszowie?

Aby załatwić sprawę Żłobkowe w Rzeszowie, należy skontaktować się z instytucją Prywatny Żłobek ZIELONY MOTYLEK pod adresem Mazowiecka 56 w Rzeszowie, lub z 28 innymi instytucjami.

Prywatny Żłobek ZIELONY MOTYLEK w Rzeszowie

adres: Mazowiecka 56, 35-324 Rzeszów

tel. +48698540532 

strona www

Otwarte w piątek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 5 „Karolinka” w Rzeszowie

adres: Wołyńska 4, 35-119 Rzeszów

tel. +48177483478 

strona www

Otwarte w piątek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 8 „Kajtek” w Rzeszowie

adres: Kazimierza Pułaskiego 3b, 35-011 Rzeszów

tel. +48177481128 

strona www

Żłobek Maluszkowo w Rzeszowie

adres: Słocińska 125a, 35-330 Rzeszów

tel. +48535050555 

strona www

Żłobek nr 12 „Żwirek i Muchomorek” w Rzeszowie

adres: Generała Jarosława Dąbrowskiego 73, 35-040 Rzeszów

tel. +48177481136 

strona www

Otwarte w piątek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Prywatny Żłobek Leśne Ludki w Rzeszowie

adres: Kwiatkowskiego 38, 35-311 Rzeszów

tel. +48606668035 

Żłobek Maluszkowo w Rzeszowie

adres: aleja Niepodległości 1, 35-303 Rzeszów

tel. +48535383555 

strona www

Otwarte w piątek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 1 „Wesoły miś” w Rzeszowie

adres: Piękna 18, 35-242 Rzeszów

tel. +48177481120 

Żłobek nr 9 „Puchatek” w Rzeszowie

adres: Podwisłocze 20B, 35-309 Rzeszów

tel. +48177481140 

strona www

Żłobek nr 3 „Krzyś” w Rzeszowie

adres: Macieja Rataja 6A, 35-116 Rzeszów

tel. +48177481124 

strona www

Żłobek nr 10 w Rzeszowie

adres: Stefana Starzyńskiego 19, 35-508 Rzeszów

tel. +48532467483 

Żłobek nr 11 „Słoneczko” w Rzeszowie

adres: Aleja Krzyżanowskiego 22, 35-329 Rzeszów

tel. +48177481132 

strona www

Otwarte w piątek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Maluszkowo w Rzeszowie

adres: Strzelnicza 6A, 35-103 Rzeszów

PRYWATNY ŻŁOBEK "KURKI TRZY" w Rzeszowie

adres: Akacjowa 7, 35-113 Rzeszów

tel. +48787484899 

strona www

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Rzeszów - Lisek Urwisek

adres: Zawiszy Czarnego 16, 35-083 Rzeszów

tel. +48537507987 

strona www

Otwarte w piątek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Przystań Malucha w Rzeszowie

adres: Nowe Wzgórze 2, 35-330 Rzeszów

tel. +48534226627 

strona www

Otwarte w piątek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 4 „Sasanka” w Rzeszowie

adres: Architektów 4/U6, 35-001 Rzeszów

tel. +48177481138 

strona www

Otwarte w piątek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Ptasie Radio w Rzeszowe w Rzeszowie

adres: Jana Twardowskiego 2A, 35-302 Rzeszów

tel. +4869248072 

strona www

Otwarte w piątek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole Publiczne i Niepubliczny Żłobek Lucky Kids w Rzeszowie

adres: Architektów 4, 35-082 Rzeszów

tel. +48178611111 

Otwarte w piątek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek PINOKIO w Rzeszowie

adres: Zajęcza 14f, 35-232 Rzeszów

tel. +4860647585 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Mali Zdobywcy w Rzeszowie

adres: Szarotkowa 11, 35-604 Rzeszów

tel. +48784533322 

strona www

Otwarte w piątek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 6 „Kotek Psotek” w Rzeszowie

adres: Iwonicka 52, 35-505 Rzeszów

tel. +48177481142 

strona www

Otwarte w piątek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 7 „Calineczka” w Rzeszowie

adres: Zielona 7, 35-326 Rzeszów

tel. +48177481940 

strona www

Otwarte w piątek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Entliczek Pentliczek w Rzeszowie

adres: Aleja Generała Władysława Sikorskiego 45D/6, 35-304 Rzeszów

tel. +48667193213 

strona www

Otwarte w piątek od 06:30 godziny otwarcia

pon-wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:00
czw-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole i żłobek "PAŁACYK MALUCHA" w Rzeszowie

adres: Kazimierza Pułaskiego 1A, 35-011 Rzeszów

tel. +4860714180 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:00
sob: 10:00-14:00
niedz: nieczynne

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Kraina Szczęścia w Rzeszowie

adres: Ofiar Katynia 6, 35-209 Rzeszów

tel. +48172000660 

strona www

Otwarte do 18:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:30
sob-niedz: nieczynne

Domowy Żłobek Pandzik w Rzeszowie

adres: Wiosenna 2, 35-303 Rzeszów

tel. +48667256764 

strona www

Otwarte w piątek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Zosia Samosia w Rzeszowie

adres: Antoniego Gromskiego 10, 35-233 Rzeszów

tel. +4853551454 

strona www

Otwarte w piątek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Zaczarowany Ogród Żłobek&Przedszkole Rzeszów

adres: Aleja Armii Krajowej 42b, 35-307 Rzeszów

tel. +48793481663 

strona www

Otwarte w piątek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Dokument do pobrania - wzór DOCX 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 17,3 tys. dokumentów!

Justyna to doświadczony urzędnik, który stara się zawiłości związane ze sprawami urzędowymi przekuć w łatwy i „przyswajalny” sposób dla każdego. Otwartość, znajomość trudnej tematyki „urzędniczej” i pokazanie, że nie taki diabeł straszny to jej życiowe motto.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji