Dofinansowanie do żłobka Bielsko-Biała - wniosek do ZUS o świadczenie żłobkowe 2024

Autor: Justyna Rudner Weryfikacja: 2 maja 2024 5 min. czytania

Dofinansowanie do żłobka

Pracujący rodzice, którzy biorą udział w rekrutacji do żłobka w Bielsku-Białej, mogą starać się o dofinansowanie pobytu malucha w placówce. Ile wynosi żłobkowe? Czy pobieranie tego świadczenia koliduje z innymi zapomogami i świadczeniami? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może starać się o żłobkowe w Bielsku-Białej?

O świadczenie mogą starać się rodzice dziecka, opiekunowie prawni lub osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem np. rodzice zastępczy:

  • uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego, 
  • będącego pod opieką dziennego opiekuna,

o ile nie został na nie przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

400 plus na żłobek a dochód

Podczas przyznawania świadczenia nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Ile wynosi żłobkowe?

Ile wynosi świadczenie?

W ramach żłobkowego rodzice będą mogli otrzymać maksymalnie 400 złotych miesięcznie na jedno dziecko. Wysokość świadczenia nie może przekroczyć kwoty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Przykład: Jeżeli rodzic płaci za żłobek 320 zł miesięcznie, wówczas dofinansowanie również wyniesie 320 zł.

Czy można pobierać żłobkowe i rodzinny kapitał opiekuńczy?

W przypadku drugiego lub kolejnego dziecka w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub znajduje się pod opieką opiekuna dziennego, nie ma takiej możliwości. Wówczas rodzic będzie musiał podjąć decyzję, czy będzie chciał pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy, czy żłobkowe

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o żłobkowe

Jak złożyć wniosek o żłobkowe?

Jak złożyć wniosek?

Rodzice chcący skorzystać ze świadczenia, mogą złożyć wniosek wyłącznie przez Internet, za pośrednictwem:

Wnioski rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Aby skorzystać z dofinansowania, niektóre osoby muszą dołączyć następujące dokumenty:

  • opiekun faktyczny – dołącza zaświadczenie sądu opiekuńczego albo ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  • opiekun prawny dziecka – dołącza orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • rodzic zastępczy – dołącza zaświadczenie potwierdzające umieszczenie dziecka w pieczy,
  • jeżeli wniosek składa inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem –  trzeba dołączyć odpowiedni dokument, w którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • osoba składająca wniosek w imieniu dyrektora placówki opiekuńczej — dołącza upoważnienie dyrektora do złożenia wniosku w jego imieniu.

Kiedy złożyć wniosek?

Elektroniczne wnioski są przyjmowane od 1 kwietnia 2022 rokuWniosek można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

Taki wniosek należy również złożyć, jeśli nastąpi zmiana żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna oraz jeśli dziecko przestanie uczęszczać do placówki lub dziennego opiekuna.

Czy ZUS wyda decyzję w sprawie dofinansowania?

ZUS udzieli informacji o przyznaniu dofinansowania na profilu PUE ZUS wnioskodawcy oraz wyśle taką informację mailem na adres podany we wniosku. Dodatkowo ZUS poinformuje placówkę, do której uczęszcza dziecko, że przyznał dofinansowanie.

ZUS wyda decyzję w przypadku odmowy przyznania dofinansowania, uchylenia lub zmiany prawa do dofinansowania oraz nienależnie pobranego dofinansowania. Decyzja zostanie przesłana na profil wnioskodawcy na PUE ZUS. 

Wiadomość o tym, że została wydana decyzja w sprawie dofinansowania, ZUS prześle na adres mailowy oraz numer telefonu, który został podany we wniosku.

Czy można odwołać się od decyzji?

Od decyzji ZUS można się odwołać do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od jej doręczenia. W przypadku niezadowolenia z decyzji Prezesa ZUS przysługuje możliwość złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Termin na złożenie skargi wynosi 30 dni od doręczenia decyzji Prezesa ZUS.

Kiedy świadczenie zostanie wypłacone?

Aby dofinansowanie do żłobka mogło być wypłacane, rodzice powinni złożyć w placówce, do której uczęszcza dziecko, oświadczenie z danymi dziecka i swoimi. ZUS przekaże dofinansowanie do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, bezpośrednio na rachunek bankowy placówki zajmującej się dzieckiem.

Urlop wychowawczy a dofinansowanie do żłobka

Przebywanie na urlopie wychowawczym nie wyklucza możliwości skorzystania z dofinansowania do żłobka.

Przedsiębiorca chcący prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy, może starać się o dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus w Bielsku-Białej.

Podstawa prawna

Sprawdź również: Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, przedszkola, szkoły.


Gdzie załatwić sprawę Żłobkowe w Bielsku-Białej?

Aby załatwić sprawę Żłobkowe w Bielsku-Białej, należy skontaktować się z instytucją Bociankowo - Niepubliczny Żłobek Bielsko Biała pod adresem Ikara 2 w Bielsku-Białej, lub z 21 innymi instytucjami.

Bociankowo - Niepubliczny Żłobek Bielsko Biała w Bielsku-Białej

adres: Ikara 2, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48789346882 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Beztroska Kraina w Bielsku-Białej

adres: Wyzwolenia 267, 43-344 Bielsko-Biała

tel. +48502729973 

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek PRZYTULAKI w Bielsku-Białej

adres: Barkowska 2, 43-346 Bielsko-Biała

tel. +48519139508 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Miejski w Bielsku-Białej

adres: Pod Grodziskiem 4, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48334964223 

strona www

Otwarte do 16:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-16:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Misioland Klub Malucha Bielsko - Biała w Bielsku-Białej

adres: Klemensa Matusiaka 1, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48732702781 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Klub Malucha "Wesoła Dżungla" Bielsko-Biała

adres: Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 25, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48660485696 

strona www

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-16:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Sielanka w Bielsku-Białej

adres: Złotych Kłosów 63, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48696555139 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Uniwersytet Malutki Kalejdoskop w Bielsku-Białej

adres: PCK 10, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48600970912 

strona www

Niepubliczny Żłobek "Aktywne Sówki" w Bielsku-Białej

adres: Piastowska 22, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48606945284 

strona www

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Pozytywny Żłobek w Bielsku-Białej

adres: Goleszowska 17/3, 43-308 Bielsko-Biała

tel. +48538237202 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Miejski w Bielsku-Białej

adres: Brodzińskiego 22, 43-382 Bielsko-Biała

tel. +48334962180 

strona www

Otwarte do 16:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-16:30
sob-niedz: nieczynne

Elfiki z Baśniowej Krainy Żłobek w Bielsku-Białej

adres: Młyńska 25, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48697116988 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek OKRUSZEK w Bielsku-Białej

adres: Bohaterów Warszawy 6/1, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48721107674 

strona www

Otwarte do 16:30 godziny otwarcia

pon-śr: 06:30-16:30
czw: 06:30-17:00
pt: 06:30-16:30
sob-niedz: nieczynne

ŻŁOBEK BAJKOLANDIA w Bielsku-Białej

adres: Generała Józefa Kustronia 4, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48504414413 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Zaczarowana Polana w Bielsku-Białej

adres: Juliusza Słowackiego 28A, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48725028461 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Sielanka w Bielsku-Białej

adres: Skłodowskiej-Curie 11, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48696555139 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Cherubinkowo.pl w Bielsku-Białej

adres: Lotnicza 16/18, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48664157157 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Elfiki z Baśniowej Krainy Przedszkole Integracyjne i Żłobek w Bielsku-Białej

adres: Listopadowa 21, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48697116988 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek 4 Pory Roku w Bielsku-Białej

adres: Kowalska 9, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48517402444 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek I Przedszkole JONATAN w Bielsku-Białej

adres: Listopadowa 59, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +4866268336 

strona www

Anglojęzyczne Przedszkole i Żłobek "First Steps" w Bielsku-Białej

adres: Bronisława Czecha 5, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338181262 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Iskierka w Bielsku-Białej

adres: Cieszyńska 99, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48535300545 

Dokument do pobrania - wzór DOCX 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 16,2 tys. dokumentów!

Justyna to doświadczony urzędnik, który stara się zawiłości związane ze sprawami urzędowymi przekuć w łatwy i „przyswajalny” sposób dla każdego. Otwartość, znajomość trudnej tematyki „urzędniczej” i pokazanie, że nie taki diabeł straszny to jej życiowe motto.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji