Dofinansowanie do żłobka Toruń - wniosek do ZUS o świadczenie żłobkowe 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 14 listopada 2023 5 min. czytania

Dofinansowanie do żłobka

Pracujący rodzice, którzy biorą udział w rekrutacji do żłobka w Toruniu, mogą starać się o dofinansowanie pobytu malucha w placówce. Ile wynosi żłobkowe? Czy pobieranie tego świadczenia koliduje z innymi zapomogami i świadczeniami? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może starać się o żłobkowe w Toruniu?

O świadczenie mogą starać się rodzice dziecka, opiekunowie prawni lub osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem np. rodzice zastępczy:

  • uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego, 
  • będącego pod opieką dziennego opiekuna,

o ile nie został na nie przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

400 plus na żłobek a dochód

Podczas przyznawania świadczenia nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Ile wynosi żłobkowe?

Ile wynosi świadczenie?

W ramach żłobkowego rodzice będą mogli otrzymać maksymalnie 400 złotych miesięcznie na jedno dziecko. Wysokość świadczenia nie może przekroczyć kwoty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Przykład: Jeżeli rodzic płaci za żłobek 320 zł miesięcznie, wówczas dofinansowanie również wyniesie 320 zł.

Czy można pobierać żłobkowe i rodzinny kapitał opiekuńczy?

W przypadku drugiego lub kolejnego dziecka w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub znajduje się pod opieką opiekuna dziennego, nie ma takiej możliwości. Wówczas rodzic będzie musiał podjąć decyzję, czy będzie chciał pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy, czy żłobkowe

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o żłobkowe

Jak złożyć wniosek o żłobkowe?

Jak złożyć wniosek?

Rodzice chcący skorzystać ze świadczenia, mogą złożyć wniosek wyłącznie przez Internet, za pośrednictwem:

Wnioski rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Aby skorzystać z dofinansowania, niektóre osoby muszą dołączyć następujące dokumenty:

  • opiekun faktyczny – dołącza zaświadczenie sądu opiekuńczego albo ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  • opiekun prawny dziecka – dołącza orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • rodzic zastępczy – dołącza zaświadczenie potwierdzające umieszczenie dziecka w pieczy,
  • jeżeli wniosek składa inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem –  trzeba dołączyć odpowiedni dokument, w którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • osoba składająca wniosek w imieniu dyrektora placówki opiekuńczej — dołącza upoważnienie dyrektora do złożenia wniosku w jego imieniu.

Kiedy złożyć wniosek?

Elektroniczne wnioski są przyjmowane od 1 kwietnia 2022 rokuWniosek można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

Taki wniosek należy również złożyć, jeśli nastąpi zmiana żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna oraz jeśli dziecko przestanie uczęszczać do placówki lub dziennego opiekuna.

Czy ZUS wyda decyzję w sprawie dofinansowania?

Nie, ZUS udzieli informacji o przyznaniu dofinansowania na profilu PUE ZUS wnioskodawcy oraz wyśle taką informację mailem na adres podany we wniosku. Dodatkowo ZUS poinformuje placówkę, do której uczęszcza dziecko, że przyznał dofinansowanie.

ZUS wyda decyzję w przypadku odmowy przyznania dofinansowania, uchylenia lub zmiany prawa do dofinansowania oraz nienależnie pobranego dofinansowania. Decyzja zostanie przesłana na profil wnioskodawcy na PUE ZUS. 

Wiadomość o tym, że została wydana decyzja w sprawie dofinansowania, ZUS prześle na adres mailowy oraz numer telefonu, który został podany we wniosku.

Czy można odwołać się od decyzji?

Tak, od decyzji ZUS można się odwołać do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od jej doręczenia. W przypadku niezadowolenia z decyzji Prezesa ZUS przysługuje możliwość złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Termin na złożenie skargi wynosi 30 dni od doręczenia decyzji Prezesa ZUS.

Kiedy świadczenie zostanie wypłacone?

Aby dofinansowanie do żłobka mogło być wypłacane, rodzice powinni złożyć w placówce, do której uczęszcza dziecko, oświadczenie z danymi dziecka i swoimi. ZUS przekaże dofinansowanie do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, bezpośrednio na rachunek bankowy placówki zajmującej się dzieckiem.

Urlop wychowawczy a dofinansowanie do żłobka

Przebywanie na urlopie wychowawczym nie wyklucza możliwości skorzystania z dofinansowania do żłobka.

Przedsiębiorca chcący prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy, może starać się o dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus w Toruniu.

Podstawa prawna

Sprawdź również: Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, przedszkola, szkoły.


Gdzie załatwić sprawę Żłobkowe w Toruniu?

Aby załatwić sprawę Żłobkowe w Toruniu, należy skontaktować się z instytucją Żłobek Miejski nr 4 pod adresem Generała Władysława Andersa 21 w Toruniu, lub z 25 innymi instytucjami.

Żłobek Miejski nr 4 w Toruniu

adres: Generała Władysława Andersa 21, 87-100 Toruń

tel. +48566495730 

strona www

Otwarte do 16:30 godziny otwarcia

pon: 06:00-16:30
wt: 06:00-16:30
śr: 06:00-16:30
czw: 06:00-16:30
pt: 06:00-16:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Niepubliczny Dziecięca Odyseja w Toruniu

adres: Tomasza Stawisińskiego 7a, 87-100 Toruń

tel. +48798773371 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Miejski nr 2 w Toruniu

adres: Heleny Piskorskiej 9, 87-100 Toruń

tel. +48566599390 

Otwarte do 16:30 godziny otwarcia

pon: 06:00-16:30
wt: 06:00-16:30
śr: 06:00-16:30
czw: 06:00-16:30
pt: 06:00-16:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Przystanek Bobaska w Toruniu

adres: Jana Kochanowskiego 19, 87-100 Toruń

tel. +48793387333 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-18:00
wt: 06:00-18:00
śr: 06:00-18:00
czw: 06:00-18:00
pt: 06:00-18:00
sob: 09:00-15:00
niedz: nieczynne

Żłobek Niepubliczny "Kraina Fantazji" w Toruniu

adres: Gdańska 20, 87-100 Toruń

tel. +48508678558 

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-16:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Miejski nr 3 w Toruniu

adres: Konstytucji 3 Maja 16, 87-100 Toruń

tel. +48566486554 

strona www

Otwarte do 23:59 godziny otwarcia

pon: otwarte całą dobę
wt: otwarte całą dobę
śr: otwarte całą dobę
czw: otwarte całą dobę
pt: otwarte całą dobę
sob: otwarte całą dobę
niedz: otwarte całą dobę

Żłobek Niepubliczny Bam-Bam UMK w Toruniu

adres: Juliusza Słowackiego 5/7, 87-100 Toruń

tel. +48534465855 

strona www

Kangurek. Przedszkole i Żłobek Niepubliczny w Toruniu

adres: Franciszka Tadeusza Rakowicza 3, 87-100 Toruń

tel. +48566483673 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-17:00
wt: 06:00-17:00
śr: 06:00-17:00
czw: 06:00-17:00
pt: 06:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Promyczek w Toruniu

adres: Sebastiana Klonowica 43, 87-100 Toruń

tel. +48781273281 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Delfinek Mini w Toruniu

adres: Bukowa 25, 87-100 Toruń

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Alfik Niepubliczne Przedszkole I Żłobek. Tomaszewska H. w Toruniu

adres: Dziewulskiego 31, 87-100 Toruń

tel. +48566484974 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-17:00
wt: 06:00-17:00
śr: 06:00-17:00
czw: 06:00-17:00
pt: 06:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Kraina żuczków" w Toruniu

adres: Włocławska 224c, 87-100 Toruń

tel. +48733000681 

strona www

Przedszkole i Żłobek Jaś i Małgosia w Toruniu

adres: Teodora Donimirskiego 2, 87-100 Toruń

tel. +48566480169 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Miejski nr 1 w Toruniu

adres: Bażynskich 24/26, 87-100 Toruń

tel. +48566231279 

strona www

Otwarte do 16:30 godziny otwarcia

pon: 06:00-16:30
wt: 06:00-16:30
śr: 06:00-16:30
czw: 06:00-16:30
pt: 06:00-16:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Prywatny Żłobek "Wesołe Żabki" w Toruniu

adres: Konopna 18, 87-100 Toruń

tel. +48661212065 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek im. Aniołów Stróżów w Toruniu

adres: Inowrocławska 44, 87-100 Toruń

tel. +48603206203 

Otwarte w czwartek od 07:15 godziny otwarcia

pon-pt: 07:15-16:15
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Mądry Maluch w Toruniu

adres: Legionów 16/1, 87-100 Toruń

tel. +4860906785 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:45 godziny otwarcia

pon-pt: 06:45-16:15
sob-niedz: nieczynne

Bąbelek Żłobek Niepubliczny w Toruniu

adres: Szosa Chełmińska 140, 87-107 Toruń

tel. +48798773371 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Złota Rybka w Toruniu

adres: Poznańska 115, 87-100 Toruń

tel. +48797116911 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek "Tęczowa Krainka" w Toruniu

adres: Lubicka 32, 87-122 Toruń

tel. +48530993672 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Tęczowa Krainka II w Toruniu

adres: Wodociągowa 3, 87-100 Toruń

tel. +48530993672 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:45 godziny otwarcia

pon-pt: 06:45-17:30
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole Niepubliczne "Promyczek", Niepubliczny Żłobek "Iskierka" w Toruniu

adres: Zygmunta Moczyńskiego 8/10, 87-100 Toruń

tel. +4872412534 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek PA TA TAJ w Toruniu

adres: Strzałowa 17e, 87-100 Toruń

tel. +48606888383 

strona www

Żłobek Mądry Maluch Filia w Toruniu

adres: Zielna 19, 87-100 Toruń

tel. +4860906785 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:45 godziny otwarcia

pon-pt: 06:45-16:30
sob-niedz: nieczynne

Akademia Montessori Koala Żłobek muzyczno-językowy w Toruniu

adres: Adama Asnyka 6A, 87-100 Toruń

tel. +48532264633 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek U Artystów w Toruniu

adres: Mariana Jaroczyńskiego 4a, 87-100 Toruń

tel. +48798773371 

strona www

Dokument do pobrania - wzór DOCX 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 14,9 tys. dokumentów!
Oświadczenia zawierające dane potrzebne do korzystania z dofinansowania 400 plus [DOC]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu