Dofinansowanie do żłobka Zabrze - wniosek do ZUS o świadczenie żłobkowe 2024

Autor: Justyna Rudner Weryfikacja: 2 maja 2024 5 min. czytania

Dofinansowanie do żłobka

Pracujący rodzice, którzy biorą udział w rekrutacji do żłobka w Zabrzu, mogą starać się o dofinansowanie pobytu malucha w placówce. Ile wynosi żłobkowe? Czy pobieranie tego świadczenia koliduje z innymi zapomogami i świadczeniami? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może starać się o żłobkowe w Zabrzu?

O świadczenie mogą starać się rodzice dziecka, opiekunowie prawni lub osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem np. rodzice zastępczy:

  • uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego, 
  • będącego pod opieką dziennego opiekuna,

o ile nie został na nie przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

400 plus na żłobek a dochód

Podczas przyznawania świadczenia nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Ile wynosi żłobkowe?

Ile wynosi świadczenie?

W ramach żłobkowego rodzice będą mogli otrzymać maksymalnie 400 złotych miesięcznie na jedno dziecko. Wysokość świadczenia nie może przekroczyć kwoty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Przykład: Jeżeli rodzic płaci za żłobek 320 zł miesięcznie, wówczas dofinansowanie również wyniesie 320 zł.

Czy można pobierać żłobkowe i rodzinny kapitał opiekuńczy?

W przypadku drugiego lub kolejnego dziecka w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub znajduje się pod opieką opiekuna dziennego, nie ma takiej możliwości. Wówczas rodzic będzie musiał podjąć decyzję, czy będzie chciał pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy, czy żłobkowe

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o żłobkowe

Jak złożyć wniosek o żłobkowe?

Jak złożyć wniosek?

Rodzice chcący skorzystać ze świadczenia, mogą złożyć wniosek wyłącznie przez Internet, za pośrednictwem:

Wnioski rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Aby skorzystać z dofinansowania, niektóre osoby muszą dołączyć następujące dokumenty:

  • opiekun faktyczny – dołącza zaświadczenie sądu opiekuńczego albo ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  • opiekun prawny dziecka – dołącza orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • rodzic zastępczy – dołącza zaświadczenie potwierdzające umieszczenie dziecka w pieczy,
  • jeżeli wniosek składa inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem –  trzeba dołączyć odpowiedni dokument, w którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • osoba składająca wniosek w imieniu dyrektora placówki opiekuńczej — dołącza upoważnienie dyrektora do złożenia wniosku w jego imieniu.

Kiedy złożyć wniosek?

Elektroniczne wnioski są przyjmowane od 1 kwietnia 2022 rokuWniosek można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

Taki wniosek należy również złożyć, jeśli nastąpi zmiana żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna oraz jeśli dziecko przestanie uczęszczać do placówki lub dziennego opiekuna.

Czy ZUS wyda decyzję w sprawie dofinansowania?

ZUS udzieli informacji o przyznaniu dofinansowania na profilu PUE ZUS wnioskodawcy oraz wyśle taką informację mailem na adres podany we wniosku. Dodatkowo ZUS poinformuje placówkę, do której uczęszcza dziecko, że przyznał dofinansowanie.

ZUS wyda decyzję w przypadku odmowy przyznania dofinansowania, uchylenia lub zmiany prawa do dofinansowania oraz nienależnie pobranego dofinansowania. Decyzja zostanie przesłana na profil wnioskodawcy na PUE ZUS. 

Wiadomość o tym, że została wydana decyzja w sprawie dofinansowania, ZUS prześle na adres mailowy oraz numer telefonu, który został podany we wniosku.

Czy można odwołać się od decyzji?

Od decyzji ZUS można się odwołać do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od jej doręczenia. W przypadku niezadowolenia z decyzji Prezesa ZUS przysługuje możliwość złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Termin na złożenie skargi wynosi 30 dni od doręczenia decyzji Prezesa ZUS.

Kiedy świadczenie zostanie wypłacone?

Aby dofinansowanie do żłobka mogło być wypłacane, rodzice powinni złożyć w placówce, do której uczęszcza dziecko, oświadczenie z danymi dziecka i swoimi. ZUS przekaże dofinansowanie do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, bezpośrednio na rachunek bankowy placówki zajmującej się dzieckiem.

Urlop wychowawczy a dofinansowanie do żłobka

Przebywanie na urlopie wychowawczym nie wyklucza możliwości skorzystania z dofinansowania do żłobka.

Przedsiębiorca chcący prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy, może starać się o dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus w Zabrzu.

Podstawa prawna

Sprawdź również: Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, przedszkola, szkoły.


Gdzie załatwić sprawę Żłobkowe w Zabrzu?

Aby załatwić sprawę Żłobkowe w Zabrzu, należy skontaktować się z instytucją ULubiony Żłobek pod adresem Księdza Pawła Pośpiecha 20 w Zabrzu, lub z 15 innymi instytucjami.

ULubiony Żłobek w Zabrzu

adres: Księdza Pawła Pośpiecha 20, 41-800 Zabrze

tel. +48503329334 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek ZACZAROWANY OŁÓWEK w Zabrzu

adres: Gen. Władysława Sikorskiego 29, 41-809 Zabrze

tel. +48724295055 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Prywatny żłobek Akademia Małego Smerfa w Zabrzu

adres: Franciszkańska 17, 41-800 Zabrze

tel. +48502183505 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 1 Społeczny w Zabrzu

adres: Księdza Konstantego Damrota 58, 41-800 Zabrze

tel. +48322712716 

Żłobek "Dzieciątka Jezus" w Zabrzu

adres: Wolności 586, 41-806 Zabrze

tel. +48322775020 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Bożego Miłosierdzia w Zabrzu

adres: Pawła Majnusza 7, 41-800 Zabrze

tel. +48575241606 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek "Misiowa Kraina" w Zabrzu

adres: aleja Szczęście Ludwika 2, 41-807 Zabrze

tel. +48575241606 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Miejski w Zabrzu

adres: Buchenwaldczyków 32, 41-800 Zabrze

tel. +48322710985 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek w Zabrzu

adres: Wandy 7, 41-800 Zabrze

tel. +48538237206 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Prywatny Żłobek nr 5 w Zabrzu

adres: Dworska 18b, 41-800 Zabrze

tel. +48516325737 

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek U Cioci POLI w Zabrzu

adres: Trocera 39, 41-819 Zabrze

tel. +48516736392 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Kraina Odkrywcy w Zabrzu

adres: Wolności 199, 41-800 Zabrze

tel. +48531789787 

strona www

Żłobek i Przedszkole Biedroneczka. Żłobek Zabrze. Przedszkole Zabrze.

adres: Franciszkańska 20, 41-819 Zabrze

tel. +48516325737 

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Niepubliczny Nr 1 w Zabrzu

adres: Wolności 121 C, 41-800 Zabrze

tel. +48577882286 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Miejski. Filia w Zabrzu

adres: Andersa 34, 41-808 Zabrze

tel. +48322722870 

Żłobek Multisensoryczny "Mądre Sówki" Zabrze

adres: Jana III Sobieskiego 10, 41-800 Zabrze

tel. +48666971853 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Dokument do pobrania - wzór DOCX 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 17,8 tys. dokumentów!

Justyna to doświadczony urzędnik, który stara się zawiłości związane ze sprawami urzędowymi przekuć w łatwy i „przyswajalny” sposób dla każdego. Otwartość, znajomość trudnej tematyki „urzędniczej” i pokazanie, że nie taki diabeł straszny to jej życiowe motto.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji