Dofinansowanie do żłobka Białystok - wniosek do ZUS o świadczenie żłobkowe 2023

Weryfikacja: 4 czerwca 2023

Dofinansowanie do żłobka

Pracujący rodzice, którzy biorą udział w rekrutacji do żłobka w Białymstoku, mogą starać się o dofinansowanie pobytu malucha w placówce. Ile wynosi żłobkowe? Czy pobieranie tego świadczenia koliduje z innymi zapomogami i świadczeniami? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może starać się o żłobkowe w Białymstoku?

O świadczenie mogą starać się rodzice dziecka, opiekunowie prawni lub osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem np. rodzice zastępczy:

  • uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego, 
  • będącego pod opieką dziennego opiekuna,

o ile nie został na nie przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

400 plus na żłobek a dochód

Podczas przyznawania świadczenia nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Ile wynosi żłobkowe?

Ile wynosi świadczenie?

W ramach żłobkowego rodzice będą mogli otrzymać maksymalnie 400 złotych miesięcznie na jedno dziecko. Wysokość świadczenia nie może przekroczyć kwoty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Przykład: Jeżeli rodzic płaci za żłobek 320 zł miesięcznie, wówczas dofinansowanie również wyniesie 320 zł.

Czy można pobierać żłobkowe i rodzinny kapitał opiekuńczy?

W przypadku drugiego lub kolejnego dziecka w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub znajduje się pod opieką opiekuna dziennego, nie ma takiej możliwości. Wówczas rodzic będzie musiał podjąć decyzję, czy będzie chciał pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy, czy żłobkowe

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o żłobkowe

Jak złożyć wniosek o żłobkowe?

Jak złożyć wniosek?

Rodzice chcący skorzystać ze świadczenia, mogą złożyć wniosek wyłącznie przez Internet, za pośrednictwem:

Wnioski rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Aby skorzystać z dofinansowania, niektóre osoby muszą dołączyć następujące dokumenty:

  • opiekun faktyczny – dołącza zaświadczenie sądu opiekuńczego albo ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  • opiekun prawny dziecka – dołącza orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • rodzic zastępczy – dołącza zaświadczenie potwierdzające umieszczenie dziecka w pieczy,
  • jeżeli wniosek składa inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem –  trzeba dołączyć odpowiedni dokument, w którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • osoba składająca wniosek w imieniu dyrektora placówki opiekuńczej — dołącza upoważnienie dyrektora do złożenia wniosku w jego imieniu.

Kiedy złożyć wniosek?

Elektroniczne wnioski są przyjmowane od 1 kwietnia 2022 rokuWniosek można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

Taki wniosek należy również złożyć, jeśli nastąpi zmiana żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna oraz jeśli dziecko przestanie uczęszczać do placówki lub dziennego opiekuna.

Czy ZUS wyda decyzję w sprawie dofinansowania?

Nie, ZUS udzieli informacji o przyznaniu dofinansowania na profilu PUE ZUS wnioskodawcy oraz wyśle taką informację mailem na adres podany we wniosku. Dodatkowo ZUS poinformuje placówkę, do której uczęszcza dziecko, że przyznał dofinansowanie.

ZUS wyda decyzję w przypadku odmowy przyznania dofinansowania, uchylenia lub zmiany prawa do dofinansowania oraz nienależnie pobranego dofinansowania. Decyzja zostanie przesłana na profil wnioskodawcy na PUE ZUS. 

Wiadomość o tym, że została wydana decyzja w sprawie dofinansowania, ZUS prześle na adres mailowy oraz numer telefonu, który został podany we wniosku.

Czy można odwołać się od decyzji?

Tak, od decyzji ZUS można się odwołać do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od jej doręczenia. W przypadku niezadowolenia z decyzji Prezesa ZUS przysługuje możliwość złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Termin na złożenie skargi wynosi 30 dni od doręczenia decyzji Prezesa ZUS.

Kiedy świadczenie zostanie wypłacone?

Aby dofinansowanie do żłobka mogło być wypłacane, rodzice powinni złożyć w placówce, do której uczęszcza dziecko, oświadczenie z danymi dziecka i swoimi. ZUS przekaże dofinansowanie do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, bezpośrednio na rachunek bankowy placówki zajmującej się dzieckiem.

Urlop wychowawczy a dofinansowanie do żłobka

Przebywanie na urlopie wychowawczym nie wyklucza możliwości skorzystania z dofinansowania do żłobka.

Podstawa prawna

Przedsiębiorca chcący prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy, może starać się o dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus w Białymstoku.

Sprawdź również: Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, przedszkola, szkoły.


Gdzie załatwić sprawę Żłobkowe w Białymstoku?

Aby załatwić sprawę Żłobkowe w Białymstoku, należy skontaktować się z instytucją Niepubliczny Żłobek MAŁE MISIE przy ul. Antoniukowska 60, lub z 26 innymi instytucjami.

Niepubliczny Żłobek MAŁE MISIE w Białymstoku

Antoniukowska 60, 15-845 Białystok

tel. +48793707041 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-16:30
wt: 07:00-16:30
śr: 07:00-16:30
czw: 07:00-16:30
pt: 07:00-16:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Miejski nr 5 w Białymstoku

Artura Grottgera 10, 15-225 Białystok

tel. +48857320184 

strona www

Przedszkole i Żłobek SUPERMOCNI w Białymstoku

Kręta 2/5, 15-345 Białystok

tel. +4850203509 

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:00
wt: 06:30-17:00
śr: 06:30-17:00
czw: 06:30-17:00
pt: 06:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Akademia Kreatywnego Malucha w Białymstoku

Transportowa 2 C/lok. 6 i 7, 15-399 Białystok

tel. +48788949193 

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i żłobek elfy w Białymstoku

Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 50, 15-111 Białystok

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Koralik w Białymstoku

Kombatantów 18/lok. U1, 15-110 Białystok

tel. +48536529956 

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:00
wt: 06:30-17:00
śr: 06:30-17:00
czw: 06:30-17:00
pt: 06:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Klub Przyjaciół Reksia- opieka nad dziećmi 1-3lat Żłobek Białystok Żłobek Baranowicka

Baranowicka 113, 15-501 Białystok

tel. +48605693153 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-16:30
wt: 07:00-16:30
śr: 07:00-16:30
czw: 07:00-16:30
pt: 07:00-16:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Mali geniusze w Białymstoku

Mikołaja Kopernika 3A, 15-367 Białystok

tel. +48513304653 

strona www

MARCHEWKA Żłobek JĘZYKOWY TOMASZ SZOKA w Białymstoku

Jana Sobieskiego, 15-013 Białystok

Żłobek Miejski Nr 6 w Białymstoku

Upalna 58, 15-668 Białystok

tel. +48856612185 

strona www

Żłobek Miejski nr 2 w Białymstoku

Rumiankowa 12, 15-665 Białystok

tel. +48856613815 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek i Przedszkole Artystyczne Olinutki w Białymstoku

Kolejowa 12/1, 15-701 Białystok

tel. +48570003356 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: 08:00-16:00
niedz: nieczynne

Żłobek Miejski nr 4 w Białymstoku

Władysława Broniewskiego 1A, 15-748 Białystok

tel. +48856510506 

strona www

Żłobek Miejski nr 1 Integracyjny w Białymstoku

Wesoła 10, 15-306 Białystok

tel. +48857423110 

strona www

Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku

Wasilkowska 4, 15-117 Białystok

tel. +48856751648 

strona www

Otwarte w środę od 06:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-18:00
wt: 06:00-18:00
śr: 06:00-18:00
czw: 06:00-18:00
pt: 06:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 8 w Białymstoku

Oriona 38, 15-685 Białystok

tel. +48853067602 

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:00
wt: 06:30-17:00
śr: 06:30-17:00
czw: 06:30-17:00
pt: 06:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Wesołe Dinusie w Białymstoku

Komisji Edukacji Narodowej 38/7, 15-685 Białystok

tel. +48600140533 

strona www

Otwarte w środę od 06:45 godziny otwarcia

pon: 06:45-17:00
wt: 06:45-17:00
śr: 06:45-17:00
czw: 06:45-17:00
pt: 06:45-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Niepubliczny "Happy" w Białymstoku

Józefa Mackiewicza 1A/lok. U1, 15-779 Białystok

tel. +48603960678 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Super Bobas w Białymstoku

Gajowa 79, 15-794 Białystok

tel. +48600140533 

strona www

Otwarte w środę od 06:45 godziny otwarcia

pon: 06:45-16:45
wt: 06:45-16:45
śr: 06:45-16:45
czw: 06:45-16:45
pt: 06:45-16:45
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Przyjaciele Rudego Liska w Białymstoku

Icchoka Malmeda 12A, 15-440 Białystok

tel. +48608653525 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Tęczowa Kraina. Mini żłobek w Białymstoku

Słonecznikowa 9, 15-660 Białystok

tel. +48514950289 

Niepubliczny Żłobek Zielony Smoczek w Białymstoku

Transportowa 2C/2-3, 15-399 Białystok

tel. +48600130938 

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Norlandia Białystok Sybiraków

Sybiraków 8a, 15-204 Białystok

tel. +48502458426 

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-18:00
wt: 06:30-18:00
śr: 06:30-18:00
czw: 06:30-18:00
pt: 06:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Sensoryczny Małe Stópki w Białymstoku

Kręta 50/lok. U2, 15-345 Białystok

tel. +4857474200 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Aniołek Mini-Montessori w Białymstoku

Krańcowa 26B, 15-155 Białystok

tel. +48505841121 

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

MARCHEWKA 2 Żłobek JĘZYKOWY TOMASZ SZOKA w Białymstoku

Łąkowa 1, 15-017 Białystok

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Marchewka Żłobek i Przedszkole Językowe w Białymstoku

Sybiraków 4/U9-10, 15-204 Białystok

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Dokument do pobrania - wzór DOCX 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 34,3 tys. dokumentów!
Oświadczenia zawierające dane potrzebne do korzystania z dofinansowania 400 plus [DOC]
Pobierz dokument