Dofinansowanie do żłobka Gdańsk - wniosek do ZUS o świadczenie żłobkowe 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 14 listopada 2023

Dofinansowanie do żłobka

Pracujący rodzice, którzy biorą udział w rekrutacji do żłobka w Gdańsku, mogą starać się o dofinansowanie pobytu malucha w placówce. Ile wynosi żłobkowe? Czy pobieranie tego świadczenia koliduje z innymi zapomogami i świadczeniami? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może starać się o żłobkowe w Gdańsku?

O świadczenie mogą starać się rodzice dziecka, opiekunowie prawni lub osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem np. rodzice zastępczy:

  • uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego, 
  • będącego pod opieką dziennego opiekuna,

o ile nie został na nie przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

400 plus na żłobek a dochód

Podczas przyznawania świadczenia nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Ile wynosi żłobkowe?

Ile wynosi świadczenie?

W ramach żłobkowego rodzice będą mogli otrzymać maksymalnie 400 złotych miesięcznie na jedno dziecko. Wysokość świadczenia nie może przekroczyć kwoty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Przykład: Jeżeli rodzic płaci za żłobek 320 zł miesięcznie, wówczas dofinansowanie również wyniesie 320 zł.

Czy można pobierać żłobkowe i rodzinny kapitał opiekuńczy?

W przypadku drugiego lub kolejnego dziecka w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub znajduje się pod opieką opiekuna dziennego, nie ma takiej możliwości. Wówczas rodzic będzie musiał podjąć decyzję, czy będzie chciał pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy, czy żłobkowe

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o żłobkowe

Jak złożyć wniosek o żłobkowe?

Jak złożyć wniosek?

Rodzice chcący skorzystać ze świadczenia, mogą złożyć wniosek wyłącznie przez Internet, za pośrednictwem:

Wnioski rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Aby skorzystać z dofinansowania, niektóre osoby muszą dołączyć następujące dokumenty:

  • opiekun faktyczny – dołącza zaświadczenie sądu opiekuńczego albo ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  • opiekun prawny dziecka – dołącza orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • rodzic zastępczy – dołącza zaświadczenie potwierdzające umieszczenie dziecka w pieczy,
  • jeżeli wniosek składa inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem –  trzeba dołączyć odpowiedni dokument, w którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • osoba składająca wniosek w imieniu dyrektora placówki opiekuńczej — dołącza upoważnienie dyrektora do złożenia wniosku w jego imieniu.

Kiedy złożyć wniosek?

Elektroniczne wnioski są przyjmowane od 1 kwietnia 2022 rokuWniosek można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

Taki wniosek należy również złożyć, jeśli nastąpi zmiana żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna oraz jeśli dziecko przestanie uczęszczać do placówki lub dziennego opiekuna.

Czy ZUS wyda decyzję w sprawie dofinansowania?

Nie, ZUS udzieli informacji o przyznaniu dofinansowania na profilu PUE ZUS wnioskodawcy oraz wyśle taką informację mailem na adres podany we wniosku. Dodatkowo ZUS poinformuje placówkę, do której uczęszcza dziecko, że przyznał dofinansowanie.

ZUS wyda decyzję w przypadku odmowy przyznania dofinansowania, uchylenia lub zmiany prawa do dofinansowania oraz nienależnie pobranego dofinansowania. Decyzja zostanie przesłana na profil wnioskodawcy na PUE ZUS. 

Wiadomość o tym, że została wydana decyzja w sprawie dofinansowania, ZUS prześle na adres mailowy oraz numer telefonu, który został podany we wniosku.

Czy można odwołać się od decyzji?

Tak, od decyzji ZUS można się odwołać do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od jej doręczenia. W przypadku niezadowolenia z decyzji Prezesa ZUS przysługuje możliwość złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Termin na złożenie skargi wynosi 30 dni od doręczenia decyzji Prezesa ZUS.

Kiedy świadczenie zostanie wypłacone?

Aby dofinansowanie do żłobka mogło być wypłacane, rodzice powinni złożyć w placówce, do której uczęszcza dziecko, oświadczenie z danymi dziecka i swoimi. ZUS przekaże dofinansowanie do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, bezpośrednio na rachunek bankowy placówki zajmującej się dzieckiem.

Urlop wychowawczy a dofinansowanie do żłobka

Przebywanie na urlopie wychowawczym nie wyklucza możliwości skorzystania z dofinansowania do żłobka.

Przedsiębiorca chcący prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy, może starać się o dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus w Gdańsku.

Podstawa prawna

Sprawdź również: Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, przedszkola, szkoły.


Gdzie załatwić sprawę Żłobkowe w Gdańsku?

Aby załatwić sprawę Żłobkowe w Gdańsku, należy skontaktować się z instytucją Akademia Dziecka Tęczowy Zakątek Żłobek pod adresem Sasankowa 7 w Gdańsku, lub z 75 innymi instytucjami.

Akademia Dziecka Tęczowy Zakątek Żłobek w Gdańsku

adres: Sasankowa 7, 80-180 Gdańsk

tel. +48604239323 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek i Przedszkole Tęczowy Raj w Gdańsku

adres: Konrada Guderskiego 26h, 80-180 Gdańsk

tel. +48507960761 

Żłobek i Przedszkole "Wpływ Natury" - Gdańsk

adres: Warszawska 55C, 80-180 Gdańsk

tel. +48793266336 

strona www

HulaHop Przedszkole i Żłobek w Gdańsku

adres: Władysława Cieszyńskiego 1A, 80-809 Gdańsk

tel. +48505760799 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek A-kuku w Gdańsku

adres: Marcowa 2, 80-178 Gdańsk

tel. +48603800917 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek A-kuku w Gdańsku

adres: Warszawska 100/U3, 80-180 Gdańsk

tel. +48603800917 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Wesoła Kraina w Gdańsku

adres: Żwirki i Wigury 12/37, 80-463 Gdańsk

tel. +48511604655 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek "Akademia Malucha" - Gdańsk - Jasień

adres: Kartuska 360 C, 80-125 Gdańsk

tel. +48793266336 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Szkrabolandia w Gdańsku

adres: Gospody 19a, 80-344 Gdańsk

tel. +48570003004 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-sob: 07:00-20:00
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole MegaMocni Koga - Stogi w Gdańsku

adres: ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk

tel. +48517232092 

strona www

Żłobek CYPRYSEK w Gdańsku

adres: Wielkopolska 31, 80-180 Gdańsk

tel. +48503133553 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 13 - SKARBEK w Gdańsku

adres: Kolorowa 27, 80-180 Gdańsk

tel. +48585733828 

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek "Małe Stópki" - Gdańsk Łostowice

adres: Niepołomicka 31, 80-180 Gdańsk

tel. +48605540605 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole MegaMocni Jasień w Gdańsku

adres: Przywidzka 7, 80-174 Gdańsk

tel. +48780175414 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Słoneczny Domek w Gdańsku

adres: Królewskie Wzgórze 9/18, 80-283 Gdańsk

tel. +48502665382 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Krasnalki s.c. żłobek przedszkole w Gdańsku

adres: Darżlubska 21, 80-180 Gdańsk

tel. +48692409722 

strona www

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole MegaMocni Suchanino w Gdańsku

adres: Zygmunta Noskowskiego 1, 80-170 Gdańsk

tel. +48500035314 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek "Akademia Malucha" - Gdańsk - Morena

adres: Morenowe Wzgórze 26/23, 80-283 Gdańsk

tel. +48793266336 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Kraina Uśmiechu w Gdańsku

adres: Łagiewniki 138k, 28-100 Gdańsk

tel. +48514342664 

Żłobek nr 12 - Żagielek - Gdański Zespół Żłobków

adres: Olsztyńska 12, 80-395 Gdańsk

tel. +48585532030 

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole MegaMocni Zaspa w Gdańsku

adres: Startowa 4A, 80-461 Gdańsk

tel. +48517232091 

strona www

HAPPY KIDS OSOWA Niepubliczne Przedszkole i Żłobek w Gdańsku

adres: Oriona 1, 80-299 Gdańsk

tel. +4869119012 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

U Margolci Mini żłobek w Gdańsku

adres: Wołkowyska 17/1, 80-283 Gdańsk

tel. +48664001513 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Tulisie - Żłobek Integracyjny dla dzieci - Kameralny żłobek Gdańsk Wrzeszcz

adres: Danusi 5/2, 80-434 Gdańsk

tel. +48533710824 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Jak U Babci - Gdańsk

adres: Dąbrówki 82/3, 80-034 Gdańsk

tel. +48668903807 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:45 godziny otwarcia

pon-pt: 06:45-17:15
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Podwodna Kraina w Gdańsku

adres: Tytusa Chałubińskiego 1, 80-807 Gdańsk

tel. +48501301737 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Pozytywny Żłobek nr 4 w Gdańsku

adres: Syriusza 50, 80-299 Gdańsk

tel. +48538127653 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 5 w Gdańsku

adres: Marii Konopnickiej 14, 80-240 Gdańsk

tel. +48583415550 

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek "Małe Stópki" - Gdańsk Ujeścisko

adres: Jeleniogórska 63, 80-180 Gdańsk

tel. +48605540605 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek "Akademia Malucha" - Kokoszki - Egiertowska w Gdańsku

adres: Egiertowska 47, 80-298 Gdańsk

tel. +48796283202 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek "Akademia Malucha" - Gdańsk - Aldony

adres: Aldony 14, 80-438 Gdańsk

tel. +48793266336 

Żłobek Lwa Leona w Gdańsku

adres: Stefana Czarnieckiego 5A, 80-239 Gdańsk

tel. +48500309085 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Chatka Puchatka - Przedszkole i Żłobek w Gdańsku

adres: Żwirki i Wigury 16, 80-463 Gdańsk

tel. +48509550375 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Edu Cedrowa www.edu-cedrowa.pl w Gdańsku

adres: Cedrowa 31/u3, 80-126 Gdańsk

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Leśny Żłobek w Gdańsku

adres: Ferdynanda Magellana 14, 80-288 Gdańsk

tel. +48792283739 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Kotek Mamrotek w Gdańsku

adres: Leszczynowa 90, 80-175 Gdańsk

tel. +48504904016 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 7 w Gdańsku

adres: Pocztowa 1, 80-827 Gdańsk

tel. +48583011106 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek CYPRYSEK w Gdańsku

adres: Hausbrandta 2, 80-126 Gdańsk

tel. +48503133553 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Wesoła Kraina w Gdańsku

adres: Toruńska 18C, 80-747 Gdańsk

tel. +48511604655 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 1 - Fraszka w Gdańsku

adres: Jacka Malczewskiego 33, 80-107 Gdańsk

tel. +48583020379 

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-16:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 6 w Gdańsku

adres: Józefa Wassowskiego 7, 80-225 Gdańsk

tel. +48583410442 

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 8 w Gdańsku

adres: Szeroka 15/17, 80-835 Gdańsk

tel. +48583011403 

strona www

Żłobek nr 216 w Gdańsku

adres: Piastowska 92A, 80-358 Gdańsk

tel. +48585531681 

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

ŻŁOBEK PIERWSZY KROK w Gdańsku

adres: Dywizjonu 303 25/2, 80-462 Gdańsk

tel. +4851216026 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Wesoła Kraina w Gdańsku

adres: Menonitów 2A, 80-805 Gdańsk

tel. +48511604655 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 18 w Gdańsku

adres: Startowa 3, 80-461 Gdańsk

tel. +48585565616 

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek "Akademia Malucha" - Gdańsk - Kokoszki

adres: Kalinowa 75, 80-177 Gdańsk

tel. +48796283202 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Mini Mini Gdańsk Śródmieście

adres: Kartuska 26, 80-104 Gdańsk

tel. +48501354098 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Wesoła Kraina Morena w Gdańsku

adres: al. Bulońska18, 80-288 Gdańsk

tel. +48513703177 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek "Akademia Malucha" - Gdańsk - Hallera

adres: Aleja Generała Józefa Hallera 119, 80-416 Gdańsk

tel. +48793266336 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek MINI MINI Gdańsk Wrzeszcz

adres: Władysława Żeleńskiego 41, 80-284 Gdańsk

tel. +48501354098 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek A-Kuku ul Chrzanowskiego 11/u7 w Gdańsku

adres: Bernarda Chrzanowskiego 11/u7, 80-278 Gdańsk

tel. +48603800917 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Nr 9 Guliwer w Gdańsku

adres: Racławicka 8, 80-406 Gdańsk

strona www

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Sportowo-Językowe No Stress w Gdańsku

adres: Grudziądzka 8, 80-414 Gdańsk

tel. +48696771185 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole MegaMocni Strzyża w Gdańsku

adres: Bernarda Chrzanowskiego 38a, 80-278 Gdańsk

tel. +48512035708 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek "Akademia Malucha" - Gdańsk Zaspa

adres: Leszczyńskich 5a/3, 80-464 Gdańsk

tel. +48793266336 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Mini Mini Gdańsk Zaspa

adres: Leszczyńskich 4/6, 80-464 Gdańsk

tel. +48501354098 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Chatka Puchatka 🧸 Niepubliczne Przedszkole i Żłobek w Gdańsku

adres: Szara 40, 80-116 Gdańsk

tel. +48509550375 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Kalineczka w Gdańsku

adres: Komandorska 44, 80-299 Gdańsk

tel. +48505977822 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek A-kuku w Gdańsku

adres: Stężycka 64/7, 80-174 Gdańsk

tel. +48603800917 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek "Akademia Malucha" Gdańsk - Szadółki

adres: Potęgowska 12/32, 80-174 Gdańsk

tel. +48793266336 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Klub dziecięcy / żłobek "Pani Kurka" w Gdańsku

adres: Potęgowska 10, 80-174 Gdańsk

tel. +48607564517 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole i żłobek "Fasolka" w Gdańsku

adres: Ostrzycka 12, 80-174 Gdańsk

tel. +48507270323 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 10 - Dzwoneczek w Gdańsku

adres: Królewskie Wzgórze 2, 80-283 Gdańsk

tel. +48583041208 

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Pozytywny Żłobek nr 5 w Gdańsku

adres: Hynka 34, 80-001 Gdańsk

tel. +48538127652 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Radość Maluszka - Żłobek Gdańsk

adres: majora Mieczysława Słabego 2, 80-298 Gdańsk

tel. +48502384814 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Radość Maluszka w Gdańsku

adres: Aleja Grunwaldzka 551, 80-339 Gdańsk

tel. +48502384814 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek A-kuku w Gdańsku

adres: Beethovena 125, 80-171 Gdańsk

tel. +48603800917 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek "Akademia Malucha" - Gdańsk - Bulońska

adres: Bulońska 18 C, 80-288 Gdańsk

tel. +48793266336 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Ujeścisko w Gdańsku

adres: Płocka 4, 80-180 Gdańsk

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Pozytywny Żłobek nr 6 w Gdańsku

adres: Stanisława Wąsowicza 28, 80-318 Gdańsk

tel. +48538127651 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Stryluś w Gdańsku

adres: Henryka Rodakowskiego 3A, 80-273 Gdańsk

tel. +48695559551 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Dobry Port w Gdańsku

adres: Cieszyńskiego 1, 80-809 Gdańsk

tel. +48505532041 

strona www

Fiku Miku Żłobek w Gdańsku

adres: Piotrkowska 15/2, 80-180 Gdańsk

tel. +48733214508 

strona www

Skłot - domowy żłobek w Gdańsku

adres: Oskara Kolberga 4, 80-279 Gdańsk

tel. +48511697212 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Maluszek. Żłobek w Gdańsku

adres: Adolfa Dygasińskiego 1, 80-456 Gdańsk

tel. +4850007382 

strona www

Dokument do pobrania - wzór DOCX 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 27,9 tys. dokumentów!
Oświadczenia zawierające dane potrzebne do korzystania z dofinansowania 400 plus [DOC]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu