Dofinansowanie do żłobka Lublin - wniosek do ZUS o świadczenie żłobkowe 2024

Autor: Justyna Rudner Weryfikacja: 2 maja 2024 5 min. czytania

Dofinansowanie do żłobka

Pracujący rodzice, którzy biorą udział w rekrutacji do żłobka w Lublinie, mogą starać się o dofinansowanie pobytu malucha w placówce. Ile wynosi żłobkowe? Czy pobieranie tego świadczenia koliduje z innymi zapomogami i świadczeniami? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może starać się o żłobkowe w Lublinie?

O świadczenie mogą starać się rodzice dziecka, opiekunowie prawni lub osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem np. rodzice zastępczy:

  • uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego, 
  • będącego pod opieką dziennego opiekuna,

o ile nie został na nie przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

400 plus na żłobek a dochód

Podczas przyznawania świadczenia nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Ile wynosi żłobkowe?

Ile wynosi świadczenie?

W ramach żłobkowego rodzice będą mogli otrzymać maksymalnie 400 złotych miesięcznie na jedno dziecko. Wysokość świadczenia nie może przekroczyć kwoty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Przykład: Jeżeli rodzic płaci za żłobek 320 zł miesięcznie, wówczas dofinansowanie również wyniesie 320 zł.

Czy można pobierać żłobkowe i rodzinny kapitał opiekuńczy?

W przypadku drugiego lub kolejnego dziecka w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub znajduje się pod opieką opiekuna dziennego, nie ma takiej możliwości. Wówczas rodzic będzie musiał podjąć decyzję, czy będzie chciał pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy, czy żłobkowe

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o żłobkowe

Jak złożyć wniosek o żłobkowe?

Jak złożyć wniosek?

Rodzice chcący skorzystać ze świadczenia, mogą złożyć wniosek wyłącznie przez Internet, za pośrednictwem:

Wnioski rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Aby skorzystać z dofinansowania, niektóre osoby muszą dołączyć następujące dokumenty:

  • opiekun faktyczny – dołącza zaświadczenie sądu opiekuńczego albo ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  • opiekun prawny dziecka – dołącza orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • rodzic zastępczy – dołącza zaświadczenie potwierdzające umieszczenie dziecka w pieczy,
  • jeżeli wniosek składa inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem –  trzeba dołączyć odpowiedni dokument, w którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • osoba składająca wniosek w imieniu dyrektora placówki opiekuńczej — dołącza upoważnienie dyrektora do złożenia wniosku w jego imieniu.

Kiedy złożyć wniosek?

Elektroniczne wnioski są przyjmowane od 1 kwietnia 2022 rokuWniosek można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

Taki wniosek należy również złożyć, jeśli nastąpi zmiana żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna oraz jeśli dziecko przestanie uczęszczać do placówki lub dziennego opiekuna.

Czy ZUS wyda decyzję w sprawie dofinansowania?

ZUS udzieli informacji o przyznaniu dofinansowania na profilu PUE ZUS wnioskodawcy oraz wyśle taką informację mailem na adres podany we wniosku. Dodatkowo ZUS poinformuje placówkę, do której uczęszcza dziecko, że przyznał dofinansowanie.

ZUS wyda decyzję w przypadku odmowy przyznania dofinansowania, uchylenia lub zmiany prawa do dofinansowania oraz nienależnie pobranego dofinansowania. Decyzja zostanie przesłana na profil wnioskodawcy na PUE ZUS. 

Wiadomość o tym, że została wydana decyzja w sprawie dofinansowania, ZUS prześle na adres mailowy oraz numer telefonu, który został podany we wniosku.

Czy można odwołać się od decyzji?

Od decyzji ZUS można się odwołać do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od jej doręczenia. W przypadku niezadowolenia z decyzji Prezesa ZUS przysługuje możliwość złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Termin na złożenie skargi wynosi 30 dni od doręczenia decyzji Prezesa ZUS.

Kiedy świadczenie zostanie wypłacone?

Aby dofinansowanie do żłobka mogło być wypłacane, rodzice powinni złożyć w placówce, do której uczęszcza dziecko, oświadczenie z danymi dziecka i swoimi. ZUS przekaże dofinansowanie do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, bezpośrednio na rachunek bankowy placówki zajmującej się dzieckiem.

Urlop wychowawczy a dofinansowanie do żłobka

Przebywanie na urlopie wychowawczym nie wyklucza możliwości skorzystania z dofinansowania do żłobka.

Przedsiębiorca chcący prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy, może starać się o dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus w Lublinie.

Podstawa prawna

Sprawdź również: Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, przedszkola, szkoły.


Gdzie załatwić sprawę Żłobkowe w Lublinie?

Aby załatwić sprawę Żłobkowe w Lublinie, należy skontaktować się z instytucją Żłobek "Iskierki" pod adresem Kasztelańska 31 w Lublinie, lub z 56 innymi instytucjami.

Żłobek "Iskierki" w Lublinie

adres: Kasztelańska 31, 20-810 Lublin

tel. +4888806118 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Miejski Zespół Żłobków w Lublinie - Żłobek nr 2

adres: Stefana Okrzei 11, 20-128 Lublin

tel. +48817473505 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-19:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Tuli Tuli w Lublinie

adres: Biskupa Mariana Fulmana 7, 20-492 Lublin

tel. +4850968832 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-16:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Szczęśliwych Maluchów Ponikwoda w Lublinie

adres: Ponikwoda 32, 20-135 Lublin

tel. +48506729261 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Szczęśliwych Maluchów w Lublinie

adres: Tatarakowa 2, 20-541 Lublin

tel. +48506729261 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek i Przedszkole Biedronka w Lublinie

adres: Zemborzycka 70, 20-450 Lublin

tel. +48531910536 

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek maluszkowo w Lublinie

adres: Nałęczowska 18, 20-400 Lublin

strona www

Niebanalny żłobek a.gugu POGODNA w Lublinie

adres: Pogodna 34/U1, 20-337 Lublin

tel. +48509777829 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Muzyczny Figle w Lublinie

adres: Zygmunta Krasińskiego 19, 20-709 Lublin

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Wesołe Promyczki w Lublinie

adres: Sławin 20/1, 20-828 Lublin

tel. +4851016090 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Mali Odkrywcy w Lublinie

adres: Nowy Świat 5B/41, 20-418 Lublin

tel. +48798206545 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek "Koszałki Opałki" w Lublinie

adres: Kasztelańska 29/65, 20-810 Lublin

tel. +48790833844 

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Lubliniaczek

adres: Jana Kiepury 5A, 20-838 Lublin

tel. +48537354037 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Maluszkowo 3 w Lublinie

adres: Tadeusza Szeligowskiego 8/lok. 103 i 104, 20-883 Lublin

tel. +48502352555 

strona www

Otwarte do 23:59 godziny otwarcia

pon-niedz: otwarte całą dobę

Przedszkole i Żłobek Kolorowe Kredki w Lublinie

adres: Gliniana 11A, 20-400 Lublin

tel. +48660483449 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 5 (Miejski Zespół Żłobków w Lublinie)

adres: Sowia 4, 20-323 Lublin

tel. +48817441919 

strona www

Miejski Zespół Żłobków. Żłobek nr 1 w Lublinie

adres: Wileńska 19, 20-603 Lublin

tel. +48815250060 

strona www

Niebanalny żłobek a.gugu w Lublinie

adres: Bukowa 15, 20-353 Lublin

tel. +48509777829 

strona www

Niebanalny żłobek a.gugu DOŻYNKOWA w Lublinie

adres: Dożynkowa 46, 20-152 Lublin

tel. +48509777829 

strona www

Nienudny żłobek a.gugu MARIAŃSKA w Lublinie

adres: Mariańska 27, 20-142 Lublin

tel. +48570222577 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek - Tup Tusie w Lublinie

adres: Bursztynowa 1, 20-576 Lublin

tel. +48531317603 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Prywatne Przedszkole i Żłobek „Ziarenko" w Lublinie

adres: Bursztynowa 20, 20-576 Lublin

tel. +48605373563 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:45 godziny otwarcia

pon-pt: 06:45-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 8 (Miejski Zespół Żłobków w Lublinie)

adres: Nałkowskich 102, 20-470 Lublin

tel. +48815244613 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Miejski Żłobek Nr 9 w Lublinie

adres: Aleksandra Zelwerowicza 2, 20-001 Lublin

tel. +48814664980 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-19:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 6 (Miejski Zespół Żłobków w Lublinie)

adres: Zbigniewa Herberta 12, 20-468 Lublin

tel. +48817444361 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Dzwoneczek w Lublinie

adres: Aleja Spółdzielczości Pracy 109A, 20-147 Lublin

tel. +48696855804 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Talenciaki w Lublinie

adres: Laurowa 16/u1, 20-153 Lublin

tel. +48668042903 

strona www

Niepubliczny Żłobek OchBobo w Lublinie

adres: Czesława Strzeszewskiego 21, 20-153 Lublin

tel. +48693350514 

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek "Barwy Dzieciństwa" placówka KLANZA w Lublinie

adres: Kaprysowa 2, 20-400 Lublin

tel. +48693046883 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 4 (Miejski Zespół Żłobków w Lublinie)

adres: Puławska 7, 20-046 Lublin

tel. +48815338829 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Kot Filemon w Lublinie

adres: Feliksa Strojnowskiego 15, 20-386 Lublin

tel. +4853027010 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Klub Malucha Kącik Smyka w Lublinie

adres: Eugeniusza Romera 47, 20-487 Lublin

tel. +48691394346 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Kot Filemon w Lublinie

adres: Krańcowa 3, 20-356 Lublin

tel. +4853027010 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

żłobek "Dzielne Zuchy" w Lublinie

adres: Franciszka Salezego Jezierskiego 1, 20-439 Lublin

Żłobek i Przedszkole MISIACZEK 2 w Lublinie

adres: Jana Samsonowicza 65, 20-485 Lublin

tel. +4872570670 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:00
sob: 08:00-15:00
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Montessori Dzieci Wszechświata w Lublinie

adres: Diamentowa 2, 20-447 Lublin

tel. +48790780293 

strona www

Żłobek Barwy dzieciństwa 3 w Lublinie

adres: Koralowa 5/U3, 20-583 Lublin

tel. +48507523189 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Niepubliczny Junior w Lublinie

adres: Kajetana Hryniewieckiego 3, 20-610 Lublin

tel. +48502752369 

strona www

Misiek. Niepubliczny żłobek w Lublinie

adres: Aleja Róż 20, 20-809 Lublin

tel. +48798206364 

Niepubliczny Żłobek dla Dzieci "Mali Przyjaciele" w Lublinie

adres: Kryształowa 8/LU 11, 20-582 Lublin

tel. +48795115814 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 7 (Miejski Zespół Żłobków w Lublinie)

adres: Braci Wieniawskich 10, 20-844 Lublin

tel. +48817415869 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Wolne Dzieci Nałęczowska w Lublinie

adres: Nałęczowska 16, 20-701 Lublin

tel. +48665931416 

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Enedue Lublin

adres: Kryształowa 15/u2, 20-582 Lublin

tel. +48693350514 

Żłobek Wesołe Promyczki Filia ul. Dziewanny w Lublinie

adres: Dziewanny 3, 20-400 Lublin

tel. +48608517305 

strona www

Żłobek Niepubliczny A KU-KU w Lublinie

adres: Ludwika Hirszfelda 23a, 20-092 Lublin

tel. +48780184107 

Otwarte w czwartek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Mali Odkrywcy 2 w Lublinie

adres: Stanisława Leszczyńskiego 25, 20-068 Lublin

tel. +48514466678 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Kolorowe Rybki w Lublinie

adres: Feliksa Nowowiejskiego 5H, 20-880 Lublin

tel. +4866713304 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek WitaMinki w Lublinie

adres: Bolesława Prusa 8, 20-400 Lublin

tel. +48789276989 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Strumyk w Lublinie

adres: Juranda 7, 20-629 Lublin

tel. +48817434329 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek "Zajączek" w Lublinie

adres: Leonarda 16, 20-625 Lublin

tel. +48884306061 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żlobek Niepubliczny Lubliniaczek II

adres: Harnasie 11, 20-857 Lublin

tel. +48537354037 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Talenciaki - Felin w Lublinie

adres: Królowej Bony, 21-040 Lublin

tel. +48668042903 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:45 godziny otwarcia

pon-pt: 06:45-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Elfik w Lublinie

adres: Tomasza Zana 11a/8, 20-601 Lublin

tel. +48793000404 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:45 godziny otwarcia

pon-pt: 06:45-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Uniwersytecki maluch.net w Lublinie - Kids&Baby

adres: Langiewicza 16, 20-032 Lublin

tel. +48515475022 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Wolne Dzieci Stare Miasto w Lublinie

adres: Zamojska 8 U2/U3, 20-105 Lublin

tel. +48665931416 

strona www

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Barwy Dzieciństwa 2 w Lublinie

adres: Łęczyńska 51, 20-313 Lublin

tel. +48507406593 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Dokument do pobrania - wzór DOCX 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 18,0 tys. dokumentów!

Justyna to doświadczony urzędnik, który stara się zawiłości związane ze sprawami urzędowymi przekuć w łatwy i „przyswajalny” sposób dla każdego. Otwartość, znajomość trudnej tematyki „urzędniczej” i pokazanie, że nie taki diabeł straszny to jej życiowe motto.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji