Dodatek osłonowy Lublin - kryteria, dokumenty, wniosek online i wzór [PDF, DOC] 2023

Weryfikacja: 8 maja 2023

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy to świadczenie, które jest elementem tarczy antyinflacyjnej. Kto mógł się o nie starać? Jakie kryteria trzeba było spełniać, aby otrzymać wsparcie? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Przyjmowanie wniosków o dodatek osłonowy zostało zakończone. W ramach oszczędności warto zainteresować się dodatkiem do gazu ziemnego

Czym był dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy to świadczenie, które miało zrekompensować obywatelom rosnące ceny prądu, gazu i żywności. Było przeznaczone szczególnie dla tych rodzin, które stałe podwyżki dotykają najmocniej. Dodatek przyznawany był za okres od stycznia do grudnia 2022 roku. Chcąc zaoszczędzić na energii elektrycznej, można było skorzystać z dodatku energetycznego w Lublinie, który gwarantował pokrycie części kosztów za prąd. 

Inną formę wsparcia stanowią dodatek węglowy w Lublinie, dodatek elektryczny w Lublinie oraz dopłaty do ogrzewania w Lublinie - świadczenia mające pomóc obywatelom zredukować wydatki na ogrzewanie.

Komu przysługiwał dodatek osłonowy?

O dodatek osłonowy mogła wnioskować osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie mająca miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • na podstawie zezwolenia na pobyt stały w Lublinie, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w Lublinie lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

  • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

  • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy dodatek osłonowy mógł zostać przyznany?

Na przyznanie świadczenia mogły liczyć rodziny, których przeciętne miesięczne dochody na jedną osobę nie przekraczały:

 • 2100 zł - w przypadku gospodarstw jednoosobowych,

 • 1500 zł - w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Przekroczenie kryterium dochodowego nie oznaczało automatycznie utraty prawa do świadczenia. W przypadku dodatku osłonowego stosowano zasadę “złotówka za złotówkę” - kwota świadczenia była pomniejszona o wysokość przekroczenia kryterium dochodowego.

Przykład: 3-osobowej rodzinie przysługiwało świadczenie w wysokości 600 złotych, jednak miesięczny dochód na jedną osobę wynosił 1700 złotych. 

1700 - 1500 = 200 

600 - 200 = 400

Po odliczeniu rodzina otrzymała świadczenie w wysokości 400 złotych.

Minimalna kwota zasiłku po odliczeniu nie mogła być niższa niż 20 złotych - jeżeli po odliczeniu kwota była niższa, świadczenie nie zostało przyznane.

Wysokość dodatku osłonowego

Wysokość dodatku osłonowego

Wysokość świadczenia zależała od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe i wynosiła odpowiednio:

 • 400 zł - dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 

 • 600 zł - dla gospodarstwa domowego liczącego 2-3 osoby,

 • 850 zł - dla gospodarstwa domowego liczącego 4-5 osób,

 • 1150 zł - dla gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.

Wyższy dodatek osłonowy

Gospodarstwa domowe narażone na ubóstwo energetyczne, mogły liczyć na nieco wyższy dodatek energetyczny. Mowa tutaj o rodzinach ogrzewających swoje domostwa:

 • kotłem na paliwo stałe, 

 • kominkiem, 

 • kozą, 

 • ogrzewaczem powietrza, 

 • trzonem kuchennym, 

 • piecokuchnią, 

 • kuchnią węglową, 

 • piecem kaflowym na paliwo stałe, 

zasilanymi węglem lub paliwami węglopochodnymi. 

Przy identycznym kryterium dochodowym jak w przypadku podstawowego dodatku osłonowego, rodziny ogrzewające domy wyżej wymienionymi sposobami mogły liczyć na świadczenie w wysokości:

 • 500 zł - dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

 • 750 zł - dla gospodarstwa domowego liczącego 2-3 osoby,

 • 1062,50 zł - dla gospodarstwa domowego liczącego 4-5 osób,

 • 1437,50 zł -  dla gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.

Kiedy wypłaca się dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy - kiedy go wypłacano?

To, kiedy dodatek został wypłacony, zależało od terminu złożenia wniosku. Jeżeli dokumenty zostały złożone: 

 • do 31 stycznia - świadczenie wypłacano w dwóch równych ratach:

  • 1 rata - do 31 marca,

  • 2 rata - do 2 grudnia,

 • do 31 października - świadczenie wypłacano w całości, do 2 grudnia.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o dodatek osłonowy

Wzór wniosku o dodatek osłonowy

Gdzie składano wniosek o dodatek osłonowy w Lublinie?

Wniosek wraz z innymi, potrzebnymi dokumentami składano do Ośrodka Pomocy Społecznej lub Urzędu Miasta/Gminy w Lublinie - władze Lublin indywidualnie wybierały podmiot, który odpowiadał za rozpatrywanie wniosków w tej sprawie. Szczegółowych informacji o tym, gdzie złożyć wniosek, należy poszukiwać na stronie internetowej urzędu miasta.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można było złożyć również za pośrednictwem ePUAP, jeżeli Lublin oferowały taką możliwość.

Jak składano wniosek o dodatek osłonowy online?

Kto mógł złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wniosek mógł złożyć każdy pełnoletni członek rodziny. Jeżeli w danym gospodarstwie wniosek złożył więcej niż jedna osoba, wówczas świadczenie przyznawano tej, która zrobiła to jako pierwsza.

Do kiedy można było składać wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można było składać do 31 października 2022 roku.

Jakie dokumenty należało przygotować?

Aby starać się o dodatek osłonowy, wystarczyło złożyć sam wniosek. Nie było potrzeby dostarczania żadnych dodatkowych dokumentów.

Wniosek o dodatek osłonowy przez Internet

Jak składano wniosek o dodatek osłonowy przez Internet?

 1. Pierwszym krokiem było wydrukowanie, wypisanie i podpisanie wniosku.

 2. Następnie wypisany wniosek należało zeskanować.

 3. Kolejnym krokiem było zalogowanie się do profilu ePUAP i wybranie z katalogu spraw "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".

 4. Należało podpisać wniosek Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

 5. Odpowiedź w sprawie przyznania dodatku wnioskujący otrzymywał na adres mailowy podany we wniosku. 

Ile czekało się na rozpatrzenie wniosku?

Nie wyznaczono terminu, do którego wniosek powinien zostać rozpatrzony, wszystko zależało od sprawności pracy organu, do którego złożono wniosek. Wnioskujący był informowany o decyzji w sprawie przyznania dodatku drogą mailową lub tradycyjną (pocztą).

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę dodatek osłonowy w Lublinie?

Aby załatwić sprawę dodatek osłonowy w Lublinie, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta przy ul. plac Króla Władysława Łokietka 1.

Urząd Miasta w Lublinie

plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin

tel. +48814661000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę dodatek osłonowy online?

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 31,1 tys. dokumentów!
Wniosek o dodatek osłonowy [PDF]
Pobierz dokument
Instrukcja wypełnienia wniosku o dodatek osłonowy
Pobierz dokument
Wniosek o dodatek osłonowy [DOC]
Pobierz dokument