Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej Lublin 2023

Zapisanie dziecka do szkoły

Jak zapisać dziecko do szkoły podstawowej w Lublinie?

Przede wszystkim warto zorientować się, jakie są możliwości. Głównym kryterium przyjęcia do szkół jest rejonizacja. Dziecko może uczęszczać do swojej obwodowej szkoły podstawowej lub do innej, wybranej szkoły, jeśli spełni jej kryteria przyjęcia.

Czym jest obowiązek szkolny i do ilu lat należy go spełniać?

W Polsce istnieje tak zwany obowiązek szkolny - ustawowo uregulowane przez prawo oświatowe, które zobowiązuje dzieci od lat 7 do ukończenia 8-ej klasy szkoły podstawowej (publicznej lub niepublicznej), jednak nie dłużej niż do 18. roku życia, do uczestniczenia w zajęciach szkolnych. Dziecko może spełniać obowiązek szkolny uczęszczając do wybranej szkoły, jednak nie jest to jedyna droga - niektórzy rodzice decydują się na nauczanie domowe.

Czy trzeba składać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w Lublinie?

Spełnienie obowiązku szkolnego nadzoruje dyrektor szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka/jest zameldowane. Jeżeli rodzice nie złożą wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, to upomną się o nie władze oświatowe. Szkoły podstawowe w Lublinie prowadzą ewidencję uczniów na podstawie listy obwodowej, na której znajdują się:

 • dzieci zameldowane w obwodzie szkoły (są to dane z ewidencji ludności),
 • dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w danym obwodzie - jeśli rodzice lub opiekunowie prawni je zgłoszą.

Czy można zapisać 6-latka do pierwszej klasy?

Tak, jeśli dziecko kończy 6 lat w danym roku kalendarzowym, jednak trzeba spełnić pewne warunki:

 • w roku poprzedzającym dziecko uczęszczało na zajęcia wychowania przedszkolnego lub
 • otrzymało pozytywną opinię z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej, potwierdzającą możliwość nauki w szkole podstawowej.

Czy można opóźnić posłanie dziecka do szkoły w Lublinie?

Tak, tu również wymagana jest opinia z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeciwwskazaniach do rozpoczęcia nauki szkolnej w wieku 7 lat. Taki wniosek składa się do szkoły podstawowej publicznej w Lublinie w obwodzie, w którym mieszka dziecko, nie później niż do 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat. Decyzję o odroczeniu nauki o rok podejmuje dyrektor takiej placówki, a dziecko powinno nadal uczęszczać na zajęcia przygotowania przedszkolnego. W przypadku kształcenia specjalnego lub innej formy kształcenia dziecka z niepełnosprawnością obowiązek szkolny może zostać odroczony do końca roku szkolnego w roku kalenarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Do jakiej szkoły można zapisać dziecko?

Do jakiej szkoły w Lublinie można zapisać dziecko?

W przypadku szkół podstawowych w Lublinie, można zapisać dziecko do:

 1. szkoły obwodowej - czyli takiej, która jest przypisana do adresu zamieszkania. Dziecko ma tam zapewnione miejsce, ale nie musi go wykorzystać,
 2. szkoły wybranej - działającej poza danym obwodem. Tu jednak obowiązuje proces rekrutacji, jeśli szkoła w ogóle dysponuje wolnymi miejscami:
  • o szczegóły rekrutacji można zapytać bezpośrednio w danej szkole lub na stronie www placówki,
  • wniosek składa rodzic lub opiekun prawny w szkole pierwszego wyboru,
  • można złożyć wniosek o przyjęcie do kilku szkół, ustala się wtedy tzw. listę preferencji, gdzie pierwsze miejsce zajmuje szkoła pierwszego wyboru - czyli najbardziej preferowana. Wniosek nadal składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru,
  • jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do żadnej ze szkół z listy, automatycznie trafia do szkoły obwodowej.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Wniosek składa rodzic lub opiekun dziecka we wspomnianej placówce pierwszego wyboru.

Dokumenty do zapisania dziecka do szkoły

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Zapisując dziecko do szkoły w Lublinie należy przygotować:

Gdzie złożyć wniosek?

Dokumenty składa się w sekretariacie placówki wybranej jako szkoła pierwszego wyboru, w terminie ogłoszonym oficjalnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Większość szkół preferuje złożenie wniosku poprzez system rekrutacji internetowej. Aby skorzystać z systemu internetowego, należy się w nim zarejestrować, wydrukować i wypełnić dostępny wniosek, a następnie dołączyć w formie skanu i przesłać do placówki. 

Kiedy złożyć wniosek?

Terminy składania wniosków są indywidualnie ustalane przez placówki. Aby się z nimi zapoznać, należy skontaktować się z wybraną szkołą w Lublinie lub poszukać regulaminu rekrutacji umieszczonego najprawdopodobniej na jej stronie internetowej.

Szkoły zazwyczaj w czerwcu przeprowadzają rekrutację uzupełniającą dla kandydatów nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół w postępowaniu podstawowym. Rodzice mogą ponownie złożyć wnioski w formie papierowej lub elektronicznej, ale tym razem tylko do szkoły dysponującej wolnymi miejscami. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w poszczególnych szkołach oraz w systemie rekrutacji do szkół.

Czy można odwołać się od decyzji, jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do wybranej szkoły?

Tak. Rodzic lub opiekun prawny kandydata w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych może wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły. Komisja w terminie 5 dni od otrzymania wniosku sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w procesie rekrutacyjnym. Jeśli uzasadnienie nie jest satysfakcjonujące, to rodzice lub opiekunowie mogą złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję, od której również można się odwołać, ale w trybie skargi do sądu administracyjnego. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze szkoły, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. członkowi rodziny.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Lublinie?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Lublinie, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie przy ul. ul. Hiacyntowa 69, lub z 51 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

ul. Hiacyntowa 69, 21-143 Lublin

tel. +48817471043 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

ul. Kalinowszczyzna 70, 20-201 Lublin

tel. +48817472846 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie

ul. Kresowa 7, 20-215 Lublin

tel. +48817461977 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie

ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin

tel. +4881744611 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie

ul. Zuchów 1, 20-047 Lublin

tel. +48815341836 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

ul. Adama Mickiewicza 24, 20-433 Lublin

tel. +48817440322 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie

ul. aleja Józefa Piłsudskiego 26, 20-407 Lublin

tel. +48815321435 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 44 w Lublinie

ul. Kazimierza Tumidajskiego 6a, 20-247 Lublin

tel. +48817477003 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie

ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2, 20-362 Lublin

tel. +48817441644 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

ul. Krężnicka 156, 20-518 Lublin

tel. +48817500923 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła Ii w Lublinie

ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin

tel. +4881527888 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie

ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin

tel. +48817468177 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie

ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 8, 20-004 Lublin

tel. +4881524842 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 56 w Lublinie

ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin

tel. +48815338495 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie

ul. Balladyny 22, 20-601 Lublin

tel. +48815252526 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie

ul. Czwartaków 11, 20-045 Lublin

tel. +48815330235 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin

tel. +48815252123 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin

tel. +4881728670 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie

ul. Ireny Kosmowskiej 3, 20-815 Lublin

tel. +48817418906 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

ul. Pana Wołodyjowskiego 13, 20-627 Lublin

tel. +48815252284 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie

ul. Róży Wiatrów 9, 20-468 Lublin

tel. +48817442808 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie

ul. Józefa Śliwińskiego 5, 20-861 Lublin

tel. +48817411305 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie

ul. Jana Kasprowicza 112, 20-232 Lublin

tel. +48817463559 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Bolesława Prusa w Lublinie

ul. Ignacego Rzeckiego 10, 20-637 Lublin

tel. +48815257012 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 45 w Lublinie

ul. Radzyńska 5, 20-850 Lublin

tel. +48817411847 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 53 w Lublinie

ul. Głuska 5, 20-439 Lublin

tel. +48817444707 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

ul. Władysława Kunickiego 116, 20-436 Lublin

tel. +48817440607 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa im. Św. Wincentego Pallottiego w Lublinie

ul. Aleja Warszawska 31, 20-803 Lublin

tel. +48815338205 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin

tel. +48815250008 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła Ii w Lublinie

ul. Elektryczna 51, 20-349 Lublin

tel. +4881744080 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

ul. Poturzyńska 2, 20-854 Lublin

tel. +4881443853 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie

ul. Aleja Jana Długosza 8, 20-054 Lublin

tel. +4881533542 

strona www e-mail

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 41,6 tys. dokumentów!
Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Nie ma jednego obowiązującego wzoru dokumentu. Zachęcamy do kontaktu z wybraną placówką i pobrania wniosku z jej strony www, jeśli oferuje, lub w formie drukowanej - w sekretariacie szkoły.