Edukacja domowa - wniosek o nauczanie domowe DOC 2023 Lublin

Weryfikacja: 7 marca 2023

Edukacja domowa

Rodzice decydują się na wprowadzenie edukacji domowej dla swojego dziecka z różnych przyczyn m.in. przez chorobę lub negatywny stosunek do klasycznego nauczania stacjonarnego w szkole. Aby dziecko mogło uczyć się w domu, konieczna jest zgoda dyrektora szkoły, do której dziecko do tej pory uczęszczało. Jak napisać takie podanie? Co powinno się w nim znajdować? Odpowiedzi umieszczono w poniższym poradniku.

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to wyjątkowa forma nauki – dziecko uczy się w domu bez konieczności uczęszczania do szkoły publicznej bądź niepublicznej. Nie oznacza to jednak, że osoba nauczająca dziecko ma wolną rękę. W trakcie edukacji domowej należy realizować materiał według programu stworzonego przez szkołę, która udzieliła zgody. 

Dziecko, które uczy się w domu, nadal może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w szkole.

Jak jest oceniane dziecko w czasie edukacji domowej?

W ramach edukacji domowej dziecko będzie oceniane na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, które odbywają się co roku. Uzyskanie oceny pozytywnej jest równoznaczne z ukończeniem danej klasy. 

Dziecko nie uzyska ocen z niektórych przedmiotów, które mogą odbywać się wyłącznie w formie stacjonarnej. Do tej grupy należą muzyka, wychowanie fizyczne, plastyka czy technika. Dziecko nie otrzyma również oceny z zachowania.

Nie każda szkoła wspiera nauczanie domowe – przed podjęciem decyzji o przejściu na edukację w domu, należy zapoznać się z listą szkół, które pozwalają na jej prowadzenie.

Kiedy można przejść na edukację domową?

Na jakich etapach można przejść na edukację domową?

Dziecko może przejść na edukację domową na czterech etapach swojej edukacji:

Kto może nauczać dziecko w ramach edukacji domowej?

Aby nauczać dziecko w domu, nie trzeba posiadać wykształcenia pedagogicznego, kończyć specjalnych studiów ani szkoleń. Nie zmienia to jednak faktu, że wiedza zdobyta na studiach lub kursach może znacznie ułatwić przekazywanie wiedzy dziecku. Nauczycielem dla dziecka korzystającego z edukacji domowej może być:

 • rodzic,
 • opiekun prawny,
 • osoba zatrudniona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Gdzie złożyć podanie o edukację domową?

Gdzie należy złożyć podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Podanie w tej sprawie należy złożyć do sekretariatu szkoły, do której dziecko uczęszcza lub zostało przyjęte. Zostanie ono przekazane dyrektorowi, który następnie je rozpatrzy. Wniosek mogą złożyć wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, które ma od 6 do 18 lat. 

Uczeń pełnoletni, czyli nieobjęty obowiązkiem nauki, nie może się ubiegać o zezwolenie na realizację tego obowiązku poza szkołą.

Kiedy złożyć wniosek o zgodę na edukację domową?

Podanie o zgodę na edukację domową można złożyć w terminie od 1 lipca do 21 września.

Ile kosztuje złożenie wniosku o zgodę na edukację domową?

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Jak złożyć podanie o zgodę na nauczanie domowe?

Obecnie można złożyć podanie na dwa sposoby:

 • osobiście, dostarczając podanie oraz wszystkie potrzebne dokumenty do sekretariatu szkoły,
 • pocztą, wysyłając dokumenty na adres szkoły.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Podanie o zgodę na przejście na edukację zdalną

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oprócz poprawnie skonstruowanego podania o pozwolenie na edukację zdalną, szkoły wymagają kilku dodatkowych dokumentów. Są to:

Jak napisać podanie o edukację domową?

Jak napisać podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Poprawnie sformułowane podanie powinno zawierać takie elementy jak:

 • miejscowość i data sporządzenia,
 • imiona i nazwiska rodziców, numer telefonu oraz adres e-mail,
 • dane szkoły, do której złożone zostanie pismo,
 • dane dziecka, które miałoby przejść na edukację domową,
 • prośba o udzielenie zgody na edukację domową,
 • podpis rodzica.

Jak długo czeka się na decyzję dyrektora?

Dyrekcja na rozpatrzenie podania ma 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia pełnej dokumentacji.

Odrzucenie podania o nauczanie domowe

Odrzucenie podania przez dyrektora – co robić?

Dyrektor ma prawo odrzucić podanie o zgodę na przejście na nauczanie domowe. W sytuacji odmowy rodzic ma prawo odwołać się do kuratorium oświaty – ma na to 30 dni od otrzymania decyzji. 

Czy możliwe jest wycofanie się z nauczania domowego?

Rodzic w każdej chwili może poprosić dyrekcję o cofnięcie zezwolenia, jeżeli zdecyduje, że chce wysłać dziecko do szkoły. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dyrektor sam podejmie decyzję o przywróceniu ucznia do nauczania stacjonarnego.

Dyrekcja może podjąć decyzję o cofnięciu zezwolenia na nauczanie domowe, gdy:

 • dziecko nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego bez usprawiedliwienia swojej nieobecności,
 • dziecko nie zda egzaminu klasyfikacyjnego,
 • zezwolenie zostało sfałszowane.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę edukacja domowa w Lublinie?

Aby załatwić sprawę edukacja domowa w Lublinie, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie przy ul. ul. Hiacyntowa 69, lub z 51 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

ul. Hiacyntowa 69, 21-143 Lublin

tel. +48817471043 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

ul. Kalinowszczyzna 70, 20-201 Lublin

tel. +48817472846 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie

ul. Kresowa 7, 20-215 Lublin

tel. +48817461977 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie

ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin

tel. +4881744611 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie

ul. Zuchów 1, 20-047 Lublin

tel. +48815341836 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

ul. Adama Mickiewicza 24, 20-433 Lublin

tel. +48817440322 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie

ul. aleja Józefa Piłsudskiego 26, 20-407 Lublin

tel. +48815321435 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 44 w Lublinie

ul. Kazimierza Tumidajskiego 6a, 20-247 Lublin

tel. +48817477003 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie

ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2, 20-362 Lublin

tel. +48817441644 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

ul. Krężnicka 156, 20-518 Lublin

tel. +48817500923 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła Ii w Lublinie

ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin

tel. +4881527888 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie

ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin

tel. +48817468177 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie

ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 8, 20-004 Lublin

tel. +4881524842 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 56 w Lublinie

ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin

tel. +48815338495 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie

ul. Balladyny 22, 20-601 Lublin

tel. +48815252526 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie

ul. Czwartaków 11, 20-045 Lublin

tel. +48815330235 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin

tel. +48815252123 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin

tel. +4881728670 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie

ul. Ireny Kosmowskiej 3, 20-815 Lublin

tel. +48817418906 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

ul. Pana Wołodyjowskiego 13, 20-627 Lublin

tel. +48815252284 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie

ul. Róży Wiatrów 9, 20-468 Lublin

tel. +48817442808 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie

ul. Józefa Śliwińskiego 5, 20-861 Lublin

tel. +48817411305 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie

ul. Jana Kasprowicza 112, 20-232 Lublin

tel. +48817463559 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Bolesława Prusa w Lublinie

ul. Ignacego Rzeckiego 10, 20-637 Lublin

tel. +48815257012 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 45 w Lublinie

ul. Radzyńska 5, 20-850 Lublin

tel. +48817411847 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 53 w Lublinie

ul. Głuska 5, 20-439 Lublin

tel. +48817444707 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

ul. Władysława Kunickiego 116, 20-436 Lublin

tel. +48817440607 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa im. Św. Wincentego Pallottiego w Lublinie

ul. Aleja Warszawska 31, 20-803 Lublin

tel. +48815338205 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 20-709 Lublin

tel. +48815250008 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła Ii w Lublinie

ul. Elektryczna 51, 20-349 Lublin

tel. +4881744080 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

ul. Poturzyńska 2, 20-854 Lublin

tel. +4881443853 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie

ul. Aleja Jana Długosza 8, 20-054 Lublin

tel. +4881533542 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 34,3 tys. dokumentów!
Podanie o zezwolenie na edukację domową
Pobierz dokument
Oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym
Pobierz dokument