Rejestracja samochodu Białystok - koszt, dokumenty, wniosek o rejestrację pojazdu online lub wzór druku [PDF, DOC] 2023

Weryfikacja: 26 lipca 2023

Przed zakupem i rejestracją samochodu warto sprawdzić historię pojazdu w celu uniknięcia takich zagrożeń jak ukryte uszkodzenia, korekta licznika, czy użytkowanie pojazdu jako TAXI.

Wniosek o rejestrację pojazdu Białystok 2021 - Rejestracja samochodu Białystok - jakiwniosek.pl

Kierowca mieszkający w w Białymstoku lub każdym innym mieście w Polsce ma obowiązek zarejestrować zakupiony samochód lub inny pojazd w wydziale komunikacji w Białymstoku lub online. Jak i gdzie zarejestrować pojazd? Jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku. 

Jakie pojazdy podlegają rejestracji w Białymstoku?

Kierowcy nie ominie:

Kto może zarejestrować lub przerejestrować pojazd?

Do zarejestrowania lub przerejestrowania pojazdu uprawnieni są:

Ile jest czasu na przerejestrowanie pojazdu w Białymstoku?

Kierowca ma 30 dni od dnia zakupu lub darowizny na powiadomienie wydziału komunikacji o nabyciu pojazdu. Ustawa nie wyznacza jednak daty, do której konieczne jest zarejestrowanie pojazdu.

Rejestracja nowego samochodu w Białymstoku w 2023 roku

Nowe auto należy zarejestrować, zanim kierowca wyjedzie nim z salonu. Może to zrobić osobiście, w wydziale komunikacji odpowiednim dla miejscowości Białystok, lub podpisać upoważnienie u dealera samochodowego do:

 • złożenia wniosku o rejestrację pojazdu lub
 • odbioru decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych

Takie upoważnienie opatruje się odpowiednio podpisem własnoręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Do czasu rejestracji nie można poruszać się zakupionym pojazdem po drogach publicznych.​​​​​​

Rejestracja używanego samochodu w Białymstoku

Przed rejestracją używanego pojazdu w urzędzie kierowca musi:

Dokumenty do rejestracji samochodu

Dokumenty do rejestracji używanego samochodu w Białymstoku

Do rejestracji samochodu w Wydziale Komunikacji w Białymstoku będą potrzebne:

 • wniosek o rejestrację pojazdu Białystok - druk AO-05-01,
 • upoważnienie do rejestracji pojazdu w Białymstoku - jeżeli osobą rejestrującą jest pełnomocnik,
 • do wglądu: dowód osobisty właściciela lub osoby upoważnionej → jak wyrobić dowód osobisty w Białymstoku?,
 • oświadczenie wykazujące centrum życiowe w danym mieście → gdy adres zamieszkania nie pokrywa się z adresem zameldowania,
 • potwierdzenie własności pojazdu, tj. faktura zakupu, umowa kupna-sprzedaży samochodu lub umowa darowizny - po zakupie auta na podstawie umowy kupna-sprzedaży należy pamiętać o podatku PCC-3,
 • KRS lub zaświadczenie z CEiDG - w przypadku, gdy pojazd został zakupiony na firmę,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne,
 • dowód rejestracyjny z aktualnym wpisem o badaniu technicznym, przeprowadzonym w stacjach kontroli pojazdów w Białymstoku lub innym mieście w Polsce → jak przebiega przegląd pojazdu w Białymstoku?,
 • ważna polisa OC,
 • potwierdzenie opłat:
 • w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec przebywający na terenie RP, wymagany jest paszport oraz jeden z wymienionych niżej dokumentów wraz z potwierdzeniem czasowego zameldowania cudzoziemca:
  • wiza Schengen lub wiza krajowa,
  • karta pobytu udzielająca zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy,
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
  • karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
  • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
  • karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
  • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej lub zgoda na pobyt tolerowany,
 • oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów albo faktura z takim oświadczeniem (otrzymana od sprzedającego samochód) → gdy samochód sprawdzono do Polski przed 1 stycznia 2016 i nie był rejestrowany.

W przypadku rejestracji samochodu z zagranicy w Białymstoku, wymaganych jest kilka dodatkowych dokumentów, które należy przetłumaczyć na język polski.

Wniosek o rejestrację pojazdu - wzór [PDF, DOC] 2023

Poniżej do pobrania znajduje się wniosek o rejestrację pojazdu zakupionego w Polsce w formacie PDF i DOC wraz ze wzorem jego wypełnienia. 

Wniosek o zarejestrowanie samochodu należy wypełnić DRUKOWANYMI literami i złożyć go w odpowiednim wydziale komunikacji ze względu na miejsce czasowego lub stałego zamieszkania bądź siedzibę firmy, do której należy pojazd → dane teleadresowe

Przed udaniem się do urzędu, warto zarezerwować wizytę w wydziale komunikacji przez Internet. 

Rejestracja samochodu online

Rejestracja samochodu online

Samochód można zarejestrować również online za pomocą strony Rejestracja pojazdów i Wydawanie Praw Jazdy przez Internet. Aby to zrobić, wystarczy wypełnić internetowy wniosek o rejestrację samochodu, postępując  zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie. Niezbędne do rejestracji będą dane samochodu i skany wszystkich wskazanych powyżej dokumentów, a niektóre urzędy mogą wymagać przedstawienia oryginałów. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Ile kosztuje rejestracja nowego samochodu?

Koszt rejestracji nowego samochodu z salonu wynosi 161,50 zł (z klasycznymi tablicami rejestracyjnymi) lub 1081,50 zł (z tablicami indywidualnymi).

Ile kosztuje rejestracja używanego samochodu?  

Przerejestrowując używany pojazd zakupiony w Polsce, można wnioskować o zachowanie aktualnych tablic rejestracyjnych, jeśli są w dobrym stanie i posiadają aktualny wzór. Dzięki temu można zmniejszyć koszt rejestracji z 161,50 do 68,5 zł. Aby było to możliwe, wystarczy wyrazić chęć zachowania dotychczasowych tablic we wniosku o rejestrację pojazdu. Zatem koszt rejestracji używanego pojazdu będzie zależny od tego, czy kierowca zdecyduje się na wymianę tablic rejestracyjnych, czy też pozostawienie dotychczasowych.
 

Stan pojazdu Pochodzenie Rodzaj tablic rejestracyjnych Koszt rejestracji
samochód używany Polska bez zmiany tablicy 67,00 zł
z tablicą standardową 161,50 zł
z żółtą tablicą zabytkową 181,50 zł
z tablicą indywidualną 1081,50 zł

Na powyższe opłaty, uwzględniające wymianę tablic rejestracyjnych, składają się:

Szczegółowe opłaty Koszt
Dowód rejestracyjny  67,00 zł
Pozwolenie czasowe – gdy kierowca wymienia tablice rejestracyjne lub rejestruje pojazd po raz pierwszy, 13,50 zł
Opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych 1,50 zł
Nalepka legalizacyjna na tablice rejestracyjne 12,50 zł
Tablice rejestracyjne (jedne z poniższych):
 • standardowe
80,00 zł
 • zabytkowe
100,00 zł
1000,00 zł

Ile trwa rejestracja pojazdu?

Ile trwa rejestracja samochodu w Białymstoku?

Rejestracja powinna trwać nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych. Na ten czas zostanie wydany tymczasowy, tzw. miękki dowód rejestracyjny. Do 30 dni nastąpi właściwa rejestracja pojazdu, a kierowca będzie mógł odebrać tzw. twardy dowód rejestracyjny.

Może się zdarzyć, że urząd nie zdąży wykonać tych czynności w wyznaczonym czasie (na przykład z powodu brakujących dokumentów), wtedy należy zgłosić się ponownie do wydziału komunikacji, aby przedłużyć czasową rejestrację o kolejne 14 dni.

Jak sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest już gotowy?

Gdy dowód rejestracyjny będzie do odbioru, wnioskujący otrzyma SMS lub e-mail z wydziału komunikacji. Może również w każdej chwili sprawdzić status przygotowania dowodu rejestracyjnego, wpisując numer rejestracyjny  lub 5 ostatnich znaków numeru nadwozia (VIN).

Jeżeli kierowca nie może osobiście odebrać swojego dowodu rejestracyjnego, może poprosić o to kogoś innego. Wystarczy, że wypisze upoważnienie do odebrania dowodu rejestracyjnego.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę rejestracja pojazdu w Białymstoku?

Aby załatwić sprawę rejestracja pojazdu w Białymstoku, należy skontaktować się z instytucją Starostwo Powiatowe w Białymstoku przy ul. ul. Borsucza 2.

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

ul. Borsucza 2, 15 – 569 Białystok

tel. 85 740 39 51 

strona www rezerwacja kolejki

Otwarte we wtorek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę rejestracja pojazdu online?

Serwis Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych
Portal internetowy PWPW

Dokument do pobrania - wzór DOC 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 36,2 tys. dokumentów!
Rejestracja pojazdu Białystok
Pobierz dokument