Edukacja domowa - wniosek o nauczanie domowe DOC 2023 Katowice

Edukacja domowa

Rodzice decydują się na wprowadzenie edukacji domowej dla swojego dziecka z różnych przyczyn m.in. przez chorobę lub negatywny stosunek do klasycznego nauczania stacjonarnego w szkole. Aby dziecko mogło uczyć się w domu, konieczna jest zgoda dyrektora szkoły, do której dziecko do tej pory uczęszczało. Jak napisać takie podanie? Co powinno się w nim znajdować? Odpowiedzi umieszczono w poniższym poradniku.

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to wyjątkowa forma nauki – dziecko uczy się w domu bez konieczności uczęszczania do szkoły publicznej bądź niepublicznej. Nie oznacza to jednak, że osoba nauczająca dziecko ma wolną rękę. W trakcie edukacji domowej należy realizować materiał według programu stworzonego przez szkołę, która udzieliła zgody. 

Dziecko, które uczy się w domu, nadal może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w szkole.

Jak jest oceniane dziecko w czasie edukacji domowej?

W ramach edukacji domowej dziecko będzie oceniane na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, które odbywają się co roku. Uzyskanie oceny pozytywnej jest równoznaczne z ukończeniem danej klasy. 

Dziecko nie uzyska ocen z niektórych przedmiotów, które mogą odbywać się wyłącznie w formie stacjonarnej. Do tej grupy należą muzyka, wychowanie fizyczne, plastyka czy technika. Dziecko nie otrzyma również oceny z zachowania.

Nie każda szkoła wspiera nauczanie domowe – przed podjęciem decyzji o przejściu na edukację w domu, należy zapoznać się z listą szkół, które pozwalają na jej prowadzenie.

Kiedy można przejść na edukację domową?

Na jakich etapach można przejść na edukację domową?

Dziecko może przejść na edukację domową na czterech etapach swojej edukacji:

Kto może nauczać dziecko w ramach edukacji domowej?

Aby nauczać dziecko w domu, nie trzeba posiadać wykształcenia pedagogicznego, kończyć specjalnych studiów ani szkoleń. Nie zmienia to jednak faktu, że wiedza zdobyta na studiach lub kursach może znacznie ułatwić przekazywanie wiedzy dziecku. Nauczycielem dla dziecka korzystającego z edukacji domowej może być:

 • rodzic,
 • opiekun prawny,
 • osoba zatrudniona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Gdzie złożyć podanie o edukację domową?

Gdzie należy złożyć podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Podanie w tej sprawie należy złożyć do sekretariatu szkoły, do której dziecko uczęszcza lub zostało przyjęte. Zostanie ono przekazane dyrektorowi, który następnie je rozpatrzy. Wniosek mogą złożyć wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, które ma od 6 do 18 lat. 

Uczeń pełnoletni, czyli nieobjęty obowiązkiem nauki, nie może się ubiegać o zezwolenie na realizację tego obowiązku poza szkołą.

Kiedy złożyć wniosek o zgodę na edukację domową?

Podanie o zgodę na edukację domową można złożyć w terminie od 1 lipca do 21 września.

Ile kosztuje złożenie wniosku o zgodę na edukację domową?

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Jak złożyć podanie o zgodę na nauczanie domowe?

Obecnie można złożyć podanie na dwa sposoby:

 • osobiście, dostarczając podanie oraz wszystkie potrzebne dokumenty do sekretariatu szkoły,
 • pocztą, wysyłając dokumenty na adres szkoły.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Podanie o zgodę na przejście na edukację zdalną

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oprócz poprawnie skonstruowanego podania o pozwolenie na edukację zdalną, szkoły wymagają kilku dodatkowych dokumentów. Są to:

Jak napisać podanie o edukację domową?

Jak napisać podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Poprawnie sformułowane podanie powinno zawierać takie elementy jak:

 • miejscowość i data sporządzenia,
 • imiona i nazwiska rodziców, numer telefonu oraz adres e-mail,
 • dane szkoły, do której złożone zostanie pismo,
 • dane dziecka, które miałoby przejść na edukację domową,
 • prośba o udzielenie zgody na edukację domową,
 • podpis rodzica.

Jak długo czeka się na decyzję dyrektora?

Dyrekcja na rozpatrzenie podania ma 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia pełnej dokumentacji.

Odrzucenie podania o nauczanie domowe

Odrzucenie podania przez dyrektora – co robić?

Dyrektor ma prawo odrzucić podanie o zgodę na przejście na nauczanie domowe. W sytuacji odmowy rodzic ma prawo odwołać się do kuratorium oświaty – ma na to 30 dni od otrzymania decyzji. 

Czy możliwe jest wycofanie się z nauczania domowego?

Rodzic w każdej chwili może poprosić dyrekcję o cofnięcie zezwolenia, jeżeli zdecyduje, że chce wysłać dziecko do szkoły. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dyrektor sam podejmie decyzję o przywróceniu ucznia do nauczania stacjonarnego.

Dyrekcja może podjąć decyzję o cofnięciu zezwolenia na nauczanie domowe, gdy:

 • dziecko nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego bez usprawiedliwienia swojej nieobecności,
 • dziecko nie zda egzaminu klasyfikacyjnego,
 • zezwolenie zostało sfałszowane.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę edukacja domowa w Katowicach?

Aby załatwić sprawę edukacja domowa w Katowicach, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 15 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła Ii przy ul. ul. Ks. bpa Stanisława Adamskiego 24, lub z 55 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 15 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła Ii w Katowicach

ul. Ks. bpa Stanisława Adamskiego 24, 40-069 Katowice

tel. +48322517504 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 Im im. Jana Brzechwy w Katowicach

ul. Panewnicka 172, 40-772 Katowice

tel. +48322527884 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Tadeusza Rejtana w Katowicach

ul. Juliusza Zarębskiego 2, 40-854 Katowice

tel. +48322547699 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach

al. Bolesława Krzywoustego 7, 40-870 Katowice

tel. +48322541651 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Prof.władysława Szafera w Katowicach

ul. Stanisława Łętowskiego 18, 40-648 Katowice

tel. +48322028188 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach

ul. Karola Marcinkowskiego 17, 40-232 Katowice

tel. +4832255423 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

ul. Zielonogórska 3, 40-710 Katowice

tel. +48322525168 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dzieci Chorych im. Krystyny Bochenek w Katowicach

ul. Medyków 16, 40-752 Katowice

tel. +48322071675 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna w Katowicach

ul. Szkolna 5, 40-006 Katowice

tel. +4832253957 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Jana Pawła Ii Specjalna w Katowicach

ul. ks. Franciszka Ścigały 17, 40-208 Katowice

tel. +48322047671 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna w Katowicach

ul. ks. bp. Herberta Bednorza 13, 40-384 Katowice

tel. +48322569067 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna w Katowicach

ul. Zamkowa 2a, 40-413 Katowice

tel. +48322557195 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Katowicach

ul. Kazimiery Iłłakowiczówny 13, 40-134 Katowice

tel. +48322583518 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 42 im. Józefy Kantorówny w Katowicach

ul. Wiosny Ludów 22, 40-374 Katowice

tel. +48322568276 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach

ul. Janusza Korczaka 11, 40-338 Katowice

tel. +48322568308 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Juliusza Ligonia w Katowicach

ul. Bielska 14, 40-749 Katowice

tel. +48322556207 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 59 im. Jana Matejki w Katowicach

ul. Bolesława Chrobrego 5, 40-881 Katowice

tel. +48322546579 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach

ul. Juliana Ordona 3d, 40-164 Katowice

tel. +48322584813 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 58 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

al. Aleja Bolesława Krzywoustego 11, 40-870 Katowice

tel. +48322543679 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Katowicach

al. Walentego Roździeńskiego 82, 40-203 Katowice

tel. +48322586502 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach

pl. Wyzwolenia 18, 40-423 Katowice

tel. +48322557147 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach

ul. Kukułek 2a, 40-533 Katowice

tel. +48322512301 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach

ul. Ignacego Paderewskiego 46, 40-282 Katowice

tel. +48322555036 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

ul. Jana Dekerta 1, 40-140 Katowice

tel. +48322581889 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

ul. Krzyżowa 12, 40-111 Katowice

tel. +48322502752 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach

ul. Michała Wolskiego 3, 40-859 Katowice

tel. +48322542003 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalna w Katowicach

ul. Bolesława Chrobrego 4, 40-881 Katowice

tel. +48322541867 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Miarki w Katowicach

ul. Sportowa 29, 40-106 Katowice

tel. +48322546601 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Św. Barbary w Katowicach

ul. Walerego Wróblewskiego 42, 40-214 Katowice

tel. +48322583566 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 47 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Lompy w Katowicach

ul. Józefa Grzegorzka 4, 40-309 Katowice

tel. +48322566206 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach

ul. Mariana Sobańskiego 86, 40-685 Katowice

tel. +4832202932 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 Dla Dorosłych w Katowicach

ul. 3 Maja 42, 40-097 Katowice

tel. +48322539978 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Staszica w Katowicach

ul. Hetmańska 8, 40-560 Katowice

tel. +48322527885 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Karola Miarki w Katowicach

ul. gen. Zygmunta Waltera Jankego 160, 40-614 Katowice

tel. +48322028212 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

ul. Słowiańska 1, 40-216 Katowice

tel. +48322599856 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach

ul. Wojciecha 9, 40-474 Katowice

tel. +48322560698 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach

ul. Spółdzielczości 21, 40-642 Katowice

tel. +48322028354 

e-mail

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 18 w Katowicach

ul. Medyków 27, 40-751 Katowice

tel. +48322526223 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 w Katowicach

ul. Stanisława Staszica 2, 40-230 Katowice

tel. +48322552084 

e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych nr 2 w Katowicach

ul. Techników 11, 40-326 Katowice

tel. +48322566372 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 31,2 tys. dokumentów!
Podanie o zezwolenie na edukację domową
Pobierz dokument
Oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym
Pobierz dokument