Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego z PFRON Katowice - kwota i wniosek PDF 2023

Weryfikacja: 12 kwietnia 2023

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą starać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego. Jakie są kryteria jego przyznania? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może starać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON?

O dofinansowanie może starać się każda osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, która posiada wniosek o skierowanie na turnus rehabilitacyjny od lekarza. Dodatkowo, musi posiadać orzeczenie o:

 • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
 • stopniu niepełnosprawności,
 • grupie inwalidzkiej, wydane przed 1 stycznia 1998 roku, 
 • niepełnosprawności – jeśli wnioskujący ma mniej niż 16 lat → Sprawdź: orzeczenie o niepełnosprawności w Katowicach,
 • stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 roku.

Osoby zagrożone utratą zdolności do pracy, mogą starać się o rehabilitację leczniczą od ZUS w Katowicach. Jeżeli pacjent potrzebuje specjalistycznego sprzętu do kontynuowania leczenia, może starać się o refundację w ramach zlecenia na wyroby medyczne.

Kiedy można otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego można starać się tylko raz w roku kalendarzowym.

Ze środków PFRON nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez ZUS, KRUS, NFZ, ponieważ mają one odmienna formułę i są finansowane na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej lub przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 

Dofinansowanie dla opiekuna

Jeśli lekarz we wniosku odnotuje i uzasadni, że osoba niepełnosprawna potrzebuje opiekuna, wówczas wnioskujący może starać się również o dofinansowanie turnusu dla opiekuna. 

Potencjalny opiekun powinien spełniać następujące warunki:

 • nie jest osobą niepełnosprawną, która wymaga opieki,
 • ukończył 18 lat lub ma 16-18 lat – dopuszczalne wówczas, gdy jest z rodziny osoby niepełnosprawnej i z nią mieszka,
 • nie jest częścią kadry turnusu.

Wybór ośrodka i turnusu rehabilitacyjnego

Wybór ośrodka i turnusu rehabilitacyjnego

Osoba niepełnosprawna może wybierać wśród wielu organizowanych turnusów. Powinna przy tym zwrócić uwagę na rodzaj schorzeń, których leczenie będzie głównym punktem turnusu.

Ośrodków rehabilitacyjnych i odpowiednich turnusów można poszukiwać:

 • samodzielnie, korzystając z internetowej centralnej bazy ośrodków oraz organizatorów turnusów rehabilitacyjnych,
 • z pomocą pracownika powiatowego centrum pomocy rodzinie – doradzi on, czy wybrany turnus będzie odpowiedni ze względu na posiadane schorzenia. 

Jakie są koszty wyjazdu na turnus?

Ceny turnusów zależą od ich organizatorów.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Gdzie i jak złożyć wniosek o dofinansowanie w Katowicach?

Wniosek w sprawie dofinansowania można złożyć:

W przypadku osoby z ubezwłasnowolnieniem całkowitym lub częściowym wniosek w jej imieniu może złożyć prawny opiekun.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku przez opiekuna lub organizatora turnusu, jeżeli oferuje on taką możliwość.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Dokumenty można złożyć w dowolnym momencie.

Kwota dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego

Kwota dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego 2023?

Wysokość dofinansowania zależy przede wszystkim od dochodów i stopnia niepełnosprawności.

Jeśli przeciętny miesięczny dochód wnioskującego za kwartał przed złożeniem wniosku jest równy albo niższy niż 50% przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, a jeśli prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe – równy albo niższy niż 65%, dofinansowanie wynosi:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia, jeśli wnioskujący:
  • ma znaczny stopień niepełnosprawności,
  • jest dzieckiem, które ma mniej niż 16 lat,
  • ma od 16 do 24 lat, uczy się i nie pracuje,
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia, jeśli wnioskujący ma umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia, jeśli wnioskujący ma lekki stopień niepełnosprawności,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia, jeśli wnioskujący jest osobą zatrudnioną w zakładzie pracy chronionej albo jest opiekunem osoby z niepełnosprawnością.

Jeśli przeciętny miesięczny dochód wnioskującego jest wyższy niż 50% przeciętnego wynagrodzenia, a jeśli prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, wyższy niż 65% przeciętnego wynagrodzenia – otrzyma on dofinansowanie, ale pomniejszone o kwotę nadwyżki.

Przykład:

Miesięczny dochód w maju 2016 r. – 2500 zł, umiarkowany stopień niepełnosprawności, prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego.
Przeciętne wynagrodzenie za pierwszy kwartał 2016 roku – 4181,49 → miesięczny dochód przekracza 50% tej kwoty, ponieważ 4181,49 : 2 = 2090,70 zł.

Wówczas dofinansowanie zostanie pomniejszone o 409,30 zł, ponieważ 2500 -2090,70 = 409,30 zł.

Jeśli sytuacja materialna albo losowa wnioskującego jest trudna, może on złożyć w centrum pomocy rodzinie wniosek, w którym wyjaśni swoją sytuację. Może wtedy dostać dofinansowanie bez pomniejszenia. Kwota dofinansowania dla wnioskującego i dla opiekuna (jeśli płaci za jego udział w turnusie) może też wtedy zostać podwyższona do 40% przeciętnego wynagrodzenia.

Powiatowe centra pomocy rodzinie mają określoną kwotę przeznaczoną na dofinansowania. Istnieje zatem możliwość, iż mimo spełnienia wszystkich warunków, wnioskujący nie otrzyma dofinansowania. W pierwszej kolejności na wsparcie finansowe mogą liczyć osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  oraz osoby w wielu od 16 do 24 lat, które uczą się i nie pracują.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

Wymagane dokumenty

Chcąc otrzymać dofinansowanie, wnioskujący musi złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie:

W przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną, wymienione wyżej dokumenty należy wysłać w formie skanów. Centrum pomocy rodzinie może wezwać wnioskującego do okazania oryginału dokumentu.

Jak wyjechać na turnus rehabilitacyjny?

Krok po kroku – wyjazd na turnus rehabilitacyjny 

 1. Należy wybrać turnus rehabilitacyjny.
 2. Wnioskujący musi dokonać rezerwacji terminu – jeżeli jego organizator nie wymaga zaliczki. Jeśli jej wymaga, należy poczekać na dofinansowanie.
 3. Należy zgromadzić potrzebne dokumenty.
 4. Następnie należy złożyć wniosek o dofinansowanie do turnusu.
 5. Konieczne jest poczekanie na informacje o przyznaniu dofinansowania.
 6. Wnioskujący składa informacje o wyborze turnusu rehabilitacyjnego w centrum pomocy rodzinie. Ma na to 30 dni od dnia otrzymania informacji lub do 21 dni przed turnusem, jeśli zaczyna się wcześniej.
 7. Wnioskujący otrzyma informację zwrotną, czy można jechać na wybrany turnus. Jeśli nie, musisz wybrać inny ośrodek i organizatora – konieczne jest wówczas złożenie nowej informacji o wyborze turnusu.
 8. Należy zapisać się na turnus i dokonaj opłat.

Ile czeka się na decyzję organu?

Do 10 dni złożenia wniosku centrum pomocy rodzinie sprawdzi, czy jest on kompletny. Jeśli wniosek będzie miał braki, wnioskujący otrzyma wezwanie do ich uzupełnienia. Jeśli będzie kompletny – zostanie rozpatrzony do 30 dni. Wnioskujący otrzyma zawiadomienie o wysokości dofinansowania albo z wyjaśnieniem odmowy jego przyznania.

Uczestnictwo w turnusie a urlop

Osoba ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może skorzystać z dodatkowego urlopu z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na turnus w wymiarze do 21 dni. Pracodawca udziela takiego urlopu na podstawie wniosku lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego w Katowicach?

Aby załatwić sprawę dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego w Katowicach, należy skontaktować się z instytucją Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. ul. Wita Stwosza 7.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice

tel. +48326061800 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 31,0 tys. dokumentów!
Wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego
Pobierz dokument
Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego
Pobierz dokument
Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
Pobierz dokument