Edukacja domowa - wniosek o nauczanie domowe DOC 2023 Gdańsk

Weryfikacja: 7 marca 2023

Edukacja domowa

Rodzice decydują się na wprowadzenie edukacji domowej dla swojego dziecka z różnych przyczyn m.in. przez chorobę lub negatywny stosunek do klasycznego nauczania stacjonarnego w szkole. Aby dziecko mogło uczyć się w domu, konieczna jest zgoda dyrektora szkoły, do której dziecko do tej pory uczęszczało. Jak napisać takie podanie? Co powinno się w nim znajdować? Odpowiedzi umieszczono w poniższym poradniku.

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to wyjątkowa forma nauki – dziecko uczy się w domu bez konieczności uczęszczania do szkoły publicznej bądź niepublicznej. Nie oznacza to jednak, że osoba nauczająca dziecko ma wolną rękę. W trakcie edukacji domowej należy realizować materiał według programu stworzonego przez szkołę, która udzieliła zgody. 

Dziecko, które uczy się w domu, nadal może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w szkole.

Jak jest oceniane dziecko w czasie edukacji domowej?

W ramach edukacji domowej dziecko będzie oceniane na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, które odbywają się co roku. Uzyskanie oceny pozytywnej jest równoznaczne z ukończeniem danej klasy. 

Dziecko nie uzyska ocen z niektórych przedmiotów, które mogą odbywać się wyłącznie w formie stacjonarnej. Do tej grupy należą muzyka, wychowanie fizyczne, plastyka czy technika. Dziecko nie otrzyma również oceny z zachowania.

Nie każda szkoła wspiera nauczanie domowe – przed podjęciem decyzji o przejściu na edukację w domu, należy zapoznać się z listą szkół, które pozwalają na jej prowadzenie.

Kiedy można przejść na edukację domową?

Na jakich etapach można przejść na edukację domową?

Dziecko może przejść na edukację domową na czterech etapach swojej edukacji:

Kto może nauczać dziecko w ramach edukacji domowej?

Aby nauczać dziecko w domu, nie trzeba posiadać wykształcenia pedagogicznego, kończyć specjalnych studiów ani szkoleń. Nie zmienia to jednak faktu, że wiedza zdobyta na studiach lub kursach może znacznie ułatwić przekazywanie wiedzy dziecku. Nauczycielem dla dziecka korzystającego z edukacji domowej może być:

 • rodzic,
 • opiekun prawny,
 • osoba zatrudniona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Gdzie złożyć podanie o edukację domową?

Gdzie należy złożyć podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Podanie w tej sprawie należy złożyć do sekretariatu szkoły, do której dziecko uczęszcza lub zostało przyjęte. Zostanie ono przekazane dyrektorowi, który następnie je rozpatrzy. Wniosek mogą złożyć wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, które ma od 6 do 18 lat. 

Uczeń pełnoletni, czyli nieobjęty obowiązkiem nauki, nie może się ubiegać o zezwolenie na realizację tego obowiązku poza szkołą.

Kiedy złożyć wniosek o zgodę na edukację domową?

Podanie o zgodę na edukację domową można złożyć w terminie od 1 lipca do 21 września.

Ile kosztuje złożenie wniosku o zgodę na edukację domową?

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Jak złożyć podanie o zgodę na nauczanie domowe?

Obecnie można złożyć podanie na dwa sposoby:

 • osobiście, dostarczając podanie oraz wszystkie potrzebne dokumenty do sekretariatu szkoły,
 • pocztą, wysyłając dokumenty na adres szkoły.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Podanie o zgodę na przejście na edukację zdalną

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oprócz poprawnie skonstruowanego podania o pozwolenie na edukację zdalną, szkoły wymagają kilku dodatkowych dokumentów. Są to:

Jak napisać podanie o edukację domową?

Jak napisać podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Poprawnie sformułowane podanie powinno zawierać takie elementy jak:

 • miejscowość i data sporządzenia,
 • imiona i nazwiska rodziców, numer telefonu oraz adres e-mail,
 • dane szkoły, do której złożone zostanie pismo,
 • dane dziecka, które miałoby przejść na edukację domową,
 • prośba o udzielenie zgody na edukację domową,
 • podpis rodzica.

Jak długo czeka się na decyzję dyrektora?

Dyrekcja na rozpatrzenie podania ma 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia pełnej dokumentacji.

Odrzucenie podania o nauczanie domowe

Odrzucenie podania przez dyrektora – co robić?

Dyrektor ma prawo odrzucić podanie o zgodę na przejście na nauczanie domowe. W sytuacji odmowy rodzic ma prawo odwołać się do kuratorium oświaty – ma na to 30 dni od otrzymania decyzji. 

Czy możliwe jest wycofanie się z nauczania domowego?

Rodzic w każdej chwili może poprosić dyrekcję o cofnięcie zezwolenia, jeżeli zdecyduje, że chce wysłać dziecko do szkoły. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dyrektor sam podejmie decyzję o przywróceniu ucznia do nauczania stacjonarnego.

Dyrekcja może podjąć decyzję o cofnięciu zezwolenia na nauczanie domowe, gdy:

 • dziecko nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego bez usprawiedliwienia swojej nieobecności,
 • dziecko nie zda egzaminu klasyfikacyjnego,
 • zezwolenie zostało sfałszowane.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę edukacja domowa w Gdańsku?

Aby załatwić sprawę edukacja domowa w Gdańsku, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku przy ul. ul. Srebrniki 10, lub z 80 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Dzieci Świata w Gdańsku

ul. Opacka 7, 80-330 Gdańsk

tel. +48585521777 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 1.6, 80-803 Gdańsk

tel. +4858302665 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Adama Mickiewicza w Gdańsku

ul. Jagiellońska 24, 80-366 Gdańsk

tel. +48585530471 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Dr Urszuli Mroczkiewicz w Gdańsku

ul. Mariana Smoluchowskiego 13, 80-214 Gdańsk

tel. +48585203997 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Wojska Polskiego w Gdańsku

ul. Obywatelska 1, 80-259 Gdańsk

tel. +4858341196 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 56 im. Andrzeja Struga w Gdańsku

ul. Małomiejska 8A, 80-037 Gdańsk

tel. +48583094421 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku

ul. Matki Polki 3a, 80-251 Gdańsk

tel. +48583414713 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kaszubskiej Brygady Wop w Gdańsku

ul. Reformacka 18, 80-808 Gdańsk

tel. +48583020328 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku

ul. Orłowska 13, 80-347 Gdańsk

tel. +4858556290 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Gdańsku

ul. Stefana Czarnieckiego 2, 80-239 Gdańsk

tel. +4858341092 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka w Gdańsku

ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. +48583477212 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 46 w Gdańsku

ul. Arkońska 17, 80-387 Gdańsk

tel. +48585532723 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 Z Oddziałami Sportowymi im. Armii Krajowej w Gdańsku

ul. Heleny Marusarzówny 10, 80-288 Gdańsk

tel. +48583487662 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 50 im. E.plater w Gdańsku

ul. Grobla IV 8, 80-837 Gdańsk

tel. +48583011848 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Tadeusza Kościuszki w Gdańsku

ul. Tadeusza Kościuszki 111, 80-427 Gdańsk

tel. +4858341631 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariusza Zaruskiego w Gdańsku

ul. Poli Gojawiczyńskiej 10, 80-286 Gdańsk

tel. +48583410167 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 60 w Gdańsku

ul. Chłopska 64, 80-350 Gdańsk

tel. +48585571626 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 37 im. Szarych Szeregów w Gdańsku

ul. Piastowska 35/37, 80-332 Gdańsk

tel. +48585583113 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 88 im. Daniela Gabriela Fahrenheita w Gdańsku

ul. Mieczysława Boguckiego 44, 80-690 Gdańsk

tel. +48583080557 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Józefa Wybickiego w Gdańsku

ul. Sienna 26, 80-605 Gdańsk

tel. +48583073823 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 62 w Gdańsku

ul. Kępna 38, 80-635 Gdańsk

tel. +48583073123 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Gen. Stanisława Maczka w Gdańsku

ul. Leśna Góra 2, 80-281 Gdańsk

tel. +48583426076 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 86 im. Prof. Jerzego Sampa w Gdańsku

ul. Wielkopolska 20, 80-180 Gdańsk

tel. +48583099308 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 83 w Gdańsku

ul. Stokłosy 1, 80-298 Gdańsk

tel. +48583495674 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Jana Brzechwy w Gdańsku

ul. Otomińska 72, 80-178 Gdańsk

tel. +48583495713 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 81 w Gdańsku im. Prof. Michała Siedleckiego

ul. prof. Michała Siedleckiego 14, 80-299 Gdańsk

tel. +48585527031 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mjra Mieczysława Słabego w Gdańsku

ul. mjr. Mieczysława Słabego 6, 80-298 Gdańsk

tel. +48583496816 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Gen. Józefa Hallera w Gdańsku

ul. Zbigniewa Burzyńskiego 10, 80-462 Gdańsk

tel. +48583469648 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Gdańsku

ul. Karpia 1, 80-882 Gdańsk

tel. +48583012448 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdańsku

ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk

tel. +48585543155 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 90 w Gdańsku

ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk

tel. +48583017112 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku

ul. Emilii Hoene 6, 80-041 Gdańsk

tel. +4858306750 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 28 w Gdańsku

ul. Tęczowa 26, 80-680 Gdańsk

tel. +48583445917 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdańsku

ul. Człuchowska 6, 80-180 Gdańsk

tel. +4858785010 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku

ul. Miałki Szlak 74, 80-717 Gdańsk

tel. +48513067309 

strona www e-mail

Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku

ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk

tel. +48583412506 

strona www e-mail

Morska Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Gdańsku

ul. Rogalińska 17, 80-809 Gdańsk

tel. +4872834447 

e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa "Olimpijczyk" w Gdańsku Z Oddziałami Sportowymi

ul. Kazimierza Porębskiego 4, 80-180 Gdańsk

tel. +48535405805 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Jana Kochanowskiego w Gdańsku

ul. Ludwika Beethovena 20, 80-171 Gdańsk

tel. +4858302201 

strona www e-mail

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdańsku

ul. Lawendowe Wzgórze 5, 80-175 Gdańsk

tel. +4858733430 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa Hevelius w Gdańsku

ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk

tel. +48536225169 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 79 w Gdańsku

ul. Kołobrzeska 49, 80-391 Gdańsk

tel. +48585531260 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 40,2 tys. dokumentów!
Podanie o zezwolenie na edukację domową
Pobierz dokument
Oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym
Pobierz dokument