Edukacja domowa - wniosek o nauczanie domowe DOC 2024 Gdańsk

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 10 marca 2024 6 min. czytania

Edukacja domowa

Rodzice decydują się na wprowadzenie edukacji domowej dla swojego dziecka z różnych przyczyn m.in. przez chorobę lub negatywny stosunek do klasycznego nauczania stacjonarnego w szkole. Aby dziecko mogło uczyć się w domu, konieczna jest zgoda dyrektora szkoły, do której dziecko do tej pory uczęszczało. Jak napisać takie podanie? Co powinno się w nim znajdować? Odpowiedzi umieszczono w poniższym poradniku.

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to wyjątkowa forma nauki – dziecko uczy się w domu bez konieczności uczęszczania do szkoły publicznej bądź niepublicznej. Nie oznacza to jednak, że osoba nauczająca dziecko ma wolną rękę. W trakcie edukacji domowej należy realizować materiał według programu stworzonego przez szkołę, która udzieliła zgody.

Jak jest oceniane dziecko w czasie edukacji domowej?

W ramach edukacji domowej dziecko będzie oceniane na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, które odbywają się co roku. Uzyskanie oceny pozytywnej jest równoznaczne z ukończeniem danej klasy. 

Dziecko nie uzyska ocen z niektórych przedmiotów, które mogą odbywać się wyłącznie w formie stacjonarnej. Do tej grupy należą muzyka, wychowanie fizyczne, plastyka czy technika. Dziecko nie otrzyma również oceny z zachowania.

Nie każda szkoła wspiera nauczanie domowe – przed podjęciem decyzji o przejściu na edukację w domu, należy zapoznać się z listą szkół, które pozwalają na jej prowadzenie.

Kiedy można przejść na edukację domową?

Na jakich etapach można przejść na edukację domową?

Dziecko może przejść na edukację domową na czterech etapach swojej edukacji:

Kto może nauczać dziecko w ramach edukacji domowej?

Aby nauczać dziecko w domu, nie trzeba posiadać wykształcenia pedagogicznego, kończyć specjalnych studiów ani szkoleń. Nie zmienia to jednak faktu, że wiedza zdobyta na studiach lub kursach może znacznie ułatwić przekazywanie wiedzy dziecku. Nauczycielem dla dziecka korzystającego z edukacji domowej może być:

 • rodzic,
 • opiekun prawny,
 • osoba zatrudniona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Gdzie złożyć podanie o edukację domową?

Gdzie należy złożyć podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Podanie w tej sprawie należy złożyć do sekretariatu szkoły, do której dziecko uczęszcza lub zostało przyjęte. Zostanie ono przekazane dyrektorowi, który następnie je rozpatrzy. Wniosek mogą złożyć wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, które ma od 6 do 18 lat. 

Uczeń pełnoletni, czyli nieobjęty obowiązkiem nauki, nie może się ubiegać o zezwolenie na realizację tego obowiązku poza szkołą.

Kiedy złożyć wniosek o zgodę na edukację domową?

Podanie o zgodę na edukację domową można złożyć w terminie od 1 lipca do 21 września.

Ile kosztuje złożenie wniosku o zgodę na edukację domową?

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Jak złożyć podanie o zgodę na nauczanie domowe?

Obecnie można złożyć podanie na dwa sposoby:

 • osobiście, dostarczając podanie oraz wszystkie potrzebne dokumenty do sekretariatu szkoły,
 • pocztą, wysyłając dokumenty na adres szkoły.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Podanie o zgodę na przejście na edukację zdalną

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oprócz poprawnie skonstruowanego podania o pozwolenie na edukację zdalną szkoły wymagają kilku dodatkowych dokumentów. Są to:

Jak napisać podanie o edukację domową?

Jak napisać podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Poprawnie sformułowane podanie powinno zawierać takie elementy jak:

 • miejscowość i data sporządzenia,
 • imiona i nazwiska rodziców, numer telefonu oraz adres e-mail,
 • dane szkoły, do której złożone zostanie pismo,
 • dane dziecka, które miałoby przejść na edukację domową,
 • prośba o udzielenie zgody na edukację domową,
 • podpis rodzica.

Jak długo czeka się na decyzję dyrektora?

Dyrekcja na rozpatrzenie podania ma 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia pełnej dokumentacji.

Odrzucenie podania o nauczanie domowe

Odrzucenie podania przez dyrektora – co robić?

Dyrektor ma prawo odrzucić podanie o zgodę na przejście na nauczanie domowe. W sytuacji odmowy rodzic ma prawo odwołać się do kuratorium oświaty – ma na to 30 dni od otrzymania decyzji. 

Czy możliwe jest wycofanie się z nauczania domowego?

Rodzic w każdej chwili może poprosić dyrekcję o cofnięcie zezwolenia, jeżeli zdecyduje, że chce wysłać dziecko do szkoły. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dyrektor sam podejmie decyzję o przywróceniu ucznia do nauczania stacjonarnego.

Dyrekcja może podjąć decyzję o cofnięciu zezwolenia na nauczanie domowe, gdy:

 • dziecko nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego bez usprawiedliwienia swojej nieobecności,
 • dziecko nie zda egzaminu klasyfikacyjnego,
 • zezwolenie zostało sfałszowane.

Dodatkowe aktywności w szkole a nauczenie indywidualne

Dziecko, które uczy się w domu, nadal może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w szkole. O informację dotyczące dodatkowych zajęć należy pytać dyrektora, który wydał zezwolenie na nauczanie domowe.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę edukacja domowa w Gdańsku?

Aby załatwić sprawę edukacja domowa w Gdańsku, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku pod adresem ul. Srebrniki 10 w Gdańsku, lub z 80 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku

adres: ul. Srebrniki 10, 80-282 Gdańsk

tel. +4858550767 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Dzieci Świata w Gdańsku

adres: ul. Opacka 7, 80-330 Gdańsk

tel. +48585521777 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 w Gdańsku

adres: ul. Nowe Ogrody 1.6, 80-803 Gdańsk

tel. +4858302665 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Kpt. Leonida Teligi w Gdańsku

adres: ul. Stroma 19, 80-012 Gdańsk

tel. +48583090616 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Gdańsku

adres: ul. Kartuska 126a, 80-104 Gdańsk

tel. +48583020019 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Adama Mickiewicza w Gdańsku

adres: ul. Jagiellońska 24, 80-366 Gdańsk

tel. +48585530471 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Dr Urszuli Mroczkiewicz w Gdańsku

adres: ul. Mariana Smoluchowskiego 13, 80-214 Gdańsk

tel. +48585203997 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Wojska Polskiego w Gdańsku

adres: ul. Obywatelska 1, 80-259 Gdańsk

tel. +4858341196 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 56 im. Andrzeja Struga w Gdańsku

adres: ul. Małomiejska 8A, 80-037 Gdańsk

tel. +48583094421 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Kpt. Ż. W. Olgierda Borchardta w Gdańsku

adres: ul. Na Stoku 43, 80-811 Gdańsk

tel. +48583020851 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku

adres: ul. Matki Polki 3a, 80-251 Gdańsk

tel. +48583414713 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Władysława Broniewskiego w Gdańsku

adres: ul. Ubocze 3, 80-052 Gdańsk

tel. +48583090404 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kaszubskiej Brygady Wop w Gdańsku

adres: ul. Reformacka 18, 80-808 Gdańsk

tel. +48583020328 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku

adres: ul. Orłowska 13, 80-347 Gdańsk

tel. +4858556290 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Gdańsku

adres: ul. Stefana Czarnieckiego 2, 80-239 Gdańsk

tel. +4858341092 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 35 Z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego w Gdańsku

adres: ul. Stanisława Wąsowicza 30, 80-318 Gdańsk

tel. +48585523414 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku

adres: ul. Szyprów 3, 80-335 Gdańsk

tel. +48585579822 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka w Gdańsku

adres: ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. +48583477212 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 w Gdańsku im. Kmdr Ppor. Jana Grudzińskiego

adres: ul. Wczasy 3, 80-509 Gdańsk

tel. +4858343580 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 46 w Gdańsku

adres: ul. Arkońska 17, 80-387 Gdańsk

tel. +48585532723 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 49 im. Ks. Bronisława Komorowskiego w Gdańsku

adres: al. Legionów 11, 80-441 Gdańsk

tel. +48583413733 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 Z Oddziałami Sportowymi im. Armii Krajowej w Gdańsku

adres: ul. Heleny Marusarzówny 10, 80-288 Gdańsk

tel. +48583487662 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 50 im. E.plater w Gdańsku

adres: ul. Grobla IV 8, 80-837 Gdańsk

tel. +48583011848 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Tadeusza Kościuszki w Gdańsku

adres: ul. Tadeusza Kościuszki 111, 80-427 Gdańsk

tel. +4858341631 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-15:00
śr: nieczynne
czw-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariusza Zaruskiego w Gdańsku

adres: ul. Poli Gojawiczyńskiej 10, 80-286 Gdańsk

tel. +48583410167 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 82 im. Prof. Jana Czochralskiego w Gdańsku

adres: ul. Radarowa 26, 80-298 Gdańsk

tel. +48583495669 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 60 w Gdańsku

adres: ul. Chłopska 64, 80-350 Gdańsk

tel. +48585571626 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 57 im. Gen. Władysława Andersa w Gdańsku

adres: ul. Aksamitna 8, 80-858 Gdańsk

tel. +48583013496 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 37 im. Szarych Szeregów w Gdańsku

adres: ul. Piastowska 35/37, 80-332 Gdańsk

tel. +48585583113 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku

adres: ul. Skarpowa 3, 80-145 Gdańsk

tel. +48583022391 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 88 im. Daniela Gabriela Fahrenheita w Gdańsku

adres: ul. Mieczysława Boguckiego 44, 80-690 Gdańsk

tel. +48583080557 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 62 w Gdańsku

adres: ul. Kępna 38, 80-635 Gdańsk

tel. +48583073123 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Gen. Stanisława Maczka w Gdańsku

adres: ul. Leśna Góra 2, 80-281 Gdańsk

tel. +48583426076 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Gdańsku

adres: ul. Łąkowa 61, 80-769 Gdańsk

tel. +48583015431 

strona www e-mail

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Szkoła Podstawowa nr 11 im. Na Bursztynowym Szlaku w Gdańsku

adres: ul. Wilhelma Stryjewskiego 28, 80-620 Gdańsk

tel. +48583073061 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 69 Im Generała Stanisława Sosabowskiego w Gdańsku

adres: ul. Zielony Trójkąt 1, 80-869 Gdańsk

tel. +48583430502 

strona www e-mail

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Gdańsku - Szkoła Podstawowa nr 76 im. Jarosława Dąbrowskiego

adres: ul. Jagiellońska 14, 80-371 Gdańsk

tel. +48585532021 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 86 im. Prof. Jerzego Sampa w Gdańsku

adres: ul. Wielkopolska 20, 80-180 Gdańsk

tel. +48583099308 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 83 w Gdańsku

adres: ul. Stokłosy 1, 80-298 Gdańsk

tel. +48583495674 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 65 im. Alfa Liczmańskiego w Gdańsku

adres: ul. Śluza 6, 80-770 Gdańsk

tel. +48583014546 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku

adres: ul. Stolema 59, 80-177 Gdańsk

tel. +48583221525 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Jana Brzechwy w Gdańsku

adres: ul. Otomińska 72, 80-178 Gdańsk

tel. +48583495713 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 81 w Gdańsku im. Prof. Michała Siedleckiego

adres: ul. prof. Michała Siedleckiego 14, 80-299 Gdańsk

tel. +48585527031 

strona www e-mail

Zespół Kształcenia Podstawowego I Przedszkolnego nr 1 w Gdańsku - Szkoła Podstawowa nr 87

adres: ul. Tęczowa 6, 80-680 Gdańsk

tel. +48583080746 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mjra Mieczysława Słabego w Gdańsku

adres: ul. mjr. Mieczysława Słabego 6, 80-298 Gdańsk

tel. +48583496816 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Gen. Józefa Hallera w Gdańsku

adres: ul. Zbigniewa Burzyńskiego 10, 80-462 Gdańsk

tel. +48583469648 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Gdańsku

adres: ul. Karpia 1, 80-882 Gdańsk

tel. +48583012448 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdańsku

adres: ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk

tel. +48585543155 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 90 w Gdańsku

adres: ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk

tel. +48583017112 

strona www e-mail

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gdańsku Szkoła Podstawowa Specjalna nr 78

adres: ul. ks. Mariana Góreckiego 16, 80-544 Gdańsk

tel. +48583430321 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku

adres: ul. Emilii Hoene 6, 80-041 Gdańsk

tel. +4858306750 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 28 w Gdańsku

adres: ul. Tęczowa 26, 80-680 Gdańsk

tel. +48583445917 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 25 w Zakładzie Poprawczym w Gdańsku Oliwie

adres: ul. Polanki 122, 80-308 Gdańsk

tel. +48585597533 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdańsku

adres: ul. Człuchowska 6, 80-180 Gdańsk

tel. +4858785010 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku

adres: ul. Miałki Szlak 74, 80-717 Gdańsk

tel. +48513067309 

strona www e-mail

Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku

adres: ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk

tel. +48583412506 

strona www e-mail

Morska Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Gdańsku

adres: ul. Rogalińska 17, 80-809 Gdańsk

tel. +4872834447 

e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa "Olimpijczyk" w Gdańsku Z Oddziałami Sportowymi

adres: ul. Kazimierza Porębskiego 4, 80-180 Gdańsk

tel. +48535405805 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Jana Kochanowskiego w Gdańsku

adres: ul. Ludwika Beethovena 20, 80-171 Gdańsk

tel. +48583022010 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon-wt: 07:30-15:00
śr: nieczynne
czw-pt: 07:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Szkoła Podstawowa nr 67 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

adres: ul. Żabi Kruk 5, 80-822 Gdańsk

tel. +48583012745 

strona www e-mail

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła Ii w Gdańsku

adres: ul. Tytusa Chałubińskiego 13, 80-809 Gdańsk

tel. +4858302852 

strona www e-mail

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdańsku

adres: ul. Lawendowe Wzgórze 5, 80-175 Gdańsk

tel. +4858733430 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa Hevelius w Gdańsku

adres: ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk

tel. +48536225169 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 79 w Gdańsku

adres: ul. Kołobrzeska 49, 80-391 Gdańsk

tel. +48585531260 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Józefa Wybickiego w Gdańsku

adres: ul. Sienna 26, 80-605 Gdańsk

tel. +48583073823 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 14,9 tys. dokumentów!
Podanie o zezwolenie na edukację domową
Pobierz dokument
Oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu