Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej Gdańsk 2023

Zapisanie dziecka do szkoły

Jak zapisać dziecko do szkoły podstawowej w Gdańsku?

Przede wszystkim warto zorientować się, jakie są możliwości. Głównym kryterium przyjęcia do szkół jest rejonizacja. Dziecko może uczęszczać do swojej obwodowej szkoły podstawowej lub do innej, wybranej szkoły, jeśli spełni jej kryteria przyjęcia.

Czym jest obowiązek szkolny i do ilu lat należy go spełniać?

W Polsce istnieje tak zwany obowiązek szkolny - ustawowo uregulowane przez prawo oświatowe, które zobowiązuje dzieci od lat 7 do ukończenia 8-ej klasy szkoły podstawowej (publicznej lub niepublicznej), jednak nie dłużej niż do 18. roku życia, do uczestniczenia w zajęciach szkolnych. Dziecko może spełniać obowiązek szkolny uczęszczając do wybranej szkoły, jednak nie jest to jedyna droga - niektórzy rodzice decydują się na nauczanie domowe.

Czy trzeba składać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w Gdańsku?

Spełnienie obowiązku szkolnego nadzoruje dyrektor szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka/jest zameldowane. Jeżeli rodzice nie złożą wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, to upomną się o nie władze oświatowe. Szkoły podstawowe w Gdańsku prowadzą ewidencję uczniów na podstawie listy obwodowej, na której znajdują się:

 • dzieci zameldowane w obwodzie szkoły (są to dane z ewidencji ludności),
 • dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w danym obwodzie - jeśli rodzice lub opiekunowie prawni je zgłoszą.

Czy można zapisać 6-latka do pierwszej klasy?

Tak, jeśli dziecko kończy 6 lat w danym roku kalendarzowym, jednak trzeba spełnić pewne warunki:

 • w roku poprzedzającym dziecko uczęszczało na zajęcia wychowania przedszkolnego lub
 • otrzymało pozytywną opinię z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej, potwierdzającą możliwość nauki w szkole podstawowej.

Czy można opóźnić posłanie dziecka do szkoły w Gdańsku?

Tak, tu również wymagana jest opinia z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeciwwskazaniach do rozpoczęcia nauki szkolnej w wieku 7 lat. Taki wniosek składa się do szkoły podstawowej publicznej w Gdańsku w obwodzie, w którym mieszka dziecko, nie później niż do 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat. Decyzję o odroczeniu nauki o rok podejmuje dyrektor takiej placówki, a dziecko powinno nadal uczęszczać na zajęcia przygotowania przedszkolnego. W przypadku kształcenia specjalnego lub innej formy kształcenia dziecka z niepełnosprawnością obowiązek szkolny może zostać odroczony do końca roku szkolnego w roku kalenarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Do jakiej szkoły można zapisać dziecko?

Do jakiej szkoły w Gdańsku można zapisać dziecko?

W przypadku szkół podstawowych w Gdańsku, można zapisać dziecko do:

 1. szkoły obwodowej - czyli takiej, która jest przypisana do adresu zamieszkania. Dziecko ma tam zapewnione miejsce, ale nie musi go wykorzystać,
 2. szkoły wybranej - działającej poza danym obwodem. Tu jednak obowiązuje proces rekrutacji, jeśli szkoła w ogóle dysponuje wolnymi miejscami:
  • o szczegóły rekrutacji można zapytać bezpośrednio w danej szkole lub na stronie www placówki,
  • wniosek składa rodzic lub opiekun prawny w szkole pierwszego wyboru,
  • można złożyć wniosek o przyjęcie do kilku szkół, ustala się wtedy tzw. listę preferencji, gdzie pierwsze miejsce zajmuje szkoła pierwszego wyboru - czyli najbardziej preferowana. Wniosek nadal składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru,
  • jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do żadnej ze szkół z listy, automatycznie trafia do szkoły obwodowej.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Wniosek składa rodzic lub opiekun dziecka we wspomnianej placówce pierwszego wyboru.

Dokumenty do zapisania dziecka do szkoły

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Zapisując dziecko do szkoły w Gdańsku należy przygotować:

Gdzie złożyć wniosek?

Dokumenty składa się w sekretariacie placówki wybranej jako szkoła pierwszego wyboru, w terminie ogłoszonym oficjalnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Większość szkół preferuje złożenie wniosku poprzez system rekrutacji internetowej. Aby skorzystać z systemu internetowego, należy się w nim zarejestrować, wydrukować i wypełnić dostępny wniosek, a następnie dołączyć w formie skanu i przesłać do placówki. 

Kiedy złożyć wniosek?

Terminy składania wniosków są indywidualnie ustalane przez placówki. Aby się z nimi zapoznać, należy skontaktować się z wybraną szkołą w Gdańsku lub poszukać regulaminu rekrutacji umieszczonego najprawdopodobniej na jej stronie internetowej.

Szkoły zazwyczaj w czerwcu przeprowadzają rekrutację uzupełniającą dla kandydatów nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół w postępowaniu podstawowym. Rodzice mogą ponownie złożyć wnioski w formie papierowej lub elektronicznej, ale tym razem tylko do szkoły dysponującej wolnymi miejscami. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w poszczególnych szkołach oraz w systemie rekrutacji do szkół.

Czy można odwołać się od decyzji, jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do wybranej szkoły?

Tak. Rodzic lub opiekun prawny kandydata w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych może wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły. Komisja w terminie 5 dni od otrzymania wniosku sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w procesie rekrutacyjnym. Jeśli uzasadnienie nie jest satysfakcjonujące, to rodzice lub opiekunowie mogą złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję, od której również można się odwołać, ale w trybie skargi do sądu administracyjnego. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze szkoły, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. członkowi rodziny.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Gdańsku?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Gdańsku, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku przy ul. ul. Srebrniki 10, lub z 80 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Dzieci Świata w Gdańsku

ul. Opacka 7, 80-330 Gdańsk

tel. +48585521777 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 1.6, 80-803 Gdańsk

tel. +4858302665 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Adama Mickiewicza w Gdańsku

ul. Jagiellońska 24, 80-366 Gdańsk

tel. +48585530471 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Dr Urszuli Mroczkiewicz w Gdańsku

ul. Mariana Smoluchowskiego 13, 80-214 Gdańsk

tel. +48585203997 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Wojska Polskiego w Gdańsku

ul. Obywatelska 1, 80-259 Gdańsk

tel. +4858341196 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 56 im. Andrzeja Struga w Gdańsku

ul. Małomiejska 8A, 80-037 Gdańsk

tel. +48583094421 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku

ul. Matki Polki 3a, 80-251 Gdańsk

tel. +48583414713 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kaszubskiej Brygady Wop w Gdańsku

ul. Reformacka 18, 80-808 Gdańsk

tel. +48583020328 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku

ul. Orłowska 13, 80-347 Gdańsk

tel. +4858556290 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Gdańsku

ul. Stefana Czarnieckiego 2, 80-239 Gdańsk

tel. +4858341092 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka w Gdańsku

ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. +48583477212 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 46 w Gdańsku

ul. Arkońska 17, 80-387 Gdańsk

tel. +48585532723 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 Z Oddziałami Sportowymi im. Armii Krajowej w Gdańsku

ul. Heleny Marusarzówny 10, 80-288 Gdańsk

tel. +48583487662 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 50 im. E.plater w Gdańsku

ul. Grobla IV 8, 80-837 Gdańsk

tel. +48583011848 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Tadeusza Kościuszki w Gdańsku

ul. Tadeusza Kościuszki 111, 80-427 Gdańsk

tel. +4858341631 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariusza Zaruskiego w Gdańsku

ul. Poli Gojawiczyńskiej 10, 80-286 Gdańsk

tel. +48583410167 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 60 w Gdańsku

ul. Chłopska 64, 80-350 Gdańsk

tel. +48585571626 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 37 im. Szarych Szeregów w Gdańsku

ul. Piastowska 35/37, 80-332 Gdańsk

tel. +48585583113 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 88 im. Daniela Gabriela Fahrenheita w Gdańsku

ul. Mieczysława Boguckiego 44, 80-690 Gdańsk

tel. +48583080557 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Józefa Wybickiego w Gdańsku

ul. Sienna 26, 80-605 Gdańsk

tel. +48583073823 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 62 w Gdańsku

ul. Kępna 38, 80-635 Gdańsk

tel. +48583073123 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Gen. Stanisława Maczka w Gdańsku

ul. Leśna Góra 2, 80-281 Gdańsk

tel. +48583426076 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 86 im. Prof. Jerzego Sampa w Gdańsku

ul. Wielkopolska 20, 80-180 Gdańsk

tel. +48583099308 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 83 w Gdańsku

ul. Stokłosy 1, 80-298 Gdańsk

tel. +48583495674 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Jana Brzechwy w Gdańsku

ul. Otomińska 72, 80-178 Gdańsk

tel. +48583495713 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 81 w Gdańsku im. Prof. Michała Siedleckiego

ul. prof. Michała Siedleckiego 14, 80-299 Gdańsk

tel. +48585527031 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mjra Mieczysława Słabego w Gdańsku

ul. mjr. Mieczysława Słabego 6, 80-298 Gdańsk

tel. +48583496816 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Gen. Józefa Hallera w Gdańsku

ul. Zbigniewa Burzyńskiego 10, 80-462 Gdańsk

tel. +48583469648 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Gdańsku

ul. Karpia 1, 80-882 Gdańsk

tel. +48583012448 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdańsku

ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk

tel. +48585543155 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 90 w Gdańsku

ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk

tel. +48583017112 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku

ul. Emilii Hoene 6, 80-041 Gdańsk

tel. +4858306750 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 28 w Gdańsku

ul. Tęczowa 26, 80-680 Gdańsk

tel. +48583445917 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdańsku

ul. Człuchowska 6, 80-180 Gdańsk

tel. +4858785010 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku

ul. Miałki Szlak 74, 80-717 Gdańsk

tel. +48513067309 

strona www e-mail

Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku

ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk

tel. +48583412506 

strona www e-mail

Morska Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Gdańsku

ul. Rogalińska 17, 80-809 Gdańsk

tel. +4872834447 

e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa "Olimpijczyk" w Gdańsku Z Oddziałami Sportowymi

ul. Kazimierza Porębskiego 4, 80-180 Gdańsk

tel. +48535405805 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Jana Kochanowskiego w Gdańsku

ul. Ludwika Beethovena 20, 80-171 Gdańsk

tel. +4858302201 

strona www e-mail

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdańsku

ul. Lawendowe Wzgórze 5, 80-175 Gdańsk

tel. +4858733430 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa Hevelius w Gdańsku

ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk

tel. +48536225169 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 79 w Gdańsku

ul. Kołobrzeska 49, 80-391 Gdańsk

tel. +48585531260 

strona www e-mail

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 34,3 tys. dokumentów!
Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Nie ma jednego obowiązującego wzoru dokumentu. Zachęcamy do kontaktu z wybraną placówką i pobrania wniosku z jej strony www, jeśli oferuje, lub w formie drukowanej - w sekretariacie szkoły.