Świadczenie wspierające od Nowego Roku. Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw

3 sierpnia 2023

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o nowym świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami.  Kwota świadczenia to nawet 220 proc. renty socjalnej, czyli 3500 zł. Zmienią się też zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie wspierające od Nowego Roku. Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw
Świadczenie wspierające od Nowego Roku. Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw

Polityka świadczeń będzie ukierunkowana na upodmiotowienie osoby z niepełnosprawnością, by mogła sama decydować, jak wykorzystywane ma być otrzymywane wsparcie. Warunki przyznawania nowego świadczenia wspierającego wpisują się także w oczekiwania i potrzeby środowisk osób z niepełnosprawnościami dotyczące zróżnicowania wysokości wsparcia od indywidualnych potrzeb wsparcia – wskazuje pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Zmiany prawne 

Ustawa o świadczeniu wspierającym, podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę, zakłada zasadniczą przebudowę dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Zmiany te mają wejść w życie od 1 stycznia 2024 roku.

Głównym celem nowej ustawy jest wprowadzenie świadczenia wspierającego, które będzie kierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością, które potrzebują pomocy w częściowym pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem ich szczególnych potrzeb życiowych. Ponadto ustawa przewiduje modyfikację warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego

Dla kogo świadczenie wspierające? 

W ustawie zapisano, iż świadczenie wspierające przysługuje osobie niepełnosprawnej w wieku od ukończenia 18. roku życia posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, którą określono na poziomie od 70 do 100 punktów. Wysokość świadczenia będzie zależała między innymi od zdolności danej osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności oraz od jej wieku. Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób niepełnosprawnych maksymalnie na 7 lat.

Ile wyniesie świadczenie wspierające? 

Świadczenie wspierające będzie przyznawane w zależności od poziomu potrzeby wsparcia, w zakresie od 40% do maksymalnie 220% wysokości renty socjalnej, która wynosi teraz 1588,44 zł miesięcznie brutto. Należy pamiętać, że renta socjalna podlega waloryzacji, więc kwoty świadczenia wspierającego będzie wzrastało wraz z nią. Wnioski o to świadczenie będzie można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Nowe zasady świadczenia pielęgnacyjnego

Zgodnie z ustawą świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać każdemu uprawnionemu dziecku z niepełnosprawnością w rodzinie, a nie będzie ograniczone tylko do jednego dziecka. Co więcej, rodzice i opiekunowie będą mogli podejmować pracę podczas pobierania tego świadczenia.


Powiązane sprawy