Rodzicielskie świadczenie uzupełniające MAMA 4+. Czym jest i komu przysługuje pomoc finansowa?

16 grudnia 2020 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

Niektórzy rodzice bez reszty poświęcają się wychowywaniu potomstwa, przez co zupełnie rezygnują z zatrudnienia. Problem pojawia się na starość, gdy brakuje im środków potrzebnych do życia i żyją przez to na granicy ubóstwa. Rozwiązaniem dla takich osób jest rodzicielskie świadczenie uzupełniające MAMA 4+.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające MAMA 4+. Czym jest i komu przysługuje pomoc finansowa?
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające MAMA 4+. Czym jest i komu przysługuje pomoc finansowa?

Świadczenie dla rodziców całej gromadki

Aby mieć prawo do świadczenia, należy spełnić podstawowy warunek – wychować co najmniej czwórkę dzieci. O wsparcie finansowe mogą starać się matka oraz ojciec po przekroczeniu wieku emerytalnego – w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn – 65. Ojciec musi spełniać jednak dodatkowy warunek; wychowywać dzieci samodzielnie, gdyż ich matka zmarła, porzuciła je lub nie zajmowała się nimi przez dłuższy czas. Z otrzymania świadczenia eliminuje fakt posiadania przyznanej emerytury bądź renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury. 

Potrzebne formalności 

Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające MAMA 4+ można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który obliczy wysokość przyznanego świadczenia. Oprócz poprawnie wypełnionego wniosku należy dostarczyć kilka innych dokumentów m.in. akty urodzenia dzieci, oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz numery PESEL dzieci. Warto pamiętać o tym, że od decyzji wydanej przez ZUS można się odwołać – jeżeli wnioskujący nie zgadza się z werdyktem prezesa organu, może w ciągu 14 dni od jego otrzymania złożyć odwołanie. Warto pamiętać o tym, że po przyznaniu świadczenia, należy informować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o wszystkich zmianach mających wpływ na wysokość wsparcia finansowego i jego przyznawanie. Są to na przykład informacje o zatrudnieniu czy dodatkowym dochodzie.

Więcej o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym MAMA 4+

Na naszej stronie przygotowaliśmy dokładną instrukcję, jak starać się o przyznanie świadczenia. Zamieściliśmy listę potrzebnych dokumentów oraz opisaliśmy procedurę ich składania krok po kroku! Aby się z nią zapoznać, kliknij tutaj i dowiedz się wszystkiego o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym MAMA 4+. 


Powiązana sprawa