Nowe stawki świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 roku

19 stycznia 2023

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 1 listopada 2022 roku  w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego od stycznia 2023 roku  wysokość świadczenia będzie wynosić 2458 złotych miesięcznie.

Nowe stawki świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 roku
Nowe stawki świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 roku

Ile wynosi nowa kwota świadczenia pielęgnacyjnego? 

Świadczenie pielęgnacyjne przeznaczone jest dla osób, które były zmuszone zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego co roku ulega podwyższeniu o wskaźnik waloryzacji. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wysokość świadczenia w tym roku wynosi 2458 złotych miesięcznie.

Kto może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne może otrzymać każda osoba, która zrezygnuje z zatrudnienia na rzecz opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. O świadczenie mogą wnioskować: rodzice, opiekun dziecka, rodzina zastępcza, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, chyba że mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.

Ile czasu można korzystać ze świadczenia pielęgnacyjnego? 

Ten rodzaj pomocy finansowej przyznawany jest na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności zostało wystawione na czas określony, wtedy świadczenie zostanie ustalone do ostatniego dnia miesiąca ważności orzeczenia

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?

Wniosek o świadczenie można złożyć w każdej chwili. Jest ono bezpłatne i można to zrobić na dwa sposoby:

  • przez Internet — za pomocą rządowego portalu Emp@tia, przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego,
  • w wersji papierowej — osobiście lub listownie w odpowiedniej jednostce terenowej odpowiedzialnej za realizację świadczeń rodzinnych w danej gminie.

Powiązana sprawa