Edukacja domowa - wniosek o nauczanie domowe DOC 2024 Toruń

Autor: Patrycja Podsiedlik Weryfikacja: 10 marca 2024 6 min. czytania

Edukacja domowa

Rodzice decydują się na wprowadzenie edukacji domowej dla swojego dziecka z różnych przyczyn m.in. przez chorobę lub negatywny stosunek do klasycznego nauczania stacjonarnego w szkole. Aby dziecko mogło uczyć się w domu, konieczna jest zgoda dyrektora szkoły, do której dziecko do tej pory uczęszczało. Jak napisać takie podanie? Co powinno się w nim znajdować? Odpowiedzi umieszczono w poniższym poradniku.

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to wyjątkowa forma nauki – dziecko uczy się w domu bez konieczności uczęszczania do szkoły publicznej bądź niepublicznej. Nie oznacza to jednak, że osoba nauczająca dziecko ma wolną rękę. W trakcie edukacji domowej należy realizować materiał według programu stworzonego przez szkołę, która udzieliła zgody.

Jak jest oceniane dziecko w czasie edukacji domowej?

W ramach edukacji domowej dziecko będzie oceniane na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, które odbywają się co roku. Uzyskanie oceny pozytywnej jest równoznaczne z ukończeniem danej klasy. 

Dziecko nie uzyska ocen z niektórych przedmiotów, które mogą odbywać się wyłącznie w formie stacjonarnej. Do tej grupy należą muzyka, wychowanie fizyczne, plastyka czy technika. Dziecko nie otrzyma również oceny z zachowania.

Nie każda szkoła wspiera nauczanie domowe – przed podjęciem decyzji o przejściu na edukację w domu, należy zapoznać się z listą szkół, które pozwalają na jej prowadzenie.

Kiedy można przejść na edukację domową?

Na jakich etapach można przejść na edukację domową?

Dziecko może przejść na edukację domową na czterech etapach swojej edukacji:

Kto może nauczać dziecko w ramach edukacji domowej?

Aby nauczać dziecko w domu, nie trzeba posiadać wykształcenia pedagogicznego, kończyć specjalnych studiów ani szkoleń. Nie zmienia to jednak faktu, że wiedza zdobyta na studiach lub kursach może znacznie ułatwić przekazywanie wiedzy dziecku. Nauczycielem dla dziecka korzystającego z edukacji domowej może być:

 • rodzic,
 • opiekun prawny,
 • osoba zatrudniona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Gdzie złożyć podanie o edukację domową?

Gdzie należy złożyć podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Podanie w tej sprawie należy złożyć do sekretariatu szkoły, do której dziecko uczęszcza lub zostało przyjęte. Zostanie ono przekazane dyrektorowi, który następnie je rozpatrzy. Wniosek mogą złożyć wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, które ma od 6 do 18 lat. 

Uczeń pełnoletni, czyli nieobjęty obowiązkiem nauki, nie może się ubiegać o zezwolenie na realizację tego obowiązku poza szkołą.

Kiedy złożyć wniosek o zgodę na edukację domową?

Podanie o zgodę na edukację domową można złożyć w terminie od 1 lipca do 21 września.

Ile kosztuje złożenie wniosku o zgodę na edukację domową?

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Jak złożyć podanie o zgodę na nauczanie domowe?

Obecnie można złożyć podanie na dwa sposoby:

 • osobiście, dostarczając podanie oraz wszystkie potrzebne dokumenty do sekretariatu szkoły,
 • pocztą, wysyłając dokumenty na adres szkoły.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Podanie o zgodę na przejście na edukację zdalną

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oprócz poprawnie skonstruowanego podania o pozwolenie na edukację zdalną szkoły wymagają kilku dodatkowych dokumentów. Są to:

Jak napisać podanie o edukację domową?

Jak napisać podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Poprawnie sformułowane podanie powinno zawierać takie elementy jak:

 • miejscowość i data sporządzenia,
 • imiona i nazwiska rodziców, numer telefonu oraz adres e-mail,
 • dane szkoły, do której złożone zostanie pismo,
 • dane dziecka, które miałoby przejść na edukację domową,
 • prośba o udzielenie zgody na edukację domową,
 • podpis rodzica.

Jak długo czeka się na decyzję dyrektora?

Dyrekcja na rozpatrzenie podania ma 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia pełnej dokumentacji.

Odrzucenie podania o nauczanie domowe

Odrzucenie podania przez dyrektora – co robić?

Dyrektor ma prawo odrzucić podanie o zgodę na przejście na nauczanie domowe. W sytuacji odmowy rodzic ma prawo odwołać się do kuratorium oświaty – ma na to 30 dni od otrzymania decyzji. 

Czy możliwe jest wycofanie się z nauczania domowego?

Rodzic w każdej chwili może poprosić dyrekcję o cofnięcie zezwolenia, jeżeli zdecyduje, że chce wysłać dziecko do szkoły. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dyrektor sam podejmie decyzję o przywróceniu ucznia do nauczania stacjonarnego.

Dyrekcja może podjąć decyzję o cofnięciu zezwolenia na nauczanie domowe, gdy:

 • dziecko nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego bez usprawiedliwienia swojej nieobecności,
 • dziecko nie zda egzaminu klasyfikacyjnego,
 • zezwolenie zostało sfałszowane.

Dodatkowe aktywności w szkole a nauczenie indywidualne

Dziecko, które uczy się w domu, nadal może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w szkole. O informację dotyczące dodatkowych zajęć należy pytać dyrektora, który wydał zezwolenie na nauczanie domowe.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę edukacja domowa w Toruniu?

Aby załatwić sprawę edukacja domowa w Toruniu, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 1 im. Uczestników Strajku Szkolnego pod adresem ul. Wielkie Garbary 9 w Toruniu, lub z 31 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Uczestników Strajku Szkolnego w Toruniu

adres: ul. Wielkie Garbary 9, 87-100 Toruń

tel. +48566223404 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Toruniu

adres: ul. Targowa 17, 87-100 Toruń

tel. +48566598746 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kpt.jana Drzewieckiego w Toruniu

adres: ul. Legionów 210, 87-100 Toruń

tel. +4856660038 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu

adres: ul. Żwirki i Wigury 1, 87-100 Toruń

tel. +48566543356 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu

adres: ul. Łąkowa 13, 87-100 Toruń

tel. +48566231214 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

adres: ul. gen. Józefa Bema 66, 87-100 Toruń

tel. +48566228780 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Pabla Nerudy w Toruniu

adres: ul. Jurija Gagarina 36, 87-100 Toruń

tel. +4856651722 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Św Jana Pawła Ii w Toruniu

adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 45/47, 87-100 Toruń

tel. +48566224806 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Gen. Józefa Bema w Toruniu

adres: ul. Rudacka 26/32, 87-100 Toruń

tel. +48566547242 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu

adres: ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń

tel. +48566458944 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu

adres: ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11, 87-100 Toruń

tel. +48566484507 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 33 Toruńska Szkoła Terapeutyczna

adres: ul. Antoniego Bolta 14, 87-100 Toruń

tel. +48566482543 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjana nr 25 w Toruniu

adres: ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń

tel. +48566544778 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu

adres: ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1.5, 87-100 Toruń

tel. +48566486445 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 im. Bł.ks.stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu

adres: ul. Władysława Dziewulskiego 41C, 87-100 Toruń

tel. +4856650803 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu

adres: ul. Bażyńskich 30/36, 87-100 Toruń

tel. +4856655715 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Toruniu

adres: ul. Ignacego Łyskowskiego 28, 87-100 Toruń

tel. +4856648567 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Stanisławy Jaworskiej w Toruniu

adres: ul. Rzepakowa 7.9, 87-100 Toruń

tel. +48566545691 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Błękitnej Armii w Toruniu

adres: ul. gen. Józefa Hallera 79, 87-100 Toruń

tel. +48566520539 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Władysława Broniewskiego w Toruniu

adres: ul. Ignacego Paderewskiego 5.11, 87-100 Toruń

tel. +48566520185 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Wandy Szuman w Toruniu

adres: ul. Władysława Dziewulskiego 2, 87-100 Toruń

tel. +48566481968 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu

adres: ul. Ogrodowa 3.5, 87-100 Toruń

tel. +48566551296 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Toruniu

adres: ul. Juliana Fałata 88, 87-100 Toruń

tel. +48566485784 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Prof. Henryka Arctowskiego w Toruniu

adres: ul. Przy Skarpie 13, 87-100 Toruń

tel. +4856648612 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Gen. Józefa Hallera w Toruniu

adres: ul. Władysława Dziewulskiego 41B, 87-100 Toruń

tel. +48566485128 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Tony'ego Halika w Toruniu

adres: ul. Włocławska 237/239, 87-100 Toruń

tel. +48566229262 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Polskich Olimpijczyków w Toruniu

adres: ul. Krynicka 8, 87-100 Toruń

tel. +4856637180 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

adres: ul. Turystyczna 19, 87-100 Toruń

tel. +48566486929 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Toruniu

adres: pl. Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń

tel. +4856657749 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa "Blok" w Toruniu

adres: ul. Stefana Batorego 37/41, 87-100 Toruń

tel. +48566232028 

strona www e-mail

Prywatna Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Toruniu

adres: ul. Żwirki i Wigury 49, 87-100 Toruń

tel. +48782018154 

strona www e-mail


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji