Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej Toruń 2023

Weryfikacja: 25 października 2022

Zapisanie dziecka do szkoły

Jak zapisać dziecko do szkoły podstawowej w Toruniu?

Przede wszystkim warto zorientować się, jakie są możliwości. Głównym kryterium przyjęcia do szkół jest rejonizacja. Dziecko może uczęszczać do swojej obwodowej szkoły podstawowej lub do innej, wybranej szkoły, jeśli spełni jej kryteria przyjęcia.

Czym jest obowiązek szkolny i do ilu lat należy go spełniać?

W Polsce istnieje tak zwany obowiązek szkolny - ustawowo uregulowane przez prawo oświatowe, które zobowiązuje dzieci od lat 7 do ukończenia 8-ej klasy szkoły podstawowej (publicznej lub niepublicznej), jednak nie dłużej niż do 18. roku życia, do uczestniczenia w zajęciach szkolnych. Dziecko może spełniać obowiązek szkolny uczęszczając do wybranej szkoły, jednak nie jest to jedyna droga - niektórzy rodzice decydują się na nauczanie domowe.

Czy trzeba składać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w Toruniu?

Spełnienie obowiązku szkolnego nadzoruje dyrektor szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka/jest zameldowane. Jeżeli rodzice nie złożą wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, to upomną się o nie władze oświatowe. Szkoły podstawowe w Toruniu prowadzą ewidencję uczniów na podstawie listy obwodowej, na której znajdują się:

 • dzieci zameldowane w obwodzie szkoły (są to dane z ewidencji ludności),
 • dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w danym obwodzie - jeśli rodzice lub opiekunowie prawni je zgłoszą.

Czy można zapisać 6-latka do pierwszej klasy?

Tak, jeśli dziecko kończy 6 lat w danym roku kalendarzowym, jednak trzeba spełnić pewne warunki:

 • w roku poprzedzającym dziecko uczęszczało na zajęcia wychowania przedszkolnego lub
 • otrzymało pozytywną opinię z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej, potwierdzającą możliwość nauki w szkole podstawowej.

Czy można opóźnić posłanie dziecka do szkoły w Toruniu?

Tak, tu również wymagana jest opinia z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeciwwskazaniach do rozpoczęcia nauki szkolnej w wieku 7 lat. Taki wniosek składa się do szkoły podstawowej publicznej w Toruniu w obwodzie, w którym mieszka dziecko, nie później niż do 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat. Decyzję o odroczeniu nauki o rok podejmuje dyrektor takiej placówki, a dziecko powinno nadal uczęszczać na zajęcia przygotowania przedszkolnego. W przypadku kształcenia specjalnego lub innej formy kształcenia dziecka z niepełnosprawnością obowiązek szkolny może zostać odroczony do końca roku szkolnego w roku kalenarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Do jakiej szkoły można zapisać dziecko?

Do jakiej szkoły w Toruniu można zapisać dziecko?

W przypadku szkół podstawowych w Toruniu, można zapisać dziecko do:

 1. szkoły obwodowej - czyli takiej, która jest przypisana do adresu zamieszkania. Dziecko ma tam zapewnione miejsce, ale nie musi go wykorzystać,
 2. szkoły wybranej - działającej poza danym obwodem. Tu jednak obowiązuje proces rekrutacji, jeśli szkoła w ogóle dysponuje wolnymi miejscami:
  • o szczegóły rekrutacji można zapytać bezpośrednio w danej szkole lub na stronie www placówki,
  • wniosek składa rodzic lub opiekun prawny w szkole pierwszego wyboru,
  • można złożyć wniosek o przyjęcie do kilku szkół, ustala się wtedy tzw. listę preferencji, gdzie pierwsze miejsce zajmuje szkoła pierwszego wyboru - czyli najbardziej preferowana. Wniosek nadal składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru,
  • jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do żadnej ze szkół z listy, automatycznie trafia do szkoły obwodowej.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Wniosek składa rodzic lub opiekun dziecka we wspomnianej placówce pierwszego wyboru.

Dokumenty do zapisania dziecka do szkoły

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Zapisując dziecko do szkoły w Toruniu należy przygotować:

Gdzie złożyć wniosek?

Dokumenty składa się w sekretariacie placówki wybranej jako szkoła pierwszego wyboru, w terminie ogłoszonym oficjalnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Większość szkół preferuje złożenie wniosku poprzez system rekrutacji internetowej. Aby skorzystać z systemu internetowego, należy się w nim zarejestrować, wydrukować i wypełnić dostępny wniosek, a następnie dołączyć w formie skanu i przesłać do placówki. 

Kiedy złożyć wniosek?

Terminy składania wniosków są indywidualnie ustalane przez placówki. Aby się z nimi zapoznać, należy skontaktować się z wybraną szkołą w Toruniu lub poszukać regulaminu rekrutacji umieszczonego najprawdopodobniej na jej stronie internetowej.

Szkoły zazwyczaj w czerwcu przeprowadzają rekrutację uzupełniającą dla kandydatów nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół w postępowaniu podstawowym. Rodzice mogą ponownie złożyć wnioski w formie papierowej lub elektronicznej, ale tym razem tylko do szkoły dysponującej wolnymi miejscami. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w poszczególnych szkołach oraz w systemie rekrutacji do szkół.

Czy można odwołać się od decyzji, jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do wybranej szkoły?

Tak. Rodzic lub opiekun prawny kandydata w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych może wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły. Komisja w terminie 5 dni od otrzymania wniosku sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w procesie rekrutacyjnym. Jeśli uzasadnienie nie jest satysfakcjonujące, to rodzice lub opiekunowie mogą złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję, od której również można się odwołać, ale w trybie skargi do sądu administracyjnego. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze szkoły, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. członkowi rodziny.

Podstawa prawna

Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Toruniu?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Toruniu, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 1 im. Uczestników Strajku Szkolnego przy ul. Wielkie Garbary 9, lub z 31 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Uczestników Strajku Szkolnego w Toruniu

Adres: ul. Wielkie Garbary 9, 87-100 Toruń

Telefon: +48566223404 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Toruniu

Adres: ul. Targowa 17, 87-100 Toruń

Telefon: +48566598746 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kpt.jana Drzewieckiego w Toruniu

Adres: ul. Legionów 210, 87-100 Toruń

Telefon: +4856660038 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu

Adres: ul. Żwirki i Wigury 1, 87-100 Toruń

Telefon: +48566543356 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu

Adres: ul. Łąkowa 13, 87-100 Toruń

Telefon: +48566231214 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Adres: ul. gen. Józefa Bema 66, 87-100 Toruń

Telefon: +4856622878 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Pabla Nerudy w Toruniu

Adres: ul. Jurija Gagarina 36, 87-100 Toruń

Telefon: +4856651722 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Św Jana Pawła Ii w Toruniu

Adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 45/47, 87-100 Toruń

Telefon: +48566224806 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Gen. Józefa Bema w Toruniu

Adres: ul. Rudacka 26/32, 87-100 Toruń

Telefon: +48566547242 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu

Adres: ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń

Telefon: +48566458944 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu

Adres: ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11, 87-100 Toruń

Telefon: +48566484507 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 33 Toruńska Szkoła Terapeutyczna

Adres: ul. Antoniego Bolta 14, 87-100 Toruń

Telefon: +48566482543 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjana nr 25 w Toruniu

Adres: ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń

Telefon: +48566544778 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu

Adres: ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1.5, 87-100 Toruń

Telefon: +48566486445 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 im. Bł.ks.stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu

Adres: ul. Władysława Dziewulskiego 41C, 87-100 Toruń

Telefon: +4856650803 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu

Adres: ul. Bażyńskich 30/36, 87-100 Toruń

Telefon: +4856655715 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Toruniu

Adres: ul. Ignacego Łyskowskiego 28, 87-100 Toruń

Telefon: +4856648567 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Stanisławy Jaworskiej w Toruniu

Adres: ul. Rzepakowa 7.9, 87-100 Toruń

Telefon: +48566545691 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Błękitnej Armii w Toruniu

Adres: ul. gen. Józefa Hallera 79, 87-100 Toruń

Telefon: +48566520539 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Władysława Broniewskiego w Toruniu

Adres: ul. Ignacego Paderewskiego 5.11, 87-100 Toruń

Telefon: +48566520185 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Wandy Szuman w Toruniu

Adres: ul. Władysława Dziewulskiego 2, 87-100 Toruń

Telefon: +48566481968 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu

Adres: ul. Ogrodowa 3.5, 87-100 Toruń

Telefon: +48566551296 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Toruniu

Adres: ul. Juliana Fałata 88, 87-100 Toruń

Telefon: +48566485784 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Prof. Henryka Arctowskiego w Toruniu

Adres: ul. Przy Skarpie 13, 87-100 Toruń

Telefon: +4856648612 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Gen. Józefa Hallera w Toruniu

Adres: ul. Władysława Dziewulskiego 41B, 87-100 Toruń

Telefon: +48566485128 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Tony'ego Halika w Toruniu

Adres: ul. Włocławska 237/239, 87-100 Toruń

Telefon: +48566229262 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Polskich Olimpijczyków w Toruniu

Adres: ul. Krynicka 8, 87-100 Toruń

Telefon: +4856637180 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

Adres: ul. Turystyczna 19, 87-100 Toruń

Telefon: +48566486929 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Toruniu

Adres: pl. Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń

Telefon: +4856657749 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 4 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św.jana Pawła Ii w Toruniu

Adres: ul. Żwirki i Wigury 49, 87-100 Toruń

Telefon: +48566529093 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa "Blok" w Toruniu

Adres: ul. Stefana Batorego 37/41, 87-100 Toruń

Telefon: +48566232028 

Internet:  strona www e-mail

Prywatna Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Toruniu

Adres: ul. Żwirki i Wigury 49, 87-100 Toruń

Telefon: +48782018154 

Internet:  strona www e-mail

jakiwniosek.pl odwiedza ponad 900 000 użytkowników miesięcznie

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 42,8 tys. dokumentów!
Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Nie ma jednego obowiązującego wzoru dokumentu. Zachęcamy do kontaktu z wybraną placówką i pobrania wniosku z jej strony www, jeśli oferuje, lub w formie drukowanej - w sekretariacie szkoły.