Upoważnienie do rejestracji pojazdu - wzór pełnomocnictwa 2021 Łódź

Aktualizacja: 24 maja 2021


Upoważnienie do rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji w Łodzi

Upoważnienie do rejestracji pojazdu Łódź

Podczas rejestracji pojazdu w Łodzi powinni być obecni wszyscy jego współwłaściciele. Jeżeli któryś ze współwłaścicieli nie może stawić się w Wydziale Komunikacji w Łodzi należy wypełnić upoważnienie do rejestracji pojazdu. Dzięki niemu formalności w urzędzie może dopełnić jeden z współwłaścicieli lub inna osoba, która otrzyma upoważnienie.

Ile wynosi opłata za upoważnienie do rejestracji pojazdu w Łodzi?

Upoważnienie do zarejestrowania pojazdu w Łodzi nie wiąże się z opłatą, jeśli pełnomocnictwa udzielasz najbliższym członkom rodziny (np. mąż, żona, ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra). Jeżeli pełnomocnictwo dotyczy osoby spoza rodziny, opłata za upoważnienie wynosi 17 zł. Opłatę możesz uregulować przelewem na rachunek urzędu lub w kasie Wydziału Komunikacji w Łodzi. W przypadku zapłaty przelewem należy wydrukować potwierdzenie i dołączyć do wniosku o rejestrację pojazdu w Łodzi.


Jak napisać upoważnienie do Wydziału Komunikacji w Łodzi?

W treści upoważnienia powinny znaleźć się informacje takie jak:

  • miejscowość i data,

  • tytuł pełnomocnictwa,

  • Twoje dane i osoby upoważnionej (imię i nazwisko, adres, numer PESEL, stopień pokrewieństwa),

  • informacja, do jakich czynności związanych z pojazdem upoważniasz wskazaną osobę (rejestracja pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego itp.),

  • wskazanie auta, którego dotyczą czynności i podanie informacji takich jak: marka, model, numer rejestracyjny, numer nadwozia VIN,

  • Twój podpis.

Wzór upoważnienia do rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji w Łodzi

Pobierz wzór upoważnienia do rejestracji samochodu lub innego pojazdu w Wydziale Komunikacji w Łodzi. Wzór został przygotowany do wydruku w formacie PDF i do edycji w formacie DOC.


Gdzie można złożyć wniosek o upoważnienie do rejestracji pojazdu w Łodzi?

Nazwa instytucji Adres Numer telefonu
Starostwo Powiatowe w Łodzi ul. Sienkiewicza 3
90-954 Łódź
+48426329720 
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta w Łodzi Smugowa 30/32
91-433 Łódź
+48426384444