Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca Łódź - wniosek PDF wzór 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 4 grudnia 2023 5 min. czytania

Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca

Jeżeli cudzoziemiec ma zamiar opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lecz nie posiada dokumentu podróży, wówczas może wnioskować o wydanie jego tymczasowej wersji. Jak starać się o tymczasowy polski dokument podróży? Jakie dokumenty należy przygotować? Czy procedura wiąże się z opłatami? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Do czego uprawnia tymczasowy dokument podróży dla cudzoziemca?

Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca daje mu możliwość wyjazdu z terytorium Polski lub jednokrotnego wjazdu na terytorium RP. Jeżeli będzie chciał wrócić, musi ubiegać się o dokument podróży kraju pochodzenia lub ewentualnie o kolejny tymczasowy polski dokument podróży w polskim konsulacie.

Kto może starać się o dokument podróży?

Kto może starać się o wydanie tymczasowego dokumentu podróży?

Dokument może zostać wydany cudzoziemcowi, który:

1. nie posiada żadnego dokumentu mogącego służyć do podróży lub nie może otrzymać nowego dokumentu podróży, gdy:

 • chce lub musi opuścić terytorium Polski, 
 • podlega relokacji lub przesiedleniu,

2. zamierza powrócić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast podczas pobytu za granicą utracił swój dokument podróży albo którego dokument podróży uległ zniszczeniu lub utracił ważność, a nie jest możliwe otrzymanie nowego dokumentu podróży, gdy:

Co zawiera tymczasowy dokument podróży?

W tymczasowym polskim dokumencie podróży dla cudzoziemca umieszcza się:

 • imię i nazwisko cudzoziemca,
 • datę, miejsce i kraj urodzenia,
 • obywatelstwo cudzoziemca,
 • płeć,
 • wzrost (w cm) i kolor oczu,
 • imiona i nazwiska, daty, miejsca i kraj urodzenia oraz płeć towarzyszących cudzoziemcowi dzieci tego cudzoziemca lub innych małoletnich znajdujących się pod jego opieką,
 • nazwę organu wydającego dokument,
 • imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby wydającej dokument,
 • datę wydania dokumentu,
 • datę upływu okresu ważności dokumentu,
 • fotografię cudzoziemca,
 • fotografie towarzyszących cudzoziemcowi jego dzieci lub innych małoletnich dzieci znajdujących się pod jego opieką.

Dokument zawiera również podpis posiadacza i może zawierać zakodowany zapis danych.

Ile ważny jest tymczasowy dokument podróży?

Dokument zostaje wydany na maksymalnie 7 dni.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wydanie tymczasowego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Wzór wniosku o wydanie tymczasowego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Dokumenty aby uzyskać dokument podróży

Wymagane dokumenty

Cudzoziemiec chcący uzyskać tymczasowy dokument podróży w Łodzi, musi złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie tymczasowego dokumentu podróży dla cudzoziemca,
 • 2 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej,
 • potwierdzenie dokonania opłaty za pełnomocnictwo,
 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku np. dokumenty potwierdzające brak możliwości uzyskania dokumentu podróży kraju pochodzenia, dokumenty potwierdzające posiadanie statusu bezpaństwowca, 
 • potwierdzanie zameldowania na pobyt stały lub czasowy zobacz jak się zameldowaćw Łodzi.

W przypadku wnioskowania o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży również dla małoletnich dzieci lub osób podlegających takiemu wpisowi dodatkowo należy przygotować:

 • wniosek wypełniony jedynie w części A i C (dla każdej z osób podlegającej wpisowi),
 • aktualną fotografię osoby, której dane mają być zamieszczone w dokumencie,
 • dokument potwierdzający tożsamość dziecka,
 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa z osobą wnioskującą.

Podczas składania kserokopii wymienionych wyżej dokumentów należy okazać także ich oryginały (do wglądu).

Gdzie złożyć wniosek o dokument podróży dla cudzoziemca?

Gdzie i jak złożyć wniosek o polski dokument podróży dla cudzoziemca?

Cudzoziemiec może złożyć dokumenty osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w wydziale zajmującym się sprawami cudzoziemców lub jego delegaturach. Niektóre urzędy posiadają także możliwość złożenia tego wniosku przez Internet np. Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Jeżeli cudzoziemiec jest zobowiązany do opuszczenia terytorium Polski, o dokument powinien wnioskować w biurze Straży Granicznej. Poza granicami Polski, wnioski o tymczasowy dokument podróży przyjmują polskie konsulaty.

Ile kosztuje tymczasowy dokument podróży dla cudzoziemca?

Wydanie tymczasowego dokumentu podróży w Łodzi wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 50 złotych. Należy wpłacić ją na konto urzędu w Łodzi.

Cudzoziemcy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, dzieci do 16. roku życia, studenci, uczniowie szkół ponadpodstawowych zapłacą za wyrobienie dokumentu 50% kwoty bazowej (25 zł), jeżeli okażą dowody potwierdzające ten stan np. zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej, akt urodzenia małoletniego.

Ile czeka się na polski dokument podróży cudzoziemca w Łodzi?

Czas oczekiwania wynosi ok. miesiąc od dostarczenia dokumentów do urzędu w Łodzi. Rozpatrywanie dokumentów może się wydłużyć z powodu postępowań wyjaśniających.

Czy można się odwołać od decyzji urzędu w Łodzi?

Wnioskujący może odwołać się od decyzji wydanej przez urząd. Odwołanie należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niesprzyjającej decyzji. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca w Łodzi?

Aby załatwić sprawę tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca w Łodzi, należy skontaktować się z instytucją Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi pod adresem ul. Piotrkowska 104 w Łodzi.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

adres: ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

tel. +48426641000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-17:00
śr: 08:00-16:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-16:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Dokument do pobrania - wzór PDF 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 15,1 tys. dokumentów!
Wniosek o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca
Pobierz wniosek

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu