Zmiana adresu zamieszkania lub zameldowania Warszawa

Autor: redakcja jakiwniosek.pl

Zmiana adresu zamieszkania

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub zameldowania konieczna jest aktualizacja adresu w kilku miejscach. Czy w przypadku zmiany adresu zamieszkania lub zameldowania konieczna jest wymiana dokumentów? Jeżeli tak, jakich? Gdzie powinno się zgłosić zmianę? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

Czym różni się adres zamieszkania oda adresu zameldowania?

Adres zamieszkania określa miejsce, w którym na co dzień się mieszka. 

Adresem zameldowania określa się miejsce, w którym osoba zameldowana ma zamiar przebywać, lecz niekoniecznie musi w nim mieszkać. Na podstawie adresu zameldowania dokonuje się rejonizacji t.j. przydzielenia dziecka do szkoły w rejonie oraz przypisania do danego okręgu wyborczego.

Adres zamieszkania nie musi pokrywać się z adresem zameldowania.

Gdzie zgłosić zmianę adresu zamieszkania?

Gdzie należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania?

W przypadku nowego adresu zamieszkania należy powiadomić o tym fakcie:

Dodatkowo konieczne jest również zaktualizowanie danych w:

  • CEIDG - w przypadku, gdy osoba zmieniająca miejsce zamieszkania prowadzi działalność gospodarczą,
  • KRS - jeżeli osoba zmieniająca miejsce zamieszkania jest prokurentem bądź członkiem zarządu spółki, a poprzedni adres został wskazany jako adres do doręczeń.

Gdzie należy zgłosić zmianę adresu zameldowania?

W przypadku zmiany adresu zameldowania fakt ten należy zgłosić:

  • w zakładzie pracy,
  • w towarzystwie ubezpieczeniowym,
  • w ZUS - w przypadku osób bezrobotnych - za osoby zatrudnione zgłoszenia dokonuje pracodawca,
  • u operatora telefonicznego / telewizyjnego, dostawcy internetu,
  • u dostawcy mediów: gazu, prądu, wody,
  • na uniwersytecie, w szkole.

Podczas zmiany adresu zameldowania petent nie musi zgłaszać tego faktu w Urzędzie Skarbowym, ponieważ US korzysta z danych zawartych w rejestrze PESEL, które zostaną zaktualizowane tuż po dokonaniu zameldowania w UM.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Czy trzeba wymieniać dokumenty po zmianie adresu?

Czy przy zmianie adresu zamieszkania lub zameldowania trzeba wymieniać dokumenty?

Zmiana adresu zamieszkania lub zameldowania nie wymusza wymiany dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu. Jedynym dokumentem, który trzeba wymienić po zmianie adresu zamieszkania, jest dowód rejestracyjny pojazdu.

Na dowodzie osobistym wydanym wg starego wzoru widnieje adres zameldowania. Co ważne, zmiana meldunku nie jest podstawą do wymiany dokumentu na nowy, gdyż z nowego wzoru dokumentu zniknął adres zameldowania.

Prawo jazdy, a zmiana miejsca zamieszkania

Obowiązek zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania do urzędu miasta, gminy lub starostwa powiatowego dla posiadaczy prawa jazdy, należy zgłosić w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia. Aby dokonać zgłoszenia, wystarczy pobrać formularz zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania ze strony internetowej urzędu. Wypełniony wniosek należy złożyć w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub przesłać pocztą tradycyjną.

W przypadku zmiany adresu zameldowania urzędnik wprowadza do systemu nowe dane podczas procedury meldunku.

Zgłoszenie adresu zamieszkania do urzędu skarbowego

Urząd Skarbowy, a zmiana adresu zamieszkania lub zameldowania 

Osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, muszą zgłosić zmianę adresu zamieszkania i zameldowania (jeżeli nie pokrywa się z adresem zamieszkania) do urzędu skarbowego. Mogą tego dokonać przez złożenie formularza ZAP-3.

Pracodawca, a zmiana adresu zamieszkania lub zameldowania do pracodawcy

Jeżeli osoba zmieniająca adres zamieszkania lub zameldowania jest zatrudniona, musi o zmianie adresu powiadomić swojego pracodawcę. Może to zrobić w formie ustnej, pisemnej, lub np. mailowo. Zgłoszenia należy dokonać jak najszybciej, gdyż pracodawca musi powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zmianie danych pracownika w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmian.

Bank, a zmiana miejsca zamieszkania lub zameldowania 

O zmianie adresu zamieszkania bądź zameldowania należy powiadomić wszystkie banki, w których posiada się rachunki bankowe. To szczególnie ważne, ponieważ bank często przesyła swoim klientom korespondencję pocztową, która przez brak zmiany adresu zamieszkania może trafić w niepowołane ręce, a wraz z nią dane poufne klienta banku.

Rejestracja samochodu, a zmiana miejsca zamieszkania 

Jeśli posiada się samochód - lub inny pojazd - zmianę adresu zamieszkania należy również zgłosić w wydziale komunikacji. Jest to konieczne, gdyż posiadacz pojazdu jest zobowiązany do aktualizacji danych w dowodzie rejestracyjnym. Dlatego też po przeprowadzce należy udać się do wydziału komunikacji, właściwego dla nowego miejsca zamieszkania, i złożyć wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego wraz z załącznikami (stary dowód, dokument potwierdzający zmianę danych).

Działalność gospodarcza, a aktualizacja adresu zamieszkania lub zameldowania w CEIDG

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, powinny dokonać zmiany adresu w CEIDG. W tym celu należy złożyć formularz CEIDG-1 w urzędzie, listownie lub przez Internet. Gdy dane w CEIDG zostaną zaktualizowane, przedsiębiorca nie będzie musiał osobno zgłaszać zmiany adresu do ZUS i urzędu skarbowego.

Aktualizacja adresu zamieszkania osób reprezentujących podmiot wpisany do KRS

Każdą zmianę adresu zamieszkania osób reprezentujących podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego należy zgłosić w sądzie, załączając oświadczenie o nowym adresie do korespondencji. Zgłoszenia dokonują reprezentant podmiotu lub jego pełnomocnik. Zgłoszenie zmian dotyczących adresu zamieszkania jest bezpłatne.

Kara za niezgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania

Niezgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania jest zagrożone karą grzywny.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę zmiana miejsca zamieszkania w Warszawie?

Aby załatwić sprawę zmiana miejsca zamieszkania w Warszawie, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Bemowo pod adresem ul. Powstańców Śląskich 70 w Warszawie, lub z 49 innymi instytucjami.

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Bemowo w Warszawie

adres: ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa

tel. +48224437644 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Białołęka w Warszawie

adres: ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa

tel. +48224438400 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Bielany w Warszawie

adres: ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa

tel. +48224434700 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Mokotów w Warszawie

adres: ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa

tel. +48224436500 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Ochota w Warszawie

adres: ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa

tel. +48225783500 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Praga Południe w Warszawie

adres: ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

tel. +48224435555 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Praga Północ w Warszawie

adres: ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel. +48224437900 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Rembertów w Warszawie

adres: aleja Gen. Antoniego Chruściela Montera 28, 04-401 Warszawa

tel. +48224433889 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

adres: ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

tel. +48224439100 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Targówek w Warszawie

adres: ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa

tel. +48224438727 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Ursus w Warszawie

adres: pl. Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa

tel. +48224436000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Ursynów w Warszawie

adres: al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

tel. +48224437100 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wawer w Warszawie

adres: ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

tel. +48224437000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wesoła w Warszawie

adres: ul. 1 Praskiego Pułku WP 33, 05-075 Warszawa

tel. +48224434000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wilanów w Warszawie

adres: ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa

tel. +48224435069 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Włochy w Warszawie

adres: al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa

tel. +48224434444 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wola w Warszawie

adres: al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa

tel. +48224435800 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Żoliborz w Warszawie

adres: ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa

tel. +48224439000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Bemowo

adres: Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa Bemowo

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Białołęka

adres: Modlińska 197, 03-122 Warszawa Białołęka

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Bielany

adres: Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa Bielany

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Mokotów

adres: ul. Wiktorska 91a, 02-582 Warszawa Mokotów

tel. +48224436502 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Ochota

adres: Grójecka 17a, 02-021 Warszawa Ochota

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Praga-Północ

adres: Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708  Warszawa Praga-Północ

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Praga-Południe

adres: Grochowska 274, 03-841 Warszawa Praga-Południe

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Rembertów

adres: gen. A. Chruściela „Montera” 28, 04-401 Warszawa Rembertów

tel. 224433873 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Śródmieście

adres: Leona Kruczkowskiego 2 , 00-412 Warszawa Śródmieście

strona www rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Targówek

adres: Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa Targówek

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Ursus

adres: pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa Ursus

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Ursynów

adres: al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Ursynów

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Wesoła

adres: 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa Wesoła

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Wilanów

adres: Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa Wilanów

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Wola

adres: Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa Wola

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Żoliborz

adres: Słowackiego 6/8, 01-627  Warszawa Żoliborz

tel. 22 443 90 00 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Warszawa - Bemowo

adres: Białobrzeska 53A, 02-325 Warszawa

tel. +48225708800 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Warszawa - Bielany

adres: Skalbmierska 5, 01-844 Warszawa

tel. +48225693200 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Warszawa - Mokotów

adres: Postępu 16A, 02-676 Warszawa

tel. +48225020000 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Warszawa - Praga

adres: Jagiellońska 15, 03-719 Warszawa

tel. +48225091800 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście

adres: Williama Lindleya 14, 02-013 Warszawa

tel. +48225846100 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Drugi Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście

adres: Jagiellońska 15, 03-719 Warszawa

tel. +48225113501 

strona www e-mail

Urząd Skarbowy Warszawa - Targówek

adres: Dąbrowszczaków 14, 03-484 Warszawa

tel. +48225117600 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Warszawa - Ursynów

adres: Wynalazek 3, 02-677 Warszawa

tel. +48225486800 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Warszawa - Wawer

adres: Ludwika Mycielskiego 21, 04-379 Warszawa

tel. +48225094100 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Warszawa - Wola

adres: Powstańców Śląskich 2D, 01-381 Warszawa

tel. +48225336600 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście

adres: Williama Lindleya 14, 02-013 Warszawa

tel. +48225845100 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

adres: Alojzego Felińskiego 2A, 01-513 Warszawa

tel. +48225689200 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. +48228607117 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Krajowa Szkoła Skarbowości w Warszawie

adres: Stefana Okrzei 4, 03-710 Warszawa

tel. +48225112151 

strona www e-mail

Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Włochy

adres: al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa Włochy

tel. 224434444 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Wawer

adres: Żegańska 1, 04-713 Warszawa Wawer

tel. 224437000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu