Edukacja domowa - wniosek o nauczanie domowe DOC 2023 Szczecin

Edukacja domowa

Rodzice decydują się na wprowadzenie edukacji domowej dla swojego dziecka z różnych przyczyn m.in. przez chorobę lub negatywny stosunek do klasycznego nauczania stacjonarnego w szkole. Aby dziecko mogło uczyć się w domu, konieczna jest zgoda dyrektora szkoły, do której dziecko do tej pory uczęszczało. Jak napisać takie podanie? Co powinno się w nim znajdować? Odpowiedzi umieszczono w poniższym poradniku.

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to wyjątkowa forma nauki – dziecko uczy się w domu bez konieczności uczęszczania do szkoły publicznej bądź niepublicznej. Nie oznacza to jednak, że osoba nauczająca dziecko ma wolną rękę. W trakcie edukacji domowej należy realizować materiał według programu stworzonego przez szkołę, która udzieliła zgody. 

Dziecko, które uczy się w domu, nadal może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w szkole.

Jak jest oceniane dziecko w czasie edukacji domowej?

W ramach edukacji domowej dziecko będzie oceniane na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, które odbywają się co roku. Uzyskanie oceny pozytywnej jest równoznaczne z ukończeniem danej klasy. 

Dziecko nie uzyska ocen z niektórych przedmiotów, które mogą odbywać się wyłącznie w formie stacjonarnej. Do tej grupy należą muzyka, wychowanie fizyczne, plastyka czy technika. Dziecko nie otrzyma również oceny z zachowania.

Nie każda szkoła wspiera nauczanie domowe – przed podjęciem decyzji o przejściu na edukację w domu, należy zapoznać się z listą szkół, które pozwalają na jej prowadzenie.

Kiedy można przejść na edukację domową?

Na jakich etapach można przejść na edukację domową?

Dziecko może przejść na edukację domową na czterech etapach swojej edukacji:

Kto może nauczać dziecko w ramach edukacji domowej?

Aby nauczać dziecko w domu, nie trzeba posiadać wykształcenia pedagogicznego, kończyć specjalnych studiów ani szkoleń. Nie zmienia to jednak faktu, że wiedza zdobyta na studiach lub kursach może znacznie ułatwić przekazywanie wiedzy dziecku. Nauczycielem dla dziecka korzystającego z edukacji domowej może być:

 • rodzic,
 • opiekun prawny,
 • osoba zatrudniona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Gdzie złożyć podanie o edukację domową?

Gdzie należy złożyć podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Podanie w tej sprawie należy złożyć do sekretariatu szkoły, do której dziecko uczęszcza lub zostało przyjęte. Zostanie ono przekazane dyrektorowi, który następnie je rozpatrzy. Wniosek mogą złożyć wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, które ma od 6 do 18 lat. 

Uczeń pełnoletni, czyli nieobjęty obowiązkiem nauki, nie może się ubiegać o zezwolenie na realizację tego obowiązku poza szkołą.

Kiedy złożyć wniosek o zgodę na edukację domową?

Podanie o zgodę na edukację domową można złożyć w terminie od 1 lipca do 21 września.

Ile kosztuje złożenie wniosku o zgodę na edukację domową?

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Jak złożyć podanie o zgodę na nauczanie domowe?

Obecnie można złożyć podanie na dwa sposoby:

 • osobiście, dostarczając podanie oraz wszystkie potrzebne dokumenty do sekretariatu szkoły,
 • pocztą, wysyłając dokumenty na adres szkoły.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Podanie o zgodę na przejście na edukację zdalną

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oprócz poprawnie skonstruowanego podania o pozwolenie na edukację zdalną, szkoły wymagają kilku dodatkowych dokumentów. Są to:

Jak napisać podanie o edukację domową?

Jak napisać podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Poprawnie sformułowane podanie powinno zawierać takie elementy jak:

 • miejscowość i data sporządzenia,
 • imiona i nazwiska rodziców, numer telefonu oraz adres e-mail,
 • dane szkoły, do której złożone zostanie pismo,
 • dane dziecka, które miałoby przejść na edukację domową,
 • prośba o udzielenie zgody na edukację domową,
 • podpis rodzica.

Jak długo czeka się na decyzję dyrektora?

Dyrekcja na rozpatrzenie podania ma 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia pełnej dokumentacji.

Odrzucenie podania o nauczanie domowe

Odrzucenie podania przez dyrektora – co robić?

Dyrektor ma prawo odrzucić podanie o zgodę na przejście na nauczanie domowe. W sytuacji odmowy rodzic ma prawo odwołać się do kuratorium oświaty – ma na to 30 dni od otrzymania decyzji. 

Czy możliwe jest wycofanie się z nauczania domowego?

Rodzic w każdej chwili może poprosić dyrekcję o cofnięcie zezwolenia, jeżeli zdecyduje, że chce wysłać dziecko do szkoły. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dyrektor sam podejmie decyzję o przywróceniu ucznia do nauczania stacjonarnego.

Dyrekcja może podjąć decyzję o cofnięciu zezwolenia na nauczanie domowe, gdy:

 • dziecko nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego bez usprawiedliwienia swojej nieobecności,
 • dziecko nie zda egzaminu klasyfikacyjnego,
 • zezwolenie zostało sfałszowane.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę edukacja domowa w Szczecinie?

Aby załatwić sprawę edukacja domowa w Szczecinie, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 23 im. Mariusza Zaruskiego przy ul. ul. Miernicza 10, lub z 62 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Mariusza Zaruskiego w Szczecinie

adres: ul. Miernicza 10, 70-823 Szczecin

tel. +48914600288 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie

adres: ul. 3 Maja 4-7, 70-214 Szczecin

tel. +4891485176 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Szczecinie

adres: al. Piastów 6, 70-327 Szczecin

tel. +4891484357 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 56 im. Kpt. Ż. W. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie

adres: ul. Jacka Malczewskiego 22, 71-612 Szczecin

tel. +48918121665 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 68 im. 12 Pułku Ułanów Podolskich w Szczecinie

adres: ul. Zakole 1a, 71-454 Szczecin

tel. +48914536448 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 69 im. Mjra H. Sucharskiego w Szczecinie

adres: ul. Jana Zamoyskiego 2, 71-444 Szczecin

tel. +48914221116 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie

adres: ul. Władysława Stanisława Reymonta 23, 71-276 Szczecin

tel. +48914873032 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 71 im. Bogusława X I Anny Jagiellonki w Szczecinie

adres: ul. Bośniacka 7, 70-842 Szczecin

tel. +48914600788 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinie im. Heleny Raszki

adres: ul. Złotowska 86, 71-793 Szczecin

tel. +4891426983 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 46 w Szczecinie

adres: ul. Wacława Felczaka 13, 71-417 Szczecin

tel. +48914222007 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Unicef-U w Szczecinie

adres: ul. Emilii Plater 20, 71-632 Szczecin

tel. +48914539433 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Szczecinie

adres: ul. Czorsztyńska 35, 71-201 Szczecin

tel. +48914873303 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. I. Gałczyńskiego w Szczecinie

adres: ul. Floriana Szarego 12, 70-743 Szczecin

tel. +48914609755 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 14 w Szczecinie im. Danuty Szyksznian

adres: ul. Strzałowska 27a, 71-730 Szczecin

tel. +4891421505 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 53 im. Fryderyka Chopina w Szczecinie

adres: ul. Budzysza Wosia 8.9, 71-273 Szczecin

tel. +48914873496 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka w Szczecinie

adres: ul. gen. Ludomiła Rayskiego 9, 70-426 Szczecin

tel. +48914345004 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków w Szczecinie

adres: ul. Chobolańska 20, 71-023 Szczecin

tel. +48914833188 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Gen. Józefa Bema w Szczecinie

adres: ul. Komuny Paryskiej 20, 71-681 Szczecin

tel. +48914424949 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie

adres: ul. Dobrzyńska 2, 70-025 Szczecin

tel. +48914821621 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła Ii w Szczecinie

adres: ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin

tel. +48914422465 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 41 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie

adres: ul. św. Cyryla i Metodego 44, 71-540 Szczecin

tel. +48914220234 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 45 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie

adres: ul. Tadeusza Zawadzkiego 75, 71-246 Szczecin

tel. +48914327293 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 47 im. K. Makuszyńskiego w Szczecinie

adres: ul. Jagiellońska 59, 70-382 Szczecin

tel. +48914841559 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 59 im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie

adres: ul. Dąbska 105, 70-789 Szczecin

tel. +48914633795 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 65 im. Prof. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego w Szczecinie

adres: ul. Młodzieży Polskiej 9, 70-774 Szczecin

tel. +4891461394 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Brzechwy w Szczecinie

adres: ul. Rymarska 22a, 70-702 Szczecin

tel. +48914606511 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 42 im. Stefanii Sempołowskiej w Szczecinie

adres: ul. Hoża 3 i 25, 71-699 Szczecin

tel. +48914421738 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Szczecinie

adres: ul. bł. Królowej Jadwigi 29, 70-262 Szczecin

tel. +48914333007 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kpt. Ż. W. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie

adres: ul. Lucjana Rydla 6, 70-783 Szczecin

tel. +4891466846 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Ppor. Emilii Gierczak w Szczecinie

adres: ul. Karpacka 29, 71-872 Szczecin

tel. +4891421801 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych nr 4 im. Edukacji Narodowej w Szczecinie

adres: ul. Małopolska 22, 70-515 Szczecin

tel. +48914335897 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Bolesława Czwójdzińskiego w Szczecinie

adres: ul. Piaseczna 40, 70-892 Szczecin

tel. +48914666051 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt Lwowskich w Szczecinie

adres: ul. Bałtycka 1a, 70-880 Szczecin

tel. +48914647516 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 w Szczecinie

adres: ul. Letniskowa 1, 70-763 Szczecin

tel. +48914615271 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 52 w Szczecinie

adres: ul. Adama Mickiewicza 23, 70-382 Szczecin

tel. +4891484356 

e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 67 im. Jana Brzechwy w Szczecinie

adres: ul. Wielkopolska 14, 70-450 Szczecin

tel. +4891422061 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 55 w Szczecinie

adres: ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin

tel. +48914820078 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Szczecinie

adres: ul. Kamienna 22, 71-883 Szczecin

tel. +48914538103 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 31 w Szczecinie

adres: ul. Policka 3, 71-837 Szczecin

tel. +4891453888 

e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 30 w Szczecinie

adres: ul. Grzymińska 6, 71-711 Szczecin

tel. +48914280086 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Arkadego Fiedlera w Szczecinie

adres: ul. Kablowa 14, 70-895 Szczecin

tel. +4891461655 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Leonida Teligi w Szczecinie

adres: ul. Kazimierza Królewicza 63, 71-551 Szczecin

tel. +48914500918 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie

adres: ul. Seledynowa 50, 70-781 Szczecin

tel. +48914631791 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Prof. Stanisława Helsztyńskiego w Szczecinie

adres: ul. Jodłowa 21, 71-114 Szczecin

tel. +48914523324 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17 w Szczecinie

adres: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

tel. +48918806579 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Kmdra Ppor. J. Grudzińskiego w Szczecinie

adres: ul. Księżnej Dąbrówki 10, 71-826 Szczecin

tel. +48914538767 

e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 w Szczecinie

adres: ul. Przylesie 17, 70-872 Szczecin

tel. +48914621115 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 75 w Schronisku Dla Nieletnich w Szczecinie

adres: ul. Modra 11, 71-220 Szczecin

tel. +48914390303 

strona www e-mail

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Ii w Szczecinie

adres: ul. Skalista 24, 70-722 Szczecin

tel. +48914606822 

strona www e-mail

Sportowa Szkoła Podstawowa w Szczecinie

adres: ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin

tel. +48914885288 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Szczecinie

adres: ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin

tel. +48915763177 

e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa "Na Głębokiem" w Szczecinie

adres: ul. Jaworowa 41, 71-382 Szczecin

tel. +48914526092 

strona www e-mail

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczecinie

adres: ul. Lucjana Rydla 49, 70-783 Szczecin

tel. +4891462929 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie

adres: ul. Brodnicka 10, 71-044 Szczecin

tel. +48914834293 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 Z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie

adres: ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza 40, 71-122 Szczecin

tel. +4891453248 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Szczecinie

adres: ul. Jagiellońska 58, 70-382 Szczecin

tel. +48914843641 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 Z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie

adres: ul. Eugeniusza Romera 2, 71-246 Szczecin

tel. +48914394052 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinie

adres: ul. Unisławy 26, 71-413 Szczecin

tel. +48914232566 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 w Szczecinie

adres: ul. Andrzeja Małkowskiego 12, 70-306 Szczecin

tel. +48914892926 

e-mail

Otwarte w czwartek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-16:30
sob-niedz: nieczynne

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Szczecinie

adres: pl. plac św. Ottona 1a, 71-242 Szczecin

tel. +48914392881 

strona www e-mail

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Szczecinie

adres: ul. Budziszyńska 2, 70-023 Szczecin

tel. +4891483624 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 15,9 tys. dokumentów!
Podanie o zezwolenie na edukację domową
Pobierz dokument
Oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym
Pobierz dokument