Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej Szczecin 2023

Zapisanie dziecka do szkoły

Jak zapisać dziecko do szkoły podstawowej w Szczecinie?

Przede wszystkim warto zorientować się, jakie są możliwości. Głównym kryterium przyjęcia do szkół jest rejonizacja. Dziecko może uczęszczać do swojej obwodowej szkoły podstawowej lub do innej, wybranej szkoły, jeśli spełni jej kryteria przyjęcia.

Czym jest obowiązek szkolny i do ilu lat należy go spełniać?

W Polsce istnieje tak zwany obowiązek szkolny - ustawowo uregulowane przez prawo oświatowe, które zobowiązuje dzieci od lat 7 do ukończenia 8-ej klasy szkoły podstawowej (publicznej lub niepublicznej), jednak nie dłużej niż do 18. roku życia, do uczestniczenia w zajęciach szkolnych. Dziecko może spełniać obowiązek szkolny uczęszczając do wybranej szkoły, jednak nie jest to jedyna droga - niektórzy rodzice decydują się na nauczanie domowe.

Czy trzeba składać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w Szczecinie?

Spełnienie obowiązku szkolnego nadzoruje dyrektor szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka/jest zameldowane. Jeżeli rodzice nie złożą wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, to upomną się o nie władze oświatowe. Szkoły podstawowe w Szczecinie prowadzą ewidencję uczniów na podstawie listy obwodowej, na której znajdują się:

 • dzieci zameldowane w obwodzie szkoły (są to dane z ewidencji ludności),
 • dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w danym obwodzie - jeśli rodzice lub opiekunowie prawni je zgłoszą.

Czy można zapisać 6-latka do pierwszej klasy?

Tak, jeśli dziecko kończy 6 lat w danym roku kalendarzowym, jednak trzeba spełnić pewne warunki:

 • w roku poprzedzającym dziecko uczęszczało na zajęcia wychowania przedszkolnego lub
 • otrzymało pozytywną opinię z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej, potwierdzającą możliwość nauki w szkole podstawowej.

Czy można opóźnić posłanie dziecka do szkoły w Szczecinie?

Tak, tu również wymagana jest opinia z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeciwwskazaniach do rozpoczęcia nauki szkolnej w wieku 7 lat. Taki wniosek składa się do szkoły podstawowej publicznej w Szczecinie w obwodzie, w którym mieszka dziecko, nie później niż do 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat. Decyzję o odroczeniu nauki o rok podejmuje dyrektor takiej placówki, a dziecko powinno nadal uczęszczać na zajęcia przygotowania przedszkolnego. W przypadku kształcenia specjalnego lub innej formy kształcenia dziecka z niepełnosprawnością obowiązek szkolny może zostać odroczony do końca roku szkolnego w roku kalenarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Do jakiej szkoły można zapisać dziecko?

Do jakiej szkoły w Szczecinie można zapisać dziecko?

W przypadku szkół podstawowych w Szczecinie, można zapisać dziecko do:

 1. szkoły obwodowej - czyli takiej, która jest przypisana do adresu zamieszkania. Dziecko ma tam zapewnione miejsce, ale nie musi go wykorzystać,
 2. szkoły wybranej - działającej poza danym obwodem. Tu jednak obowiązuje proces rekrutacji, jeśli szkoła w ogóle dysponuje wolnymi miejscami:
  • o szczegóły rekrutacji można zapytać bezpośrednio w danej szkole lub na stronie www placówki,
  • wniosek składa rodzic lub opiekun prawny w szkole pierwszego wyboru,
  • można złożyć wniosek o przyjęcie do kilku szkół, ustala się wtedy tzw. listę preferencji, gdzie pierwsze miejsce zajmuje szkoła pierwszego wyboru - czyli najbardziej preferowana. Wniosek nadal składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru,
  • jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do żadnej ze szkół z listy, automatycznie trafia do szkoły obwodowej.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Wniosek składa rodzic lub opiekun dziecka we wspomnianej placówce pierwszego wyboru.

Dokumenty do zapisania dziecka do szkoły

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Zapisując dziecko do szkoły w Szczecinie należy przygotować:

Gdzie złożyć wniosek?

Dokumenty składa się w sekretariacie placówki wybranej jako szkoła pierwszego wyboru, w terminie ogłoszonym oficjalnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Większość szkół preferuje złożenie wniosku poprzez system rekrutacji internetowej. Aby skorzystać z systemu internetowego, należy się w nim zarejestrować, wydrukować i wypełnić dostępny wniosek, a następnie dołączyć w formie skanu i przesłać do placówki. 

Kiedy złożyć wniosek?

Terminy składania wniosków są indywidualnie ustalane przez placówki. Aby się z nimi zapoznać, należy skontaktować się z wybraną szkołą w Szczecinie lub poszukać regulaminu rekrutacji umieszczonego najprawdopodobniej na jej stronie internetowej.

Szkoły zazwyczaj w czerwcu przeprowadzają rekrutację uzupełniającą dla kandydatów nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół w postępowaniu podstawowym. Rodzice mogą ponownie złożyć wnioski w formie papierowej lub elektronicznej, ale tym razem tylko do szkoły dysponującej wolnymi miejscami. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w poszczególnych szkołach oraz w systemie rekrutacji do szkół.

Czy można odwołać się od decyzji, jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do wybranej szkoły?

Tak. Rodzic lub opiekun prawny kandydata w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych może wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły. Komisja w terminie 5 dni od otrzymania wniosku sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w procesie rekrutacyjnym. Jeśli uzasadnienie nie jest satysfakcjonujące, to rodzice lub opiekunowie mogą złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję, od której również można się odwołać, ale w trybie skargi do sądu administracyjnego. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze szkoły, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. członkowi rodziny.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Szczecinie?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Szczecinie, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 23 im. Mariusza Zaruskiego przy ul. ul. Miernicza 10, lub z 62 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Mariusza Zaruskiego w Szczecinie

ul. Miernicza 10, 70-823 Szczecin

tel. +48914600288 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie

ul. 3 Maja 4-7, 70-214 Szczecin

tel. +4891485176 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Szczecinie

al. Piastów 6, 70-327 Szczecin

tel. +4891484357 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 56 im. Kpt. Ż. W. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie

ul. Jacka Malczewskiego 22, 71-612 Szczecin

tel. +48918121665 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 69 im. Mjra H. Sucharskiego w Szczecinie

ul. Jana Zamoyskiego 2, 71-444 Szczecin

tel. +48914221116 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie

ul. Władysława Stanisława Reymonta 23, 71-276 Szczecin

tel. +48914873032 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinie im. Heleny Raszki

ul. Złotowska 86, 71-793 Szczecin

tel. +4891426983 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 46 w Szczecinie

ul. Wacława Felczaka 13, 71-417 Szczecin

tel. +48914222007 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Unicef-U w Szczecinie

ul. Emilii Plater 20, 71-632 Szczecin

tel. +48914539433 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Szczecinie

ul. Czorsztyńska 35, 71-201 Szczecin

tel. +48914873303 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. I. Gałczyńskiego w Szczecinie

ul. Floriana Szarego 12, 70-743 Szczecin

tel. +48914609755 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 14 w Szczecinie im. Danuty Szyksznian

ul. Strzałowska 27a, 71-730 Szczecin

tel. +4891421505 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 53 im. Fryderyka Chopina w Szczecinie

ul. Budzysza Wosia 8.9, 71-273 Szczecin

tel. +48914873496 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka w Szczecinie

ul. gen. Ludomiła Rayskiego 9, 70-426 Szczecin

tel. +48914345004 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Gen. Józefa Bema w Szczecinie

ul. Komuny Paryskiej 20, 71-681 Szczecin

tel. +48914424949 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie

ul. Dobrzyńska 2, 70-025 Szczecin

tel. +48914821621 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła Ii w Szczecinie

ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin

tel. +48914422465 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 47 im. K. Makuszyńskiego w Szczecinie

ul. Jagiellońska 59, 70-382 Szczecin

tel. +48914841559 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Brzechwy w Szczecinie

ul. Rymarska 22a, 70-702 Szczecin

tel. +48914606511 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Szczecinie

ul. bł. Królowej Jadwigi 29, 70-262 Szczecin

tel. +48914333007 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Ppor. Emilii Gierczak w Szczecinie

ul. Karpacka 29, 71-872 Szczecin

tel. +4891421801 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt Lwowskich w Szczecinie

ul. Bałtycka 1a, 70-880 Szczecin

tel. +48914647516 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 w Szczecinie

ul. Letniskowa 1, 70-763 Szczecin

tel. +48914615271 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 52 w Szczecinie

ul. Adama Mickiewicza 23, 70-382 Szczecin

tel. +4891484356 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 55 w Szczecinie

ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin

tel. +48914820078 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Szczecinie

ul. Kamienna 22, 71-883 Szczecin

tel. +48914538103 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 31 w Szczecinie

ul. Policka 3, 71-837 Szczecin

tel. +4891453888 

e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 30 w Szczecinie

ul. Grzymińska 6, 71-711 Szczecin

tel. +48914280086 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Arkadego Fiedlera w Szczecinie

ul. Kablowa 14, 70-895 Szczecin

tel. +4891461655 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Leonida Teligi w Szczecinie

ul. Kazimierza Królewicza 63, 71-551 Szczecin

tel. +48914500918 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie

ul. Seledynowa 50, 70-781 Szczecin

tel. +48914631791 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17 w Szczecinie

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

tel. +48918806579 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Kmdra Ppor. J. Grudzińskiego w Szczecinie

ul. Księżnej Dąbrówki 10, 71-826 Szczecin

tel. +48914538767 

e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 w Szczecinie

ul. Przylesie 17, 70-872 Szczecin

tel. +48914621115 

strona www e-mail

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Ii w Szczecinie

ul. Skalista 24, 70-722 Szczecin

tel. +48914606822 

strona www e-mail

Sportowa Szkoła Podstawowa w Szczecinie

ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin

tel. +48914885288 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Szczecinie

ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin

tel. +48915763177 

e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa "Na Głębokiem" w Szczecinie

ul. Jaworowa 41, 71-382 Szczecin

tel. +48914526092 

strona www e-mail

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczecinie

ul. Lucjana Rydla 49, 70-783 Szczecin

tel. +4891462929 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie

ul. Brodnicka 10, 71-044 Szczecin

tel. +48914834293 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 Z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie

ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza 40, 71-122 Szczecin

tel. +4891453248 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Szczecinie

ul. Jagiellońska 58, 70-382 Szczecin

tel. +48914843641 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 Z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie

ul. Eugeniusza Romera 2, 71-246 Szczecin

tel. +48914394052 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinie

ul. Unisławy 26, 71-413 Szczecin

tel. +48914232566 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 w Szczecinie

ul. Andrzeja Małkowskiego 12, 70-306 Szczecin

tel. +48914892926 

e-mail

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Szczecinie

ul. Budziszyńska 2, 70-023 Szczecin

tel. +4891483624 

strona www e-mail

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 37,5 tys. dokumentów!
Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Nie ma jednego obowiązującego wzoru dokumentu. Zachęcamy do kontaktu z wybraną placówką i pobrania wniosku z jej strony www, jeśli oferuje, lub w formie drukowanej - w sekretariacie szkoły.