Urząd Marszałkowski Rzeszów - rejestr BDO - informacje i wniosek o wpis 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 5 kwietnia 2024 8 min. czytania

Wpis do rejestru BDO

Prowadzenie niektórych rodzajów działalności zobowiązuje przedsiębiorców do dokonania wpisu w rejestrze bazy o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Jakie podmioty podlegają obowiązkowi rejestracji? Jakie kary grożą za niedopełnienie obowiązku? Gdzie należy złożyć odpowiedni wniosek? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kto musi wpisać się do rejestru BDO?

W ustawie o odpadach wymieniono wszystkie rodzaje działalności, które podlegają obowiązkowi wpisania się do rejestru. Znajdują się wśród nich przedsiębiorcy, którzy:

 • wprowadzają na terytorium kraju produkty,
 • prowadzą odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
 • prowadzą organizacje odzysku,
 • dokonują  eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi,
 • wprowadzają pojazdy,
 • prowadzą punkty zbierania pojazdów,
 • prowadzą stacje demontażu,
 • prowadzą strzępiarki,
 • wprowadzają sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli,
 • zbierają zużyty sprzęt,
 • prowadzą zakład przetwarzania,
 • prowadzą organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • prowadzą działalność w zakresie recyklingu,
 • prowadzą działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku,
 • wprowadzają baterie lub akumulatory,
 • prowadzą zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 • są podmiotami pośredniczącymi,
 • posiadają odpady,Kto musi się wpisać do rejestru BDO?
 • prowadzą przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 • transportują odpady,
 • sprzedają odpady i pośredniczą w obrocie,
 • prowadzą zakłady recyklingu statków,
 • wytwarzają odpady i są zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów,
 • prowadzą organizacje odzysku opakowań,
 • dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy:
  • odpadów opakowaniowych,
  • produktów w opakowaniach,
 • eksportują:
  • odpady opakowaniowe,
  • opakowania,
  • produkty w opakowaniach,
 • prowadzą recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
 • wprowadzają opakowania,
 • wprowadzają produkty w opakowaniach,
 • prowadzą jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłata recyklingową,
 • prowadzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą, lub gminami,
 • uzyskali wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Jakie podmioty są wpisywane do rejestru z urzędu w Rzeszowie?

Przy okazji niektórych rodzajów działalności, marszałek województwa samodzielnie dokonuje wpisu danego podmiotu do rejestru. Dzieje się tak w przypadku:

 • posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
 • posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów.

Warto wiedzieć:

Gdy przedsiębiorca nie wie, czy powinien wpisać do rejestru swoją działalność, może skorzystać z ankiety, która na podstawie odpowiedzi oceni, czy wpis do rejestru w przypadku jego przedsiębiorstwa jest konieczny.

Kto nie musi wpisywać się do rejestru BDO w Rzeszowie?

Niektóre podmioty nie mają obowiązku wpisywania się do rejestru BDO. Należą do nich:

 • osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne,
 • podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe, zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 • podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, która zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach,
 • osoby transportujące wytworzone przez siebie odpady,
 • wytwórcy odpadów będący rolnikami, gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha.

Kiedy dokonać wpisu do BDO?

Kiedy należy dokonać wpisu do rejestru BDO w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie?

Przedsiębiorca zobligowany jest do złożenia wniosku o wpis do rejestru przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli rozpoczął działalność bez wpisu, jest on zobowiązany niezwłocznie złożyć wniosek rejestracyjny, gdyż za brak wpisu grożą surowe kary.

Co grozi za brak wpisu do rejestru BDO?

Prawo przewiduje szereg kar za niedokonanie wpisu do rejestru w odpowiednim czasie. Ich wysokość i rodzaj wykroczenia znajdują się w poniższej tabeli.

Rodzaj wykroczenia Kara
Brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym Areszt lub kara grzywny
Prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru Kara pieniężna do 5000 do 1000000 złotych
Transport odpadów bez wpisu do rejestru  Kara pieniężna od 2000 do 10000 złotych

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wpis do rejestru w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Wniosek o wpis do BDO

Jak złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO?

Wniosek można złożyć wyłącznie przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego, znajdującego się na stronie bdo.mos.gov.pl.

Jak się zarejestrować?

 1. Należy wejść na stronę rejestr-bdo.mos.gov.pl.
 2. Następnie wybrać opcję „Zaloguj się przez login.gov.pl” → logowania można dokonać z pomocą Profilu Zaufanego lub e-dowodu.
 3. Po zalogowaniu pojawi się możliwość wypełnienia wniosku o wpis do rejestru BDO. 
 4. Ostatnim krokiem jest dokładne sprawdzenie i wysłanie wniosku.

Formalności związane z BDO

Formalności związane z wpisem do BDO w urzędzie marszałkowskim

Numer rejestrowy – co to takiego?

Przy wpisaniu do rejestru, marszałek województwa nadaje przy okazji podmiotowi indywidualny numer rejestrowy BDO.

Kto musi umieszczać numer rejestrowy na dokumentach?

Przedsiębiorcy zajmujący się konkretną działalnością zobowiązani są do umieszczania nadanego w trakcie wpisu numeru rejestrowego na dokumentach. Obowiązkowi podlegają podmioty:

 • wprowadzające sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele,
 • wprowadzające baterie lub akumulatory,
 • wprowadzające pojazdy,
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań,
 • wprowadzające na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • wprowadzające na terytorium kraju opony,
 • wprowadzające na terytorium kraju oleje smarowe.

Na jakich dokumentach należy umieszczać numer rejestrowy?

Nie ma konieczności umieszczania numeru rejestrowego na wszystkich dokumentach. Powinien on się znaleźć na:

Nieumieszczenie numeru rejestrowego na wyżej wymienionych dokumentach grozi karą pieniężną w wysokości od 5 tysięcy do nawet miliona złotych!

Opłata rejestrowa i roczna

Opłata rejestrowa i roczna

Ze wpisaniem do rejestru wiążą się również opłaty: rejestrowa oraz roczna, które muszą uiszczać wyłącznie określone grupy przedsiębiorców.

Kto musi uiszczać opłatę rejestrową i roczną?

Obowiązkowi uiszczania tych dwóch opłat podlegają przedsiębiorcy:

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele,
 • wprowadzający baterie lub akumulatory,
 • wprowadzający pojazdy,
 • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań,
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • wprowadzający na terytorium kraju opony,
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Ile wynoszą opłata rejestrowa i roczna?

W przypadku obu opłat kwoty są identyczne i wynoszą:

 • 100 złotych – dla mikroprzedsiębiorców,
 • 300 złotych – dla pozostałych przedsiębiorców.

Kiedy trzeba uiścić opłatę roczną?

Opłaty należy uiścić do końca lutego za dany rok.

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Gdzie uiścić opłaty?

Opłat związanych z rejestrem można dokonać przelewem na konto bankowe urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania.  

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę wpis do rejestru BDO w Rzeszowie?

Aby załatwić sprawę wpis do rejestru BDO w Rzeszowie, należy skontaktować się z instytucją Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego pod adresem ul. Grunwaldzka 15 w Rzeszowie.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

adres: ul. Grunwaldzka 15 , 35-959 Rzeszów

strona www

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 08:00-16:00
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę wpis do rejestru BDO online?

mos.gov.pl
Elektroniczny rejestr BDO.

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 15,4 tys. dokumentów!
Wniosek o wpis do rejestru BDO

Wniosek o wpis do rejestru BDO można złożyć wyłącznie elektronicznie na stronie bdo.mos.gov.pl.

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu