Edukacja domowa - wniosek o nauczanie domowe DOC 2024 Rzeszów

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 10 marca 2024 6 min. czytania

Edukacja domowa

Rodzice decydują się na wprowadzenie edukacji domowej dla swojego dziecka z różnych przyczyn m.in. przez chorobę lub negatywny stosunek do klasycznego nauczania stacjonarnego w szkole. Aby dziecko mogło uczyć się w domu, konieczna jest zgoda dyrektora szkoły, do której dziecko do tej pory uczęszczało. Jak napisać takie podanie? Co powinno się w nim znajdować? Odpowiedzi umieszczono w poniższym poradniku.

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to wyjątkowa forma nauki – dziecko uczy się w domu bez konieczności uczęszczania do szkoły publicznej bądź niepublicznej. Nie oznacza to jednak, że osoba nauczająca dziecko ma wolną rękę. W trakcie edukacji domowej należy realizować materiał według programu stworzonego przez szkołę, która udzieliła zgody.

Jak jest oceniane dziecko w czasie edukacji domowej?

W ramach edukacji domowej dziecko będzie oceniane na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, które odbywają się co roku. Uzyskanie oceny pozytywnej jest równoznaczne z ukończeniem danej klasy. 

Dziecko nie uzyska ocen z niektórych przedmiotów, które mogą odbywać się wyłącznie w formie stacjonarnej. Do tej grupy należą muzyka, wychowanie fizyczne, plastyka czy technika. Dziecko nie otrzyma również oceny z zachowania.

Nie każda szkoła wspiera nauczanie domowe – przed podjęciem decyzji o przejściu na edukację w domu, należy zapoznać się z listą szkół, które pozwalają na jej prowadzenie.

Kiedy można przejść na edukację domową?

Na jakich etapach można przejść na edukację domową?

Dziecko może przejść na edukację domową na czterech etapach swojej edukacji:

Kto może nauczać dziecko w ramach edukacji domowej?

Aby nauczać dziecko w domu, nie trzeba posiadać wykształcenia pedagogicznego, kończyć specjalnych studiów ani szkoleń. Nie zmienia to jednak faktu, że wiedza zdobyta na studiach lub kursach może znacznie ułatwić przekazywanie wiedzy dziecku. Nauczycielem dla dziecka korzystającego z edukacji domowej może być:

 • rodzic,
 • opiekun prawny,
 • osoba zatrudniona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Gdzie złożyć podanie o edukację domową?

Gdzie należy złożyć podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Podanie w tej sprawie należy złożyć do sekretariatu szkoły, do której dziecko uczęszcza lub zostało przyjęte. Zostanie ono przekazane dyrektorowi, który następnie je rozpatrzy. Wniosek mogą złożyć wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, które ma od 6 do 18 lat. 

Uczeń pełnoletni, czyli nieobjęty obowiązkiem nauki, nie może się ubiegać o zezwolenie na realizację tego obowiązku poza szkołą.

Kiedy złożyć wniosek o zgodę na edukację domową?

Podanie o zgodę na edukację domową można złożyć w terminie od 1 lipca do 21 września.

Ile kosztuje złożenie wniosku o zgodę na edukację domową?

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Jak złożyć podanie o zgodę na nauczanie domowe?

Obecnie można złożyć podanie na dwa sposoby:

 • osobiście, dostarczając podanie oraz wszystkie potrzebne dokumenty do sekretariatu szkoły,
 • pocztą, wysyłając dokumenty na adres szkoły.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Podanie o zgodę na przejście na edukację zdalną

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oprócz poprawnie skonstruowanego podania o pozwolenie na edukację zdalną szkoły wymagają kilku dodatkowych dokumentów. Są to:

Jak napisać podanie o edukację domową?

Jak napisać podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Poprawnie sformułowane podanie powinno zawierać takie elementy jak:

 • miejscowość i data sporządzenia,
 • imiona i nazwiska rodziców, numer telefonu oraz adres e-mail,
 • dane szkoły, do której złożone zostanie pismo,
 • dane dziecka, które miałoby przejść na edukację domową,
 • prośba o udzielenie zgody na edukację domową,
 • podpis rodzica.

Jak długo czeka się na decyzję dyrektora?

Dyrekcja na rozpatrzenie podania ma 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia pełnej dokumentacji.

Odrzucenie podania o nauczanie domowe

Odrzucenie podania przez dyrektora – co robić?

Dyrektor ma prawo odrzucić podanie o zgodę na przejście na nauczanie domowe. W sytuacji odmowy rodzic ma prawo odwołać się do kuratorium oświaty – ma na to 30 dni od otrzymania decyzji. 

Czy możliwe jest wycofanie się z nauczania domowego?

Rodzic w każdej chwili może poprosić dyrekcję o cofnięcie zezwolenia, jeżeli zdecyduje, że chce wysłać dziecko do szkoły. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dyrektor sam podejmie decyzję o przywróceniu ucznia do nauczania stacjonarnego.

Dyrekcja może podjąć decyzję o cofnięciu zezwolenia na nauczanie domowe, gdy:

 • dziecko nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego bez usprawiedliwienia swojej nieobecności,
 • dziecko nie zda egzaminu klasyfikacyjnego,
 • zezwolenie zostało sfałszowane.

Dodatkowe aktywności w szkole a nauczenie indywidualne

Dziecko, które uczy się w domu, nadal może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w szkole. O informację dotyczące dodatkowych zajęć należy pytać dyrektora, który wydał zezwolenie na nauczanie domowe.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę edukacja domowa w Rzeszowie?

Aby załatwić sprawę edukacja domowa w Rzeszowie, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 2 pod adresem ul. Aleksandra Kamińskiego 12 w Rzeszowie, lub z 41 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie

adres: ul. Aleksandra Kamińskiego 12, 35-211 Rzeszów

tel. +4817748231 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie

adres: ul. Miła 58, 35-304 Rzeszów

tel. +4817748386 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie

adres: ul. Antoniego Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów

tel. +4817748233 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 w Rzeszowie

adres: ul. Bohaterów 1, 35-112 Rzeszów

tel. +4817748246 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Rudolfa Aurigi w Rzeszowie

adres: ul. Piotra Czajkowskiego 11, 35-602 Rzeszów

tel. +4817748257 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie

adres: ul. Stefana Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów

tel. +4817748356 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie

adres: ul. Bernardyńska 4, 35-069 Rzeszów

tel. +4817748202 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Rzeszowie

adres: ul. Klementyny Hoffmanowej 11, 35-016 Rzeszów

tel. +4817748203 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Rzeszowie

adres: al. prof. Adama Krzyżanowskiego 24, 35-329 Rzeszów

tel. +4817748260 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Juliana Przybosia w Rzeszowie

adres: ul. Lwowska 17, 35-301 Rzeszów

tel. +4817748241 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła Ii w Rzeszowie

adres: ul. bp. Józefa Sebastiana Pelczara 3, 35-310 Rzeszów

tel. +4817748255 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie

adres: ul. Dominikańska 4, 35-077 Rzeszów

tel. +4817748235 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ks. Piotra Skargi w Rzeszowie

adres: ul. Piotra Skargi 3, 35-202 Rzeszów

tel. +4817748252 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Św. Jana Kantego w Rzeszowie

adres: ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów

tel. +4817748243 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie

adres: ul. Staroniwska 55, 35-101 Rzeszów

tel. +4817748245 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 w Rzeszowie

adres: ul. Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów

tel. +4817748384 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie

adres: ul. Ignacego Solarza 12, 35-118 Rzeszów

tel. +4817748207 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowowa Specjalna nr 20 w Rzeszowie

adres: ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów

tel. +4817748317 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 35 w Rzeszowie

adres: ul. Pogwizdowska 139, 35-212 Rzeszów

tel. +4817748221 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Gen. Stanisława Maczka w Rzeszowie

adres: ul. Podwisłocze 14, 35-311 Rzeszów

tel. +4817748240 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Rzeszowie

adres: ul. Matysowska 101, 35-330 Rzeszów

tel. +48177483876 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 27 Pułku Piechoty w Rzeszowie

adres: ul. Słocińska 4, 35-330 Rzeszów

tel. +4817748364 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 w Rzeszowie

adres: ul. Rubinowa 4, 35-322 Rzeszów

tel. +48177483757 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pauli Montal Sióstr Pijarek w Rzeszowie

adres: ul. Sanocka 70, 35-514 Rzeszów

tel. +48178592083 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Iii Sobieskiego w Rzeszowie

adres: ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów

tel. +48177483612 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 w Rzeszowie

adres: ul. Budziwojska 154, 35-317 Rzeszów

tel. +4817748160 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 w Rzeszowie

adres: ul. bł. Karoliny 21, 35-119 Rzeszów

tel. +48177482494 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła Ii Sióstr Prezentek w Rzeszowie

adres: ul. ks. Józefa Jałowego 1, 35-010 Rzeszów

tel. +48178536442 

e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 32 w Rzeszowie

adres: ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów

tel. +4853659067 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 26 w Rzeszowie

adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 66a, 35-036 Rzeszów

tel. +48177483824 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kazimierza Pułaskiego w Rzeszowie

adres: ul. Kazimierza Pułaskiego 11, 35-011 Rzeszów

tel. +4817748263 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie

adres: ul. Partyzantów 10a, 35-234 Rzeszów

tel. +4817748277 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Armii Krajowej w Rzeszowie

adres: ul. Miodowa 6, 35-328 Rzeszów

tel. +4817748273 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Sportowa nr 33 w Rzeszowie

adres: ul. Hetmańska 38, 35-045 Rzeszów

tel. +48177482094 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Rzeszowie

adres: ul. mjr. Henryka Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów

tel. +48177481203 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 37 w Rzeszowie

adres: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 121a, 35-311 Rzeszów

tel. +48178754586 

e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 16,7 tys. dokumentów!
Podanie o zezwolenie na edukację domową
Pobierz dokument
Oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu