Edukacja domowa - wniosek o nauczanie domowe DOC 2024 Częstochowa

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 10 marca 2024 6 min. czytania

Edukacja domowa

Rodzice decydują się na wprowadzenie edukacji domowej dla swojego dziecka z różnych przyczyn m.in. przez chorobę lub negatywny stosunek do klasycznego nauczania stacjonarnego w szkole. Aby dziecko mogło uczyć się w domu, konieczna jest zgoda dyrektora szkoły, do której dziecko do tej pory uczęszczało. Jak napisać takie podanie? Co powinno się w nim znajdować? Odpowiedzi umieszczono w poniższym poradniku.

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to wyjątkowa forma nauki – dziecko uczy się w domu bez konieczności uczęszczania do szkoły publicznej bądź niepublicznej. Nie oznacza to jednak, że osoba nauczająca dziecko ma wolną rękę. W trakcie edukacji domowej należy realizować materiał według programu stworzonego przez szkołę, która udzieliła zgody.

Jak jest oceniane dziecko w czasie edukacji domowej?

W ramach edukacji domowej dziecko będzie oceniane na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, które odbywają się co roku. Uzyskanie oceny pozytywnej jest równoznaczne z ukończeniem danej klasy. 

Dziecko nie uzyska ocen z niektórych przedmiotów, które mogą odbywać się wyłącznie w formie stacjonarnej. Do tej grupy należą muzyka, wychowanie fizyczne, plastyka czy technika. Dziecko nie otrzyma również oceny z zachowania.

Nie każda szkoła wspiera nauczanie domowe – przed podjęciem decyzji o przejściu na edukację w domu, należy zapoznać się z listą szkół, które pozwalają na jej prowadzenie.

Kiedy można przejść na edukację domową?

Na jakich etapach można przejść na edukację domową?

Dziecko może przejść na edukację domową na czterech etapach swojej edukacji:

Kto może nauczać dziecko w ramach edukacji domowej?

Aby nauczać dziecko w domu, nie trzeba posiadać wykształcenia pedagogicznego, kończyć specjalnych studiów ani szkoleń. Nie zmienia to jednak faktu, że wiedza zdobyta na studiach lub kursach może znacznie ułatwić przekazywanie wiedzy dziecku. Nauczycielem dla dziecka korzystającego z edukacji domowej może być:

 • rodzic,
 • opiekun prawny,
 • osoba zatrudniona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Gdzie złożyć podanie o edukację domową?

Gdzie należy złożyć podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Podanie w tej sprawie należy złożyć do sekretariatu szkoły, do której dziecko uczęszcza lub zostało przyjęte. Zostanie ono przekazane dyrektorowi, który następnie je rozpatrzy. Wniosek mogą złożyć wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, które ma od 6 do 18 lat. 

Uczeń pełnoletni, czyli nieobjęty obowiązkiem nauki, nie może się ubiegać o zezwolenie na realizację tego obowiązku poza szkołą.

Kiedy złożyć wniosek o zgodę na edukację domową?

Podanie o zgodę na edukację domową można złożyć w terminie od 1 lipca do 21 września.

Ile kosztuje złożenie wniosku o zgodę na edukację domową?

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Jak złożyć podanie o zgodę na nauczanie domowe?

Obecnie można złożyć podanie na dwa sposoby:

 • osobiście, dostarczając podanie oraz wszystkie potrzebne dokumenty do sekretariatu szkoły,
 • pocztą, wysyłając dokumenty na adres szkoły.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Podanie o zgodę na przejście na edukację zdalną

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oprócz poprawnie skonstruowanego podania o pozwolenie na edukację zdalną szkoły wymagają kilku dodatkowych dokumentów. Są to:

Jak napisać podanie o edukację domową?

Jak napisać podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Poprawnie sformułowane podanie powinno zawierać takie elementy jak:

 • miejscowość i data sporządzenia,
 • imiona i nazwiska rodziców, numer telefonu oraz adres e-mail,
 • dane szkoły, do której złożone zostanie pismo,
 • dane dziecka, które miałoby przejść na edukację domową,
 • prośba o udzielenie zgody na edukację domową,
 • podpis rodzica.

Jak długo czeka się na decyzję dyrektora?

Dyrekcja na rozpatrzenie podania ma 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia pełnej dokumentacji.

Odrzucenie podania o nauczanie domowe

Odrzucenie podania przez dyrektora – co robić?

Dyrektor ma prawo odrzucić podanie o zgodę na przejście na nauczanie domowe. W sytuacji odmowy rodzic ma prawo odwołać się do kuratorium oświaty – ma na to 30 dni od otrzymania decyzji. 

Czy możliwe jest wycofanie się z nauczania domowego?

Rodzic w każdej chwili może poprosić dyrekcję o cofnięcie zezwolenia, jeżeli zdecyduje, że chce wysłać dziecko do szkoły. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dyrektor sam podejmie decyzję o przywróceniu ucznia do nauczania stacjonarnego.

Dyrekcja może podjąć decyzję o cofnięciu zezwolenia na nauczanie domowe, gdy:

 • dziecko nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego bez usprawiedliwienia swojej nieobecności,
 • dziecko nie zda egzaminu klasyfikacyjnego,
 • zezwolenie zostało sfałszowane.

Dodatkowe aktywności w szkole a nauczenie indywidualne

Dziecko, które uczy się w domu, nadal może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w szkole. O informację dotyczące dodatkowych zajęć należy pytać dyrektora, który wydał zezwolenie na nauczanie domowe.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę edukacja domowa w Częstochowie?

Aby załatwić sprawę edukacja domowa w Częstochowie, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.k.baczyńskiego pod adresem ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2a w Częstochowie, lub z 52 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.k.baczyńskiego w Częstochowie

adres: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2a, 42-224 Częstochowa

tel. +48343220455 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 im. H.poświatowskiej w Częstochowie

adres: ul. Szczytowa 28/30, 42-216 Częstochowa

tel. +48343631477 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 11 im. M.dąbrowskiej w Częstochowie

adres: ul. Festynowa 24, 42-280 Częstochowa

tel. +48343617859 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 14 im. H.sienkiewicza w Częstochowie

adres: ul. Jerzego Waszyngtona 62, 42-217 Częstochowa

tel. +48343245917 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie

adres: ul. Sabinowska 7.9, 42-202 Częstochowa

tel. +48343658597 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie

adres: ul. św. Rocha 221, 42-221 Częstochowa

tel. +48343627148 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie

adres: ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 18, 42-218 Częstochowa

tel. +48343253426 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 im. J.dudy-Gracza w Częstochowie

adres: ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 40, 42-207 Częstochowa

tel. +48343231384 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. K.makuszyńskiego w Częstochowie

adres: ul. Wręczycka 111, 42-202 Częstochowa

tel. +48343628633 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 33 im. M. Kownackiej w Częstochowie

adres: ul. Seweryna Goszczyńskiego 9.11, 42-217 Częstochowa

tel. +48343246956 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 im. A.hr. Fredry w Częstochowie

adres: ul. Marii Dąbrowskiej 5.9, 42-208 Częstochowa

tel. +48343231161 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 35 w Częstochowie

adres: ul. Ogrodowa 50/64, 42-202 Częstochowa

tel. +48343605303 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie

adres: ul. Kasztanowa 7.9, 42-216 Częstochowa

tel. +48343631162 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła Ii w Częstochowie

adres: ul. Wielkoborska 54, 42-202 Częstochowa

tel. +48343629104 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 39 im. M. Konopnickiej w Częstochowie

adres: ul. Mikołaja Kopernika 79/87, 42-217 Częstochowa

tel. +4834324237 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 42 im. J.brzechwy w Częstochowie

adres: al. Aleja Armii Krajowej 68a, 42-215 Częstochowa

tel. +48343251608 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie

adres: ul. Leona Schillera 5, 42-224 Częstochowa

tel. +48343222251 

strona www e-mail

Szkoła Postawowa nr 51 im. M.curie -Skłodowskiej w Częstochowie

adres: ul. Połaniecka 50, 42-209 Częstochowa

tel. +48343627874 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 53 Z Oddziałami Integracyjnymi im. M.skłodowskiej-Curie w Częstochowie

adres: ul. Władysława Orkana 95/109, 42-229 Częstochowa

tel. +4834363386 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 47 im. M. Konopnickiej w Częstochowie

adres: ul. Przestrzenna 68/70, 42-280 Częstochowa

tel. +48343650614 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 24 im. M.szancera w Częstochowie

adres: ul. Bronisława Hubermana 7, 42-209 Częstochowa

tel. +48343643405 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 25 im. S.staszica w Częstochowie

adres: ul. Rędzińska 23, 42-209 Częstochowa

tel. +48343621583 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 46 im. S.żeromskiego w Częstochowie

adres: ul. Szamotowa 8, 42-280 Częstochowa

tel. +48343247339 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. S.wyspiańskiego w Częstochowie

adres: al. Aleja Wojska Polskiego 130, 42-207 Częstochowa

tel. +48343231381 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Bohaterów 6 Pułku Piechoty w Częstochowie

adres: ul. mjra Waleriana Łukasińskiego 70/74, 42-207 Częstochowa

tel. +48343231382 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 54 Z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

adres: ul. Jerzego Kukuczki 30, 42-224 Częstochowa

tel. +48343625005 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Juliana Tuwima w Częstochowie

adres: ul. Orla 4, 42-202 Częstochowa

tel. +48343616758 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 w Częstochowie

adres: ul. Legionów 54, 42-202 Częstochowa

tel. +48343241838 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 49 im. J.kusocińskiego w Częstochowie

adres: ul. Jesienna 42, 42-208 Częstochowa

tel. +48343632706 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Gen. W.sikorskiego w Częstochowie

adres: ul. Stefana Starzyńskiego 10, 42-224 Częstochowa

tel. +48343623166 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 38 im. L. Zamenhofa w Częstochowie

adres: ul. gen. Władysława Sikorskiego 56, 42-202 Częstochowa

tel. +48345065006 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie

adres: al. Aleja Najświętszej Maryi Panny 58/60, 42-217 Częstochowa

tel. +48343249854 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Noblistów w Częstochowie

adres: ul. Wirażowa 8, 42-202 Częstochowa

tel. +48343699115 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 27 w Częstochowie

adres: ul. Rozdolna 5, 42-202 Częstochowa

tel. +48343617139 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5 w Częstochowie

adres: ul. Juliusza Słowackiego 35, 42-217 Częstochowa

tel. +48343683072 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie

adres: ul. Księżycowa 6, 42-202 Częstochowa

tel. +48343614971 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 im. B.chrobrego w Częstochowie

adres: ul. Warszawska 31, 42-202 Częstochowa

tel. +48343740728 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 26 im. T. Kościuszki w Częstochowie

adres: ul. Rakowska 42, 42-208 Częstochowa

tel. +48343630748 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie

adres: al. Aleja Jana Pawła II 95, 42-217 Częstochowa

tel. +48343245334 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 22 im. G.narutowicza w Częstochowie

adres: ul. Żabia 1, 42-202 Częstochowa

tel. +48343246224 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Porucz. M. Brzeskiego w Częstochowie

adres: ul. Ludowa 58, 42-215 Częstochowa

tel. +48343720355 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie

adres: ul. Powstańców Warszawy 144a, 42-271 Częstochowa

tel. +48343659919 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 28 w Częstochowie

adres: ul. św. Barbary 9.11, 42-226 Częstochowa

tel. +48343244652 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45 w Częstochowie

adres: ul. Czecha 15, 42-224 Częstochowa

tel. +48343246535 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 w Częstochowie

adres: ul. św. Barbary 32, 42-262 Częstochowa

tel. +48343651106 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Św.stanisława Kostki w Częstochowie

adres: ul. Olsztyńska 28, 42-202 Częstochowa

tel. +48343618979 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna Przy Sos-W nr 1 w Częstochowie

adres: ul. Legionów 54A, 42-202 Częstochowa

tel. +48343601072 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie

adres: ul. dra Ludwika Zamenhofa 23, 42-207 Częstochowa

tel. +48343231476 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

adres: ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa

tel. +48343240846 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie

adres: ul. Ułańska 5.7, 42-202 Częstochowa

tel. +48343657674 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie

adres: ul. Okólna 31/39, 42-218 Częstochowa

tel. +48343613886 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Częstochowie

adres: ul. Targowa 29, 42-202 Częstochowa

tel. +4834361910 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 15,5 tys. dokumentów!
Podanie o zezwolenie na edukację domową
Pobierz dokument
Oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu