Oto wszystko, co musisz wiedzieć o edukacji domowej

5 maja 2021 | Aktualizacja: 19 października 2022 | 4 min. czytania

Decydujący głos w sprawie edukacji dziecka zawsze ma rodzic. Obowiązek szkolny obowiązuje do 18 roku życia, jednak nie jest powiedziane, w jaki sposób ma być on spełniany. Rodzice z różnych przyczyn mogą zdecydować o przejściu swojego dziecka na edukację domową, jednak wiąże się to z koniecznością dopełnienia kilku formalności. Jakich? 

Oto wszystko, co musisz wiedzieć o edukacji domowej
Oto wszystko, co musisz wiedzieć o edukacji domowej

Edukacja domowa – co to takiego?

Edukacja domowa to – prosto rzecz ujmując – nauka w domu. Wówczas dziecko nie musi uczęszczać na zajęcia do szkoły państwowej czy prywatnej. Nie oznacza to jednak, że dziecko uczy się tego, czego chce – osoba oddelegowania do nauczania małoletniego musi realizować z nim materiał według programu zaaprobowanego przez szkołę, która udzieliła zgody na edukację domową. Ten rodzaj nauki nie gwarantuje otrzymywania ocen ze wszystkich przedmiotów, które odbywają się w szkole, przede wszystkim ze względu na ich stacjonarny charakter. Dziecko korzystające z edukacji domowej nie otrzyma ocen z muzyki, plastyki, techniki oraz wychowania fizycznego. Oceny z innych przedmiotów są wystawiane na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, które odbywają się co roku. Tylko otrzymanie oceny pozytywnej jest gwarancją otrzymania promocji do następnej klasy.

Kiedy najczęściej rodzice decydują się na edukację domową? Powodem może być choroba dziecka, która utrudnia mu codziennie funkcjonowanie lub negatywny stosunek rodziców do zwyczajnego nauczania w szkole. Sporą rolę odgrywa również stan psychiczny dziecka – niektóre dzieci czują się w szkole niekomfortowo, przez co osiągają gorsze wyniki w nauce. Edukacja domowa może pomóc im rozwinąć skrzydła. 

Na nauczanie domowe można przejść na trzech etapach edukacji – w klasach 1-3 i 4-8 szkoły podstawowej oraz w szkole ponadpodstawowej. Kto może nauczać dziecko w ramach edukacji domowej? Jak się okazuje, może to być osoba bez jakiegokolwiek wykształcenia pedagogicznego. W rolę nauczyciela może wcielić się rodzic, opiekun prawny lub osoba w tym celu zatrudniona. Rzecz jasna warto, aby osoba, która podejmie się uczenia dziecka miała jakiekolwiek doświadczenie – dużą dawkę wiedzy na temat nauczania mogą dostarczyć kursy pedagogiczne. 

Jak starać się o edukację domową?

Aby rozpocząć edukację domową, konieczne jest uzyskanie zgody dyrektora szkoły, do której dziecko jest zapisane. Przez złożeniem podania warto upewnić się, czy dana szkoła wspiera nauczanie domowe. Podanie o udzielenie zgody na edukację domową należy złożyć w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza dziecko. Można to zrobić osobiście lub listownie. Pismo trafi do dyrektora, który zajmie się jego rozpatrywaniem. Wniosek w sprawie przejścia na edukację domową można złożyć w dowolnym momencie trwania roku szkolnego oraz przed jego rozpoczęciem. Warto jednak obserwować stronę internetową szkoły, gdyż zdarza się, że dyrekcja ustala konkretny termin rozpatrzania wniosków w tej sprawie. Na decyzję dyrektora w sprawie udzielenia zgody czeka się około 30 dni od złożenia pełnej dokumentacji. Oczywiście dyrekcja może nie zgodzić się na rozpoczęcie przez dziecko edukacji domowej – wówczas rodzic może odwołać się do kuratorium oświaty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania decyzji. 

Dokumenty i budowa podania

Pierwszym krokiem do otrzymania zgody na edukację domową jest poprawnie napisane podanie. Musi się ono składać z takich elementów formalnych jak miejscowość i data sporządzenia, dane rodziców dziecka, dane szkoły, do której składamy pismo, dane dziecka oraz podpisy obojga rodziców. Kluczowa jest jednak sama prośba o zgodę na przejście dziecka na edukację domową. W razie potrzeby można napisać również krótkie uzasadnienie, w którym wyjaśnimy, dlaczego chcemy, aby dziecko uczyło się w domu. 

Oprócz podania, do sekretariatu szkoły należy dostarczyć również kilka innych dokumentów. Rodzice muszą przygotować oświadczenie, zobowiązujące ich do zapewnienia dziecku odpowiednich warunków umożliwiających nauczanie podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, wyznaczonej przez dyrekcję szkoły oraz oświadczenie zobowiązujące dziecko przystępowania w każdym roku szkolnym do egzaminów klasyfikacyjnych. Kluczowym dokumentem jest opinia z publicznej poradni pedagogiczno-psychologicznej, która często ma największy wpływ na decyzję dyrektora w sprawie udzielenia zgody na przejście na edukację domową.

Chcesz, aby twoje dziecko uczyło się w domowym zaciszu? Zapoznaj się z przygotowaną przez nas instrukcją i dowiedz się, jak złożyć wniosek o zgodę na edukację domową! Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej!


Powiązana sprawa