Edukacja domowa - wniosek o nauczanie domowe DOC 2023 Białystok

Edukacja domowa

Rodzice decydują się na wprowadzenie edukacji domowej dla swojego dziecka z różnych przyczyn m.in. przez chorobę lub negatywny stosunek do klasycznego nauczania stacjonarnego w szkole. Aby dziecko mogło uczyć się w domu, konieczna jest zgoda dyrektora szkoły, do której dziecko do tej pory uczęszczało. Jak napisać takie podanie? Co powinno się w nim znajdować? Odpowiedzi umieszczono w poniższym poradniku.

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to wyjątkowa forma nauki – dziecko uczy się w domu bez konieczności uczęszczania do szkoły publicznej bądź niepublicznej. Nie oznacza to jednak, że osoba nauczająca dziecko ma wolną rękę. W trakcie edukacji domowej należy realizować materiał według programu stworzonego przez szkołę, która udzieliła zgody. 

Dziecko, które uczy się w domu, nadal może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w szkole.

Jak jest oceniane dziecko w czasie edukacji domowej?

W ramach edukacji domowej dziecko będzie oceniane na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, które odbywają się co roku. Uzyskanie oceny pozytywnej jest równoznaczne z ukończeniem danej klasy. 

Dziecko nie uzyska ocen z niektórych przedmiotów, które mogą odbywać się wyłącznie w formie stacjonarnej. Do tej grupy należą muzyka, wychowanie fizyczne, plastyka czy technika. Dziecko nie otrzyma również oceny z zachowania.

Nie każda szkoła wspiera nauczanie domowe – przed podjęciem decyzji o przejściu na edukację w domu, należy zapoznać się z listą szkół, które pozwalają na jej prowadzenie.

Kiedy można przejść na edukację domową?

Na jakich etapach można przejść na edukację domową?

Dziecko może przejść na edukację domową na czterech etapach swojej edukacji:

Kto może nauczać dziecko w ramach edukacji domowej?

Aby nauczać dziecko w domu, nie trzeba posiadać wykształcenia pedagogicznego, kończyć specjalnych studiów ani szkoleń. Nie zmienia to jednak faktu, że wiedza zdobyta na studiach lub kursach może znacznie ułatwić przekazywanie wiedzy dziecku. Nauczycielem dla dziecka korzystającego z edukacji domowej może być:

 • rodzic,
 • opiekun prawny,
 • osoba zatrudniona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Gdzie złożyć podanie o edukację domową?

Gdzie należy złożyć podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Podanie w tej sprawie należy złożyć do sekretariatu szkoły, do której dziecko uczęszcza lub zostało przyjęte. Zostanie ono przekazane dyrektorowi, który następnie je rozpatrzy. Wniosek mogą złożyć wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, które ma od 6 do 18 lat. 

Uczeń pełnoletni, czyli nieobjęty obowiązkiem nauki, nie może się ubiegać o zezwolenie na realizację tego obowiązku poza szkołą.

Kiedy złożyć wniosek o zgodę na edukację domową?

Podanie o zgodę na edukację domową można złożyć w terminie od 1 lipca do 21 września.

Ile kosztuje złożenie wniosku o zgodę na edukację domową?

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Jak złożyć podanie o zgodę na nauczanie domowe?

Obecnie można złożyć podanie na dwa sposoby:

 • osobiście, dostarczając podanie oraz wszystkie potrzebne dokumenty do sekretariatu szkoły,
 • pocztą, wysyłając dokumenty na adres szkoły.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Podanie o zgodę na przejście na edukację zdalną

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oprócz poprawnie skonstruowanego podania o pozwolenie na edukację zdalną, szkoły wymagają kilku dodatkowych dokumentów. Są to:

Jak napisać podanie o edukację domową?

Jak napisać podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Poprawnie sformułowane podanie powinno zawierać takie elementy jak:

 • miejscowość i data sporządzenia,
 • imiona i nazwiska rodziców, numer telefonu oraz adres e-mail,
 • dane szkoły, do której złożone zostanie pismo,
 • dane dziecka, które miałoby przejść na edukację domową,
 • prośba o udzielenie zgody na edukację domową,
 • podpis rodzica.

Jak długo czeka się na decyzję dyrektora?

Dyrekcja na rozpatrzenie podania ma 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia pełnej dokumentacji.

Odrzucenie podania o nauczanie domowe

Odrzucenie podania przez dyrektora – co robić?

Dyrektor ma prawo odrzucić podanie o zgodę na przejście na nauczanie domowe. W sytuacji odmowy rodzic ma prawo odwołać się do kuratorium oświaty – ma na to 30 dni od otrzymania decyzji. 

Czy możliwe jest wycofanie się z nauczania domowego?

Rodzic w każdej chwili może poprosić dyrekcję o cofnięcie zezwolenia, jeżeli zdecyduje, że chce wysłać dziecko do szkoły. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dyrektor sam podejmie decyzję o przywróceniu ucznia do nauczania stacjonarnego.

Dyrekcja może podjąć decyzję o cofnięciu zezwolenia na nauczanie domowe, gdy:

 • dziecko nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego bez usprawiedliwienia swojej nieobecności,
 • dziecko nie zda egzaminu klasyfikacyjnego,
 • zezwolenie zostało sfałszowane.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę edukacja domowa w Białymstoku?

Aby załatwić sprawę edukacja domowa w Białymstoku, należy skontaktować się z instytucją Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Białymstoku, Szkoła Podstawowa nr 14 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego w Białymstoku przy ul. ul. Kazimierza Pułaskiego 25, lub z 48 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

adres: ul. Polowa 7.1, 15-612 Białystok

tel. +48856610332 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Białymstoku

adres: ul. Warmińska 55, 15-553 Białystok

tel. +48857431378 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku

adres: ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok

tel. +48857416923 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku

adres: ul. Pogodna 12, 15-354 Białystok

tel. +48857424131 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

adres: ul. Jaworowa 8, 15-808 Białystok

tel. +48856543987 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku

adres: ul. Stroma 16, 15-662 Białystok

tel. +48856611143 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 17 Specjalna w Białymstoku

adres: ul. Rzemieślnicza 12.3, 15-773 Białystok

tel. +48856530784 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 46 Specjalna w Białymstoku

adres: ul. Słonimska 38, 15-029 Białystok

tel. +48857415661 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku

adres: ul. Juliusza Słowackiego 4, 15-229 Białystok

tel. +48857476513 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku

adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 25, 15-893 Białystok

tel. +48857420304 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

adres: ul. Gdańska 23/1, 15-249 Białystok

tel. +48857324183 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku

adres: ul. Częstochowska 6A, 15-459 Białystok

tel. +48857422102 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

adres: ul. Palmowa 28, 15-795 Białystok

tel. +48856534378 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku

adres: ul. Jesienna 8, 15-151 Białystok

tel. +48856750862 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

adres: ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 15-687 Białystok

tel. +4885679388 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku

adres: ul. Mieszka I 18, 15-054 Białystok

tel. +4885732300 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku

adres: ul. Leśna 30, 15-559 Białystok

tel. +4885743111 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku

adres: ul. Rumiankowa 13, 15-665 Białystok

tel. +48856614605 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku

adres: ul. Kamienna 15, 15-021 Białystok

tel. +48857415981 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 41 w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku

adres: ul. 42 Pułku Piechoty 117, 15-181 Białystok

tel. +48856754428 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

adres: ul. Jana Krzysztofa Kluka 11A, 15-197 Białystok

tel. +4885678506 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Dr Ireny Białówny w Białymstoku

adres: ul. Dojlidy Górne 48, 15-572 Białystok

tel. +48857419452 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku

adres: ul. Wiatrakowa 18, 15-827 Białystok

tel. +48856511408 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku

adres: ul. Wesoła 11A, 15-307 Białystok

tel. +48857454934 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku

adres: ul. Władysława Broniewskiego 1, 15-748 Białystok

tel. +48856511308 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku

adres: ul. Radzymińska 11, 15-863 Białystok

tel. +48856521605 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku

adres: ul. Legionowa 7, 15-281 Białystok

tel. +48857420609 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku

adres: ul. Spacerowa 6, 15-040 Białystok

tel. +4885740497 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa w Białymstoku Zespołu Szkół nr 10 w Białymstoku

adres: ul. Choroszczańska 29, 15-732 Białystok

tel. +4885654163 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 15,9 tys. dokumentów!
Podanie o zezwolenie na edukację domową
Pobierz dokument
Oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym
Pobierz dokument