Edukacja domowa - wniosek o nauczanie domowe DOC 2024 Sosnowiec

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 10 marca 2024 6 min. czytania

Edukacja domowa

Rodzice decydują się na wprowadzenie edukacji domowej dla swojego dziecka z różnych przyczyn m.in. przez chorobę lub negatywny stosunek do klasycznego nauczania stacjonarnego w szkole. Aby dziecko mogło uczyć się w domu, konieczna jest zgoda dyrektora szkoły, do której dziecko do tej pory uczęszczało. Jak napisać takie podanie? Co powinno się w nim znajdować? Odpowiedzi umieszczono w poniższym poradniku.

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to wyjątkowa forma nauki – dziecko uczy się w domu bez konieczności uczęszczania do szkoły publicznej bądź niepublicznej. Nie oznacza to jednak, że osoba nauczająca dziecko ma wolną rękę. W trakcie edukacji domowej należy realizować materiał według programu stworzonego przez szkołę, która udzieliła zgody.

Jak jest oceniane dziecko w czasie edukacji domowej?

W ramach edukacji domowej dziecko będzie oceniane na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, które odbywają się co roku. Uzyskanie oceny pozytywnej jest równoznaczne z ukończeniem danej klasy. 

Dziecko nie uzyska ocen z niektórych przedmiotów, które mogą odbywać się wyłącznie w formie stacjonarnej. Do tej grupy należą muzyka, wychowanie fizyczne, plastyka czy technika. Dziecko nie otrzyma również oceny z zachowania.

Nie każda szkoła wspiera nauczanie domowe – przed podjęciem decyzji o przejściu na edukację w domu, należy zapoznać się z listą szkół, które pozwalają na jej prowadzenie.

Kiedy można przejść na edukację domową?

Na jakich etapach można przejść na edukację domową?

Dziecko może przejść na edukację domową na czterech etapach swojej edukacji:

Kto może nauczać dziecko w ramach edukacji domowej?

Aby nauczać dziecko w domu, nie trzeba posiadać wykształcenia pedagogicznego, kończyć specjalnych studiów ani szkoleń. Nie zmienia to jednak faktu, że wiedza zdobyta na studiach lub kursach może znacznie ułatwić przekazywanie wiedzy dziecku. Nauczycielem dla dziecka korzystającego z edukacji domowej może być:

 • rodzic,
 • opiekun prawny,
 • osoba zatrudniona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Gdzie złożyć podanie o edukację domową?

Gdzie należy złożyć podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Podanie w tej sprawie należy złożyć do sekretariatu szkoły, do której dziecko uczęszcza lub zostało przyjęte. Zostanie ono przekazane dyrektorowi, który następnie je rozpatrzy. Wniosek mogą złożyć wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, które ma od 6 do 18 lat. 

Uczeń pełnoletni, czyli nieobjęty obowiązkiem nauki, nie może się ubiegać o zezwolenie na realizację tego obowiązku poza szkołą.

Kiedy złożyć wniosek o zgodę na edukację domową?

Podanie o zgodę na edukację domową można złożyć w terminie od 1 lipca do 21 września.

Ile kosztuje złożenie wniosku o zgodę na edukację domową?

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Jak złożyć podanie o zgodę na nauczanie domowe?

Obecnie można złożyć podanie na dwa sposoby:

 • osobiście, dostarczając podanie oraz wszystkie potrzebne dokumenty do sekretariatu szkoły,
 • pocztą, wysyłając dokumenty na adres szkoły.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Podanie o zgodę na przejście na edukację zdalną

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oprócz poprawnie skonstruowanego podania o pozwolenie na edukację zdalną szkoły wymagają kilku dodatkowych dokumentów. Są to:

Jak napisać podanie o edukację domową?

Jak napisać podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Poprawnie sformułowane podanie powinno zawierać takie elementy jak:

 • miejscowość i data sporządzenia,
 • imiona i nazwiska rodziców, numer telefonu oraz adres e-mail,
 • dane szkoły, do której złożone zostanie pismo,
 • dane dziecka, które miałoby przejść na edukację domową,
 • prośba o udzielenie zgody na edukację domową,
 • podpis rodzica.

Jak długo czeka się na decyzję dyrektora?

Dyrekcja na rozpatrzenie podania ma 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia pełnej dokumentacji.

Odrzucenie podania o nauczanie domowe

Odrzucenie podania przez dyrektora – co robić?

Dyrektor ma prawo odrzucić podanie o zgodę na przejście na nauczanie domowe. W sytuacji odmowy rodzic ma prawo odwołać się do kuratorium oświaty – ma na to 30 dni od otrzymania decyzji. 

Czy możliwe jest wycofanie się z nauczania domowego?

Rodzic w każdej chwili może poprosić dyrekcję o cofnięcie zezwolenia, jeżeli zdecyduje, że chce wysłać dziecko do szkoły. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dyrektor sam podejmie decyzję o przywróceniu ucznia do nauczania stacjonarnego.

Dyrekcja może podjąć decyzję o cofnięciu zezwolenia na nauczanie domowe, gdy:

 • dziecko nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego bez usprawiedliwienia swojej nieobecności,
 • dziecko nie zda egzaminu klasyfikacyjnego,
 • zezwolenie zostało sfałszowane.

Dodatkowe aktywności w szkole a nauczenie indywidualne

Dziecko, które uczy się w domu, nadal może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w szkole. O informację dotyczące dodatkowych zajęć należy pytać dyrektora, który wydał zezwolenie na nauczanie domowe.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę edukacja domowa w Sosnowcu?

Aby załatwić sprawę edukacja domowa w Sosnowcu, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 25 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu pod adresem ul. Ignacego Krasickiego 1 w Sosnowcu, lub z 37 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu

adres: ul. Ignacego Krasickiego 1, 41-218 Sosnowiec

tel. +48322928018 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Sosnowcu

adres: ul. Niepodległości 7, 41-205 Sosnowiec

tel. +48322913849 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliana Tuwima w Sosnowcu

adres: ul. Kościelna 9, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322664319 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu

adres: ul. Wawel 13, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322665885 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu

adres: ul. Teatralna 8, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322663472 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu

adres: ul. Braci Mieroszewskich 54, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322635057 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu

adres: ul. Władysława Reymonta 36, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322913234 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Stefana Żeromskiego w Sosnowcu

adres: ul. Wojska Polskiego 84, 41-208 Sosnowiec

tel. +48322993714 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 w Sosnowcu

adres: ul. Stefana Okrzei 56, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322660628 

strona www e-mail

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu

adres: ul. Zamkowa 17, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322661367 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Ignacego Krasickiego w Sosnowcu

adres: ul. Przyjaciół Żołnierza 1, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322661516 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sosnowcu

adres: ul. Składowa 5, 41-209 Sosnowiec

tel. +4832299642 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Mikołaja Kopernika w Sosnowcu

adres: ul. gen. Władysława Andersa 66, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322664286 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Króla Władysława Jagiełły w Sosnowcu

adres: ul. Zawodzie 34, 41-208 Sosnowiec

tel. +48322993586 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Agaty Mróz w Sosnowcu

adres: ul. Anieli Urbanowicz 14, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322661002 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 Szkoła Radości w Sosnowcu

adres: ul. Władysława Jagiełły 3, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322632371 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stanisława Wyspiańskiego w Sosnowcu

adres: ul. Grabowa 2, 41-209 Sosnowiec

tel. +48322999004 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Władysława Broniewskiego w Sosnowcu

adres: ul. Zagłębiowska 25, 41-208 Sosnowiec

tel. +48322992163 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

adres: ul. Stanisława Ligonia 3A, 41-216 Sosnowiec

tel. +48322639129 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu

adres: ul. Lubelska 51, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322631247 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu

adres: ul. Stefana Kisielewskiego 4B, 41-219 Sosnowiec

tel. +4832263173 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu

adres: ul. Bolesława Prusa 253A, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322633582 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Tadeusza Kościuszki w Sosnowcu

adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 46, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322631919 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 33 Z Oddziałami Specjalnymi im. Adama Mickiewicza w Sosnowcu

adres: ul. Stefana Starzyńskiego 41, 41-215 Sosnowiec

tel. +4832263436 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Janusza Korczaka w Sosnowcu

adres: ul. Czeladzka 58, 41-214 Sosnowiec

tel. +48322918722 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Sosnowcu

adres: ul. Hutnicza 6, 41-205 Sosnowiec

tel. +48322661883 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 w Sosnowcu

adres: ul. Jedności 7, 41-208 Sosnowiec

tel. +48322638422 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Stanisława Staszica w Sosnowcu

adres: ul. Czołgistów 12, 41-216 Sosnowiec

tel. +48322909587 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Henryka Sienkiewicza w Sosnowcu

adres: ul. Skwerowa 21, 41-217 Sosnowiec

tel. +48322948142 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu

adres: ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec

tel. +48322634301 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Iii Sobieskiego w Sosnowcu

adres: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec

tel. +48322937887 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Jana Kiepury w Sosnowcu

adres: ul. Gwiezdna 2, 41-218 Sosnowiec

tel. +48322633553 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44 im. Marii Grzegorzewskiej w Sosnowcu

adres: ul. Franciszkańska 5a, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322917467 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 11 "Modrzejów" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym "Modrzejów" w Sosnowcu

adres: ul. Orląt Lwowskich 2, 41-204 Sosnowiec

tel. +48322662585 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Brzechwy w Sosnowcu

adres: ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322631807 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 48 Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu

adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114, 41-209 Sosnowiec

tel. +48322999378 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Sosnowcu

adres: ul. Braci Mieroszewskich 42, 41-219 Sosnowiec

tel. +4832269955 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 15,5 tys. dokumentów!
Podanie o zezwolenie na edukację domową
Pobierz dokument
Oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu