Edukacja domowa - wniosek o nauczanie domowe DOC 2023 Gliwice

Weryfikacja: 7 marca 2023

Edukacja domowa

Rodzice decydują się na wprowadzenie edukacji domowej dla swojego dziecka z różnych przyczyn m.in. przez chorobę lub negatywny stosunek do klasycznego nauczania stacjonarnego w szkole. Aby dziecko mogło uczyć się w domu, konieczna jest zgoda dyrektora szkoły, do której dziecko do tej pory uczęszczało. Jak napisać takie podanie? Co powinno się w nim znajdować? Odpowiedzi umieszczono w poniższym poradniku.

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to wyjątkowa forma nauki – dziecko uczy się w domu bez konieczności uczęszczania do szkoły publicznej bądź niepublicznej. Nie oznacza to jednak, że osoba nauczająca dziecko ma wolną rękę. W trakcie edukacji domowej należy realizować materiał według programu stworzonego przez szkołę, która udzieliła zgody. 

Dziecko, które uczy się w domu, nadal może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w szkole.

Jak jest oceniane dziecko w czasie edukacji domowej?

W ramach edukacji domowej dziecko będzie oceniane na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, które odbywają się co roku. Uzyskanie oceny pozytywnej jest równoznaczne z ukończeniem danej klasy. 

Dziecko nie uzyska ocen z niektórych przedmiotów, które mogą odbywać się wyłącznie w formie stacjonarnej. Do tej grupy należą muzyka, wychowanie fizyczne, plastyka czy technika. Dziecko nie otrzyma również oceny z zachowania.

Nie każda szkoła wspiera nauczanie domowe – przed podjęciem decyzji o przejściu na edukację w domu, należy zapoznać się z listą szkół, które pozwalają na jej prowadzenie.

Kiedy można przejść na edukację domową?

Na jakich etapach można przejść na edukację domową?

Dziecko może przejść na edukację domową na czterech etapach swojej edukacji:

Kto może nauczać dziecko w ramach edukacji domowej?

Aby nauczać dziecko w domu, nie trzeba posiadać wykształcenia pedagogicznego, kończyć specjalnych studiów ani szkoleń. Nie zmienia to jednak faktu, że wiedza zdobyta na studiach lub kursach może znacznie ułatwić przekazywanie wiedzy dziecku. Nauczycielem dla dziecka korzystającego z edukacji domowej może być:

 • rodzic,
 • opiekun prawny,
 • osoba zatrudniona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Gdzie złożyć podanie o edukację domową?

Gdzie należy złożyć podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Podanie w tej sprawie należy złożyć do sekretariatu szkoły, do której dziecko uczęszcza lub zostało przyjęte. Zostanie ono przekazane dyrektorowi, który następnie je rozpatrzy. Wniosek mogą złożyć wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, które ma od 6 do 18 lat. 

Uczeń pełnoletni, czyli nieobjęty obowiązkiem nauki, nie może się ubiegać o zezwolenie na realizację tego obowiązku poza szkołą.

Kiedy złożyć wniosek o zgodę na edukację domową?

Podanie o zgodę na edukację domową można złożyć w terminie od 1 lipca do 21 września.

Ile kosztuje złożenie wniosku o zgodę na edukację domową?

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Jak złożyć podanie o zgodę na nauczanie domowe?

Obecnie można złożyć podanie na dwa sposoby:

 • osobiście, dostarczając podanie oraz wszystkie potrzebne dokumenty do sekretariatu szkoły,
 • pocztą, wysyłając dokumenty na adres szkoły.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Podanie o zgodę na przejście na edukację zdalną

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oprócz poprawnie skonstruowanego podania o pozwolenie na edukację zdalną, szkoły wymagają kilku dodatkowych dokumentów. Są to:

Jak napisać podanie o edukację domową?

Jak napisać podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Poprawnie sformułowane podanie powinno zawierać takie elementy jak:

 • miejscowość i data sporządzenia,
 • imiona i nazwiska rodziców, numer telefonu oraz adres e-mail,
 • dane szkoły, do której złożone zostanie pismo,
 • dane dziecka, które miałoby przejść na edukację domową,
 • prośba o udzielenie zgody na edukację domową,
 • podpis rodzica.

Jak długo czeka się na decyzję dyrektora?

Dyrekcja na rozpatrzenie podania ma 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia pełnej dokumentacji.

Odrzucenie podania o nauczanie domowe

Odrzucenie podania przez dyrektora – co robić?

Dyrektor ma prawo odrzucić podanie o zgodę na przejście na nauczanie domowe. W sytuacji odmowy rodzic ma prawo odwołać się do kuratorium oświaty – ma na to 30 dni od otrzymania decyzji. 

Czy możliwe jest wycofanie się z nauczania domowego?

Rodzic w każdej chwili może poprosić dyrekcję o cofnięcie zezwolenia, jeżeli zdecyduje, że chce wysłać dziecko do szkoły. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dyrektor sam podejmie decyzję o przywróceniu ucznia do nauczania stacjonarnego.

Dyrekcja może podjąć decyzję o cofnięciu zezwolenia na nauczanie domowe, gdy:

 • dziecko nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego bez usprawiedliwienia swojej nieobecności,
 • dziecko nie zda egzaminu klasyfikacyjnego,
 • zezwolenie zostało sfałszowane.

Podstawa prawna

Gdzie załatwić sprawę edukacja domowa w Gliwicach?

Aby załatwić sprawę edukacja domowa w Gliwicach, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach przy ul. Kozielska 39, lub z 34 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach

Adres: ul. Kozielska 39, 44-121 Gliwice

Telefon: +4832237995 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach

Adres: ul. Przedwiośnie 2, 44-119 Gliwice

Telefon: +48322370288 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Juliusza Słowackiego w Gliwicach

Adres: ul. Juliusza Ligonia 36, 44-100 Gliwice

Telefon: +48322318861 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach

Adres: ul. Władysława Stanisława Reymonta 18a, 44-103 Gliwice

Telefon: +48322370928 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach

Adres: ul. Jana Śliwki 8, 44-102 Gliwice

Telefon: +48322705707 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Wojska Polskiego w Gliwicach

Adres: ul. Wrzosowa 14, 44-109 Gliwice

Telefon: +48322342537 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 w Gliwicach

Adres: ul. Staromiejska 24, 44-109 Gliwice

Telefon: +48322342546 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Witolda Budryka w Gliwicach

Adres: ul. ks. Marcina Strzody 4, 44-100 Gliwice

Telefon: +48322314369 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach

Adres: ul. Józefa Elsnera 25, 44-105 Gliwice

Telefon: +4832270035 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gliwicach

Adres: ul. Lewkonii 2, 44-152 Gliwice

Telefon: +48322378623 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 17 w Gliwicach

Adres: ul. Płocka 16, 44-164 Gliwice

Telefon: +48322701517 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 w Gliwicach

Adres: ul. Jana Kilińskiego 1, 44-122 Gliwice

Telefon: +48322304688 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 im. Józefy Joteyko w Gliwicach

Adres: ul. Aleksandra Gierymskiego 7, 44-102 Gliwice

Telefon: +48322314201 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 im. Obrońców Pokoju w Gliwicach

Adres: ul. Obrońców Pokoju 4, 44-105 Gliwice

Telefon: +48322793392 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Tadeusza Różewicza w Gliwicach

Adres: ul. Sikornik 1, 44-100 Gliwice

Telefon: +48322391363 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 27 w Gliwicach

Adres: ul. Rubinowa 16a, 44-121 Gliwice

Telefon: +48322708804 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach

Adres: ul. Ignacego Daszyńskiego 424, 44-151 Gliwice

Telefon: +48322348221 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana Iii Sobieskiego w Gliwicach

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 14, 44-100 Gliwice

Telefon: +48322391362 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła Ii w Gliwicach

Adres: ul. Stefana Okrzei 16, 44-100 Gliwice

Telefon: +48322310242 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 5 w Gliwicach

Adres: ul. Żwirki i Wigury 85, 44-122 Gliwice

Telefon: +48322322056 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Adres: ul. Kormoranów 23, 44-122 Gliwice

Telefon: +48322322341 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 38 w Gliwicach

Adres: ul. Partyzantów 25, 44-113 Gliwice

Telefon: +48322342553 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach

Adres: ul. Spacerowa 6, 44-141 Gliwice

Telefon: +48322329324 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach

Adres: ul. Tarnogórska 59, 44-102 Gliwice

Telefon: +48322310714 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Johna Baildona w Gliwicach

Adres: ul. Robotnicza 6, 44-100 Gliwice

Telefon: +48322312563 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Hugona Kołłątaja w Gliwicach

Adres: ul. Pocztowa 31, 44-100 Gliwice

Telefon: +48322321874 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mikołaja Kopernika w Gliwicach

Adres: ul. Mikołaja Kopernika 63, 44-117 Gliwice

Telefon: +48322381998 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Gliwicach

Adres: ul. Władysława Sikorskiego 134, 44-103 Gliwice

Telefon: +48322342423 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Gliwicach

Adres: ul. Lipowa 29, 44-102 Gliwice

Telefon: +48322311745 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach

Adres: ul. Jasnogórska 15-17, 44-100 Gliwice

Telefon: +48322312561 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 4 w Gliwicach

Adres: ul. Orląt Śląskich 25, 44-102 Gliwice

Telefon: +48322705557 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Sportowymi nr 19 w Gliwicach

Adres: ul. Syriusza 30, 44-117 Gliwice

Telefon: +48322344113 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych nr 50 w Gliwicach

Adres: ul. Stefana Okrzei 20, 44-100 Gliwice

Telefon: +48322315309 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 22 w Gliwicach

Adres: ul. Dolnej Wsi 74, 44-100 Gliwice

Telefon: +48322313222 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 30 w Gliwicach

Adres: ul. Sikornik 34, 44-122 Gliwice

Telefon: +48322322501 

Internet:  strona www e-mail

jakiwniosek.pl odwiedza ponad 900 000 użytkowników miesięcznie

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 42,8 tys. dokumentów!
Podanie o zezwolenie na edukację domową
Pobierz dokument
Oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym
Pobierz dokument