Edukacja domowa - wniosek o nauczanie domowe DOC 2023 Kielce

Weryfikacja: 7 marca 2023

Edukacja domowa

Rodzice decydują się na wprowadzenie edukacji domowej dla swojego dziecka z różnych przyczyn m.in. przez chorobę lub negatywny stosunek do klasycznego nauczania stacjonarnego w szkole. Aby dziecko mogło uczyć się w domu, konieczna jest zgoda dyrektora szkoły, do której dziecko do tej pory uczęszczało. Jak napisać takie podanie? Co powinno się w nim znajdować? Odpowiedzi umieszczono w poniższym poradniku.

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to wyjątkowa forma nauki – dziecko uczy się w domu bez konieczności uczęszczania do szkoły publicznej bądź niepublicznej. Nie oznacza to jednak, że osoba nauczająca dziecko ma wolną rękę. W trakcie edukacji domowej należy realizować materiał według programu stworzonego przez szkołę, która udzieliła zgody. 

Dziecko, które uczy się w domu, nadal może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w szkole.

Jak jest oceniane dziecko w czasie edukacji domowej?

W ramach edukacji domowej dziecko będzie oceniane na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, które odbywają się co roku. Uzyskanie oceny pozytywnej jest równoznaczne z ukończeniem danej klasy. 

Dziecko nie uzyska ocen z niektórych przedmiotów, które mogą odbywać się wyłącznie w formie stacjonarnej. Do tej grupy należą muzyka, wychowanie fizyczne, plastyka czy technika. Dziecko nie otrzyma również oceny z zachowania.

Nie każda szkoła wspiera nauczanie domowe – przed podjęciem decyzji o przejściu na edukację w domu, należy zapoznać się z listą szkół, które pozwalają na jej prowadzenie.

Kiedy można przejść na edukację domową?

Na jakich etapach można przejść na edukację domową?

Dziecko może przejść na edukację domową na czterech etapach swojej edukacji:

Kto może nauczać dziecko w ramach edukacji domowej?

Aby nauczać dziecko w domu, nie trzeba posiadać wykształcenia pedagogicznego, kończyć specjalnych studiów ani szkoleń. Nie zmienia to jednak faktu, że wiedza zdobyta na studiach lub kursach może znacznie ułatwić przekazywanie wiedzy dziecku. Nauczycielem dla dziecka korzystającego z edukacji domowej może być:

 • rodzic,
 • opiekun prawny,
 • osoba zatrudniona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Gdzie złożyć podanie o edukację domową?

Gdzie należy złożyć podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Podanie w tej sprawie należy złożyć do sekretariatu szkoły, do której dziecko uczęszcza lub zostało przyjęte. Zostanie ono przekazane dyrektorowi, który następnie je rozpatrzy. Wniosek mogą złożyć wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, które ma od 6 do 18 lat. 

Uczeń pełnoletni, czyli nieobjęty obowiązkiem nauki, nie może się ubiegać o zezwolenie na realizację tego obowiązku poza szkołą.

Kiedy złożyć wniosek o zgodę na edukację domową?

Podanie o zgodę na edukację domową można złożyć w terminie od 1 lipca do 21 września.

Ile kosztuje złożenie wniosku o zgodę na edukację domową?

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Jak złożyć podanie o zgodę na nauczanie domowe?

Obecnie można złożyć podanie na dwa sposoby:

 • osobiście, dostarczając podanie oraz wszystkie potrzebne dokumenty do sekretariatu szkoły,
 • pocztą, wysyłając dokumenty na adres szkoły.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Podanie o zgodę na przejście na edukację zdalną

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oprócz poprawnie skonstruowanego podania o pozwolenie na edukację zdalną, szkoły wymagają kilku dodatkowych dokumentów. Są to:

Jak napisać podanie o edukację domową?

Jak napisać podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Poprawnie sformułowane podanie powinno zawierać takie elementy jak:

 • miejscowość i data sporządzenia,
 • imiona i nazwiska rodziców, numer telefonu oraz adres e-mail,
 • dane szkoły, do której złożone zostanie pismo,
 • dane dziecka, które miałoby przejść na edukację domową,
 • prośba o udzielenie zgody na edukację domową,
 • podpis rodzica.

Jak długo czeka się na decyzję dyrektora?

Dyrekcja na rozpatrzenie podania ma 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia pełnej dokumentacji.

Odrzucenie podania o nauczanie domowe

Odrzucenie podania przez dyrektora – co robić?

Dyrektor ma prawo odrzucić podanie o zgodę na przejście na nauczanie domowe. W sytuacji odmowy rodzic ma prawo odwołać się do kuratorium oświaty – ma na to 30 dni od otrzymania decyzji. 

Czy możliwe jest wycofanie się z nauczania domowego?

Rodzic w każdej chwili może poprosić dyrekcję o cofnięcie zezwolenia, jeżeli zdecyduje, że chce wysłać dziecko do szkoły. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dyrektor sam podejmie decyzję o przywróceniu ucznia do nauczania stacjonarnego.

Dyrekcja może podjąć decyzję o cofnięciu zezwolenia na nauczanie domowe, gdy:

 • dziecko nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego bez usprawiedliwienia swojej nieobecności,
 • dziecko nie zda egzaminu klasyfikacyjnego,
 • zezwolenie zostało sfałszowane.

Podstawa prawna

Gdzie załatwić sprawę edukacja domowa w Kielcach?

Aby załatwić sprawę edukacja domowa w Kielcach, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 27 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kielcach przy ul. Marszałkowska 96, lub z 31 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kielcach

Adres: ul. Marszałkowska 96, 25-549 Kielce

Telefon: +48413676488 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Żołnierzy 4 Pp „Czwartaków” w Kielcach

Adres: ul. Karola Szymanowskiego 5, 25-361 Kielce

Telefon: +48413676723 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach

Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce

Telefon: +48413676491 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach

Adres: ul. Biskupa Adama Naruszewicza 25, 25-628 Kielce

Telefon: +48413676492 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach

Adres: ul. Generała Tadeusza Kościuszki 5, 25-310 Kielce

Telefon: +48413676476 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach

Adres: ul. Targowa 3, 25-520 Kielce

Telefon: +48413676486 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach

Adres: ul. Jurajska 7, 25-640 Kielce

Telefon: +48413676487 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kielcach

Adres: ul. Warszawska 340, 25-414 Kielce

Telefon: +48413676477 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach

Adres: ul. Leopolda Staffa 7, 25-410 Kielce

Telefon: +48413676475 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach

Adres: ul. Króla Bolesława Chrobrego 105, 25-623 Kielce

Telefon: +48413676485 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Kielcach

Adres: ul. Kujawska 18, 25-344 Kielce

Telefon: +48413676268 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Janusza Kusocińskiego w Kielcach

Adres: ul. Barwinek 31, 25-150 Kielce

Telefon: +48413676798 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bohaterów Westerplatte w Kielcach

Adres: ul. Wspólna 17, 25-003 Kielce

Telefon: +48413676191 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojska Polskiego w Kielcach

Adres: ul. Generała Józefa Hauke-Bosaka 1, 25-217 Kielce

Telefon: +48413676489 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach

Adres: ul. Adolfa Dygasińskiego 6, 25-120 Kielce

Telefon: +48413676793 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 38 Specjalna Dla Dzieci Przewlekle Chorych w Kielcach

Adres: ul. Szkolna 29, 25-604 Kielce

Telefon: +48500147515 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach

Adres: ul. Prosta 27a, 25-371 Kielce

Telefon: +48413676976 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 im. Bohaterów Warszawy w Kielcach

Adres: ul. Jasna 20/22, 25-523 Kielce

Telefon: +48413676189 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach

Adres: ul. Krzemionkowa 1, 25-750 Kielce

Telefon: +48413676167 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Natalii Machałowej w Kielcach

Adres: al. Górników Staszicowskich 22a, 25-804 Kielce

Telefon: +48413676198 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach

Adres: ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce

Telefon: +48413676195 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Generała Stanisława Maczka w Kielcach

Adres: ul. Majora Jurija Gagarina 3, 25-031 Kielce

Telefon: +48413676742 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach

Adres: ul. Zimna 16, 25-732 Kielce

Telefon: +48413676187 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach

Adres: ul. Wróbla 5, 25-661 Kielce

Telefon: +48413676481 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 36 Specjalna w Kielcach

Adres: ul. Kryształowa 6, 25-751 Kielce

Telefon: +48413676281 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 37 Specjalna Dla Dzieci Słabosłyszących I Niesłyszących w Kielcach

Adres: ul. Jagiellońska 30, 25-608 Kielce

Telefon: +48413676278 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła Ii w Kielcach

Adres: ul. Łanowa 68, 25-147 Kielce

Telefon: +48413676266 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna im. Karola Wojtyły-Papieża Polaka w Kielcach

Adres: ul. Szkolna 29, 25-604 Kielce

Telefon: +48413676284 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach

Adres: ul. Marii Krzyżanowskiej 8, 25-435 Kielce

Telefon: +48413676795 

Internet:  strona www e-mail

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi Z Nazaretu w Kielcach

Adres: ul. Marszałkowska 40, 25-546 Kielce

Telefon: +48413676092 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 40 Specjalna Dla Młodzieży Niedostosowanej Społecznie w Kielcach

Adres: ul. Dobromyśl 44, 25-820 Kielce

Telefon: +48413453625 

Internet:  strona www e-mail

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach

Adres: ul. Świętego Stanisława Kostki 17, 25-341 Kielce

Telefon: +48413431175 

Internet:  e-mail

jakiwniosek.pl odwiedza ponad 900 000 użytkowników miesięcznie

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,1 tys. dokumentów!
Podanie o zezwolenie na edukację domową
Pobierz dokument
Oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym
Pobierz dokument