Edukacja domowa - wniosek o nauczanie domowe DOC 2023 Olsztyn

Weryfikacja: 7 marca 2023

Edukacja domowa

Rodzice decydują się na wprowadzenie edukacji domowej dla swojego dziecka z różnych przyczyn m.in. przez chorobę lub negatywny stosunek do klasycznego nauczania stacjonarnego w szkole. Aby dziecko mogło uczyć się w domu, konieczna jest zgoda dyrektora szkoły, do której dziecko do tej pory uczęszczało. Jak napisać takie podanie? Co powinno się w nim znajdować? Odpowiedzi umieszczono w poniższym poradniku.

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to wyjątkowa forma nauki – dziecko uczy się w domu bez konieczności uczęszczania do szkoły publicznej bądź niepublicznej. Nie oznacza to jednak, że osoba nauczająca dziecko ma wolną rękę. W trakcie edukacji domowej należy realizować materiał według programu stworzonego przez szkołę, która udzieliła zgody. 

Dziecko, które uczy się w domu, nadal może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w szkole.

Jak jest oceniane dziecko w czasie edukacji domowej?

W ramach edukacji domowej dziecko będzie oceniane na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, które odbywają się co roku. Uzyskanie oceny pozytywnej jest równoznaczne z ukończeniem danej klasy. 

Dziecko nie uzyska ocen z niektórych przedmiotów, które mogą odbywać się wyłącznie w formie stacjonarnej. Do tej grupy należą muzyka, wychowanie fizyczne, plastyka czy technika. Dziecko nie otrzyma również oceny z zachowania.

Nie każda szkoła wspiera nauczanie domowe – przed podjęciem decyzji o przejściu na edukację w domu, należy zapoznać się z listą szkół, które pozwalają na jej prowadzenie.

Kiedy można przejść na edukację domową?

Na jakich etapach można przejść na edukację domową?

Dziecko może przejść na edukację domową na czterech etapach swojej edukacji:

Kto może nauczać dziecko w ramach edukacji domowej?

Aby nauczać dziecko w domu, nie trzeba posiadać wykształcenia pedagogicznego, kończyć specjalnych studiów ani szkoleń. Nie zmienia to jednak faktu, że wiedza zdobyta na studiach lub kursach może znacznie ułatwić przekazywanie wiedzy dziecku. Nauczycielem dla dziecka korzystającego z edukacji domowej może być:

 • rodzic,
 • opiekun prawny,
 • osoba zatrudniona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Gdzie złożyć podanie o edukację domową?

Gdzie należy złożyć podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Podanie w tej sprawie należy złożyć do sekretariatu szkoły, do której dziecko uczęszcza lub zostało przyjęte. Zostanie ono przekazane dyrektorowi, który następnie je rozpatrzy. Wniosek mogą złożyć wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, które ma od 6 do 18 lat. 

Uczeń pełnoletni, czyli nieobjęty obowiązkiem nauki, nie może się ubiegać o zezwolenie na realizację tego obowiązku poza szkołą.

Kiedy złożyć wniosek o zgodę na edukację domową?

Podanie o zgodę na edukację domową można złożyć w terminie od 1 lipca do 21 września.

Ile kosztuje złożenie wniosku o zgodę na edukację domową?

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Jak złożyć podanie o zgodę na nauczanie domowe?

Obecnie można złożyć podanie na dwa sposoby:

 • osobiście, dostarczając podanie oraz wszystkie potrzebne dokumenty do sekretariatu szkoły,
 • pocztą, wysyłając dokumenty na adres szkoły.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Podanie o zgodę na przejście na edukację zdalną

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oprócz poprawnie skonstruowanego podania o pozwolenie na edukację zdalną, szkoły wymagają kilku dodatkowych dokumentów. Są to:

Jak napisać podanie o edukację domową?

Jak napisać podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Poprawnie sformułowane podanie powinno zawierać takie elementy jak:

 • miejscowość i data sporządzenia,
 • imiona i nazwiska rodziców, numer telefonu oraz adres e-mail,
 • dane szkoły, do której złożone zostanie pismo,
 • dane dziecka, które miałoby przejść na edukację domową,
 • prośba o udzielenie zgody na edukację domową,
 • podpis rodzica.

Jak długo czeka się na decyzję dyrektora?

Dyrekcja na rozpatrzenie podania ma 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia pełnej dokumentacji.

Odrzucenie podania o nauczanie domowe

Odrzucenie podania przez dyrektora – co robić?

Dyrektor ma prawo odrzucić podanie o zgodę na przejście na nauczanie domowe. W sytuacji odmowy rodzic ma prawo odwołać się do kuratorium oświaty – ma na to 30 dni od otrzymania decyzji. 

Czy możliwe jest wycofanie się z nauczania domowego?

Rodzic w każdej chwili może poprosić dyrekcję o cofnięcie zezwolenia, jeżeli zdecyduje, że chce wysłać dziecko do szkoły. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dyrektor sam podejmie decyzję o przywróceniu ucznia do nauczania stacjonarnego.

Dyrekcja może podjąć decyzję o cofnięciu zezwolenia na nauczanie domowe, gdy:

 • dziecko nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego bez usprawiedliwienia swojej nieobecności,
 • dziecko nie zda egzaminu klasyfikacyjnego,
 • zezwolenie zostało sfałszowane.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę edukacja domowa w Olsztynie?

Aby załatwić sprawę edukacja domowa w Olsztynie, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa w Olsztynie przy ul. ul. Kuhna 18, lub z 32 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa w Olsztynie

ul. Kuhna 18, 42-256 Olsztyn

tel. +48343285012 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ryszarda Knosały w Olsztynie

ul. Stanisława Moniuszki 10, 10-275 Olsztyn

tel. +48895264556 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

ul. Tadeusza Kościuszki 70, 10-553 Olsztyn

tel. +4889524824 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie

ul. Kołobrzeska 13m, 10-445 Olsztyn

tel. +4889533127 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

ul. Aleja Przyjaciół 42, 10-148 Olsztyn

tel. +48895276439 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie

ul. Niepodległości 18, 10-045 Olsztyn

tel. +48895277727 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn

tel. +48895335045 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie

ul. Żytnia 71, 10-822 Olsztyn

tel. +48895271565 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

ul. Bałtycka 151, 11-041 Olsztyn

tel. +48895238731 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie

ul. Żołnierska 26, 10-561 Olsztyn

tel. +4889533681 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie

ul. Ludwika Zamenhofa 14, 10-280 Olsztyn

tel. +48895264882 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie

ul. Aleksandra Puszkina 11, 10-295 Olsztyn

tel. +4889526169 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie

ul. Jarosława Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

tel. +48895235164 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie

ul. Johanna Gottfrieda Herdera 3, 10-691 Olsztyn

tel. +48895412962 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 17 Specjalna Dla Uczniów Niesłyszących w Olsztynie

ul. Marii Grzegorzewskiej 6, 10-048 Olsztyn

tel. +48895276834 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 Specjalna w Olsztynie

ul. Wincentego Pstrowskiego 5a, 10-049 Olsztyn

tel. +48895279012 

strona www e-mail

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11, 10-456 Olsztyn

tel. +48895333844 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 Specjalna Dla Uczniów Z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim w Olsztynie

al. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, 10-450 Olsztyn

tel. +4889533528 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 Specjalna Dla Uczniów Z Zaburzeniami Psychicznymi w Olsztynie

al. Aleja Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn

tel. +48895265429 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 11 w Olsztynie

ul. Jagiellońska 8, 10-271 Olsztyn

tel. +48895264071 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 14 w Olsztynie

ul. Marii Konopnickiej 11, 10-168 Olsztyn

tel. +48895275893 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie

al. Aleja Sybiraków 3a, 10-256 Olsztyn

tel. +48895260331 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Olsztynie

al. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 61, 10-449 Olsztyn

tel. +48895335255 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 w Olsztynie

ul. Edwarda Turowskiego 3, 10-685 Olsztyn

tel. +48895428233 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,0 tys. dokumentów!
Podanie o zezwolenie na edukację domową
Pobierz dokument
Oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym
Pobierz dokument