Edukacja domowa - wniosek o nauczanie domowe DOC 2023 Bytom

Edukacja domowa

Rodzice decydują się na wprowadzenie edukacji domowej dla swojego dziecka z różnych przyczyn m.in. przez chorobę lub negatywny stosunek do klasycznego nauczania stacjonarnego w szkole. Aby dziecko mogło uczyć się w domu, konieczna jest zgoda dyrektora szkoły, do której dziecko do tej pory uczęszczało. Jak napisać takie podanie? Co powinno się w nim znajdować? Odpowiedzi umieszczono w poniższym poradniku.

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to wyjątkowa forma nauki – dziecko uczy się w domu bez konieczności uczęszczania do szkoły publicznej bądź niepublicznej. Nie oznacza to jednak, że osoba nauczająca dziecko ma wolną rękę. W trakcie edukacji domowej należy realizować materiał według programu stworzonego przez szkołę, która udzieliła zgody. 

Dziecko, które uczy się w domu, nadal może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w szkole.

Jak jest oceniane dziecko w czasie edukacji domowej?

W ramach edukacji domowej dziecko będzie oceniane na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, które odbywają się co roku. Uzyskanie oceny pozytywnej jest równoznaczne z ukończeniem danej klasy. 

Dziecko nie uzyska ocen z niektórych przedmiotów, które mogą odbywać się wyłącznie w formie stacjonarnej. Do tej grupy należą muzyka, wychowanie fizyczne, plastyka czy technika. Dziecko nie otrzyma również oceny z zachowania.

Nie każda szkoła wspiera nauczanie domowe – przed podjęciem decyzji o przejściu na edukację w domu, należy zapoznać się z listą szkół, które pozwalają na jej prowadzenie.

Kiedy można przejść na edukację domową?

Na jakich etapach można przejść na edukację domową?

Dziecko może przejść na edukację domową na czterech etapach swojej edukacji:

Kto może nauczać dziecko w ramach edukacji domowej?

Aby nauczać dziecko w domu, nie trzeba posiadać wykształcenia pedagogicznego, kończyć specjalnych studiów ani szkoleń. Nie zmienia to jednak faktu, że wiedza zdobyta na studiach lub kursach może znacznie ułatwić przekazywanie wiedzy dziecku. Nauczycielem dla dziecka korzystającego z edukacji domowej może być:

 • rodzic,
 • opiekun prawny,
 • osoba zatrudniona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Gdzie złożyć podanie o edukację domową?

Gdzie należy złożyć podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Podanie w tej sprawie należy złożyć do sekretariatu szkoły, do której dziecko uczęszcza lub zostało przyjęte. Zostanie ono przekazane dyrektorowi, który następnie je rozpatrzy. Wniosek mogą złożyć wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, które ma od 6 do 18 lat. 

Uczeń pełnoletni, czyli nieobjęty obowiązkiem nauki, nie może się ubiegać o zezwolenie na realizację tego obowiązku poza szkołą.

Kiedy złożyć wniosek o zgodę na edukację domową?

Podanie o zgodę na edukację domową można złożyć w terminie od 1 lipca do 21 września.

Ile kosztuje złożenie wniosku o zgodę na edukację domową?

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Jak złożyć podanie o zgodę na nauczanie domowe?

Obecnie można złożyć podanie na dwa sposoby:

 • osobiście, dostarczając podanie oraz wszystkie potrzebne dokumenty do sekretariatu szkoły,
 • pocztą, wysyłając dokumenty na adres szkoły.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Podanie o zgodę na przejście na edukację zdalną

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oprócz poprawnie skonstruowanego podania o pozwolenie na edukację zdalną, szkoły wymagają kilku dodatkowych dokumentów. Są to:

Jak napisać podanie o edukację domową?

Jak napisać podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Poprawnie sformułowane podanie powinno zawierać takie elementy jak:

 • miejscowość i data sporządzenia,
 • imiona i nazwiska rodziców, numer telefonu oraz adres e-mail,
 • dane szkoły, do której złożone zostanie pismo,
 • dane dziecka, które miałoby przejść na edukację domową,
 • prośba o udzielenie zgody na edukację domową,
 • podpis rodzica.

Jak długo czeka się na decyzję dyrektora?

Dyrekcja na rozpatrzenie podania ma 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia pełnej dokumentacji.

Odrzucenie podania o nauczanie domowe

Odrzucenie podania przez dyrektora – co robić?

Dyrektor ma prawo odrzucić podanie o zgodę na przejście na nauczanie domowe. W sytuacji odmowy rodzic ma prawo odwołać się do kuratorium oświaty – ma na to 30 dni od otrzymania decyzji. 

Czy możliwe jest wycofanie się z nauczania domowego?

Rodzic w każdej chwili może poprosić dyrekcję o cofnięcie zezwolenia, jeżeli zdecyduje, że chce wysłać dziecko do szkoły. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dyrektor sam podejmie decyzję o przywróceniu ucznia do nauczania stacjonarnego.

Dyrekcja może podjąć decyzję o cofnięciu zezwolenia na nauczanie domowe, gdy:

 • dziecko nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego bez usprawiedliwienia swojej nieobecności,
 • dziecko nie zda egzaminu klasyfikacyjnego,
 • zezwolenie zostało sfałszowane.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę edukacja domowa w Bytomiu?

Aby załatwić sprawę edukacja domowa w Bytomiu, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 przy ul. ul. Orląt Lwowskich 12b, lub z 28 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 w Bytomiu

adres: ul. Orląt Lwowskich 12b, 41-902 Bytom

tel. +48322811827 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 im. 1 Pułku Strzelców Bytomskich

adres: ul. Szymały 124, 41-933 Bytom

tel. +48322866498 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 36 w Bytomiu

adres: ul. Henryka Siemiradzkiego 9, 41-902 Bytom

tel. +48322829032 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Poli Maciejowskiej w Bytomiu

adres: ul. Aleja Legionów 6, 41-902 Bytom

tel. +48322813967 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adama Mickiewicza w Bytomiu

adres: ul. Jana Matejki 15, 41-902 Bytom

tel. +48322813002 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Józefa Lompy w Bytomiu

adres: ul. Worpie 14-16, 41-906 Bytom

tel. +4832280293 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 w Bytomiu

adres: ul. Stanisława Wojciechowskiego 6, 41-933 Bytom

tel. +48322865326 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 37 w Bytomiu

adres: ul. Tysiąclecia 7, 41-933 Bytom

tel. +48322865345 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 42 im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu

adres: ul. Chorzowska 28H, 41-902 Bytom

tel. +483202820391 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Unicef w Bytomiu

adres: ul. Generała Grota-Roweckiego 6, 41-907 Bytom

tel. +48322869737 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego

adres: ul. Bolesława Prusa 10, 41-902 Bytom

tel. +48323894773 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 51 Z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu

adres: ul. Łużycka 12a, 41-902 Bytom

tel. +4832280055 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Bytomiu

adres: ul. Strażacka 2, 41-902 Bytom

tel. +48322810933 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

adres: ul. Bolesława Chrobrego 9, 41-902 Bytom

tel. +48322813035 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Księdza Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w Bytomiu

adres: ul. Królowej Jadwigi 2, 41-902 Bytom

tel. +4832307850 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu

adres: ul. Macieja Rataja 3, 41-905 Bytom

tel. +4832387536 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Królowej Jadwigi w Bytomiu

adres: ul. Armii Krajowej 40, 41-909 Bytom

tel. +48322862524 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 33 w Bytomiu

adres: ul. Matki Ewy 9, 41-908 Bytom

tel. +48322863657 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Jana Iii Sobieskiego w Bytomiu

adres: ul. Janusza Korczaka 1, 41-935 Bytom

tel. +48322895317 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu

adres: ul. Zakątek 20, 41-907 Bytom

tel. +48323867638 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu

adres: ul. Reptowska 86, 41-908 Bytom

tel. +4832280644 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17 w Bytomiu

adres: ul. Konstytucji 20/22, 41-905 Bytom

tel. +48323875937 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu

adres: ul. Suchogórska 98, 41-936 Bytom

tel. +48322867227 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w Bytomiu

adres: ul. Arki Bożka 21, 41-902 Bytom

tel. +48322821398 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 47 w Bytomiu

adres: ul. Tadeusza Kościuszki 4, 41-936 Bytom

tel. +4832286721 

strona www e-mail

Szkoła Postawowa nr 1 Dla Dorosłych w Bytomiu

adres: ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom

tel. +48322816076 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 26 w Bytomiu

adres: ul. Józefa Nickla 19, 41-908 Bytom

tel. +48322864154 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 27 w Bytomiu

adres: ul. Świętochłowicka 12, 41-909 Bytom

tel. +48322801671 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 17,7 tys. dokumentów!
Podanie o zezwolenie na edukację domową
Pobierz dokument
Oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym
Pobierz dokument