Edukacja domowa - wniosek o nauczanie domowe DOC 2023 Zabrze

Weryfikacja: 7 marca 2023

Edukacja domowa

Rodzice decydują się na wprowadzenie edukacji domowej dla swojego dziecka z różnych przyczyn m.in. przez chorobę lub negatywny stosunek do klasycznego nauczania stacjonarnego w szkole. Aby dziecko mogło uczyć się w domu, konieczna jest zgoda dyrektora szkoły, do której dziecko do tej pory uczęszczało. Jak napisać takie podanie? Co powinno się w nim znajdować? Odpowiedzi umieszczono w poniższym poradniku.

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to wyjątkowa forma nauki – dziecko uczy się w domu bez konieczności uczęszczania do szkoły publicznej bądź niepublicznej. Nie oznacza to jednak, że osoba nauczająca dziecko ma wolną rękę. W trakcie edukacji domowej należy realizować materiał według programu stworzonego przez szkołę, która udzieliła zgody. 

Dziecko, które uczy się w domu, nadal może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w szkole.

Jak jest oceniane dziecko w czasie edukacji domowej?

W ramach edukacji domowej dziecko będzie oceniane na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, które odbywają się co roku. Uzyskanie oceny pozytywnej jest równoznaczne z ukończeniem danej klasy. 

Dziecko nie uzyska ocen z niektórych przedmiotów, które mogą odbywać się wyłącznie w formie stacjonarnej. Do tej grupy należą muzyka, wychowanie fizyczne, plastyka czy technika. Dziecko nie otrzyma również oceny z zachowania.

Nie każda szkoła wspiera nauczanie domowe – przed podjęciem decyzji o przejściu na edukację w domu, należy zapoznać się z listą szkół, które pozwalają na jej prowadzenie.

Kiedy można przejść na edukację domową?

Na jakich etapach można przejść na edukację domową?

Dziecko może przejść na edukację domową na czterech etapach swojej edukacji:

Kto może nauczać dziecko w ramach edukacji domowej?

Aby nauczać dziecko w domu, nie trzeba posiadać wykształcenia pedagogicznego, kończyć specjalnych studiów ani szkoleń. Nie zmienia to jednak faktu, że wiedza zdobyta na studiach lub kursach może znacznie ułatwić przekazywanie wiedzy dziecku. Nauczycielem dla dziecka korzystającego z edukacji domowej może być:

 • rodzic,
 • opiekun prawny,
 • osoba zatrudniona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Gdzie złożyć podanie o edukację domową?

Gdzie należy złożyć podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Podanie w tej sprawie należy złożyć do sekretariatu szkoły, do której dziecko uczęszcza lub zostało przyjęte. Zostanie ono przekazane dyrektorowi, który następnie je rozpatrzy. Wniosek mogą złożyć wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, które ma od 6 do 18 lat. 

Uczeń pełnoletni, czyli nieobjęty obowiązkiem nauki, nie może się ubiegać o zezwolenie na realizację tego obowiązku poza szkołą.

Kiedy złożyć wniosek o zgodę na edukację domową?

Podanie o zgodę na edukację domową można złożyć w terminie od 1 lipca do 21 września.

Ile kosztuje złożenie wniosku o zgodę na edukację domową?

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Jak złożyć podanie o zgodę na nauczanie domowe?

Obecnie można złożyć podanie na dwa sposoby:

 • osobiście, dostarczając podanie oraz wszystkie potrzebne dokumenty do sekretariatu szkoły,
 • pocztą, wysyłając dokumenty na adres szkoły.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Podanie o zgodę na przejście na edukację zdalną

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oprócz poprawnie skonstruowanego podania o pozwolenie na edukację zdalną, szkoły wymagają kilku dodatkowych dokumentów. Są to:

Jak napisać podanie o edukację domową?

Jak napisać podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Poprawnie sformułowane podanie powinno zawierać takie elementy jak:

 • miejscowość i data sporządzenia,
 • imiona i nazwiska rodziców, numer telefonu oraz adres e-mail,
 • dane szkoły, do której złożone zostanie pismo,
 • dane dziecka, które miałoby przejść na edukację domową,
 • prośba o udzielenie zgody na edukację domową,
 • podpis rodzica.

Jak długo czeka się na decyzję dyrektora?

Dyrekcja na rozpatrzenie podania ma 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia pełnej dokumentacji.

Odrzucenie podania o nauczanie domowe

Odrzucenie podania przez dyrektora – co robić?

Dyrektor ma prawo odrzucić podanie o zgodę na przejście na nauczanie domowe. W sytuacji odmowy rodzic ma prawo odwołać się do kuratorium oświaty – ma na to 30 dni od otrzymania decyzji. 

Czy możliwe jest wycofanie się z nauczania domowego?

Rodzic w każdej chwili może poprosić dyrekcję o cofnięcie zezwolenia, jeżeli zdecyduje, że chce wysłać dziecko do szkoły. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dyrektor sam podejmie decyzję o przywróceniu ucznia do nauczania stacjonarnego.

Dyrekcja może podjąć decyzję o cofnięciu zezwolenia na nauczanie domowe, gdy:

 • dziecko nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego bez usprawiedliwienia swojej nieobecności,
 • dziecko nie zda egzaminu klasyfikacyjnego,
 • zezwolenie zostało sfałszowane.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę edukacja domowa w Zabrzu?

Aby załatwić sprawę edukacja domowa w Zabrzu, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 1 w Zabrzu przy ul. ul. Sportowa 5, lub z 43 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zabrzu

ul. Sportowa 5, 41-800 Zabrze

tel. +48322713769 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 43 w Zabrzu

ul. Buchenwaldczyków 25, 41-800 Zabrze

tel. +48322713664 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księdza Jana Dzierżona w Zabrzu

ul. Czołgistów 1, 41-800 Zabrze

tel. +4832271273 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 w Zabrzu

ul. Józefa Lompy 78, 41-806 Zabrze

tel. +48322712769 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Powstańców Śląskich w Zabrzu

ul. Wacława Karczewskiego 10, 41-800 Zabrze

tel. +48322712783 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Jurija Gagarina w Zabrzu

ul. Bytomska 26, 41-803 Zabrze

tel. +48322714614 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Władysława Broniewskiego w Zabrzu

ul. Zamkowa 2, 41-803 Zabrze

tel. +48322746293 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Tadeusza Kościuszki w Zabrzu

ul. Johanna Pestalozziego 16, 41-804 Zabrze

tel. +48322761532 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Norberta Kroczka w Zabrzu

ul. Tarnopolska 85, 41-807 Zabrze

tel. +48322711635 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Jana Pawła Ii w Zabrzu

ul. prof. Tadeusza Kotarbińskiego 18, 41-819 Zabrze

tel. +48322752512 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Rodła w Zabrzu

ul. Stanisława Ogórka 9, 41-807 Zabrze

tel. +48322715053 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu

ul. Ireny Kosmowskiej 43, 41-808 Zabrze

tel. +48322722465 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 30 w Zabrzu

ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 11, 41-813 Zabrze

tel. +48322722994 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu

ul. dr. Henryka Jordana 7, 41-808 Zabrze

tel. +48322722109 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu

pl. Plac Warszawski 6, 41-800 Zabrze

tel. +48322715989 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 38 w Zabrzu

ul. ks. Konstantego Damrota 33, 41-800 Zabrze

tel. +48322712882 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 39 im. Marii Montessori w Zabrzu

ul. Michała Wolskiego 10, 41-800 Zabrze

tel. +48322712493 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 w Zabrzu

ul. Bytomska 94, 41-803 Zabrze

tel. +48322714732 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 41 w Zabrzu

ul. Marii Konopnickiej 3, 41-800 Zabrze

tel. +48322710215 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 35 w Zabrzu w Zespole Szkół nr 18 w Zabrzu

ul. Konrada Sitki 55, 41-810 Zabrze

tel. +48322750285 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 w Zabrzu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Zabrzu

ul. gen. Władysława Sikorskiego 74, 41-809 Zabrze

tel. +48322751487 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna Nasz Dom w Zabrzu

ul. Jerzego Wyciska 5, 41-806 Zabrze

tel. +48322714352 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Polskich Himalaistów w Zabrzu

ul. Jana Kasprowicza 7, 41-803 Zabrze

tel. +48322713746 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 w Zabrzu

ul. Budowlana 26, 41-808 Zabrze

tel. +48322722761 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Henryka Jordana w Zabrzu

ul. Ludwika Zamenhofa 56, 41-813 Zabrze

tel. +48322722348 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Monte Cassino w Zabrzu

ul. rtm. Witolda Pileckiego 2, 41-800 Zabrze

tel. +48322713828 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 37 w Zabrzu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 29, 41-800 Zabrze

tel. +48322712766 

e-mail

Salezjańska Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio w Zabrzu

ul. płk. Franciszka Niepokólczyckiego 31, 41-813 Zabrze

tel. +48322722525 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 34,3 tys. dokumentów!
Podanie o zezwolenie na edukację domową
Pobierz dokument
Oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym
Pobierz dokument