Edukacja domowa - wniosek o nauczanie domowe DOC 2024 Zabrze

Autor: Patrycja Podsiedlik Weryfikacja: 10 marca 2024 6 min. czytania

Edukacja domowa

Rodzice decydują się na wprowadzenie edukacji domowej dla swojego dziecka z różnych przyczyn m.in. przez chorobę lub negatywny stosunek do klasycznego nauczania stacjonarnego w szkole. Aby dziecko mogło uczyć się w domu, konieczna jest zgoda dyrektora szkoły, do której dziecko do tej pory uczęszczało. Jak napisać takie podanie? Co powinno się w nim znajdować? Odpowiedzi umieszczono w poniższym poradniku.

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to wyjątkowa forma nauki – dziecko uczy się w domu bez konieczności uczęszczania do szkoły publicznej bądź niepublicznej. Nie oznacza to jednak, że osoba nauczająca dziecko ma wolną rękę. W trakcie edukacji domowej należy realizować materiał według programu stworzonego przez szkołę, która udzieliła zgody.

Jak jest oceniane dziecko w czasie edukacji domowej?

W ramach edukacji domowej dziecko będzie oceniane na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, które odbywają się co roku. Uzyskanie oceny pozytywnej jest równoznaczne z ukończeniem danej klasy. 

Dziecko nie uzyska ocen z niektórych przedmiotów, które mogą odbywać się wyłącznie w formie stacjonarnej. Do tej grupy należą muzyka, wychowanie fizyczne, plastyka czy technika. Dziecko nie otrzyma również oceny z zachowania.

Nie każda szkoła wspiera nauczanie domowe – przed podjęciem decyzji o przejściu na edukację w domu, należy zapoznać się z listą szkół, które pozwalają na jej prowadzenie.

Kiedy można przejść na edukację domową?

Na jakich etapach można przejść na edukację domową?

Dziecko może przejść na edukację domową na czterech etapach swojej edukacji:

Kto może nauczać dziecko w ramach edukacji domowej?

Aby nauczać dziecko w domu, nie trzeba posiadać wykształcenia pedagogicznego, kończyć specjalnych studiów ani szkoleń. Nie zmienia to jednak faktu, że wiedza zdobyta na studiach lub kursach może znacznie ułatwić przekazywanie wiedzy dziecku. Nauczycielem dla dziecka korzystającego z edukacji domowej może być:

 • rodzic,
 • opiekun prawny,
 • osoba zatrudniona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Gdzie złożyć podanie o edukację domową?

Gdzie należy złożyć podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Podanie w tej sprawie należy złożyć do sekretariatu szkoły, do której dziecko uczęszcza lub zostało przyjęte. Zostanie ono przekazane dyrektorowi, który następnie je rozpatrzy. Wniosek mogą złożyć wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, które ma od 6 do 18 lat. 

Uczeń pełnoletni, czyli nieobjęty obowiązkiem nauki, nie może się ubiegać o zezwolenie na realizację tego obowiązku poza szkołą.

Kiedy złożyć wniosek o zgodę na edukację domową?

Podanie o zgodę na edukację domową można złożyć w terminie od 1 lipca do 21 września.

Ile kosztuje złożenie wniosku o zgodę na edukację domową?

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Jak złożyć podanie o zgodę na nauczanie domowe?

Obecnie można złożyć podanie na dwa sposoby:

 • osobiście, dostarczając podanie oraz wszystkie potrzebne dokumenty do sekretariatu szkoły,
 • pocztą, wysyłając dokumenty na adres szkoły.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Podanie o zgodę na przejście na edukację zdalną

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oprócz poprawnie skonstruowanego podania o pozwolenie na edukację zdalną szkoły wymagają kilku dodatkowych dokumentów. Są to:

Jak napisać podanie o edukację domową?

Jak napisać podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Poprawnie sformułowane podanie powinno zawierać takie elementy jak:

 • miejscowość i data sporządzenia,
 • imiona i nazwiska rodziców, numer telefonu oraz adres e-mail,
 • dane szkoły, do której złożone zostanie pismo,
 • dane dziecka, które miałoby przejść na edukację domową,
 • prośba o udzielenie zgody na edukację domową,
 • podpis rodzica.

Jak długo czeka się na decyzję dyrektora?

Dyrekcja na rozpatrzenie podania ma 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia pełnej dokumentacji.

Odrzucenie podania o nauczanie domowe

Odrzucenie podania przez dyrektora – co robić?

Dyrektor ma prawo odrzucić podanie o zgodę na przejście na nauczanie domowe. W sytuacji odmowy rodzic ma prawo odwołać się do kuratorium oświaty – ma na to 30 dni od otrzymania decyzji. 

Czy możliwe jest wycofanie się z nauczania domowego?

Rodzic w każdej chwili może poprosić dyrekcję o cofnięcie zezwolenia, jeżeli zdecyduje, że chce wysłać dziecko do szkoły. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dyrektor sam podejmie decyzję o przywróceniu ucznia do nauczania stacjonarnego.

Dyrekcja może podjąć decyzję o cofnięciu zezwolenia na nauczanie domowe, gdy:

 • dziecko nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego bez usprawiedliwienia swojej nieobecności,
 • dziecko nie zda egzaminu klasyfikacyjnego,
 • zezwolenie zostało sfałszowane.

Dodatkowe aktywności w szkole a nauczenie indywidualne

Dziecko, które uczy się w domu, nadal może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w szkole. O informację dotyczące dodatkowych zajęć należy pytać dyrektora, który wydał zezwolenie na nauczanie domowe.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę edukacja domowa w Zabrzu?

Aby załatwić sprawę edukacja domowa w Zabrzu, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 1 w Zabrzu pod adresem ul. Sportowa 5 w Zabrzu, lub z 43 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zabrzu

adres: ul. Sportowa 5, 41-800 Zabrze

tel. +48322713769 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 43 w Zabrzu

adres: ul. Buchenwaldczyków 25, 41-800 Zabrze

tel. +48322713664 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Zabrzu

adres: ul. Klonowa 23, 41-800 Zabrze

tel. +48322712765 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stanisława Wyspiańskiego w Zabrzu

adres: ul. Pokoju 41, 41-800 Zabrze

tel. +48322711974 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Janusza Korczaka w Zabrzu

adres: ul. ks. Józefa Wajdy 7, 41-800 Zabrze

tel. +48322714396 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księdza Jana Dzierżona w Zabrzu

adres: ul. Czołgistów 1, 41-800 Zabrze

tel. +4832271273 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 w Zabrzu

adres: ul. Józefa Lompy 78, 41-806 Zabrze

tel. +48322712769 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Powstańców Śląskich w Zabrzu

adres: ul. Wacława Karczewskiego 10, 41-800 Zabrze

tel. +48322712783 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Jurija Gagarina w Zabrzu

adres: ul. Bytomska 26, 41-803 Zabrze

tel. +48322714614 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Władysława Broniewskiego w Zabrzu

adres: ul. Zamkowa 2, 41-803 Zabrze

tel. +48322746293 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Tadeusza Kościuszki w Zabrzu

adres: ul. Johanna Pestalozziego 16, 41-804 Zabrze

tel. +48322761532 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Norberta Kroczka w Zabrzu

adres: ul. Tarnopolska 85, 41-807 Zabrze

tel. +48322711635 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Jana Pawła Ii w Zabrzu

adres: ul. prof. Tadeusza Kotarbińskiego 18, 41-819 Zabrze

tel. +48322752512 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Rodła w Zabrzu

adres: ul. Stanisława Ogórka 9, 41-807 Zabrze

tel. +48322715053 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu

adres: ul. Ireny Kosmowskiej 43, 41-808 Zabrze

tel. +48322722465 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 30 w Zabrzu

adres: ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 11, 41-813 Zabrze

tel. +48322722994 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu

adres: ul. dr. Henryka Jordana 7, 41-808 Zabrze

tel. +48322722109 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu

adres: pl. Plac Warszawski 6, 41-800 Zabrze

tel. +48322715989 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 38 w Zabrzu

adres: ul. ks. Konstantego Damrota 33, 41-800 Zabrze

tel. +48322712882 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 39 im. Marii Montessori w Zabrzu

adres: ul. Michała Wolskiego 10, 41-800 Zabrze

tel. +48322712493 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 w Zabrzu

adres: ul. Bytomska 94, 41-803 Zabrze

tel. +48322714732 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 41 w Zabrzu

adres: ul. Marii Konopnickiej 3, 41-800 Zabrze

tel. +48322710215 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 35 w Zabrzu w Zespole Szkół nr 18 w Zabrzu

adres: ul. Konrada Sitki 55, 41-810 Zabrze

tel. +48322750285 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 w Zabrzu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Zabrzu

adres: ul. gen. Władysława Sikorskiego 74, 41-809 Zabrze

tel. +48322751487 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 w Zabrzu

adres: ul. Cmentarna 7, 41-800 Zabrze

tel. +48322712866 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Jana Iii Sobieskiego w Zabrzu

adres: ul. Królewska 4, 41-800 Zabrze

tel. +48322712981 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna Nasz Dom w Zabrzu

adres: ul. Jerzego Wyciska 5, 41-806 Zabrze

tel. +48322714352 

strona www e-mail

Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 w Zabrzu

adres: ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze

tel. +48322712882 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Polskich Himalaistów w Zabrzu

adres: ul. Jana Kasprowicza 7, 41-803 Zabrze

tel. +48322713746 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 w Zabrzu

adres: ul. Budowlana 26, 41-808 Zabrze

tel. +48322722761 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Henryka Jordana w Zabrzu

adres: ul. Ludwika Zamenhofa 56, 41-813 Zabrze

tel. +48322722348 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Monte Cassino w Zabrzu

adres: ul. rtm. Witolda Pileckiego 2, 41-800 Zabrze

tel. +48322713828 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 37 w Zabrzu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu

adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 29, 41-800 Zabrze

tel. +48322712766 

e-mail

Salezjańska Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio w Zabrzu

adres: ul. płk. Franciszka Niepokólczyckiego 31, 41-813 Zabrze

tel. +48322722525 

strona www e-mail

Doskonale rozumie, jak wyglądają obie strony medalu w załatwianiu spraw urzędowych. Codziennie stawia czoła skomplikowanym wyzwaniom administracyjnym, opierając swoją wiedzę na doświadczeniu zdobytym w urzędzie specjalizującym się w funduszach unijnych. Z własnego doświadczenia wie również, jak trudne i czasochłonne potrafią być przyziemne sprawy urzędowe, takie jak uzyskanie dowodu osobistego, paszportu czy karty EKUZ, gdyż sama wielokrotnie spędzała godziny w kolejkach. Dzięki temu, w procesach komunikacyjnych, doskonale rozumie potrzeby i problemy obu stron – zarówno petentów, jak i urzędników.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji