Edukacja domowa - wniosek o nauczanie domowe DOC 2024 Gdynia

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 10 marca 2024 6 min. czytania

Edukacja domowa

Rodzice decydują się na wprowadzenie edukacji domowej dla swojego dziecka z różnych przyczyn m.in. przez chorobę lub negatywny stosunek do klasycznego nauczania stacjonarnego w szkole. Aby dziecko mogło uczyć się w domu, konieczna jest zgoda dyrektora szkoły, do której dziecko do tej pory uczęszczało. Jak napisać takie podanie? Co powinno się w nim znajdować? Odpowiedzi umieszczono w poniższym poradniku.

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to wyjątkowa forma nauki – dziecko uczy się w domu bez konieczności uczęszczania do szkoły publicznej bądź niepublicznej. Nie oznacza to jednak, że osoba nauczająca dziecko ma wolną rękę. W trakcie edukacji domowej należy realizować materiał według programu stworzonego przez szkołę, która udzieliła zgody.

Jak jest oceniane dziecko w czasie edukacji domowej?

W ramach edukacji domowej dziecko będzie oceniane na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, które odbywają się co roku. Uzyskanie oceny pozytywnej jest równoznaczne z ukończeniem danej klasy. 

Dziecko nie uzyska ocen z niektórych przedmiotów, które mogą odbywać się wyłącznie w formie stacjonarnej. Do tej grupy należą muzyka, wychowanie fizyczne, plastyka czy technika. Dziecko nie otrzyma również oceny z zachowania.

Nie każda szkoła wspiera nauczanie domowe – przed podjęciem decyzji o przejściu na edukację w domu, należy zapoznać się z listą szkół, które pozwalają na jej prowadzenie.

Kiedy można przejść na edukację domową?

Na jakich etapach można przejść na edukację domową?

Dziecko może przejść na edukację domową na czterech etapach swojej edukacji:

Kto może nauczać dziecko w ramach edukacji domowej?

Aby nauczać dziecko w domu, nie trzeba posiadać wykształcenia pedagogicznego, kończyć specjalnych studiów ani szkoleń. Nie zmienia to jednak faktu, że wiedza zdobyta na studiach lub kursach może znacznie ułatwić przekazywanie wiedzy dziecku. Nauczycielem dla dziecka korzystającego z edukacji domowej może być:

 • rodzic,
 • opiekun prawny,
 • osoba zatrudniona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Gdzie złożyć podanie o edukację domową?

Gdzie należy złożyć podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Podanie w tej sprawie należy złożyć do sekretariatu szkoły, do której dziecko uczęszcza lub zostało przyjęte. Zostanie ono przekazane dyrektorowi, który następnie je rozpatrzy. Wniosek mogą złożyć wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, które ma od 6 do 18 lat. 

Uczeń pełnoletni, czyli nieobjęty obowiązkiem nauki, nie może się ubiegać o zezwolenie na realizację tego obowiązku poza szkołą.

Kiedy złożyć wniosek o zgodę na edukację domową?

Podanie o zgodę na edukację domową można złożyć w terminie od 1 lipca do 21 września.

Ile kosztuje złożenie wniosku o zgodę na edukację domową?

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Jak złożyć podanie o zgodę na nauczanie domowe?

Obecnie można złożyć podanie na dwa sposoby:

 • osobiście, dostarczając podanie oraz wszystkie potrzebne dokumenty do sekretariatu szkoły,
 • pocztą, wysyłając dokumenty na adres szkoły.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Podanie o zgodę na przejście na edukację zdalną

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oprócz poprawnie skonstruowanego podania o pozwolenie na edukację zdalną szkoły wymagają kilku dodatkowych dokumentów. Są to:

Jak napisać podanie o edukację domową?

Jak napisać podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Poprawnie sformułowane podanie powinno zawierać takie elementy jak:

 • miejscowość i data sporządzenia,
 • imiona i nazwiska rodziców, numer telefonu oraz adres e-mail,
 • dane szkoły, do której złożone zostanie pismo,
 • dane dziecka, które miałoby przejść na edukację domową,
 • prośba o udzielenie zgody na edukację domową,
 • podpis rodzica.

Jak długo czeka się na decyzję dyrektora?

Dyrekcja na rozpatrzenie podania ma 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia pełnej dokumentacji.

Odrzucenie podania o nauczanie domowe

Odrzucenie podania przez dyrektora – co robić?

Dyrektor ma prawo odrzucić podanie o zgodę na przejście na nauczanie domowe. W sytuacji odmowy rodzic ma prawo odwołać się do kuratorium oświaty – ma na to 30 dni od otrzymania decyzji. 

Czy możliwe jest wycofanie się z nauczania domowego?

Rodzic w każdej chwili może poprosić dyrekcję o cofnięcie zezwolenia, jeżeli zdecyduje, że chce wysłać dziecko do szkoły. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dyrektor sam podejmie decyzję o przywróceniu ucznia do nauczania stacjonarnego.

Dyrekcja może podjąć decyzję o cofnięciu zezwolenia na nauczanie domowe, gdy:

 • dziecko nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego bez usprawiedliwienia swojej nieobecności,
 • dziecko nie zda egzaminu klasyfikacyjnego,
 • zezwolenie zostało sfałszowane.

Dodatkowe aktywności w szkole a nauczenie indywidualne

Dziecko, które uczy się w domu, nadal może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w szkole. O informację dotyczące dodatkowych zajęć należy pytać dyrektora, który wydał zezwolenie na nauczanie domowe.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę edukacja domowa w Gdyni?

Aby załatwić sprawę edukacja domowa w Gdyni, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 20 im. Ii Morskiego Pułku Strzelców pod adresem ul. Starodworcowa 36 w Gdyni, lub z 39 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Ii Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni

adres: ul. Starodworcowa 36, 81-575 Gdynia

tel. +4858629393 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Kpt Ż. W. Kazimierza Jurkiewicza w Gdyni

adres: ul. adm. J. Unruga 88, 81-153 Gdynia

tel. +48586250971 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Antoniego Abrahama w Gdyni

adres: ul. Cechowa 22, 81-194 Gdynia

tel. +48586254025 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdyni

adres: ul. Artura Grottgera 19, 81-438 Gdynia

tel. +48586220733 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Stefana Żeromskiego w Gdyni

adres: ul. Piotra Ściegiennego 8, 81-257 Gdynia

tel. +48586231244 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Kpt. Stanisława Kosko w Gdyni

adres: ul. Uczniowska 1, 81-647 Gdynia

tel. +48586240974 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Wiceadm. Józefa Unruga w Gdyni

adres: ul. Grabowo 12, 81-265 Gdynia

tel. +48586208978 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gdyni

adres: ul. Tatrzańska 40, 81-313 Gdynia

tel. +48586206664 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Orła Białego w Gdyni

adres: ul. Chabrowa 43, 81-079 Gdynia

tel. +48586238567 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gdyni

adres: ul. Jana z Kolna 5, 81-351 Gdynia

tel. +48586208867 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni

adres: ul. Cypriana Godebskiego 8, 81-134 Gdynia

tel. +48586250401 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Gdyni

adres: ul. Lucjana Cylkowskiego 5, 81-465 Gdynia

tel. +48586221434 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni

adres: ul. Wiczlińska 50A, 81-578 Gdynia

tel. +48586223316 

strona www e-mail

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 6 w Gdyni

adres: ul. Zielona 53, 81-197 Gdynia

tel. +48586658462 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Kornela Makuszyńskiego w Gdyni

adres: ul. Ignacego Krasickiego 28, 81-385 Gdynia

tel. +48586206943 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 45 w Gdyni

adres: ul. Wiczlińska 33, 81-578 Gdynia

tel. +48586290648 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdyni

adres: ul. Stawna 4, 81-629 Gdynia

tel. +48586240407 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Bohaterów Załogi Orp Grom w Gdyni

adres: ul. Wrocławska 52, 81-553 Gdynia

tel. +48586646905 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Synów Pułku w Gdyni

adres: ul. Chylońska 227, 81-007 Gdynia

tel. +48587821151 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Obrońców Wybrzeża w Gdyni

adres: ul. mjr. Henryka Sucharskiego 10, 81-157 Gdynia

tel. +48586254825 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 46 w Gdyni

adres: ul. Chwaszczyńska 26, 81-571 Gdynia

tel. +48586291269 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 47 Im Franciszki Cegielskiej w Gdyni

adres: ul. Nagietkowa 73, 81-589 Gdynia

tel. +48586290037 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Obrońców Helu w Gdyni

adres: ul. Orłowska 27, 81-522 Gdynia

tel. +48586248462 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 49 Dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni

adres: ul. gen. Józefa Hallera 9, 81-453 Gdynia

tel. +48586228899 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 im. Marii Grzegorzewskiej w Gdyni

adres: ul. Witomińska 25, 81-311 Gdynia

tel. +48586207225 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Spacjalna Dla Dzieci Przewlekle Chorych nr 38 w Gdyni

adres: ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia

tel. +48586207225 

e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 50 w Gdyni

adres: ul. płk. Stanisława Dąbka 277, 81-155 Gdynia

tel. +48586254855 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego w Gdyni

adres: ul. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego 21, 81-185 Gdynia

tel. +48586255709 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Kpt. Ż. W. K. O. Borchardta w Gdyni

adres: ul. Rozewska 33, 81-055 Gdynia

tel. +48586232588 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Profesora Kazimierza Demela w Gdyni

adres: ul. Jowisza 60, 81-601 Gdynia

tel. +48586214034 

strona www e-mail

Katolicka Szkoła Podstawowa Im Św. Rodziny w Gdyni

adres: ul. Kazimierza Tetmajera 65A, 81-421 Gdynia

tel. +48586606464 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

adres: ul. Morska 192, 81-006 Gdynia

tel. +48586230633 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Lucjana Cylkowskiego w Gdyni

adres: ul. Halicka 8, 81-506 Gdynia

tel. +48586222343 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 42 im. Królowej Jadwigi w Gdyni

adres: ul. Leopolda Staffa 10, 81-597 Gdynia

tel. +4858629200 

strona www e-mail

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Józefa Wybickiego w Gdyni

adres: ul. Władysława IV 54, 81-384 Gdynia

tel. +48586205655 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 52 w Gdyni

adres: ul. Stefana Okrzei 6, 81-228 Gdynia

tel. +48586637988 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 51 w Gdyni

adres: ul. Juliusza Słowackiego 53, 81-392 Gdynia

tel. +48586217224 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 53 w Gdyni

adres: ul. gen. Józefa Hallera 9, 81-453 Gdynia

tel. +48586622224 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Gdyni

adres: ul. Raduńska 21, 81-057 Gdynia

tel. +48586230452 

strona www e-mail

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła Ii w Gdyni

adres: pl. św. Andrzeja 2, 81-168 Gdynia

tel. +4858665428 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 17,8 tys. dokumentów!
Podanie o zezwolenie na edukację domową
Pobierz dokument
Oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu