Edukacja domowa - wniosek o nauczanie domowe DOC 2023 Bielsko-Biała

Weryfikacja: 7 marca 2023

Edukacja domowa

Rodzice decydują się na wprowadzenie edukacji domowej dla swojego dziecka z różnych przyczyn m.in. przez chorobę lub negatywny stosunek do klasycznego nauczania stacjonarnego w szkole. Aby dziecko mogło uczyć się w domu, konieczna jest zgoda dyrektora szkoły, do której dziecko do tej pory uczęszczało. Jak napisać takie podanie? Co powinno się w nim znajdować? Odpowiedzi umieszczono w poniższym poradniku.

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to wyjątkowa forma nauki – dziecko uczy się w domu bez konieczności uczęszczania do szkoły publicznej bądź niepublicznej. Nie oznacza to jednak, że osoba nauczająca dziecko ma wolną rękę. W trakcie edukacji domowej należy realizować materiał według programu stworzonego przez szkołę, która udzieliła zgody. 

Dziecko, które uczy się w domu, nadal może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w szkole.

Jak jest oceniane dziecko w czasie edukacji domowej?

W ramach edukacji domowej dziecko będzie oceniane na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, które odbywają się co roku. Uzyskanie oceny pozytywnej jest równoznaczne z ukończeniem danej klasy. 

Dziecko nie uzyska ocen z niektórych przedmiotów, które mogą odbywać się wyłącznie w formie stacjonarnej. Do tej grupy należą muzyka, wychowanie fizyczne, plastyka czy technika. Dziecko nie otrzyma również oceny z zachowania.

Nie każda szkoła wspiera nauczanie domowe – przed podjęciem decyzji o przejściu na edukację w domu, należy zapoznać się z listą szkół, które pozwalają na jej prowadzenie.

Kiedy można przejść na edukację domową?

Na jakich etapach można przejść na edukację domową?

Dziecko może przejść na edukację domową na czterech etapach swojej edukacji:

Kto może nauczać dziecko w ramach edukacji domowej?

Aby nauczać dziecko w domu, nie trzeba posiadać wykształcenia pedagogicznego, kończyć specjalnych studiów ani szkoleń. Nie zmienia to jednak faktu, że wiedza zdobyta na studiach lub kursach może znacznie ułatwić przekazywanie wiedzy dziecku. Nauczycielem dla dziecka korzystającego z edukacji domowej może być:

 • rodzic,
 • opiekun prawny,
 • osoba zatrudniona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Gdzie złożyć podanie o edukację domową?

Gdzie należy złożyć podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Podanie w tej sprawie należy złożyć do sekretariatu szkoły, do której dziecko uczęszcza lub zostało przyjęte. Zostanie ono przekazane dyrektorowi, który następnie je rozpatrzy. Wniosek mogą złożyć wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, które ma od 6 do 18 lat. 

Uczeń pełnoletni, czyli nieobjęty obowiązkiem nauki, nie może się ubiegać o zezwolenie na realizację tego obowiązku poza szkołą.

Kiedy złożyć wniosek o zgodę na edukację domową?

Podanie o zgodę na edukację domową można złożyć w terminie od 1 lipca do 21 września.

Ile kosztuje złożenie wniosku o zgodę na edukację domową?

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Jak złożyć podanie o zgodę na nauczanie domowe?

Obecnie można złożyć podanie na dwa sposoby:

 • osobiście, dostarczając podanie oraz wszystkie potrzebne dokumenty do sekretariatu szkoły,
 • pocztą, wysyłając dokumenty na adres szkoły.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Podanie o zgodę na przejście na edukację zdalną

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oprócz poprawnie skonstruowanego podania o pozwolenie na edukację zdalną, szkoły wymagają kilku dodatkowych dokumentów. Są to:

Jak napisać podanie o edukację domową?

Jak napisać podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Poprawnie sformułowane podanie powinno zawierać takie elementy jak:

 • miejscowość i data sporządzenia,
 • imiona i nazwiska rodziców, numer telefonu oraz adres e-mail,
 • dane szkoły, do której złożone zostanie pismo,
 • dane dziecka, które miałoby przejść na edukację domową,
 • prośba o udzielenie zgody na edukację domową,
 • podpis rodzica.

Jak długo czeka się na decyzję dyrektora?

Dyrekcja na rozpatrzenie podania ma 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia pełnej dokumentacji.

Odrzucenie podania o nauczanie domowe

Odrzucenie podania przez dyrektora – co robić?

Dyrektor ma prawo odrzucić podanie o zgodę na przejście na nauczanie domowe. W sytuacji odmowy rodzic ma prawo odwołać się do kuratorium oświaty – ma na to 30 dni od otrzymania decyzji. 

Czy możliwe jest wycofanie się z nauczania domowego?

Rodzic w każdej chwili może poprosić dyrekcję o cofnięcie zezwolenia, jeżeli zdecyduje, że chce wysłać dziecko do szkoły. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dyrektor sam podejmie decyzję o przywróceniu ucznia do nauczania stacjonarnego.

Dyrekcja może podjąć decyzję o cofnięciu zezwolenia na nauczanie domowe, gdy:

 • dziecko nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego bez usprawiedliwienia swojej nieobecności,
 • dziecko nie zda egzaminu klasyfikacyjnego,
 • zezwolenie zostało sfałszowane.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę edukacja domowa w Bielsku-Białej?

Aby załatwić sprawę edukacja domowa w Bielsku-Białej, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17 w Bielsku-Białej przy ul. ul. Bratków 6, lub z 31 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17 w Bielsku-Białej

ul. Bratków 6, 43-303 Bielsko-Biała

tel. +48338124609 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej

ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338122295 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Macierzy Szkolnej w Bielsku-Białej

ul. Antoniego Osuchowskiego 8, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338124437 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej

ul. Kazimierza Brodzińskiego 3, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338124935 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej

ul. Józefa Piłsudskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338122612 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej

ul. Lipnicka 226, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338143504 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej

ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza 17, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338164978 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej

ul. Żywiecka 239, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338164984 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Zygmunta Lubertowicza w Bielsku-Białej

ul. Złoty Potok 7, 43-318 Bielsko-Biała

tel. +48338164985 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Janusza Kusocińskiego w Bielsku-Białej

ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 19, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338158352 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej

ul. Wyzwolenia 343, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338166527 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku-Białej

ul. Zapłocie Duże 1, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338126643 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jana Iii Sobieskiego w Bielsku-Białej

ul. Cieszyńska 393, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338183184 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kornela Makuszyńskiego w Bielsku-Białej

ul. Łagodna 26, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338145046 

e-mail

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego - Szkoła Podstawowa nr 22 w Bielsku-Białej

ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +4833496034 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielsku-Białej

ul. Emilii Plater 3, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338124497 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej

ul. Czereśniowa 20, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338126865 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej

ul. Doliny Miętusiej 5, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338163136 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Józefa Drożdża w Bielsku-Białej

ul. Karpacka 150, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338114013 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku-Białej

ul. Cypriana Kamila Norwida 30, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338164966 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej

ul. Komorowicka 13, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338191889 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M.reja w Bielsku-Białej

pl. Marcina Lutra 7, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338124496 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej

ul. Władysława Broniewskiego 13, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338292409 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Bielsku-Białej

ul. Józefa Lompy 11, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338117691 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 30 w Bielsku-Białej

ul. Mazańcowicka 34, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48338126456 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 34,3 tys. dokumentów!
Podanie o zezwolenie na edukację domową
Pobierz dokument
Oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym
Pobierz dokument