Edukacja domowa - wniosek o nauczanie domowe DOC 2023 Bydgoszcz

Edukacja domowa

Rodzice decydują się na wprowadzenie edukacji domowej dla swojego dziecka z różnych przyczyn m.in. przez chorobę lub negatywny stosunek do klasycznego nauczania stacjonarnego w szkole. Aby dziecko mogło uczyć się w domu, konieczna jest zgoda dyrektora szkoły, do której dziecko do tej pory uczęszczało. Jak napisać takie podanie? Co powinno się w nim znajdować? Odpowiedzi umieszczono w poniższym poradniku.

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to wyjątkowa forma nauki – dziecko uczy się w domu bez konieczności uczęszczania do szkoły publicznej bądź niepublicznej. Nie oznacza to jednak, że osoba nauczająca dziecko ma wolną rękę. W trakcie edukacji domowej należy realizować materiał według programu stworzonego przez szkołę, która udzieliła zgody. 

Dziecko, które uczy się w domu, nadal może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w szkole.

Jak jest oceniane dziecko w czasie edukacji domowej?

W ramach edukacji domowej dziecko będzie oceniane na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, które odbywają się co roku. Uzyskanie oceny pozytywnej jest równoznaczne z ukończeniem danej klasy. 

Dziecko nie uzyska ocen z niektórych przedmiotów, które mogą odbywać się wyłącznie w formie stacjonarnej. Do tej grupy należą muzyka, wychowanie fizyczne, plastyka czy technika. Dziecko nie otrzyma również oceny z zachowania.

Nie każda szkoła wspiera nauczanie domowe – przed podjęciem decyzji o przejściu na edukację w domu, należy zapoznać się z listą szkół, które pozwalają na jej prowadzenie.

Kiedy można przejść na edukację domową?

Na jakich etapach można przejść na edukację domową?

Dziecko może przejść na edukację domową na czterech etapach swojej edukacji:

Kto może nauczać dziecko w ramach edukacji domowej?

Aby nauczać dziecko w domu, nie trzeba posiadać wykształcenia pedagogicznego, kończyć specjalnych studiów ani szkoleń. Nie zmienia to jednak faktu, że wiedza zdobyta na studiach lub kursach może znacznie ułatwić przekazywanie wiedzy dziecku. Nauczycielem dla dziecka korzystającego z edukacji domowej może być:

 • rodzic,
 • opiekun prawny,
 • osoba zatrudniona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Gdzie złożyć podanie o edukację domową?

Gdzie należy złożyć podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Podanie w tej sprawie należy złożyć do sekretariatu szkoły, do której dziecko uczęszcza lub zostało przyjęte. Zostanie ono przekazane dyrektorowi, który następnie je rozpatrzy. Wniosek mogą złożyć wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, które ma od 6 do 18 lat. 

Uczeń pełnoletni, czyli nieobjęty obowiązkiem nauki, nie może się ubiegać o zezwolenie na realizację tego obowiązku poza szkołą.

Kiedy złożyć wniosek o zgodę na edukację domową?

Podanie o zgodę na edukację domową można złożyć w terminie od 1 lipca do 21 września.

Ile kosztuje złożenie wniosku o zgodę na edukację domową?

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Jak złożyć podanie o zgodę na nauczanie domowe?

Obecnie można złożyć podanie na dwa sposoby:

 • osobiście, dostarczając podanie oraz wszystkie potrzebne dokumenty do sekretariatu szkoły,
 • pocztą, wysyłając dokumenty na adres szkoły.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Podanie o zgodę na przejście na edukację zdalną

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oprócz poprawnie skonstruowanego podania o pozwolenie na edukację zdalną, szkoły wymagają kilku dodatkowych dokumentów. Są to:

Jak napisać podanie o edukację domową?

Jak napisać podanie o udzielenie zgody na edukację domową?

Poprawnie sformułowane podanie powinno zawierać takie elementy jak:

 • miejscowość i data sporządzenia,
 • imiona i nazwiska rodziców, numer telefonu oraz adres e-mail,
 • dane szkoły, do której złożone zostanie pismo,
 • dane dziecka, które miałoby przejść na edukację domową,
 • prośba o udzielenie zgody na edukację domową,
 • podpis rodzica.

Jak długo czeka się na decyzję dyrektora?

Dyrekcja na rozpatrzenie podania ma 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia pełnej dokumentacji.

Odrzucenie podania o nauczanie domowe

Odrzucenie podania przez dyrektora – co robić?

Dyrektor ma prawo odrzucić podanie o zgodę na przejście na nauczanie domowe. W sytuacji odmowy rodzic ma prawo odwołać się do kuratorium oświaty – ma na to 30 dni od otrzymania decyzji. 

Czy możliwe jest wycofanie się z nauczania domowego?

Rodzic w każdej chwili może poprosić dyrekcję o cofnięcie zezwolenia, jeżeli zdecyduje, że chce wysłać dziecko do szkoły. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dyrektor sam podejmie decyzję o przywróceniu ucznia do nauczania stacjonarnego.

Dyrekcja może podjąć decyzję o cofnięciu zezwolenia na nauczanie domowe, gdy:

 • dziecko nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego bez usprawiedliwienia swojej nieobecności,
 • dziecko nie zda egzaminu klasyfikacyjnego,
 • zezwolenie zostało sfałszowane.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę edukacja domowa w Bydgoszczy?

Aby załatwić sprawę edukacja domowa w Bydgoszczy, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza Z Oddziałami Sportowymi przy ul. ul. Hetmańska 34, lub z 52 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Właysława Jagiełły w Bydgoszczy

adres: ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2, 85-793 Bydgoszcz

tel. +4852585971 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Bydgoszczy

adres: ul. Żmudzka 12, 85-028 Bydgoszcz

tel. +48523424349 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 Im Polskich Noblistów w Bydgoszczy

adres: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1, 85-805 Bydgoszcz

tel. +48523611214 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Wincentego Wiernikowskiego w Bydgoszczy

adres: ul. Średnia 98, 85-544 Bydgoszcz

tel. +48523223554 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy

adres: ul. Węgierska 11, 85-858 Bydgoszcz

tel. +48523638918 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Romualda Traugutta Z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

adres: ul. Romualda Traugutta 12, 85-122 Bydgoszcz

tel. +48523730554 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Adm. Kazimierza Porębskiego w Bydgoszczy

adres: ul. Łowicka 45, 85-776 Bydgoszcz

tel. +48523436185 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszczy

adres: ul. Gdańska 53a, 85-005 Bydgoszcz

tel. +48523493274 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 63 Z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

adres: ul. Seweryna Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz

tel. +48523405599 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:05 godziny otwarcia

pon-pt: 07:05-17:25
sob-niedz: nieczynne

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Misji Pokojowych Onz Z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

adres: ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 3, 85-796 Bydgoszcz

tel. +48523443585 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

adres: ul. Kapliczna 7, 85-775 Bydgoszcz

tel. +48523436701 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jarosława Dąbrowskiego w Bydgoszczy

adres: ul. Nakielska 273, 85-391 Bydgoszcz

tel. +48523796899 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 40 w Bydgoszczy

adres: ul. Puszczykowa 11, 85-446 Bydgoszcz

tel. +4852372217 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 60 im. Huberta Wagnera Z Oddziałami Sportowymi I Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy

adres: ul. Glinki 117, 85-861 Bydgoszcz

tel. +48523392250 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego Specjalna w Bydgoszczy

adres: ul. Jesionowa 3a, 85-149 Bydgoszcz

tel. +48523730623 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Balcera Specjalna w Bydgoszczy

adres: ul. Fordońska 17, 85-085 Bydgoszcz

tel. +48523420112 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Bohaterów Westerplatte w Bydgoszczy

adres: ul. Krucza 5a, 85-308 Bydgoszcz

tel. +48523732530 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Romualda Traugutta w Bydgoszczy

adres: ul. Zacisze 16, 85-835 Bydgoszcz

tel. +48523611114 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 57 im. Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy

adres: ul. Bohaterów Westerplatte 2, 85-827 Bydgoszcz

tel. +48523611869 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Synów Pułków Z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy

adres: ul. Adama Grzymały Siedleckiego 11, 85-868 Bydgoszcz

tel. +48523711326 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Bydgoszczy

adres: ul. Toruńska 44, 85-023 Bydgoszcz

tel. +48523712705 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalna w Bydgoszczy

adres: ul. Graniczna 12, 85-201 Bydgoszcz

tel. +48523221467 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 48 Z Oddziałami Specjalnymi I Sportowymi w Bydgoszczy

adres: ul. Ludwika Waryńskiego 1, 85-320 Bydgoszcz

tel. +48523731131 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Bydgoszczy

adres: ul. Hutnicza 89, 85-873 Bydgoszcz

tel. +48523610391 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 67 im. Andrzeja Szwalbego Z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

adres: ul. Marcina Kromera 11, 85-790 Bydgoszcz

tel. +48523441818 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 52 Dla Dzieci Przewlekle Chorych w Bydgoszczy

adres: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 85-094 Bydgoszcz

tel. +48523452817 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Bohaterów Września 1939 Roku Z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy

adres: ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 17, 85-796 Bydgoszcz

tel. +48523430121 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Szarych Szeregów Z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy

adres: ul. Tadeusza Czackiego 8, 85-138 Bydgoszcz

tel. +48523795771 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 44 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy

adres: ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 13, 85-796 Bydgoszcz

tel. +48523436667 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 18,9 tys. dokumentów!
Podanie o zezwolenie na edukację domową
Pobierz dokument
Oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym
Pobierz dokument