Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca Wrocław - wniosek PDF wzór 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 4 grudnia 2023

Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca

Jeżeli cudzoziemiec ma zamiar opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lecz nie posiada dokumentu podróży, wówczas może wnioskować o wydanie jego tymczasowej wersji. Jak starać się o tymczasowy polski dokument podróży? Jakie dokumenty należy przygotować? Czy procedura wiąże się z opłatami? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Do czego uprawnia tymczasowy dokument podróży dla cudzoziemca?

Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca daje mu możliwość wyjazdu z terytorium Polski lub jednokrotnego wjazdu na terytorium RP. Jeżeli będzie chciał wrócić, musi ubiegać się o dokument podróży kraju pochodzenia lub ewentualnie o kolejny tymczasowy polski dokument podróży w polskim konsulacie.

Kto może starać się o dokument podróży?

Kto może starać się o wydanie tymczasowego dokumentu podróży?

Dokument może zostać wydany cudzoziemcowi, który:

1. nie posiada żadnego dokumentu mogącego służyć do podróży lub nie może otrzymać nowego dokumentu podróży, gdy:

 • chce lub musi opuścić terytorium Polski, 
 • podlega relokacji lub przesiedleniu,

2. zamierza powrócić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast podczas pobytu za granicą utracił swój dokument podróży albo którego dokument podróży uległ zniszczeniu lub utracił ważność, a nie jest możliwe otrzymanie nowego dokumentu podróży, gdy:

Co zawiera tymczasowy dokument podróży?

W tymczasowym polskim dokumencie podróży dla cudzoziemca umieszcza się:

 • imię i nazwisko cudzoziemca,
 • datę, miejsce i kraj urodzenia,
 • obywatelstwo cudzoziemca,
 • płeć,
 • wzrost (w cm) i kolor oczu,
 • imiona i nazwiska, daty, miejsca i kraj urodzenia oraz płeć towarzyszących cudzoziemcowi dzieci tego cudzoziemca lub innych małoletnich znajdujących się pod jego opieką,
 • nazwę organu wydającego dokument,
 • imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby wydającej dokument,
 • datę wydania dokumentu,
 • datę upływu okresu ważności dokumentu,
 • fotografię cudzoziemca,
 • fotografie towarzyszących cudzoziemcowi jego dzieci lub innych małoletnich dzieci znajdujących się pod jego opieką.

Dokument zawiera również podpis posiadacza i może zawierać zakodowany zapis danych.

Ile ważny jest tymczasowy dokument podróży?

Dokument zostaje wydany na maksymalnie 7 dni.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wydanie tymczasowego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Wzór wniosku o wydanie tymczasowego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Dokumenty aby uzyskać dokument podróży

Wymagane dokumenty

Cudzoziemiec chcący uzyskać tymczasowy dokument podróży we Wrocławiu, musi złożyć następujące dokumenty:

W przypadku wnioskowania o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży również dla małoletnich dzieci lub osób podlegających takiemu wpisowi dodatkowo należy przygotować:

 • wniosek wypełniony jedynie w części A i C (dla każdej z osób podlegającej wpisowi),
 • aktualną fotografię osoby, której dane mają być zamieszczone w dokumencie,
 • dokument potwierdzający tożsamość dziecka,
 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa z osobą wnioskującą.

Podczas składania kserokopii wymienionych wyżej dokumentów należy okazać także ich oryginały (do wglądu).

Gdzie złożyć wniosek o dokument podróży dla cudzoziemca?

Gdzie i jak złożyć wniosek o polski dokument podróży dla cudzoziemca?

Cudzoziemiec może złożyć dokumenty osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu w wydziale zajmującym się sprawami cudzoziemców lub jego delegaturach. Niektóre urzędy posiadają także możliwość złożenia tego wniosku przez Internet np. Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Jeżeli cudzoziemiec jest zobowiązany do opuszczenia terytorium Polski, o dokument powinien wnioskować w biurze Straży Granicznej. Poza granicami Polski, wnioski o tymczasowy dokument podróży przyjmują polskie konsulaty.

Ile kosztuje tymczasowy dokument podróży dla cudzoziemca?

Wydanie tymczasowego dokumentu podróży we Wrocławiu wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 50 złotych. Należy wpłacić ją na konto urzędu we Wrocławiu.

Cudzoziemcy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, dzieci do 16. roku życia, studenci, uczniowie szkół ponadpodstawowych zapłacą za wyrobienie dokumentu 50% kwoty bazowej (25 zł), jeżeli okażą dowody potwierdzające ten stan np. zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej, akt urodzenia małoletniego.

Ile czeka się na polski dokument podróży cudzoziemca we Wrocławiu?

Czas oczekiwania wynosi ok. miesiąc od dostarczenia dokumentów do urzędu we Wrocławiu. Rozpatrywanie dokumentów może się wydłużyć z powodu postępowań wyjaśniających.

Czy można się odwołać od decyzji urzędu we Wrocławiu?

Wnioskujący może odwołać się od decyzji wydanej przez urząd. Odwołanie należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niesprzyjającej decyzji. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca we Wrocławiu?

Aby załatwić sprawę tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca we Wrocławiu, należy skontaktować się z instytucją Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu pod adresem pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

adres: pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

tel. +48713406000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Dokument do pobrania - wzór PDF 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 30,2 tys. dokumentów!
Wniosek o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca
Pobierz wniosek

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu