Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej Bydgoszcz 2023

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 25 października 2023

Zapisanie dziecka do szkoły

Jak zapisać dziecko do szkoły podstawowej w Bydgoszczy?

Przede wszystkim warto zorientować się, jakie są możliwości. Głównym kryterium przyjęcia do szkół jest rejonizacja. Dziecko może uczęszczać do swojej obwodowej szkoły podstawowej lub do innej, wybranej szkoły, jeśli spełni jej kryteria przyjęcia.

Czym jest obowiązek szkolny i do ilu lat należy go spełniać?

W Polsce istnieje tak zwany obowiązek szkolny - ustawowo uregulowane przez prawo oświatowe, które zobowiązuje dzieci od lat 7 do ukończenia 8-ej klasy szkoły podstawowej (publicznej lub niepublicznej), jednak nie dłużej niż do 18. roku życia, do uczestniczenia w zajęciach szkolnych. Dziecko może spełniać obowiązek szkolny uczęszczając do wybranej szkoły, jednak nie jest to jedyna droga - niektórzy rodzice decydują się na nauczanie domowe.

Czy trzeba składać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w Bydgoszczy?

Spełnienie obowiązku szkolnego nadzoruje dyrektor szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka/jest zameldowane. Jeżeli rodzice nie złożą wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, to upomną się o nie władze oświatowe. Szkoły podstawowe w Bydgoszczy prowadzą ewidencję uczniów na podstawie listy obwodowej, na której znajdują się:

 • dzieci zameldowane w obwodzie szkoły (są to dane z ewidencji ludności),
 • dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w danym obwodzie - jeśli rodzice lub opiekunowie prawni je zgłoszą.

Czy można zapisać 6-latka do pierwszej klasy?

Tak, jeśli dziecko kończy 6 lat w danym roku kalendarzowym, jednak trzeba spełnić pewne warunki:

 • w roku poprzedzającym dziecko uczęszczało na zajęcia wychowania przedszkolnego lub
 • otrzymało pozytywną opinię z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej, potwierdzającą możliwość nauki w szkole podstawowej.

Czy można opóźnić posłanie dziecka do szkoły w Bydgoszczy?

Tak, tu również wymagana jest opinia z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeciwwskazaniach do rozpoczęcia nauki szkolnej w wieku 7 lat. Taki wniosek składa się do szkoły podstawowej publicznej w Bydgoszczy w obwodzie, w którym mieszka dziecko, nie później niż do 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat. Decyzję o odroczeniu nauki o rok podejmuje dyrektor takiej placówki, a dziecko powinno nadal uczęszczać na zajęcia przygotowania przedszkolnego. W przypadku kształcenia specjalnego lub innej formy kształcenia dziecka z niepełnosprawnością obowiązek szkolny może zostać odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Do jakiej szkoły można zapisać dziecko?

Do jakiej szkoły w Bydgoszczy można zapisać dziecko?

W przypadku szkół podstawowych w Bydgoszczy, można zapisać dziecko do:

 1. szkoły obwodowej - czyli takiej, która jest przypisana do adresu zamieszkania. Dziecko ma tam zapewnione miejsce, ale nie musi go wykorzystać,
 2. szkoły wybranej - działającej poza danym obwodem. Tu jednak obowiązuje proces rekrutacji, jeśli szkoła w ogóle dysponuje wolnymi miejscami:
  • o szczegóły rekrutacji można zapytać bezpośrednio w danej szkole lub na stronie www placówki,
  • wniosek składa rodzic lub opiekun prawny w szkole pierwszego wyboru,
  • można złożyć wniosek o przyjęcie do kilku szkół, ustala się wtedy tzw. listę preferencji, gdzie pierwsze miejsce zajmuje szkoła pierwszego wyboru - czyli najbardziej preferowana. Wniosek nadal składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru,
  • jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do żadnej ze szkół z listy, automatycznie trafia do szkoły obwodowej.

Przyjęcie cudzoziemca do szkoły podstawowej w Polsce

Uczniowie będący obywatelami innych państw korzystają z systemu edukacyjnego na równych zasadach jak uczniowie polscy. Aby zapisać dziecko do placówki oświatowej, rodzic musi złożyć wniosek u dyrektora szkoły, w miejscowości której aktualnie zamieszkuje dziecko. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Wniosek składa rodzic lub opiekun dziecka we wspomnianej placówce pierwszego wyboru.

Dokumenty do zapisania dziecka do szkoły

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Zapisując dziecko do szkoły w Bydgoszczy należy przygotować:

Gdzie złożyć wniosek?

Dokumenty składa się w sekretariacie placówki wybranej jako szkoła pierwszego wyboru, w terminie ogłoszonym oficjalnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Większość szkół preferuje złożenie wniosku poprzez system rekrutacji internetowej. Aby skorzystać z systemu internetowego, należy się w nim zarejestrować, wydrukować i wypełnić dostępny wniosek, a następnie dołączyć w formie skanu i przesłać do placówki. 

Kiedy złożyć wniosek?

Terminy składania wniosków są indywidualnie ustalane przez placówki. Aby się z nimi zapoznać, należy skontaktować się z wybraną szkołą w Bydgoszczy lub poszukać regulaminu rekrutacji umieszczonego najprawdopodobniej na jej stronie internetowej.

Szkoły zazwyczaj w czerwcu przeprowadzają rekrutację uzupełniającą dla kandydatów nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół w postępowaniu podstawowym. Rodzice mogą ponownie złożyć wnioski w formie papierowej lub elektronicznej, ale tym razem tylko do szkoły dysponującej wolnymi miejscami. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w poszczególnych szkołach oraz w systemie rekrutacji do szkół.

Po przyjęciu do szkoły, uczeń otrzyma legitymację szkolną.

Czy można odwołać się od decyzji, jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do wybranej szkoły?

Tak. Rodzic lub opiekun prawny kandydata w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych może wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły. Komisja w terminie 5 dni od otrzymania wniosku sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w procesie rekrutacyjnym. Jeśli uzasadnienie nie jest satysfakcjonujące, to rodzice lub opiekunowie mogą złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję, od której również można się odwołać, ale w trybie skargi do sądu administracyjnego. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze szkoły, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. członkowi rodziny.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Bydgoszczy?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Bydgoszczy, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza Z Oddziałami Sportowymi przy ul. ul. Hetmańska 34, lub z 52 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Właysława Jagiełły w Bydgoszczy

adres: ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2, 85-793 Bydgoszcz

tel. +4852585971 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Bydgoszczy

adres: ul. Żmudzka 12, 85-028 Bydgoszcz

tel. +48523424349 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 Im Polskich Noblistów w Bydgoszczy

adres: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1, 85-805 Bydgoszcz

tel. +48523611214 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Wincentego Wiernikowskiego w Bydgoszczy

adres: ul. Średnia 98, 85-544 Bydgoszcz

tel. +48523223554 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy

adres: ul. Węgierska 11, 85-858 Bydgoszcz

tel. +48523638918 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Romualda Traugutta Z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

adres: ul. Romualda Traugutta 12, 85-122 Bydgoszcz

tel. +48523730554 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Adm. Kazimierza Porębskiego w Bydgoszczy

adres: ul. Łowicka 45, 85-776 Bydgoszcz

tel. +48523436185 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszczy

adres: ul. Gdańska 53a, 85-005 Bydgoszcz

tel. +48523493274 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 63 Z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

adres: ul. Seweryna Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz

tel. +48523405599 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:05 godziny otwarcia

pon-pt: 07:05-17:25
sob-niedz: nieczynne

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Misji Pokojowych Onz Z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

adres: ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 3, 85-796 Bydgoszcz

tel. +48523443585 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

adres: ul. Kapliczna 7, 85-775 Bydgoszcz

tel. +48523436701 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jarosława Dąbrowskiego w Bydgoszczy

adres: ul. Nakielska 273, 85-391 Bydgoszcz

tel. +48523796899 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 40 w Bydgoszczy

adres: ul. Puszczykowa 11, 85-446 Bydgoszcz

tel. +4852372217 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 60 im. Huberta Wagnera Z Oddziałami Sportowymi I Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy

adres: ul. Glinki 117, 85-861 Bydgoszcz

tel. +48523392250 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego Specjalna w Bydgoszczy

adres: ul. Jesionowa 3a, 85-149 Bydgoszcz

tel. +48523730623 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Balcera Specjalna w Bydgoszczy

adres: ul. Fordońska 17, 85-085 Bydgoszcz

tel. +48523420112 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Bohaterów Westerplatte w Bydgoszczy

adres: ul. Krucza 5a, 85-308 Bydgoszcz

tel. +48523732530 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Romualda Traugutta w Bydgoszczy

adres: ul. Zacisze 16, 85-835 Bydgoszcz

tel. +48523611114 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 57 im. Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy

adres: ul. Bohaterów Westerplatte 2, 85-827 Bydgoszcz

tel. +48523611869 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Synów Pułków Z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy

adres: ul. Adama Grzymały Siedleckiego 11, 85-868 Bydgoszcz

tel. +48523711326 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Bydgoszczy

adres: ul. Toruńska 44, 85-023 Bydgoszcz

tel. +48523712705 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalna w Bydgoszczy

adres: ul. Graniczna 12, 85-201 Bydgoszcz

tel. +48523221467 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 48 Z Oddziałami Specjalnymi I Sportowymi w Bydgoszczy

adres: ul. Ludwika Waryńskiego 1, 85-320 Bydgoszcz

tel. +48523731131 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Bydgoszczy

adres: ul. Hutnicza 89, 85-873 Bydgoszcz

tel. +48523610391 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 67 im. Andrzeja Szwalbego Z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

adres: ul. Marcina Kromera 11, 85-790 Bydgoszcz

tel. +48523441818 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 52 Dla Dzieci Przewlekle Chorych w Bydgoszczy

adres: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 85-094 Bydgoszcz

tel. +48523452817 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Bohaterów Września 1939 Roku Z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy

adres: ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 17, 85-796 Bydgoszcz

tel. +48523430121 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Szarych Szeregów Z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy

adres: ul. Tadeusza Czackiego 8, 85-138 Bydgoszcz

tel. +48523795771 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 44 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy

adres: ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 13, 85-796 Bydgoszcz

tel. +48523436667 

strona www e-mail

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 19,0 tys. dokumentów!
Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Nie ma jednego obowiązującego wzoru dokumentu. Zachęcamy do kontaktu z wybraną placówką i pobrania wniosku z jej strony www, jeśli oferuje, lub w formie drukowanej - w sekretariacie szkoły.