Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze Bydgoszcz 2023 - limity zużycia litrów ON na hektar, terminy i wniosek PDF

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 28 lipca 2023

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Co roku rolnicy mogą starać się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Aby otrzymać dopłatę, gospodarz musi złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów. Od kiedy można składać wnioski? Ile wynosi dopłata w 2023 roku? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kto w Bydgoszczy może starać się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

O dopłatę mogą starać się wszyscy producenci rolni, którzy chcą odzyskać część kosztów finansowych poniesionych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Kryteria otrzymania zwrotu za paliwo rolnicze

Kryteria otrzymania zwrotu - limity zużycia oleju napędowego na hektar

Aby otrzymać zwrot, rolnik musi mieścić się w następujących limitach zużycia oleju napędowego:

 • 110 litrów na 1 ha użytków rolnych - roczny limit ustalony dla powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,

 • 40 litrów na 1 średnią roczną dużą jednostkę przeliczeniową bydła w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku - roczny limit ustalony dla chowu lub hodowli bydła

 • 40 litrów na 1 średnią roczną dużą jednostkę przeliczeniową owiec, kóz i koni dla producentów rolnych, którzy zakupili paliwo rolnicze od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.,

 • 4 litrów na 1 szt. świń dla producentów rolnych, którzy zakupili paliwo rolnicze od 1 sierpnia 2022r. do 31 lipca 2023 r.

Jaka jest stawka dopłaty do paliwa rolniczego?

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka dopłaty za paliwo rolnicze wynosi:

 • 2 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło,
 • 1,20 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie,
 • 2 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Wzór wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolniczeWzór wypełnionego wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Dokumenty potrzebne do zwrotu za paliwo rolnicze

Wymagane dokumenty

Rolnicy chcący starać się o zwrot za paliwo, muszą złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze,

 • faktury VAT (lub ich kopie) dokumentujące zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023  - w przypadku składania wniosku w 2. terminie,

 • dokument zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek* - w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła,

 • dokument zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec lub kóz będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 roku* - w przypadku posiadania przez producenta rolnego świń, owiec lub kóz,

 • oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. - w przypadku posiadania przez producenta rolnego koni.

*O dokument należy starać się w powiatowym biurze ARiMR.

Kiedy złożyć wniosek o zwrot za paliwo rolnicze?

Kiedy złożyć wniosek?

Aby rolnik mógł uzyskać zwrot za paliwo rolnicze, może złożyć wniosek w następującym terminie:

 • od 1 do 31 sierpnia.

Producenci bydła wniosek mogą złożyć tylko raz w roku. 

Gdzie złożyć wniosek w Bydgoszczy?

Wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze należy złożyć do urzędu w Bydgoszczy, jeżeli jest on właściwy dla miejsca posiadania gruntów rolnych.

Dokument będzie rozpatrzał wójt, burmistrz lub prezydent miasta Bydgoszcz

Kiedy zwrot akcyzy trafi do rolników w Bydgoszczy?

W przypadku składania wniosku w II terminie pieniądze zostaną wypłacone między 2 a 31 października 2023 r. - jeżeli wniosek złożono w terminie od 1 do 31 sierpnia.


Rolnicy mogą starać się także o:

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w Bydgoszczy?

Aby załatwić sprawę zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w Bydgoszczy, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta przy ul. ul. Jezuicka 1.

Urząd Miasta w Bydgoszczy

adres: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

tel. +48525858913 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-18:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 16,0 tys. dokumentów!
Wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze
Pobierz dokument
Wzór wypełnionego wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze [PDF]
Pobierz dokument