Świadczenie 300 złotych dla Ukraińca Bydgoszcz - wniosek PDF wzór 2023

Weryfikacja: 2 czerwca 2023

Świadczenie 300 złotych dla Ukraińca

Obywatele Ukrainy, którzy z powodu wojny przebywają w Polsce i spełniają kilka dodatkowych warunków, mogą się starać o przyznanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 złotych. Jakie kryteria należy spełniać? Kto i na jakich warunkach może otrzymać świadczenie? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku. 

Kto może otrzymać świadczenie?

Z 300 złotych “na start” może skorzystać: 

 • obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 • obywatel Ukrainy, który posiada Kartę Polaka i przybył do Polski z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych,
 • małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 • dzieci obywateli Ukrainy.

Dodatkowo obywatel Ukrainy starający się o przyznanie świadczenia, musi spełniać następujące wymagania: 

 • przebywa w Polsce legalnie, po przybyciu po 24 lutego 2022 roku,
 • posiada numer PESEL sprawdź, jak zdobyć numer PESEL dla Ukraińca.

Świadczenie jest wypłacane dla osób nowych przybywajacych z Ukrainy, które spełniają warunki jego otrzymania i dotychczas nie korzystały z tej formy wsparcia. 

Ile wynosi świadczenie dla Ukraińca?

Ile wynosi świadczenie?

Jednorazowe świadczenie wynosi 300 złotych na osobę

Na co można przeznaczyć jednorazowe świadczenie?

Według specustawy, która reguluje przyznawanie świadczenia, pomoc finansowa w wysokości 300 złotych ma zostać przeznaczona na utrzymanie. W ramach świadczenia można zatem zakupić:

 • żywność,
 • odzież,
 • obuwie,
 • środki higieny osobistej,

oraz uiścić opłaty mieszkaniowe.

Obywatele Ukrainy, którzy otrzymają świadczenie, nie muszą w żaden sposób dokumentować swoich wydatków. Nie mają obowiązku przechowywania paragonów ani faktur.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o jednorazowe świadczenie dla Ukraińca

Dokumenty do przyznania świadczenia

Wymagane dokumenty

Aby starać się o przyznanie świadczenia, należy przygotować, a następnie złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy - dostępny bezpośrednio w miejscu składania dokumentów,
 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy np. paszport - do wglądu  dowiedz się, jak wyrobić paszport w Bydgoszczy,
 • potwierdzenie nadania numeru PESEL, wydane przez urząd w Bydgoszczy.

Jakie informacje zawiera wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy?

Specustawa regulująca pomoc obywatelom Ukrainy dokładnie określa, jakie informacje powinien zawierać wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia. Należą do nich:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • obywatelstwo;
 • płeć;
 • rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
 • seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
 • informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • adres pobytu;
 • dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile obywatel Ukrainy je posiada;
 • numer PESEL.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek w tej sprawie może złożyć osoba starająca się o świadczenie lub w przypadku osób niepełnoletnich -  jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Gdzie złożyć wniosek w Bydgoszczy?

Aby starać się o dofinansowanie, należy złożyć wypełniony wniosek do instytucji wyznaczonej przez miejscowość Bydgoszcz.

Ile czeka się na wypłatę świadczenia w Bydgoszczy?

Nie wyznaczono konkretnego terminu wypłaty świadczenia. 

Podstawa prawna 


Gdzie załatwić sprawę 300 złotych dla Ukraińca w Bydgoszczy?

Aby załatwić sprawę 300 złotych dla Ukraińca w Bydgoszczy, należy skontaktować się z instytucją Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Ogrodowa 9, lub z 7 innymi instytucjami.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Ogrodowa 9, 85-043 Bydgoszcz

tel. +48523117100 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-17:30
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-13:30
sob-niedz: nieczynne

Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej "Bartodzieje" w Bydgoszczy

Czerkaska 22, 85-636 Bydgoszcz

tel. 52 370 59 11 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-17:30
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-13:30
sob-niedz: nieczynne

Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej „Błonie” w Bydgoszczy

Broniewskiego 1, 85-316 Bydgoszcz

tel. 52 339 06 40 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-17:30
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-13:30
sob-niedz: nieczynne

Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej „Wyżyny” w Bydgoszczy

ul. Kapuściska 10, 85-807 Bydgoszcz

tel. +48523619902 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-17:30
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-13:30
sob-niedz: nieczynne

Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej „Fordon” w Bydgoszczy

Porazińskiej 9, 85-791 Bydgoszcz

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-17:30
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-13:30
sob-niedz: nieczynne

Wydział Świadczeń Rodzinnych w Bydgoszczy

Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz

tel. +48525856700 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-18:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 32,5 tys. dokumentów!
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Ukraińca
Pobierz wniosek
Załącznik do wniosku o jednorazowe świadczenie pieniężne dla Ukraińca
Pobierz dokument
Klauzula informacyjna - jednorazowe świadczenie dla Ukraińca
Pobierz dokument