Urząd Skarbowy Bydgoszcz

Weryfikacja: 20 maja 2022


Kontakt - adres, telefon i godziny otwarcia

Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail / www Zasięg terytorialny
Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy Fordońska 77
85-950 Bydgoszcz

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne
+48525617000  Zasięg: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski
Drugi Urząd Skarbowy w Bydgoszczy Wojska Polskiego 20B
85-822 Bydgoszcz

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne
+48525682100  Zasięg: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski
Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy Tadeusza Rejtana 5
85-032 Bydgoszcz

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne
+48523397400  Zasięg: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski
Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy Grunwaldzka 50
85-236 Bydgoszcz

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne
+48525838400  Zasięg: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski

Zobacz jakie sprawy załatwisz w urzędach skarbowych

Urząd Skarbowy Bydgoszcz

Urząd Skarbowy w Bydgoszczy to jednostka Krajowej Administracji Skarbowej. Prędzej czy później każdy z nas będzie musiał załatwić sprawę w urzędzie skarbowym. Czym zajmują się urzędy skarbowe? Jak wygląda ich struktura? Z jakimi sprawami można zwrócić się do urzędników?

Czym zajmuje się Urząd Skarbowy w Bydgoszczy? 

Do zadań Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy należą m.in. obsługa podatników, prowadzenie kontroli podatkowej, egzekucja zaległości podatkowych i zapewnianie wpływów do budżetu państwa chociażby z opłacanych podatków. 

Jaka jest struktura Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy?

Każdy urząd skarbowy ma swojego naczelnika, który jest organem podatkowym pierwszej instancji i kieruje pracą urzędu przy pomocy swoich zastępców, kierowników komórek organizacyjnych i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach. Gdy w danym urzędzie skarbowym pracuje więcej niż 100 osób, naczelnik może posiadać dwóch zastępców, a gdy jednostka zatrudnia ponad 200 osób - trzech. Zakres kompetencji zastępcy (lub zastępców) ustala sam naczelnik. W urzędach skarbowych mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:

 • działy - zatrudniające co najmniej 10 pracowników, włącznie z kierującym działem;
 • referaty - zatrudniające co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierującym referatem;
 • wieloosobowe stanowiska pracy - zatrudniające co najmniej 2 pracowników, włącznie z kierującym stanowiskiem;
 • jednoosobowe stanowiska pracy.

Jakie są zadania Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy?

Urząd Skarbowy w Bydgoszczy zajmuje się zadaniami związanymi z szeroko pojętymi finansami kraju. Należą do nich m.in.:

 • kontrolowanie podatków;
 • pomaganie podatnikom i ich ewidencja;
 • określanie oraz ściąganie podatków i różnych opłat, które wpływają do budżetu państwa, np. podatek VAT;
 • pobieranie opłat, w tym należności celnych z tytułu wywozu bądź przewozu dóbr;
 • prowadzenie administracyjnej egzekucji z tytułu finansowych należności;
 • wzajemne informowanie o sprawach finansowych i podatkowych innych krajów UE;
 • pomaganie lub korzystanie ze wsparcia państw;
 • wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie przestępstwom skarbowym;
 • wykonywanie majątkowych kar określonych w kodeksie karnym wykonawczym i skarbowym.

Deklaracje, które składa się w urzędzie skarbowym

Deklaracje, które składa się w Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy

W urzędzie skarbowym można również wnioskować o: