Urząd Skarbowy Łódź

Weryfikacja: 20 maja 2022


Kontakt - adres, telefon i godziny otwarcia

Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail / www Zasięg terytorialny
Urząd Skarbowy Łódź - Widzew Papiernicza 7
92-312 Łódź

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne
+48422750800  Zasięg: Andrespol, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Rzgów, Tuszyn
Urząd Skarbowy Łódź - Śródmieście Dowborczyków 9/11
90-019 Łódź

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne
  Zasięg: Andrespol, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Rzgów, Tuszyn
Urząd Skarbowy Łódź - Polesie 6 Sierpnia 86A
90-646 Łódź

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne
+48422546000  Zasięg: Andrespol, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Rzgów, Tuszyn
Drugi Urząd Skarbowy Łódź - Górna Gen. Walerego Wróblewskiego 10A
93-578 Łódź

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne
+48422588200  Zasięg: Andrespol, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Rzgów, Tuszyn
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź - Górna Gen. Walerego Wróblewskiego 10
93-578 Łódź

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne
+48422588100  Zasięg: Andrespol, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Rzgów, Tuszyn
Drugi Urząd Skarbowy Łódź - Bałuty Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105
91-222 Łódź

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne
+48422534000  Zasięg: Andrespol, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Rzgów, Tuszyn
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź - Bałuty Zachodnia 47
91-066 Łódź

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne
+48422535600  Zasięg: Andrespol, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Rzgów, Tuszyn
Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi aleja Tadeusza Kościuszki 85
90-436 Łódź

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne
+48422530500  Zasięg: Andrespol, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Rzgów, Tuszyn

Zobacz jakie sprawy załatwisz w urzędach skarbowych

Urząd Skarbowy Łódź

Czym zajmuje się Urząd Skarbowy w Łodzi? 

Do zadań Urzędu Skarbowego w Łodzi należą m.in. obsługa podatników, prowadzenie kontroli podatkowej, egzekucja zaległości podatkowych i zapewnianie wpływów do budżetu państwa chociażby z opłacanych podatków. 

Jaka jest struktura Urzędu Skarbowego w Łodzi?

Każdy urząd skarbowy ma swojego naczelnika, który jest organem podatkowym pierwszej instancji i kieruje pracą urzędu przy pomocy swoich zastępców, kierowników komórek organizacyjnych i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach. Gdy w danym urzędzie skarbowym pracuje więcej niż 100 osób, naczelnik może posiadać dwóch zastępców, a gdy jednostka zatrudnia ponad 200 osób - trzech. Zakres kompetencji zastępcy (lub zastępców) ustala sam naczelnik. W urzędach skarbowych mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:

 • działy - zatrudniające co najmniej 10 pracowników, włącznie z kierującym działem;
 • referaty - zatrudniające co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierującym referatem;
 • wieloosobowe stanowiska pracy - zatrudniające co najmniej 2 pracowników, włącznie z kierującym stanowiskiem;
 • jednoosobowe stanowiska pracy.

Jakie są zadania Urzędu Skarbowego w Łodzi?

Urząd Skarbowy w Łodzi zajmuje się zadaniami związanymi z szeroko pojętymi finansami kraju. Należą do nich m.in.:

 • kontrolowanie podatków;
 • pomaganie podatnikom i ich ewidencja;
 • określanie oraz ściąganie podatków i różnych opłat, które wpływają do budżetu państwa, np. podatek VAT;
 • pobieranie opłat, w tym należności celnych z tytułu wywozu bądź przewozu dóbr;
 • prowadzenie administracyjnej egzekucji z tytułu finansowych należności;
 • wzajemne informowanie o sprawach finansowych i podatkowych innych krajów UE;
 • pomaganie lub korzystanie ze wsparcia państw;
 • wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie przestępstwom skarbowym;
 • wykonywanie majątkowych kar określonych w kodeksie karnym wykonawczym i skarbowym.

Deklaracje, które złożysz w Urzędzie Skarbowym w Łodzi

W urzędzie skarbowym można również wnioskować o:

Urząd Skarbowy w Łodzi to jednostka Krajowej Administracji Skarbowej. Prędzej czy później każdy z nas będzie musiał załatwić sprawę w urzędzie skarbowym. Czym zajmują się urzędy skarbowe? Jak wygląda ich struktura? Z jakimi sprawami możesz zwrócić się do urzędników?