Urząd Skarbowy US Wrocław - kontakt i druki do pobrania

Autor: redakcja jakiwniosek.pl 6 min. czytania

Kontakt - adres, telefon i godziny otwarcia

Urząd Skarbowy Wrocław - Fabryczna

adres: Ostrowskiego 5, 53-238 Wrocław

tel. +48717977300 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Wrocław - Krzyki

adres: Sztabowa 100, 53-310 Wrocław

tel. +48717985201 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Wrocław - Psie Pole

adres: Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław

tel. +48713265200 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Wrocław - Stare Miasto

adres: Inowrocławska 4, 53-654 Wrocław

tel. +48717866700 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Wrocław - Śródmieście

adres: Marszałka Józefa Piłsudskiego 27-29, 50-044 Wrocław

tel. +48713714170 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu

adres: Ks. Czesława Klimasa 34, 50-515 Wrocław

tel. +48717950500 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu

adres: Żmigrodzka 141, 51-130 Wrocław

tel. +48713236800 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie 16 spraw

W celu załatwienia spraw w Urzędach skarbowych przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Urząd Skarbowy Wrocław

Urząd Skarbowy we Wrocławiu to jednostka Krajowej Administracji Skarbowej. Prędzej czy później każdy z nas będzie musiał załatwić sprawę w urzędzie skarbowym. Czym zajmują się urzędy skarbowe? Jak wygląda ich struktura? Z jakimi sprawami można zwrócić się do urzędników?

Czym zajmuje się Urząd Skarbowy we Wrocławiu? 

Do zadań Urzędu Skarbowego we Wrocławiu należą m.in. obsługa podatników, prowadzenie kontroli podatkowej, egzekucja zaległości podatkowych i zapewnianie wpływów do budżetu państwa chociażby z opłacanych podatków. 

Jaka jest struktura Urzędu Skarbowego we Wrocławiu?

Każdy urząd skarbowy ma swojego naczelnika, który jest organem podatkowym pierwszej instancji i kieruje pracą urzędu przy pomocy swoich zastępców, kierowników komórek organizacyjnych i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach. Gdy w danym urzędzie skarbowym pracuje więcej niż 100 osób, naczelnik może posiadać dwóch zastępców, a gdy jednostka zatrudnia ponad 200 osób - trzech. Zakres kompetencji zastępcy (lub zastępców) ustala sam naczelnik. W urzędach skarbowych mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:

 • działy - zatrudniające co najmniej 10 pracowników, włącznie z kierującym działem;
 • referaty - zatrudniające co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierującym referatem;
 • wieloosobowe stanowiska pracy - zatrudniające co najmniej 2 pracowników, włącznie z kierującym stanowiskiem;
 • jednoosobowe stanowiska pracy.

Komunikacja wewnątrz urzędu, również między działami, może odbywać się za pośrednictwem notatek służbowych.

Jakie są zadania Urzędu Skarbowego we Wrocławiu?

Urząd Skarbowy we Wrocławiu zajmuje się zadaniami związanymi z szeroko pojętymi finansami kraju. Należą do nich m.in.:

 • kontrolowanie podatków;
 • pomaganie podatnikom i ich ewidencja;
 • określanie oraz ściąganie podatków i różnych opłat, które wpływają do budżetu państwa, np. podatek VAT, podatek dochodowy czy też podatek akcyzowy;
 • pobieranie opłat, w tym należności celnych z tytułu wywozu bądź przewozu dóbr;
 • prowadzenie administracyjnej egzekucji z tytułu finansowych należności;
 • wzajemne informowanie o sprawach finansowych i podatkowych innych krajów UE;
 • pomaganie lub korzystanie ze wsparcia państw;
 • wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie przestępstwom skarbowym;
 • wykonywanie majątkowych kar określonych w kodeksie karnym wykonawczym i skarbowym.

Deklaracje, które składa się w urzędzie skarbowym

Deklaracje i druki, które m.in. składa się w Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu

W urzędzie skarbowym można również wnioskować o:

Jak sprawdzić numer konta do urzędu skarbowego we Wrocławiu?

Od 1 stycznia 2020 r. należy wpłacać podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek od towarów i usług (VAT) na numer indywidualnego rachunku podatkowego, zwany również mikrorachunkiem podatkowym. Numer ten można sprawdzić w przygotowanym generatorze mikrorachunku podatkowego, który po uzupełnieniu identyfikatora podatkowego (do wyboru numer PESEL lub numer NIP) wygeneruje indywidualny numer rachunku podatkowego. Należy jednak pamiętać, że wyłączone z tego obowiązku są podatki VAT-14 oraz VAT w imporcie.

Pozostałe numery rachunków bankowych Urzędu Skarbowego we Wrocławiu udostępnione zostały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

e-Urząd Skarbowy

Co umożliwia portal e-Urząd Skarbowy?

e-Urząd Skarbowy to portal umożliwiający załatwienie spraw podatkowych bez wychodzenia z domu, online. Serwis ułatwia kontakt z urzędami skarbowymi poprzez m.in. możliwość wysyłania dokumentów drogą elektroniczną, a także dokonywanie płatności.

Usługi w e-Urzędzie Skarbowym

e-Urząd Skarbowy daje dostęp do następujących usług:

 • Twój e-PIT - umożliwia przeglądanie, przesłanie i korektę zeznań podatkowych PIT-37, PIT-28, PIT-36 lub PIT-38,
 • e-mikrofirma - platforma dla przedsiębiorców, umożliwia wystawianie i zapisywanie faktur krajowych, stworzenie ewidencji VAT oraz generowanie plików JPK_VAT i JPK_FA
 • ewidencja mandatów - platforma umożliwiająca przeglądanie wystawionych mandatów, a także dokonanie za nie płatności,
 • płatności online - usługa umożliwiająca dokonywanie wpłat na mikroachunek podatkowy, a także uiszczanie opłat skarbowych wymaganych podczas załatwiania spraw urzędowych,
 • zwroty podatków - dzięki usługę podatnik może sprawdzić informacje o zwrotach z PIT i VAT z ostatnich 2 lat kalendarzowych: ich dacie i sposobie przesłania.

Dokumenty w e-US

W systemie e-US podatnik ma dostęp do dużej bazy wniosków, które można przesłać w formie elektronicznej, w tym m.in. do:

 • wniosków o zaświadczenie:
  • o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W)
  • o wysokości dochodu podatnika w PIT (ZAS-DF)
  • o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU)
 • zgłoszenia ZAP-3,
 • pisma ogólnego,
 • wniosku o stwierdzenie nadpłaty,
 • zawiadomienie ZAW-NR,
 • wniosku o czynny żal.

Logowanie do e-Urzędu Skarbowego

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się na 3 sposoby:

 • przez login.gov.pl - używając Profilu Zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu (dowodu osobistego z warstwą elektroniczną),
 • przez aplikację mObywatel, którą można pobrać na smartfony,
 • przez dane podatkowe - należy podać numer PESEL/NIP i kwotę przychodów. 

Druki do pobrania

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu