Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej Gdynia 2023

Zapisanie dziecka do szkoły

Jak zapisać dziecko do szkoły podstawowej w Gdyni?

Przede wszystkim warto zorientować się, jakie są możliwości. Głównym kryterium przyjęcia do szkół jest rejonizacja. Dziecko może uczęszczać do swojej obwodowej szkoły podstawowej lub do innej, wybranej szkoły, jeśli spełni jej kryteria przyjęcia.

Czym jest obowiązek szkolny i do ilu lat należy go spełniać?

W Polsce istnieje tak zwany obowiązek szkolny - ustawowo uregulowane przez prawo oświatowe, które zobowiązuje dzieci od lat 7 do ukończenia 8-ej klasy szkoły podstawowej (publicznej lub niepublicznej), jednak nie dłużej niż do 18. roku życia, do uczestniczenia w zajęciach szkolnych. Dziecko może spełniać obowiązek szkolny uczęszczając do wybranej szkoły, jednak nie jest to jedyna droga - niektórzy rodzice decydują się na nauczanie domowe.

Czy trzeba składać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w Gdyni?

Spełnienie obowiązku szkolnego nadzoruje dyrektor szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka/jest zameldowane. Jeżeli rodzice nie złożą wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, to upomną się o nie władze oświatowe. Szkoły podstawowe w Gdyni prowadzą ewidencję uczniów na podstawie listy obwodowej, na której znajdują się:

 • dzieci zameldowane w obwodzie szkoły (są to dane z ewidencji ludności),
 • dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w danym obwodzie - jeśli rodzice lub opiekunowie prawni je zgłoszą.

Czy można zapisać 6-latka do pierwszej klasy?

Tak, jeśli dziecko kończy 6 lat w danym roku kalendarzowym, jednak trzeba spełnić pewne warunki:

 • w roku poprzedzającym dziecko uczęszczało na zajęcia wychowania przedszkolnego lub
 • otrzymało pozytywną opinię z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej, potwierdzającą możliwość nauki w szkole podstawowej.

Czy można opóźnić posłanie dziecka do szkoły w Gdyni?

Tak, tu również wymagana jest opinia z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeciwwskazaniach do rozpoczęcia nauki szkolnej w wieku 7 lat. Taki wniosek składa się do szkoły podstawowej publicznej w Gdyni w obwodzie, w którym mieszka dziecko, nie później niż do 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat. Decyzję o odroczeniu nauki o rok podejmuje dyrektor takiej placówki, a dziecko powinno nadal uczęszczać na zajęcia przygotowania przedszkolnego. W przypadku kształcenia specjalnego lub innej formy kształcenia dziecka z niepełnosprawnością obowiązek szkolny może zostać odroczony do końca roku szkolnego w roku kalenarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Do jakiej szkoły można zapisać dziecko?

Do jakiej szkoły w Gdyni można zapisać dziecko?

W przypadku szkół podstawowych w Gdyni, można zapisać dziecko do:

 1. szkoły obwodowej - czyli takiej, która jest przypisana do adresu zamieszkania. Dziecko ma tam zapewnione miejsce, ale nie musi go wykorzystać,
 2. szkoły wybranej - działającej poza danym obwodem. Tu jednak obowiązuje proces rekrutacji, jeśli szkoła w ogóle dysponuje wolnymi miejscami:
  • o szczegóły rekrutacji można zapytać bezpośrednio w danej szkole lub na stronie www placówki,
  • wniosek składa rodzic lub opiekun prawny w szkole pierwszego wyboru,
  • można złożyć wniosek o przyjęcie do kilku szkół, ustala się wtedy tzw. listę preferencji, gdzie pierwsze miejsce zajmuje szkoła pierwszego wyboru - czyli najbardziej preferowana. Wniosek nadal składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru,
  • jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do żadnej ze szkół z listy, automatycznie trafia do szkoły obwodowej.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Wniosek składa rodzic lub opiekun dziecka we wspomnianej placówce pierwszego wyboru.

Dokumenty do zapisania dziecka do szkoły

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Zapisując dziecko do szkoły w Gdyni należy przygotować:

Gdzie złożyć wniosek?

Dokumenty składa się w sekretariacie placówki wybranej jako szkoła pierwszego wyboru, w terminie ogłoszonym oficjalnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Większość szkół preferuje złożenie wniosku poprzez system rekrutacji internetowej. Aby skorzystać z systemu internetowego, należy się w nim zarejestrować, wydrukować i wypełnić dostępny wniosek, a następnie dołączyć w formie skanu i przesłać do placówki. 

Kiedy złożyć wniosek?

Terminy składania wniosków są indywidualnie ustalane przez placówki. Aby się z nimi zapoznać, należy skontaktować się z wybraną szkołą w Gdyni lub poszukać regulaminu rekrutacji umieszczonego najprawdopodobniej na jej stronie internetowej.

Szkoły zazwyczaj w czerwcu przeprowadzają rekrutację uzupełniającą dla kandydatów nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół w postępowaniu podstawowym. Rodzice mogą ponownie złożyć wnioski w formie papierowej lub elektronicznej, ale tym razem tylko do szkoły dysponującej wolnymi miejscami. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w poszczególnych szkołach oraz w systemie rekrutacji do szkół.

Czy można odwołać się od decyzji, jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do wybranej szkoły?

Tak. Rodzic lub opiekun prawny kandydata w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych może wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły. Komisja w terminie 5 dni od otrzymania wniosku sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w procesie rekrutacyjnym. Jeśli uzasadnienie nie jest satysfakcjonujące, to rodzice lub opiekunowie mogą złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję, od której również można się odwołać, ale w trybie skargi do sądu administracyjnego. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze szkoły, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. członkowi rodziny.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Gdyni?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Gdyni, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 20 im. Ii Morskiego Pułku Strzelców przy ul. ul. Starodworcowa 36, lub z 39 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Ii Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni

ul. Starodworcowa 36, 81-575 Gdynia

tel. +4858629393 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Antoniego Abrahama w Gdyni

ul. Cechowa 22, 81-194 Gdynia

tel. +48586254025 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdyni

ul. Artura Grottgera 19, 81-438 Gdynia

tel. +48586220733 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Stefana Żeromskiego w Gdyni

ul. Piotra Ściegiennego 8, 81-257 Gdynia

tel. +48586231244 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Kpt. Stanisława Kosko w Gdyni

ul. Uczniowska 1, 81-647 Gdynia

tel. +48586240974 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gdyni

ul. Tatrzańska 40, 81-313 Gdynia

tel. +48586206664 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Orła Białego w Gdyni

ul. Chabrowa 43, 81-079 Gdynia

tel. +48586238567 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni

ul. Cypriana Godebskiego 8, 81-134 Gdynia

tel. +48586250401 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni

ul. Wiczlińska 50A, 81-578 Gdynia

tel. +48586223316 

strona www e-mail

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 6 w Gdyni

ul. Zielona 53, 81-197 Gdynia

tel. +48586658462 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Kornela Makuszyńskiego w Gdyni

ul. Ignacego Krasickiego 28, 81-385 Gdynia

tel. +48586206943 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 45 w Gdyni

ul. Wiczlińska 33, 81-578 Gdynia

tel. +48586290648 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdyni

ul. Stawna 4, 81-629 Gdynia

tel. +48586240407 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Bohaterów Załogi Orp Grom w Gdyni

ul. Wrocławska 52, 81-553 Gdynia

tel. +48586646905 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Synów Pułku w Gdyni

ul. Chylońska 227, 81-007 Gdynia

tel. +48587821151 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Obrońców Wybrzeża w Gdyni

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 10, 81-157 Gdynia

tel. +48586254825 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 46 w Gdyni

ul. Chwaszczyńska 26, 81-571 Gdynia

tel. +48586291269 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 47 Im Franciszki Cegielskiej w Gdyni

ul. Nagietkowa 73, 81-589 Gdynia

tel. +48586290037 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Obrońców Helu w Gdyni

ul. Orłowska 27, 81-522 Gdynia

tel. +48586248462 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 49 Dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni

ul. gen. Józefa Hallera 9, 81-453 Gdynia

tel. +48586228899 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Spacjalna Dla Dzieci Przewlekle Chorych nr 38 w Gdyni

ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia

tel. +48586207225 

e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 50 w Gdyni

ul. płk. Stanisława Dąbka 277, 81-155 Gdynia

tel. +48586254855 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego w Gdyni

ul. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego 21, 81-185 Gdynia

tel. +48586255709 

strona www e-mail

Katolicka Szkoła Podstawowa Im Św. Rodziny w Gdyni

ul. Kazimierza Tetmajera 65A, 81-421 Gdynia

tel. +48586606464 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Lucjana Cylkowskiego w Gdyni

ul. Halicka 8, 81-506 Gdynia

tel. +48586222343 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 42 im. Królowej Jadwigi w Gdyni

ul. Leopolda Staffa 10, 81-597 Gdynia

tel. +4858629200 

strona www e-mail

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Józefa Wybickiego w Gdyni

ul. Władysława IV 54, 81-384 Gdynia

tel. +48586205655 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 52 w Gdyni

ul. Stefana Okrzei 6, 81-228 Gdynia

tel. +48586637988 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 51 w Gdyni

ul. Juliusza Słowackiego 53, 81-392 Gdynia

tel. +48586217224 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 53 w Gdyni

ul. gen. Józefa Hallera 9, 81-453 Gdynia

tel. +48586622224 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Gdyni

ul. Raduńska 21, 81-057 Gdynia

tel. +48586230452 

strona www e-mail

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła Ii w Gdyni

pl. św. Andrzeja 2, 81-168 Gdynia

tel. +4858665428 

strona www e-mail

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 37,4 tys. dokumentów!
Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Nie ma jednego obowiązującego wzoru dokumentu. Zachęcamy do kontaktu z wybraną placówką i pobrania wniosku z jej strony www, jeśli oferuje, lub w formie drukowanej - w sekretariacie szkoły.