Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej Sosnowiec 2023

Zapisanie dziecka do szkoły

Jak zapisać dziecko do szkoły podstawowej w Sosnowcu?

Przede wszystkim warto zorientować się, jakie są możliwości. Głównym kryterium przyjęcia do szkół jest rejonizacja. Dziecko może uczęszczać do swojej obwodowej szkoły podstawowej lub do innej, wybranej szkoły, jeśli spełni jej kryteria przyjęcia.

Czym jest obowiązek szkolny i do ilu lat należy go spełniać?

W Polsce istnieje tak zwany obowiązek szkolny - ustawowo uregulowane przez prawo oświatowe, które zobowiązuje dzieci od lat 7 do ukończenia 8-ej klasy szkoły podstawowej (publicznej lub niepublicznej), jednak nie dłużej niż do 18. roku życia, do uczestniczenia w zajęciach szkolnych. Dziecko może spełniać obowiązek szkolny uczęszczając do wybranej szkoły, jednak nie jest to jedyna droga - niektórzy rodzice decydują się na nauczanie domowe.

Czy trzeba składać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w Sosnowcu?

Spełnienie obowiązku szkolnego nadzoruje dyrektor szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka/jest zameldowane. Jeżeli rodzice nie złożą wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, to upomną się o nie władze oświatowe. Szkoły podstawowe w Sosnowcu prowadzą ewidencję uczniów na podstawie listy obwodowej, na której znajdują się:

 • dzieci zameldowane w obwodzie szkoły (są to dane z ewidencji ludności),
 • dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w danym obwodzie - jeśli rodzice lub opiekunowie prawni je zgłoszą.

Czy można zapisać 6-latka do pierwszej klasy?

Tak, jeśli dziecko kończy 6 lat w danym roku kalendarzowym, jednak trzeba spełnić pewne warunki:

 • w roku poprzedzającym dziecko uczęszczało na zajęcia wychowania przedszkolnego lub
 • otrzymało pozytywną opinię z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej, potwierdzającą możliwość nauki w szkole podstawowej.

Czy można opóźnić posłanie dziecka do szkoły w Sosnowcu?

Tak, tu również wymagana jest opinia z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeciwwskazaniach do rozpoczęcia nauki szkolnej w wieku 7 lat. Taki wniosek składa się do szkoły podstawowej publicznej w Sosnowcu w obwodzie, w którym mieszka dziecko, nie później niż do 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat. Decyzję o odroczeniu nauki o rok podejmuje dyrektor takiej placówki, a dziecko powinno nadal uczęszczać na zajęcia przygotowania przedszkolnego. W przypadku kształcenia specjalnego lub innej formy kształcenia dziecka z niepełnosprawnością obowiązek szkolny może zostać odroczony do końca roku szkolnego w roku kalenarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Do jakiej szkoły można zapisać dziecko?

Do jakiej szkoły w Sosnowcu można zapisać dziecko?

W przypadku szkół podstawowych w Sosnowcu, można zapisać dziecko do:

 1. szkoły obwodowej - czyli takiej, która jest przypisana do adresu zamieszkania. Dziecko ma tam zapewnione miejsce, ale nie musi go wykorzystać,
 2. szkoły wybranej - działającej poza danym obwodem. Tu jednak obowiązuje proces rekrutacji, jeśli szkoła w ogóle dysponuje wolnymi miejscami:
  • o szczegóły rekrutacji można zapytać bezpośrednio w danej szkole lub na stronie www placówki,
  • wniosek składa rodzic lub opiekun prawny w szkole pierwszego wyboru,
  • można złożyć wniosek o przyjęcie do kilku szkół, ustala się wtedy tzw. listę preferencji, gdzie pierwsze miejsce zajmuje szkoła pierwszego wyboru - czyli najbardziej preferowana. Wniosek nadal składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru,
  • jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do żadnej ze szkół z listy, automatycznie trafia do szkoły obwodowej.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Wniosek składa rodzic lub opiekun dziecka we wspomnianej placówce pierwszego wyboru.

Dokumenty do zapisania dziecka do szkoły

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Zapisując dziecko do szkoły w Sosnowcu należy przygotować:

Gdzie złożyć wniosek?

Dokumenty składa się w sekretariacie placówki wybranej jako szkoła pierwszego wyboru, w terminie ogłoszonym oficjalnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Większość szkół preferuje złożenie wniosku poprzez system rekrutacji internetowej. Aby skorzystać z systemu internetowego, należy się w nim zarejestrować, wydrukować i wypełnić dostępny wniosek, a następnie dołączyć w formie skanu i przesłać do placówki. 

Kiedy złożyć wniosek?

Terminy składania wniosków są indywidualnie ustalane przez placówki. Aby się z nimi zapoznać, należy skontaktować się z wybraną szkołą w Sosnowcu lub poszukać regulaminu rekrutacji umieszczonego najprawdopodobniej na jej stronie internetowej.

Szkoły zazwyczaj w czerwcu przeprowadzają rekrutację uzupełniającą dla kandydatów nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół w postępowaniu podstawowym. Rodzice mogą ponownie złożyć wnioski w formie papierowej lub elektronicznej, ale tym razem tylko do szkoły dysponującej wolnymi miejscami. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w poszczególnych szkołach oraz w systemie rekrutacji do szkół.

Czy można odwołać się od decyzji, jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do wybranej szkoły?

Tak. Rodzic lub opiekun prawny kandydata w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych może wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły. Komisja w terminie 5 dni od otrzymania wniosku sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w procesie rekrutacyjnym. Jeśli uzasadnienie nie jest satysfakcjonujące, to rodzice lub opiekunowie mogą złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję, od której również można się odwołać, ale w trybie skargi do sądu administracyjnego. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze szkoły, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. członkowi rodziny.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Sosnowcu?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Sosnowcu, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 25 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu przy ul. ul. Ignacego Krasickiego 1, lub z 37 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu

ul. Ignacego Krasickiego 1, 41-218 Sosnowiec

tel. +48322928018 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Sosnowcu

ul. Niepodległości 7, 41-205 Sosnowiec

tel. +48322913849 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliana Tuwima w Sosnowcu

ul. Kościelna 9, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322664319 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu

ul. Wawel 13, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322665885 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu

ul. Teatralna 8, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322663472 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu

ul. Braci Mieroszewskich 54, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322635057 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu

ul. Władysława Reymonta 36, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322913234 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Stefana Żeromskiego w Sosnowcu

ul. Wojska Polskiego 84, 41-208 Sosnowiec

tel. +48322993714 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 w Sosnowcu

ul. Stefana Okrzei 56, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322660628 

strona www e-mail

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu

ul. Zamkowa 17, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322661367 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Ignacego Krasickiego w Sosnowcu

ul. Przyjaciół Żołnierza 1, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322661516 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sosnowcu

ul. Składowa 5, 41-209 Sosnowiec

tel. +4832299642 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Mikołaja Kopernika w Sosnowcu

ul. gen. Władysława Andersa 66, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322664286 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Agaty Mróz w Sosnowcu

ul. Anieli Urbanowicz 14, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322661002 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 Szkoła Radości w Sosnowcu

ul. Władysława Jagiełły 3, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322632371 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Władysława Broniewskiego w Sosnowcu

ul. Zagłębiowska 25, 41-208 Sosnowiec

tel. +48322992163 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

ul. Stanisława Ligonia 3A, 41-216 Sosnowiec

tel. +48322639129 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu

ul. Lubelska 51, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322631247 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu

ul. Stefana Kisielewskiego 4B, 41-219 Sosnowiec

tel. +4832263173 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu

ul. Bolesława Prusa 253A, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322633582 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Tadeusza Kościuszki w Sosnowcu

ul. Bohaterów Monte Cassino 46, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322631919 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 33 Z Oddziałami Specjalnymi im. Adama Mickiewicza w Sosnowcu

ul. Stefana Starzyńskiego 41, 41-215 Sosnowiec

tel. +4832263436 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Janusza Korczaka w Sosnowcu

ul. Czeladzka 58, 41-214 Sosnowiec

tel. +48322918722 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Sosnowcu

ul. Hutnicza 6, 41-205 Sosnowiec

tel. +48322661883 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 w Sosnowcu

ul. Jedności 7, 41-208 Sosnowiec

tel. +48322638422 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Stanisława Staszica w Sosnowcu

ul. Czołgistów 12, 41-216 Sosnowiec

tel. +48322909587 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Henryka Sienkiewicza w Sosnowcu

ul. Skwerowa 21, 41-217 Sosnowiec

tel. +48322948142 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu

ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec

tel. +48322634301 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Iii Sobieskiego w Sosnowcu

ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec

tel. +48322937887 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Jana Kiepury w Sosnowcu

ul. Gwiezdna 2, 41-218 Sosnowiec

tel. +48322633553 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44 im. Marii Grzegorzewskiej w Sosnowcu

ul. Franciszkańska 5a, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322917467 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Brzechwy w Sosnowcu

ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec

tel. +48322631807 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 48 Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114, 41-209 Sosnowiec

tel. +48322999378 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Sosnowcu

ul. Braci Mieroszewskich 42, 41-219 Sosnowiec

tel. +4832269955 

strona www e-mail

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 41,6 tys. dokumentów!
Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Nie ma jednego obowiązującego wzoru dokumentu. Zachęcamy do kontaktu z wybraną placówką i pobrania wniosku z jej strony www, jeśli oferuje, lub w formie drukowanej - w sekretariacie szkoły.